Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BC9206

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-04-2008
Datum publicatie
10-04-2008
Zaaknummer
13/523337-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Doorverwijzing naar Europese Kamer Strafrecht.

Verdachte heeft zich in een column in het blad Havana (het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam) opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen, te weten Joden.

De politierechter is van oordeel dat de zaak, gelet op dit principiële karakter, door een meervoudige kamer, te weten de Europese Kamer Strafrecht van deze rechtbank, moet worden behandeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/523337-06

Datum uitspraak: 10 april 2007

op tegenspraak

INTERLOCUTOIR VONNIS

van de politierechter te Amsterdam, in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973.

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

op het [adres]

De politierechter heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 27 maart 2008.

1. Telastelegging

Aan verdachte is telastegelegd dat hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 1 oktober 2006 te Amsterdam en/of elders in Nederland, in elk geval in Nederland, zich in het openbaar, bij geschrift opzettelijk beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen, (te weten Joden,) wegens hun ras, hebbende hij, verdachte onder de kop Arnold een columm geschreven in het blad Havana, zijnde het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam, welk blad op 20 september 2006 is gedateerd, in welke columm verdachte de volgende passage(s) heeft opgenomen:

- "Sinds de nazi-tijd is het niet echt cool om negatieve dingen te zeggen over

joden, maar soms snap ik best hoe het in 1937 allemaal zo ver heeft kunnen

komen"

en/of

- "Maar de afgelopen maanden heb ik meerdere malen gemerkt dat ik bij conflicten altijd aan de kant van de niet-jood sta"

en/of

- "Misschien moet ik dus niet alle joden door de mangel halen, omdat het me vooral om de ziekmakende Israëliërs gaat, maar eerlijk is eerlijk: uiteindelijk kunnen we ze allemaal terug leiden naar het heilige land"

Artikel 137c Wetboek van Strafrecht

2. Overweging

De gewraakte passages zijn door verdachte, journalist, geuit in zijn column, waarin hij, zo stelt zijn advocaat, op satirische wijze, de stijlfiguur hyperbool hanteert, waardoor de column in zijn gehele context beschouwd, zijn beledigende karakter verliest.

Verdachte beroept zich, verwijzend naar artikel 10 lid 1 van het EVRM, op de vrijheid van artistieke expressie.

De politierechter is van oordeel dat de zaak, gelet op dit principiële karakter, door een meervoudige kamer, te weten de Europese Kamer Strafrecht van deze rechtbank, moet worden behandeld. Het onderzoek ter terechtzitting zal in verband daarmee dienen te worden hervat, teneinde de zaak te verwijzen naar voornoemde meervoudige kamer.

De politierechter komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

3. Beslissing

Heropent en schorst het onderzoek ter terechtzitting.

Beveelt dat het onderzoek zal worden hervat op de terechtzitting van de Europese Kamer Strafrecht van deze rechtbank van 21 april 2008 te 12.00 uur.

Beveelt de oproeping van verdachte tegen voornoemd tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.M.C. de Wit, politierechter,

in tegenwoordigheid van mr. M.W.P. Pijls, griffier

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 april 2007.