Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BF6880

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-06-2008
Datum publicatie
07-10-2008
Zaaknummer
397886 / KG ZA 08-910 MH/LW
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

beslissing over de werkelijke proceskosten in IE-zaken

veroordeelt Profijt Meubel om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van [persoon 1] en [eiseressen] met betrekking tot de Milford meubelmodellen te staken en gestaakt te (doen) houden, en verbiedt Profijt Meubel het Milford tv-dressoir, het Milford dressoir, de Milford vitrinekast en de Milford boekenkast openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, in het bijzonder door haar producten identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de meubelmodellen van [persoon 1] in Nederland te (doen) fabriceren en/of aan te (doen) bieden in brochures en/of digitale advertenties en/of op een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek, dan wel op een andere wijze aan te (doen) bieden en/of tentoon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook in Nederland te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen;

veroordeelt Profijt Meubel om binnen veertien dagen door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:

a) het aantal in Nederland door Profijt Meubel of door haar bemiddeling verkochte nabootsingen van de meubelmodellen van [persoon 1], de inkoopprijs, de verkoopprijs en de door haar genoten winst per meubelmodel;

b) alle media waarin en/of drager(s) waarop de inbreukmakende producten aangeboden worden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen en/of afgedrukt en/of afgebeeld, gespecificeerd naar soort media en/of drager(s), oplage en/of datum;

c) namen, adressen, telefoon- en faxnummers en web- en e-mailadressen van de (tussen)personen en/of leveranciers van de nabootsingen van de meubelmodellen van [persoon 1];

d) de voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende producten worden aangeboden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen;

veroordeelt Profijt Meubel om alle inbreukmakende producten terug te halen bij hun afnemers c.q. derden in Nederland, niet zijnde particulieren, en deze binnen deze termijn aan [eiseressen] af te staan, zonder dat [eiseressen] hiervoor een vergoeding is verschuldigd;

veroordeelt Profijt Meubel om afgifte te doen aan [eiseressen] van de in Nederland aanwezige voorraad van inbreukmakende producten en brochures en/of ander promotiemateriaal, zulks ter vernietiging op kosten van Profijt Meubel, zonder dat [eiseressen] daarvoor een vergoeding is verschuldigd;

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 397886 / KG ZA 08-910 MH/LW

Vonnis in kort geding van 26 juni 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[meubelindustrie b.v.] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

eiseres bij dagvaarding van 3 juni 2008,

procureur mr. Q.J.A. Meijnen,

advocaten mrs. Q.J.A. Meijnen en N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJT MEUBEL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Harskamp,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJT MEUBEL ALMERE B.V.,

gevestigd te Almere,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJTMEUBEL GRONINGEN B.V.,

gevestigd te Groningen,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[meubelzaak 1],

gevestigd te Giessenburg,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MULTO MEUBEL NOORD HOLLAND B.V.,

gevestigd te Broek op Langedijk,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[woongroep 1].,

gevestigd te Lisserbroek,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[meubelzaak 2],

gevestigd te Cruquius,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CASBA WONEN B.V.,

gevestigd te Zoeterwoude,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJT MEUBEL DOETINCHEM B.V.,

gevestigd te Terborg,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJT MEUBEL DRUTEN B.V.,

gevestigd te Druten,

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VOORDEEL MEUBEL EMMEN B.V.,

gevestigd te Emmen,

12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN GEMERT MEUBELLAND HELMOND B.V.,

gevestigd te Helmond,

13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MOERMAN MEUBELPROMENADE B.V.,

gevestigd te Hellevoetsluis,

14. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[meubelzaak 3],

gevestigd te Roermond,

15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANKA PROFIJTMEUBEL/SUPERKEUKENS B.V.,

gevestigd te Hoorn,

16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[meubelzaak 4],

gevestigd te Huissen,

17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJT MEUBEL WOLVEGA B.V.,

gevestigd te Wolvega,

18. [persoon 3] handelend onder de naam Profijt Meubel Maastricht,

wonende te Meerssen,

19. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEUBELCENTRUM LISSABON B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

20. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJT MEUBEL OLDENZAAL B.V.,

gevestigd te Oldenzaal,

21. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAKEA MEUBEL B.V.,

gevestigd te Purmerend,

22. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

G.B. MEUBELEN B.V.,

gevestigd te Tilburg,

23. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOWIK EN ZOON B.V.,

gevestigd te Vriezenveen,

24. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEUBELGROOTHANDEL BUCO WEERT B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

25. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

REEDIJK WONEN B.V.,

gevestigd te Strijen,

26. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFIJT ZEELAND B.V.,

gevestigd te Vlissingen,

gedaagden,

procureur mr. A. van Hees,

advocaat mr. J.J.M. Oehlen te Venlo.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 11 juni 2008 heeft eiseres, hierna te noemen [eiseressen], gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna gezamenlijk te noemen Profijt Meubel en ieder afzonderlijk gedaagde sub 1, gedaagde sub 2 en verder tot en met gedaagde sub 26, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. [eiseressen] houdt zich bezig met het fabriceren van meubelen alsmede de groothandel en detailhandel in meubelen. Gedaagde sub 1 houdt zich bezig met de ontwikkeling en het exploiteren van een franchise- (detail)handelsketen in meubelen en aanverwante artikelen, zomede het centraal verzorgen van de inkoop ten behoeve van haar franchisenemers. Gedaagden sub 2 tot en met 26 zijn franchisenemers van gedaagde sub 1.

2.2. De Nederlandse meubelontwerper [persoon 1] heeft in februari 2003 een boekenkast en dressoir ontworpen onder de meubelcollectienaam “Milford”. De handtekening van [persoon 1] bij deze ontwerpen is op 24 juni 2003 door notaris [persoon 2] te Velsen gelegaliseerd. Vervolgens heeft [persoon 1] op

23 september 2003 het “Milford tv-dressoir” en de “Milford vitrinekast” ontworpen. De vier “Milford ontwerpen” van [persoon 1] tezamen zullen hierna als de “Milford meubelmodellen” worden aangeduid.

2.3. Vanaf juni 2003 heeft [eiseressen] door middel van een licentie van [persoon 1] het exclusieve recht verkregen om de meubels uit de “Milford collectie” te fabriceren en te verkopen en sinds die datum respectievelijk september 2003 worden de “Milford meubelmodellen” exclusief door [eiseressen] op de markt gebracht. [persoon 1] heeft [eiseressen] op 21 mei 2008 een volmacht verleend om in eigen naam en zonder zijn tussenkomst op te treden tegen inbreuken op zijn rechten op en onrechtmatig handelen ten aanzien van de Milford meubelmodellen en hiertegen juridische actie te ondernemen.

2.4. Op de website van Profijt Meubel, www.profijtmeubel.nl, staan – onder andere onder de subpagina “Folder” in de reclamefolder “Trendy & Tijdloos” – afbeeldingen van een boekenkast, dressoir en tv-dressoir met de collectienaam “Tousson”. In de reclamefolder “Big Deals” van Profijt Meubel staan eveneens een boekenkast, dressoir en tv-dressoir afgebeeld met de collectienaam “Tassos”.

3. Het geschil

3.1. [eiseressen] vordert samengevat - Profijt Meubel op straffe van een dwangsom te veroordelen om:

A. iedere inbreuk op de auteursrechten van [persoon 1] en [eiseressen] met betrekking tot de Milford meubelmodellen alsmede het onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te houden;

B. aan haar advocaat of diens kantoorgenoten een schriftelijke, door een registeraccount gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave te verstrekken van:

- het aantal in Nederland door Profijt Meubel of door haar bemiddeling verkochte nabootsingen van de Milford meubelmodellen, de inkoopprijs, de verkoopprijs en de door haar genoten winst per meubelmodel;

- alle media waarin en/of drager(s) waarop de inbreukmakende producten aangeboden worden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen en/of afgedrukt en/of afgebeeld, gespecificeerd naar soort media en/of drager(s), oplage en/of datum;

- namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de (rechts)personen, die vanuit Nederland nabootsingen van de Milford meubelmodellen hebben besteld;

- namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de (tussen)personen en/of leveranciers van de nabootsingen van de Milford meubelmodellen;

- de voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal van Profijt Meubel waarmee de inbreukmakende producten worden aangeboden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen.

C. alle inbreukmakende producten terug te halen bij haar afnemers c.q. derden in Nederland, niet zijnde particulieren, en deze aan [eiseressen] af te staan, zulks ter vernietiging op kosten van Profijt Meubel, zonder dat [eiseressen] daarvoor een vergoeding is verschuldigd;

D. de in Nederland aanwezige voorraad van inbreukmakende producten en brochures en/of ander promotiemateriaal af te geven aan [eiseressen], zulks ter vernietiging op kosten van Profijt Meubel, zonder dat [eiseressen] daarvoor een vergoeding is verschuldigd.

Daarnaast vordert [eiseressen] Profijt Meubel te veroordelen tot betaling van EUR 25.000 als voorschot op de schadevergoeding en veroordeling van Profijt Meubel in de proceskosten op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. [eiseressen] stelt hiertoe het volgende. De door [persoon 1] ontworpen Milford meubelmodellen hebben door de combinatie van kenmerken zoals de maatvoering van haar elementen, het strakke moderne karakter zonder opsmuk, de duidelijk zichtbare en de als esthetisch element gebruikte zwaluwstaartverbinding en de metalen grepen, een eigen oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van de maker en daardoor genieten ze auteursrechtelijke bescherming. [eiseressen] heeft vanaf juni 2003 door middel van een licentie het exclusieve recht van [persoon 1] verkregen om deze Milford meubelmodellen op de markt te brengen. Profijt Meubel biedt in ieder geval sinds 25 april 2008 verveelvoudigingen van deze Milford meubelmodellen aan op haar website www.profijtmeubel.nl, in haar op die website gepubliceerde reclamefolder “Trendy & Tijdloos” en via de buttons “collectie”, “woonprogramma’s” en “Tousson”. Deze verveelvoudigingen bestaan uit een “Tousson dressoir”, een “Tousson tv Meubel” en een “Boekenkast Tousson”.

Op de website worden tevens de winkels vermeld waar deze verveelvoudigingen verkrijgbaar zijn. Daaruit blijkt dat gedaagden sub 2 tot en met 26 deze “Tousson” meubels aanbieden. Ook in de Profijt Meubelfolder “Big Deals” biedt Profijt Meubel meubels aan onder de naam “Tassos dressoir”, “Tassos tv Meubel” en “Boekenkast Tassos”. Deze “Tassos” meubels zijn identiek aan de “Tousson” meubels en zijn eveneens een verveelvoudiging zijn van de Milford meubelmodellen. Ook in de folder “mooier wonen voor minder geld” van Profijt Meubel staan de verveelvoudigingen afgebeeld. Eén van de directeuren van [eiseressen] heeft waargenomen dat gedaagde sub 22 in ieder geval op 30 mei 2008 een “Tousson vitrinekast” in haar winkel heeft aangeboden. Aangenomen mag worden dat deze kast eveneens onderdeel uitmaakt van de “Tousson” collectie en dat deze ook in andere vestigingen dan Tilburg wordt aangeboden. De “Tousson/Tassos” meubels bevatten in hun uiterlijke vormgeving op herkenbare wijze de auteursrechtelijke beschermde trekken van de Milford meubelmodellen, waardoor de betrokken werken een overeenstemmende totaalindruk wekken, die slechts in onbelangrijke details van elkaar verschillen.

Door het – zonder voorafgaande en noodzakelijke toestemming van de (auteurs)rechthebbenden – in commerciële zin op de Nederlandse markt (doen) openbaarmaken en (doen) verveelvoudigen van meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de Milford meubelmodellen, meer in het bijzonder het Milford tv-dressoir, het Milford dressoir, de Milford boekenkast en de Milford vitrinekast door middel van een website, folders en het aanbieden in de Profijt Meubel vestigingen wordt door Profijt Meubel inbreuk gemaakt op het auteursrecht van [persoon 1]. Daarnaast handelt Profijt Meubel onrechtmatig jegens [eiseressen] en [persoon 1] nu de ongeoorloofde nabootsingen van de Milford meubelmodellen vermoedelijk van inferieure kwaliteit zijn en ook nog eens tegen zeer lage prijzen – lager dan de door [eiseressen] gehanteerde prijzen – worden verhandeld. Hierdoor haakt Profijt Meubel op onrechtmatige wijze aan bij en wordt door haar op parasiterende wijze geprofiteerd van het succes en de exclusiviteit van de originele Milford meubelmodellen als ook de bekendheid van de goede naam en reputatie van zowel [persoon 1] als zijn werken en [eiseressen].

Voor zover geen sprake zou zijn van auteursrechtelijke bescherming handelt Profijt Meubel onrechtmatig, nu haar kopieën van de Milford meubelmodellen uiterlijk identiek zijn aan de originele producten, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en terwijl Profijt Meubel zonder aan de functionaliteit van haar meubels afbreuk te doen evengoed een afwijkende vormgeving had kunnen kiezen. Hier is dan ook sprake van slaafse nabootsing, waarbij verwarring wordt gewekt bij het publiek.

Ondanks sommaties van [eiseressen] heeft Profijt Meubel het onrechtmatige en inbreukmakende handelen niet gestaakt. De schade die [eiseressen] lijdt door het handelen van Profijt Meubel bestaat uit gederfde winst, royalty’s, buitengerechtelijke kosten en proceskosten, waardevermindering van de auteursrechten en afbreuk van de exclusiviteit van de producten en reputatie van [persoon 1] en [eiseressen]. [eiseressen] heeft dan ook een spoedeisend belang bij haar vordering.

3.3. Ter afwering van de vorderingen voert Profijt Meubel het volgende verweer. [eiseressen] heeft de Milford meubelmodellen in juni 2003 niet als eerste openbaar gemaakt. Profijt Meubel heeft in haar voorjaarscollectie van 2007 de meubelcollectie “Calgary” van [meubel industrie 2] te Singapore (hierna te noemen: [meubel industrie 2]) opgenomen onder de naam “Tousson”. [meubel industrie 2] heeft al sinds februari 2003 – dus eerder dan [eiseressen] – haar “Calgary” collectie via een afnemer in Glasgow te Schotland op de Europese markt gebracht. Zij heeft dan ook een ouder recht op deze meubels dan [eiseressen].

Subsidiair voert Profijt Meubel als verweer dat geen auteursrecht op de Milford meubelmodellen rust, nu deze modellen ten opzichte van andere al eerder op de markt bekende meubels niet zodanig anders of vernieuwend zijn, dat kan worden gesteld dat de Milford meubelmodellen een oorspronkelijk en eigen karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.

Meer subsidiair voert Profijt Meubel als verweer dat zij geen inbreuk maakt op het auteursrecht van de Milford meubelmodellen. De gekozen traditionele opbouw en de aan deze meubels in zijn algemeenheid te stellen functionele eisen bepalen immers voor een belangrijk deel de verschijningsvormen van de meubels. Daarnaast stemmen de Milford meubelmodellen en de “Tousson/Tassos” meubels niet overeen wat betreft onder meer de doorlopende poten onder de dressoirs, de aluminium handgrepen, de horizontale en verticale lijsten, de afmetingen van de laden en deuren alsmede de verbinding tussen de stijlen en poten. Deze verschillen brengen mee dat de “Tousson/Tassos” meubels een andere totaalindruk wekken dan de Milford meubelmodellen.

Evenmin is er sprake van slaafse nabootsing. De vorderingen van [eiseressen] dienen te worden afgewezen.

4. De beoordeling

4.1. Profijt Meubel heeft primair als verweer gevoerd dat [eiseressen] geen aanspraak kan maken op een auteursrecht op de Milford meubelmodellen, nu zij deze meubelmodellen niet als eerste op de markt heeft gebracht. Dit verweer kan niet worden gevolgd. Uit de door haar overgelegde verklaring van [meubel industrie 2], waarin wordt bevestigd dat de “Calgary” collectie in februari 2003 in het programma van [meubel industrie 2] is opgenomen, valt immers niet af te leiden dat die collectie vanaf die datum daadwerkelijk openbaar is gemaakt noch om welke ontwerpen het gaat. Ook op basis van de door haar overgelegde ‘bill of lading’ van 3 maart 2003 kan, gelet op de veel latere datum van verscheping op 3 maart 2005 naar Forrest Furnishing Ltd in Glasgow, niet zonder meer worden vastgesteld dat de “Calgary” collectie voor juni 2003 op de markt is gebracht. Dat slechts sprake is van een typefout bij 3 maart 2005, zoals de raadsman van Profijt Meubel ter zitting heeft verklaard, vergt nader onderzoek waarvoor dit kort geding zich niet leent. Uit de door Profijt Meubel overgelegde facturen en packing list valt evenmin op te maken dat [meubel industrie 2] als eerste haar meubels heeft openbaargemaakt, nu op deze papieren slechts “Calgary” en de maatvoering van de meubels staat vermeld. Hierdoor is onduidelijk of het om dezelfde meubels gaat die Profijt Meubel thans als “Tousson/Tassos” meubels in haar collectie heeft. Daar komt bij dat Profijt Meubel geen enkele verkoopbrochure van [meubel industrie 2] van vóór 2008 heeft overgelegd, waarin de “Calgary” collectie worden aangeboden. Ook de productietekeningen van de “Calgary” meubels van 15 januari 2003 zijn niet voldoende om aan te nemen dat [meubel industrie 2] haar meubels als eerste heeft openbaargemaakt, vooral gelet op het feit dat een handtekening ontbreekt en de tekeningen slechts zijn voorzien van een Chinees stempel, waarvan de waarde in dit kort geding niet kan worden vastgesteld. Het is op voorhand dan ook niet aannemelijk geworden dat een ander dan [eiseressen] de meubelmodellen als eerste openbaar heeft gemaakt.

4.2. Subsidiair heeft Profijt Meubel betwist dat er een auteursrecht rust op de Milford meubelmodellen. Voor het bestaan van een dergelijk recht op deze meubels is vereist dat zij een eigen en oorspronkelijk karakter hebben, en dat het werk het persoonlijk stempel van de maker draagt. Door de vorm en massieve uitstraling van de meubelmodellen en door de (combinatie van de) verschillende elementen, zoals de (plaats van de) aluminium handgrepen, de poten, de vlakverdeling, de verhouding tussen de elementen en de maatvoering en de zwaluwstaartverbinding kan worden gezegd dat de Milford meubelmodellen, binnen de grenzen die door de technische en functionele eisen worden bepaald, voldoen aan voornoemde criteria, zodat daarop auteursrecht rust. Dat door Profijt Meubel is aangevoerd dat andere meubelseries een soortgelijke trend als de Milford meubelmodellen weergeven, welke trend niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, doet hieraan niet af. Profijt Meubel heeft diverse brochures overgelegd van andere fabrikanten en leveranciers, teneinde een gelijkenis van die meubels met de Milford meubelmodellen aan te geven. Profijt Meubel heeft echter op geen enkele wijze aangetoond dat deze meubels reeds vóór juni 2003 op de markt zouden zijn gebracht. Gelet hierop is dan ook voorshands voldoende aannemelijk dat de Milford meubelmodellen geen nabootsing vormen van een ouder ontwerp. Bovendien kan op een bepaalde stijl worden voortgeborduurd, zonder dat dit aan de Milford meubelmodellen het eigen en oorspronkelijk karakter ontneemt. Dit verweer wordt dan ook verworpen.

4.3. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de “Tousson/Tassos” meubels van Profijt Meubel een verveelvoudiging vormen van de Milford meubelmodellen en of op het daarop rustende auteursrecht als zodanig inbreuk wordt gemaakt. Hiervan is sprake als de “Tousson/Tassos” meubels in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Milford meubelmodellen vertonen dat de totaalindrukken van die beide werken overeenkomen.

Alle in het oog springende kenmerken van het Milford tv-dressoir, zoals de vorm, de massieve uitstraling, het gebruik van de twee laden met de aluminium handgreep in het midden, het open gedeelte in het midden tussen de twee laden en de poten komen volledig terug in het “Tousson/Tassos” tv-dressoir. De overeenstemmende totaalindruk wordt nog versterkt door de gekozen maatvoeringen en doordat aan de zijkant van het “Tousson/Tassos” tv-dressoir een dieper liggend vlak is aangebracht dat identiek is aan het dieper liggend vlak aan de zijkant van het Milford tv-dressoir. Ook de boekenkasten van beide partijen hebben dezelfde massieve uitstraling en opbouw, in de vorm van een open vak beneden in de kast met daarboven twee laden met aluminium handgrepen in het midden en daarboven drie open vakken van dezelfde grootte gescheiden door twee planken die even dik zijn als de ribben (aan de zijkant) van de kast, de poten en het dieper liggende vlak aan de zijkant van beide boekenkasten. Bij de dressoirs van partijen is eveneens sprake van dezelfde massieve uitstraling, het dieper liggende vlak aan de zijkant, de maatvoering en is gekozen voor dezelfde vorm, in die zin dat de voorkant van beide dressoirs door middel van een balkenconstructie met dikke balken is gescheiden in een rechter- en linkerzijde voorzien van twee deuren met aluminium handgrepen en in het midden twee identieke boven elkaar geplaatste laden met eveneens aluminium handgrepen. De opvallende kenmerken van de Milford vitrinekast, zoals de massieve uitstraling, de maatvoering, de poten, de vorm, de twee deuren met glaspanelen omlijst door een houten frame en voorzien van aluminium handgrepen, de verdeling van de kast achter de deuren in drie vakken, gescheiden door twee dunne plankjes en de twee identieke naast elkaar gelegen laden onder de twee deuren met aluminium handgrepen en het dieper liggende vlak aan de zijkant van de kast, komen volledig overeen met de kenmerken van de “Tousson/Tassos” vitrinekast.

Slechts bij nadere bestudering zijn op een aantal ondergeschikte punten verschillen te zien. Het betreft hier de volgende verschillen: (1) bij de Milford meubelmodellen is een zwaluwstaartverbinding aangebracht tussen de stijlen, bladen en poten en bij de “Tousson/Tassos” meubels is een rechthoekige verbinding gebruikt; (2) het “Tousson/Tassos” dressoir en tv-dressoir heeft een ander bovenblad dan de Milford-dressoirs; (3) bij het Milford dressoir zijn aan de voorkant vier poten zichtbaar en bij het “Tousson/Tassos” twee poten; (4) voor de “Tousson/Tassos” meubels is gebruik gemaakt van een ander soort hout dan de Milford meubelmodellen. Deze geringe verschillen doen niet af aan de overeenstemmende totaalindruk die de “Tousson/Tassos” meubels te zien geven en die het publiek niet zullen opvallen, aangezien dit slechts ondergeschikte details vormen. Het verschil in de verbinding (zwaluwstaart versus rechthoek met daarin een contrasterend vierkantje) valt wel op, maar het feit dat beide series opvallende verbindingen hebben op dezelfde plaatsen maakt dat de totaalindruk juist meer overeenstemt.

4.4. Het is op voorhand dan ook aannemelijk geworden dat Profijt Meubel met haar “Tousson/Tassos” meubels inbreuk maakt op de auteursrechten van [persoon 1] en [eiseressen]. [eiseressen] heeft daarom een spoedeisend belang bij een veroordeling van Profijt Meubel tot staking van haar inbreukmakend handelen als na te melden en tot afgifte van de in Nederland aanwezige voorraad van inbreukmakende “Tousson/Tassos” meubels.

4.5. Het is eveneens aannemelijk dat [eiseressen] door de inbreuk door Profijt Meubel schade heeft geleden en zij heeft dan ook belang bij opgave van de gegevens – zoals de genoten winst per verkocht “Tousson/Tassos” meubel – waarmee zij haar schade kan vaststellen. Dit gedeelte van de vordering zal als volgt worden toegewezen. De vordering tot betaling van (een voorschot op de) schadevergoeding is niet toewijsbaar nu deze vordering zowel in de dagvaarding als ter zitting onvoldoende met concrete gegevens is gestaafd. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat dit gedeelte van de vordering spoedeisend is.

4.6. Nu Profijt Meubel inbreuk heeft gemaakt op de Milford meubelmodellen heeft [eiseressen] ook belang bij toewijzing van de gevraagde opgave van alle media en/of drager(s) waarop (afbeeldingen van) de inbreukmakende producten worden aangeboden en van de bij Profijt Meubel in voorraad gehouden brochures en/of ander promotiemateriaal waarin de inbreukmakende producten worden aangeboden. Daarnaast heeft zij belang bij afgifte van de brochures en/of ander promotiemateriaal met betrekking tot de inbreukmakende producten ter vernietiging. Ook heeft [eiseressen] belang bij toewijzing van de opgave van de gegevens van de (tussen)personen en/of leveranciers van de nabootsingen van de Milford meubelmodellen.

4.7. Ter zitting is naar voren gekomen dat Profijt Meubel (voornamelijk) aan particulieren levert, zodat [eiseressen] onvoldoende belang heeft bij toewijzing van de vordering tot opgave van de namen, adressen, telefoon- en faxnummers web- en

e-mailadressen van de personen die vanuit Nederland de “Tousson/Tassos” meubels hebben besteld. Wel heeft [eiseressen] belang bij toewijzing van de vordering tot het terughalen van de “Tousson/Tassos” meubels bij de afnemers, niet zijnde particulieren, ter vernietiging.

4.8. De gevorderde dwangsommen op de toewijsbare vorderingen zullen eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat deze zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.9. Op grond van artikel 1019i Rv zal de redelijke termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak op twee maanden worden bepaald.

4.10. [eiseressen] heeft veroordeling van Profijt Meubel gevorderd in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van EUR 12.389,69. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Gezien de betwisting van de hoogte van deze kosten – met name met betrekking tot de aanwezigheid van twee advocaten ter zitting aan de zijde van [eiseressen] – en met toepassing van de hiervoor genoemde criteria zullen deze kosten in redelijkheid worden gesteld op een bedrag van EUR 10.574,69. De vordering zal dan ook tot dat bedrag worden toegewezen.

4.11. Profijt Meubel zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseressen] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,80

- vast recht 550,00

- salaris procureur 10.574,69

Totaal EUR 11.196,49

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Profijt Meubel om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van [persoon 1] en [eiseressen] met betrekking tot de Milford meubelmodellen te staken en gestaakt te (doen) houden, en verbiedt Profijt Meubel het Milford tv-dressoir, het Milford dressoir, de Milford vitrinekast en de Milford boekenkast openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, in het bijzonder door haar producten identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de meubelmodellen van [persoon 1] in Nederland te (doen) fabriceren en/of aan te (doen) bieden in brochures en/of digitale advertenties en/of op een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek, dan wel op een andere wijze aan te (doen) bieden en/of tentoon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook in Nederland te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen;

5.2. veroordeelt Profijt Meubel om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan mr. Q.J.A. Meijnen, althans bij zijn ontstentenis aan één van de andere advocaten van Van der Steenhoven Advocaten, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:

a) het aantal in Nederland door Profijt Meubel of door haar bemiddeling verkochte nabootsingen van de meubelmodellen van [persoon 1], de inkoopprijs, de verkoopprijs en de door haar genoten winst per meubelmodel;

b) alle media waarin en/of drager(s) waarop de inbreukmakende producten aangeboden worden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen en/of afgedrukt en/of afgebeeld, gespecificeerd naar soort media en/of drager(s), oplage en/of datum;

c) namen, adressen, telefoon- en faxnummers en web- en e-mailadressen van de (tussen)personen en/of leveranciers van de nabootsingen van de meubelmodellen van [persoon 1];

d) de voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende producten worden aangeboden en/of waarin afbeeldingen van de inbreukmakende producten zijn opgenomen;

5.3. veroordeelt Profijt Meubel om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende producten terug te halen bij hun afnemers c.q. derden in Nederland, niet zijnde particulieren, en deze binnen deze termijn aan [eiseressen] af te staan, zulks ter vernietiging hiervan op kosten van Profijt Meubel, zonder dat [eiseressen] hiervoor een vergoeding is verschuldigd;

5.4. veroordeelt Profijt Meubel om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis afgifte te doen aan [eiseressen] van de in Nederland aanwezige voorraad van inbreukmakende producten en brochures en/of ander promotiemateriaal, zulks ter vernietiging op kosten van Profijt Meubel, zonder dat [eiseressen] daarvoor een vergoeding is verschuldigd;

5.5. bepaalt dat Profijt Meubel voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1., 5.2.a tot en met 5.2.d, 5.3. en 5.4. bepaalde, telkens voor elke overtreding apart aan [eiseressen] een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,00, tot een maximum van EUR 50.000,00,

5.6. veroordeelt Profijt Meubel in de proceskosten, aan de zijde van [eiseressen] tot op heden begroot op EUR 11.196,49,

5.7. bepaalt dat [eiseressen] binnen twee maanden na betekening van dit vonnis een vordering in hoofdzaak aanhangig dient te maken,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Hees, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L.E. van der Weij, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2008.?