Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BC6132

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
04-03-2008
Datum publicatie
10-03-2008
Zaaknummer
13-525315-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte is vrijgesproken inzake de overval op de nieuwe bibliotheek van Amsterdam

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/ 525315-07

Datum uitspraak: 4 maart 2008

op tegenspraak

VERKORT VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres].

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 februari 2008.

1. Tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd hetgeen staat omschreven in de dagvaarding. De tenlastelegging is als bijlage aan het vonnis toegevoegd.

2. Voorvragen

3. Waardering van het bewijs

De rechtbank acht met de officier van justitie het primair tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank acht – anders dan de officier van justitie – het onder subsidiair tenlastegelegde feit eveneens niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte ook daarvan dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt hieromtrent dat voor een bewezenverklaring van de tenlastegelegde heling allereerst noodzakelijk is dat komt vast te staan dat verdachte de kluizen voorhanden heeft gehad en derhalve dat hij feitelijke zeggenschap over deze kluizen heeft gehad. Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting moet echter worden aangenomen dat verdachte de sleutel van zijn garagebox aan zijn neef en medeverdachte [betrokkene 1] heeft overgedragen en dat de kluizen door [betrokkene 1] en een of meer van diens mededaders zonder medeweten van verdachte – althans van dit medeweten ten aanzien van de buitgemaakte kluizen is niet gebleken – in de garagebox zijn geplaatst. Dat verdachte enige tijd later alsnog ermee bekend is geworden dat buitgemaakte kluizen in de garagebox waren geplaatst, doet hieraan niets af. Hierbij merkt de rechtbank nog op dat enkele telefoongesprekken tussen verdachte en [betrokkene 1] er op duiden dat verdachte aandringt op het retourneren van de sleutel en het zo spoedig mogelijk doen weghalen van de kluizen uit de box.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

4. Beslissing

Verklaart het telastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Ten aanzien van de benadeelde partijen

Nu de telastegelegde feiten niet bewezen zijn, zijn de benadeelde partijen [beveiliger 1], [beveiliger 2], [beveiliger 3] en Vroom en Dreesmann Warenhuizen BV in hun vorderingen niet-ontvankelijk. De benadeelde partijen kunnen die slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H.M.J. Quaedvlieg, voorzitter,

mrs. J.H.M. van de Ven en E.A.W. Schippers, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.M. Loots, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 4 maart 2008.

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat

hij op of omstreeks 27 augustus 2007 te Amsterdam tezamen en in vereniging met

een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening heeft weggenomen in/uit de Centrale Bibliotheek (perceel

Oosterdokskade 143) een kluis met daarin ongeveer 13000 euro en/of in/uit

restaurant La Place (perceel Oosterdokskade 145-147) een kluis met daarin

41573 euro in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende

aan respectievelijk de Centrale Bibliotheek en/of Vroom & Dreesman, in elk

geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte, en/of zijn

mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s zich de toegang tot de plaats des

misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren onder

zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te

weten een bedrijfssleutel,

welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen een of meer beveiligingsmedewerkers van de firma

Master Security ( te weten [beveiligingsmedewerkers]), gepleegd met

het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of

om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere

deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit

van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en), dat hij, verdachte en/of zijn mededaders opzettelijk

geweldadig en/of dreigend

(zulks terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) bivakmutsen, althans

(donkere) kleding droeg(en), teneinde herkenning te voorkomen en/of schrik an

te jagen)

- een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp

heeft/hebben getoond/voorgehouden aan en/of gericht op die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3]

en/of [beveiliger 2]

en/of

- tegen die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3] en/of [beveiliger 2] heeft/hebben gezegd/gevraagd "Ik wil

geld" en/of dat zij op de grond moesten gaan liggen en/of dat zij niet mochten

kijken;

en/of

(vervolgens) die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3] en/of [beveiliger 2] (onder dreiging van een

pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijk voorwerp) heeft/hebben

gedwongen, althans bewogen mee te lopen naar een ander vertrek (magazijn)

en/of

(vervolgens) in genoemd vertrek tegen die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3] en/ [beveiliger 2]

heeft/hebben gezegd dat zij op hun buik moesten gaan liggen en/of dat zij

zich rustig moesten houden en/of dat zij geen aangifte moesten doen , anders

werden zij doodgeschoten en/of "Als jullie iets proberen schieten wij door

jullie kop, althans een of meer van dergelijke dreigende woorden

en/of

de ogen en/of oren en/of mond van die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3] en/of [beveiliger 2]

heeft/hebben dicht getaped en/of

de handen en/of enkels van die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3] en/of [beveiliger 2] met tape

heeft/hebben vastgebonden

en/of

de (broek)zakken van die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3] en/[beveiliger 2] heeft/hebben doorzocht

en/of leeggehaald

en/of

tegen die [beveiliger 1] en/of [beveiliger 3] en/ [beveiliger 2] heeft/hebben gezegd dat zij zich rustig

moesten houden en/of dat zij geen aangifte moesten doen , anders werden zij

doodgeschoten en/of "Als jullie iets proberen schieten wij door jullie kop,

althans een of meer van dergelijke dreigende woorden

en/of

de (toegangs)deur van dat vertrek op slot heeft/hebben gedaan

Subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 27 augustus 2007 tot en met 4 september

2007 te Uitgeest, in elk geval in Nederland, 2, althans een of meer kluizen

(met inhoud) heeft verworven, en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten

tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen wist, althans

redelijkerwijze had kunnen vermoeden dat het (een) door diefstal in elk geval

(een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

(artikel 416 jo 417 bis Wetboek van strafrecht)