Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BD3827

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-06-2008
Datum publicatie
12-06-2008
Zaaknummer
397133 / KG ZA 08-852 AB/MG
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om uiterlijk op 23 juni 2008 met al het zijne en al de zijnen het appartement te ontruimen en ontruimd te houden. Iedere partij draagt de eigen kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 397133 / KG ZA 08-852 AB/MG

Vonnis in kort geding van 12 juni 2008

in de zaak van

1. de vereniging

WONINGBOUWVERENIGING HET OOSTEN,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANTI-KRAAK BV,

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen bij dagvaarding van 15 mei 2008,

procureur mr. Ch.Y.M. Moons,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. P.J. van der Putt.

Partijen zullen hierna Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. en [gedaagde] worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 6 juni 2006 heeft Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis ter zitting mondeling heeft gewijzigd zoals hierna onder 2.1. is vermeld. [gedaagde] heeft zich ten aanzien van de aldus gewijzigde eis gerefereerd. Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. heeft verzocht vonnis te wijzen.

2. Het geschil

2.1. Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. vordert, na wijziging van eis,

– samengevat – ontruiming van het appartement gelegen aan de [adres], uiterlijk op 23 juni 2008, met machtiging van haar om de ontruiming zonodig met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen, alsmede [gedaagde] te veroordelen tot het betalen van een eenmalige boete van € 5.000,00 voor zover hij het appartement op 23 juni 2008 niet heeft verlaten.

3. De beoordeling

3.1. Ter terechtzitting hebben partijen overeenstemming bereikt over de ontruiming van het appartement gelegen aan de [adres]. [gedaagde] heeft ter zitting toegezegd het appartement uiterlijk 23 juni 2008 te ontruimen, indien hij dat nalaat is Woningbouwvereniging Het Oosten gemachtigd om de ontruiming met behulp van de sterke arm te bewerkstelligen en zal [gedaagde] een eenmalige boete verbeuren. Woningbouwvereniging Het Oosten heeft verzocht om deze regeling in een vonnis op te nemen, zodat zij zonodig over een executoriale titel kan beschikken. [gedaagde] heeft zich hieraan gerefereerd, zodat de gewijzigde vordering toewijsbaar is.

3.2. Partijen zijn overeengekomen dat zij ieder de eigen kosten van deze procedure dragen.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1. veroordeelt [gedaagde] om uiterlijk op 23 juni 2008 met al het zijne en al de zijnen het appartement aan de de [adres] te ontruimen en ontruimd te houden, en deze onder afgifte van de sleutels ter algehele en vrije beschikking van Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. te stellen, met machtiging van Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. om, zo [gedaagde] mocht nalaten aan deze veroordeling te voldoen, de nakoming daarvan af te dwingen met behulp van de sterke arm,

4.2. bepaalt dat [gedaagde] indien hij de woning niet uiterlijk 23 juni 2008 met al de zijne en al het zijnen heeft ontruimd en onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. heeft gesteld, aan Woningbouwvereniging Het Oosten c.s. een eenmalige boete verbeurt van € 5.000,00,

4.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

4.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.M.C. Grob, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2008.?