Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BF6523

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-09-2008
Datum publicatie
07-10-2008
Zaaknummer
408149 / KG RK 08-3146 WT/MB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking naar aanleiding van ex parte verzoek, 1019 e Rv.

Bevel staken inbreuk auteursrecht afgewezen. Proceskostenveroordeling voor verzoekster.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Beschikking van 26 september 2008

in de zaak met nummers 408149 / KG RK 08-3146 WT/MB van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARGEWEB B.V.,

gevestigd te Maassluis,

verzoekster,

advocaat mr. M.W. Renzen te Rotterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ONLINE BREEDBAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verweerster,

advocaat mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam.

1. verloop van de procedure

Verzoekster, verder Argeweb, heeft op 24 september 2008 een verzoekschrift ex

artikel 1019 e van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) ingediend,

welk verzoekschrift aan deze beschikking is gehecht. Dit verzoek is behandeld ter

zitting van 26 september 2008, waarbij, naar aanleiding van de inhoud van het

verzoekschrift, behalve Argeweb ook verweerster, verder Online Breedband, is

gehoord. Na de zitting is direct mondeling uitspraak gedaan en aan partijen

meegedeeld dat de schriftelijke uitwerking zou volgen op 2 oktober 2008. Het

onderstaande bevat die uitwerking. Beide partijen hebben producties in het geding

gebracht, waaronder een DVD en een CD-rom, die ter zitting zijn bekeken. Van de

zijde van Online Breedband is tevens een pleitnota overgelegd.

2. de feiten

2.1. Argeweb is opgericht in 2000 en drijft een onderneming op het gebied van onder meer domeinregistratie, web- en serverhosting, online back-up en overige internetdiensten.

2.2. Online Breedband drijft een onderneming die voorheen bekend was onder de naam Wanadoo en Orange en houdt zich eveneens bezig met het verlenen van internetdiensten. Bij Online Breedband zijn volgens opgave van de Kamer van Koophandel 215 werknemers werkzaam.

2.3. Argeweb heeft begin 2008 een tv-commercial laten ontwikkelen die in totaal tenminste 20 keer is uitgezonden, in de periode van 1 tot en met 31 maart 2008, op RTL 4 en RTL 7. Argeweb heeft de reclamecampagne voortgezet op de radio.

2.4. Sinds medio september 2008 worden ook reclamespotjes op de televisie uitgezonden met betrekking tot Online Breedband.

3. het geschil

3.1. Argeweb verzoekt, kort gezegd, om Online Breedband op de voet van art. 1019 e Rv. te bevelen om met onmiddellijke ingang het uitzenden van haar reclame, waarmee zij volgens Argeweb inbreuk maakt op haar auteursrecht, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Argeweb verzoekt verder om de termijn waarbinnen zij de hoofdzaak aanhangig dient te maken te stellen op zes maanden, na het bevel, om de beschikking zonder zekerheidstelling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en om Online Breedband te veroordelen in de (volledige) kosten van deze procedure.

3.2. Online Breedband voert verweer tegen het verzoek. Op de stellingen van partijen zal hierna worden ingegaan.

4. de beoordeling

4.1. Uitgangspunt is dat het gevraagde bevel alleen kan worden uitgevaardigd,

indien sprake is van een (dreigende) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht

van Argeweb en zij bij de gevraagde voorziening een zeer spoedeisend belang heeft. Dat zal met name het geval zijn, indien uitstel onherstelbare schade voor Argeweb teweeg zou brengen.

4.2. Niet in geschil is dat de commercial van Argeweb kan worden aangemerkt

als een werk in de zin van de Auteurswet. Na het bekijken van de beide spotjes,

heeft de voorzieningenrechter geconstateerd dat de commercial van Online

Breedband een aantal elementen bevat die overeenkomen met elementen uit de

reclame van Argeweb. Zo is bijvoorbeeld in beide reclames een meisje met een bal

te zien. Verder is in de commercials van beide partijen het begrip ‘online’ fysiek

in beeld gebracht in die zin dat mensen te zien zijn die over een lijn lopen. Online

Breedband zou dit idee ontleend kunnen hebben aan de reclame van Argeweb,

hoewel zij dat ten stelligste ontkent. Anderzijds valt ook niet uit te sluiten dat

partijen onafhankelijk van elkaar op het idee zijn gekomen om het begrip ‘online’

op deze wijze uit te beelden, aangezien een dergelijke ‘vertaling’ van het begrip

‘online’ enigszins voor de hand ligt.

4.3. Wat er ook zij van het voorgaande, Online Breedband heeft terecht aangevoerd dat niet een bepaald idee auteursrechtelijk beschermd is, maar alleen de uiting waarin dit idee nader is vorm gegeven. Het gaat er daarbij niet om of sprake is van overeenkomende elementen, maar om de vraag of de totaalindruk van het aan het oorspronkelijke werk ontleende en openbaar gemaakte en/of verveelvoudigde product zodanig met dat werk overeenstemt, dat dit als een inbreuk op het auteursrecht moet worden aangemerkt.

4.4. Hoewel zeker sprake is van overeenstemmende elementen, zoals hiervoor vermeld onder 4.2, verschillen beide commercials aanzienlijk van elkaar. Anders dan Argeweb heeft betoogd, kan de reclame van Online Breedband zeker niet als een ‘100% nabootsing’ van die van Argeweb worden gekenschetst.

Deze verschillen zijn onder meer:

- in de reclame van Argeweb levert een voice-over een gezongen commentaar, in die van Online Breedband is de toelichting gesproken;

- bij Argeweb worden een aantal kromme lijnen naast elkaar gebruikt, bij Online Breedband is sprake van één rechte lijn;

- de kleuren van de lijnen zijn verschillend;

- bij Argeweb liggen de lijnen er vanaf het begin van de commercial, terwijl de lijn in de reclame van Online Breedband eerst door de hand met potlood wordt getrokken, vervolgens in beweging wordt gebracht en uiteindelijk lijkt op een flexibel dik touw;

- bij Argeweb staan mensen stil of lopen zij in verschillende richtingen en op verschillende kromme en door elkaar lopende lijnen, terwijl bij Online Breedband de mensen allemaal dezelfde kant op lopen, van links naar rechts, over één en dezelfde lijn.

De totaalindruk bij Argeweb, waar de opvolgende figuren contact maken met hun directe voorganger is van een gemeenschap waar iets wordt gedeeld. De totaalindruk bij Online Breedband is dat een product wordt aangeboden dat voor een rij van uiteenlopende individuen interessant kan zijn.

Al met al springen de verschillen zodanig in het oog en is de totaalindruk van beide reclames dermate verschillend dat van een inbreuk op het auteursrecht niet kan worden gesproken.

4.5. Argeweb heeft verder gesteld dat de reclame van Online Breedband mogelijk verwarring bij het publiek teweeg zal brengen en dat uitzending van het reclame van Argeweb wellicht eerder zal bijdragen aan de bekendheid van Online Breedband dan van Argeweb zelf. Ook zou de aantrekkingskracht van de commercial van Argeweb door die van Online Breedband kunnen verwateren. Om die reden heeft Argeweb besloten het aanvankelijke plan om haar televisiereclame in september/oktober weer te gaan uitzenden laten varen, in afwachting van de uitkomst van deze procedure. Argeweb heeft haar betoog op deze punten niet alleen onvoldoende onderbouwd, maar heeft bovendien niet nader gemotiveerd waarom deze stellingen van belang zouden kunnen zijn voor het antwoord op de vraag of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Argeweb, terwijl dat nu juist ten grondslag ligt aan het ingediende verzoek.

4.6. De slotsom luidt dat niet is gebleken dat Online Breedband inbreuk heeft gemaakt of zal maken op het auteursrecht van Argeweb, zodat de gevraagde voorziening zal worden geweigerd.

4.7. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Argeweb worden veroordeeld in de kosten van dit geding, die aan de zijde van Online Breedband worden begroot op

€ 6.750,- aan salaris advocaat, nu deze kosten als redelijk en evenredig kunnen worden aangemerkt.

5. de beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. Weigert het tegen Online Breedband gevraagde bevel.

5.2. Veroordeelt Argeweb in de kosten van deze procedure, aan de zijde van

Online Breedband begroot op € 6.750,-.

5.3. Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door de voorzieningenrechter mr. W. Tonkens-Gerkema, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2008.

coll: