Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BD5331

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
25-06-2008
Datum publicatie
25-06-2008
Zaaknummer
377359 / HA ZA 07.2302
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Deze procedure is sterk verweven met die van de Gemeente Amsterdam tegen de Hells Angels. Daarom mogen partijen in deze zaak nog reageren op het vonnis met betrekking tot het Hells Angels-terrein, waarna een beslissing zal worden genomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

_____________________________________________________________________ __

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, meervoudige kamer

zaaknummer / rolnummer 377359 / HA ZA 07.2302

Vonnis van 25 juni 2008

in de zaak van:

de publiekrechtelijke rechtspersoon de GEMEENTE AMSTERDAM,

waarvan de zetel is gevestigd te Amsterdam,

e i s e r e s,

procureur mr. B.R. ter Haar,

tegen:

ZIJ DIE VERBLIJVEN in de gebouwde onroerende zaak/zaken (bestaande uit een aantal opstallen/loodsen, die, genaamd “THE HANGOUT”, als één complex zijn aan te merken), staande en gelegen aan de H.J. Wenckebachweg, naast/nabij nummer 11b, te Amsterdam,

g e d a a g d e n,

procureur mr. D.G. Peters.

Partijen worden hierna de Gemeente en de The Hangout genoemd.

De procedure

1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 juli 2007 met bewijsstukken;

- de conclusie van antwoord, met bewijsstukken;

- het vonnis van deze rechtbank van 17 oktober 2007 waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- het proces-verbaal van de op 14 maart 2008 gehouden comparitie, tevens proces-verbaal van gerechtelijke plaatsopneming;

- akte van depot van 14 maart 2008 (twee luchtfoto’s).

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

De feiten

2. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten:

a. The Hangout hebben een perceel grond (met opstallen) in gebruik, gelegen aan de H.J.E. Wenckebachweg naast/nabij nummer 11b te Amsterdam (hierna te noemen: het Perceel) een en ander zoals weergegeven met het gearceerde deel op onderstaande fotoafdruk. Dit Perceel is eigendom van de Gemeente.

b. Bij brief van 21 december 2006 heeft de Gemeente aan The Hangout verzocht te bevestigen dat zij het Perceel binnen vier maanden, uiterlijk 1 mei 2007, zullen hebben ontruimd, met de aanzegging dat bij gebreke daarvan ontruiming zal worden gevorderd. The Hangout hebben hieraan geen gevolg gegeven.

c. Naast en nabij het Perceel is een perceel grond (met opstallen) in gebruik bij de Stichting Hell’s Angels Amsterdam (hierna: de Stichting).

De vordering en grondslag

3. De Gemeente vordert, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, The Hangout te veroordelen om de gebouwde onroerende zaken, staande en gelegen aan H.J.E. Wenckebachweg naast/nabij nummer 11b te Amsterdam, zoals weergegeven met het gearceerde deel op bovenstaande fotoafdruk, binnen 30 dagen na betekening van het vonnis met al het hunne en de hunnen te ontruimen en ontruimd te houden en ter algehele beschikking van de Gemeente te stellen, met machtiging van de Gemeente, zo The Hangout mochten nalaten aan deze veroordeling te voldoen, de nakoming daarvan af te dwingen met behulp van de sterke arm en The Hangout in de hieruit voortvloeiende kosten te veroordelen en voorts met de bepaling dat de veroordeling tot ontruiming tot een jaar na de dag waartegen ontruiming is bevolen ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich in de onroerende zaken bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet, een en ander met veroordeling van The Hangout in de kosten van dit geding.

4 De Gemeente legt naast de vaststaande feiten aan haar vordering ten grondslag dat The Hangout het Perceel illegaal in gebruik hebben. Het gaat om een perceel van circa 630 m². De Gemeente heeft voor het gebruik geen toestemming gegeven, zodat The Hangout het Perceel zonder recht of titel gebruiken. Dit is jegens de Gemeente, die eigenaar is, onrechtmatig. De Gemeente stelt recht en belang te hebben bij de ontruiming. Ook tegen andere illegale gebruikers zullen ontruimingsprocedures worden gestart, aldus de Gemeente.

5. Ter nadere toelichting stelt de Gemeente dat de gemeenteraad van Amsterdam het gebied Weespertrekvaart-Noord - waar het perceel The Hangout deel van uitmaakt - bij besluit van 24 mei 2005 heeft aangewezen als grootstedelijk project. Er is inmiddels een projectplan opgesteld, aldus de Gemeente, zodanig dat een volledig beeld ontstaat van het gebied, met het (uiteindelijke) doel een eind te maken aan de situatie waarin zonder toestemming terreinen in gebruik zijn genomen en illegaal (sta)caravans en andere onroerende zaken zijn geplaats. De Gemeent stelt dat zij het Perceel nodig heeft in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het gebied. Bij gelegenheid van de comparitie is verder namens de Gemeente nog toegelicht dat het programma van eisen in de zomer van 2008 zal zijn afgerond en dat wordt verwacht dat in 2010 met de uitvoering van de plannen kan worden begonnen.

Het verweer

6. The Hangout hebben gemotiveerd verweer gevoerd.

Beoordeling

7. De zaak tussen de Gemeente en The Hangout is sterk verwant aan de zaak onder rolnummer HA ZA 07.2303, die eveneens bij deze rechtbank aanhangig is tussen de Gemeente en de Stichting. De comparitie en de gerechtelijke plaatsopneming hebben ook gelijktijdig plaatsgevonden en de zaken en daarbij behorende processtukken zijn ter comparitie gezamenlijk aan de orde geweest. In de zaak tussen de Gemeente en de Stichting zal tegelijk met deze zaak vonnis worden gewezen. In die zaak zijn na de comparitie - in tegenstelling tot in deze zaak - nog aktes genomen. In het vonnis zijn nadien beslissingen genomen die naar moet worden aangenomen ook voor de onderhavige zaak van belang zijn.

8. De rechtbank zal partijen daarom in de gelegenheid stellen van het vonnis tussen de Gemeente en de Stichting kennis te nemen, waarna zij bij akte hierop kunnen reageren en desgewenst hun standpunten en/of vorderingen kunnen aanpassen. De zaak zal naar de rol worden verwezen voor een akte, eerst aan de zijde van de Gemeente. Daarna zal The Hangout nog een antwoordakte kunnen nemen. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

BESLISSING

De rechtbank:

- verwijst de zaak naar de rol van 23 juli 2008 voor het nemen van een akte aan de zijde van de Gemeente, in verband met hetgeen onder 7 en 8 is overwogen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. F.P.L.M. Vennix, voorzitter en A.C.A. Wildenburg en L. Biller, leden van genoemde kamer en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2008.