Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2008:BC4918

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-02-2008
Datum publicatie
22-02-2008
Zaaknummer
320964 / HA RK 05-568, 332975 / HA RK 06-0018 en 380252 / HA RK 07-0583
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vervolg op Rb. Amsterdam 20 december 2007 (LJN: AZ9764).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

sector civiel recht

zaaknummers / rolnummers: 320964 / HA RK 05-568, 332975 / HA RK 06-0018 en

380252 / HA RK 07-0583

Beschikking van 21 februari 2008

in de zaak 320964 / HA RK 05-0568 van

de vennootschap naar Russisch recht OAO ROSNEFT OIL COMPANY,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

v e r z o e k s t e r,

procureur: mr. M. Deckers,

tegen

1. de vennootschap naar Russisch recht OAO YUKOS OIL COMPANY,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

procureurs: mr. P.N. van Regteren Altena en mr. R.J. van Galen,

2, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YUKOS FINANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

procureurs: mr. D.J. Oranje en mr. R.J. van Galen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YUKOS INTERNATIONAL UK B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

procureur: mr. R.J. van Galen,

4. de stichting STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR YUKOS INTERNATIONAL,

gevestigd te Amsterdam,

procureur: mr. R.J. van Galen,

5. de vennootschap naar vreemd recht MORAVEL INVESTMENT LIMITED,

gevestigd te Limassol (Cyprus),

procureur: mr. A.A.H.J. Huizing,

v e r w e e r s t e r s,

6. Eduard Konstantinovic REBGUN, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de vennootschap naar Russisch recht OAO YUKOS OIL COMPANY,

wonende te Moskou (Russische Federatie),

procureur: mr. P.N. van Regteren Altena,

7. de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg YUKOS CAPITAL S.A.R.L.,

gevestigd te Luxemburg (Luxemburg),

procureur: mr. R.J. van Galen,

8. de vennootschap naar vreemd recht GLENDALE GROUP LIMITED,

gevestigd te Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

procureur: mr. P.C. Veerman,

b e l a n g h e b b e n d e n,

in de zaak 332975 / HA RK 06-0018 van

de vennootschap naar vreemd recht MORAVEL INVESTMENT LIMITED,

gevestigd te Limassol (Cyprus),

v e r z o e k s t e r,

procureur: mr. A.A.H.J. Huizing,

tegen

1. de vennootschap naar Russisch recht OAO YUKOS OIL COMPANY,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

procureurs: mr. P.N. van Regteren Altena en mr. R.J. van Galen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YUKOS FINANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

procureurs: mr. D.J. Oranje en mr. R.J. van Galen,

3. Eduard Konstantinovic REBGUN, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de vennootschap naar Russisch recht OAO YUKOS OIL COMPANY,

wonende te Moskou (Russische Federatie),

procureur: mr. P.N. van Regteren Altena,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YUKOS INTERNATIONAL UK B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

procureur: mr. R.J. van Galen,

5. de stichting STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR YUKOS INTERNATIONAL,

gevestigd te Amsterdam,

procureur: mr. R.J. van Galen,

6. de vennootschap naar Russisch recht OAO ROSNEFT OIL COMPANY,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

procureur: mr. M. Deckers,

7. de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg YUKOS CAPITAL S.A.R.L.,

gevestigd te Luxemburg (Luxemburg),

procureur: mr. R.J. van Galen,

8. de vennootschap naar vreemd recht GLENDALE GROUP LIMITED,

gevestigd te Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

procureur: mr. P.C. Veerman,

b e l a n g h e b b e n d e n,

en in de zaak 380252 / HA RK 07-0583

van

de vennootschap naar Russisch recht OAO ROSNEFT OIL COMPANY,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

v e r z o e k s t e r,

procureur: mr. M. Deckers,

tegen

1. Eduard Konstantinovic REBGUN, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de vennootschap naar Russisch recht OAO YUKOS OIL COMPANY,

wonende te Moskou (Russische Federatie),

procureur: mr. P.N. van Regteren Altena,

2. de vennootschap naar Russisch recht OAO YUKOS OIL COMPANY,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

procureurs: mr. P.N. van Regteren Altena en mr. R.J. van Galen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YUKOS FINANCE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

procureur: mr. D.J. Oranje en mr. R.J. van Galen,

4. de stichting STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR YUKOS INTERNATIONAL,

gevestigd te Amsterdam,

procureur: mr. R.J. van Galen,

5. de vennootschap naar vreemd recht MORAVEL INVESTMENT LIMITED,

gevestigd te Limassol (Cyprus),

procureur: mr. A.A.H.J. Huizing,

v e r w e e r s t e r s,

6. de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg YUKOS CAPITAL S.A.R.L.,

gevestigd te Luxemburg (Luxemburg),

procureur: mr. R.J. van Galen,

7. de vennootschap naar vreemd recht GLENDALE GROUP LIMITED,

gevestigd te Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

procureur: mr. P.C. Veerman,

b e l a n g h e b b e n d e n.

VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE

In de zaken 320964 / HA RK 05-0568, 332975 / HA RK 06-0018 en 380252 / HA RK 07-0583

1. Bij beschikking van 20 december 2007 heeft de rechtbank een aantal beslissingen genomen. Eén daarvan is de benoeming van prof. mr. [not[notaris], notaris te Rotterdam, tot notaris om de veiling te leiden en zorg te dragen voor een ordelijk verloop van die veiling. Daarbij is overwogen dat, indien een van de beslagleggers, Yukos Oil dan wel Yukos Finance van oordeel is dat de benoemde notaris een tegenstrijdig belang heeft, zodat hij niet bij de uitvoering van de executie kan zijn betrokken, zij dit uiterlijk op 7 januari 2008 te 12.00 uur schriftelijk aan de rechtbank dient te melden onder opgave van de reden(en).

2. Bij (tijdig ingekomen) brief van 7 januari 2008 heef[persoon1] onder meer het volgende aan de rechtbank geschreven:

„Prof. [notaris] is als notaris verbonden aan het kantoor Loyens Loeff te Rotterdam. Loyens Loeff Rotterdam is al sinds 1999 belastingadviseur van de Nederlandse Yukos-vennootschappen. Als zodanig zijn verschillende partners en medewerkers van dit kantoor betrokken geweest bij Yukos Finance B.V. en Yukos International UK B.V. als belastingadviseur. Loyens Loeff Rotterdam heeft in het verleden daarnaast, zowel advocatuurlijk als op het gebied van het belastingrecht, Yukos Oil Company bijgestaan. Voorts zijn advocaten van het kantoor betrokken geweest bij advocatuurlijke advisering van Petroval Bunker Services B.V., voorheen een dochtervennootschap van Yukos Finance B.V., thans een dochtervennootschap van Yukos International UK B.V. Aldus zijn advocaten en belastingadviseurs van het kantoor van Prof. [notaris] al sinds de aanwezigheid van het Yukos-concern in Nederland bij de groep betrokken en bestaat een tegenstrijdig belang indien Prof. [notaris] optreedt als notaris ten behoeve van executanten. Het is bovendien onwenselijk dat de notaris zou kunnen kennis nemen van de dossiers die Loyens Loeff ten behoeve van de Yukos vennootschappen aanhoudt.

Naar de mening van Yukos Finance dient elke schijn van partijdigheid bij de notaris die de leiding heeft over de thans bevolen veiling van de aandelen Yukos Finance B.V. te worden vermeden. Het vermijden van de schijn van partijdigheid brengt, gezien het bovenstaande, naar de mening van Yukos Finance met zich dat een andere notaris worde benoemd door uw rechtbank ten behoeve van de bevolen veiling van de aandelen Yukos Finance B.V.“.

Bij (eveneens tijdig ingekomen) brief van 7 januari 2008 heeft de raadsman van Moravel, met verwijzing naar de zoëven aangehaalde brief van mr. [persoon1], aan de rechtbank geschreven dat zijn cliënte de in die brief vervatte bezwaren deelt en overneemt.

Bij brief van 10 januari 2008 heeft prof. mr. [notaris] aan de rechtbank geschreven dat hij in de brieven van Yukos Finance en Moravel aanleiding ziet zijn benoeming niet te aanvaarden.

3. Bij brief van de griffier van 14 januari 2008 zijn verzoeksters, Yukos Oil en Yukos Finance uitgenodigd uiterlijk op 21 januari 2007 te 17.00 uur, gezamenlijk dan wel ieder voor zich, aan de rechtbank voorstellen te doen voor de benoeming van een andere notaris.

4. Bij brief van 21 januari 2008 heeft mr. [persoon1] namens Yukos Finance voorgesteld mr. [not[notaris2], notaris te Amsterdam, en mr. [notaris3], notaris te Den Haag.

5. Bij brief van de griffier van 22 januari 2008 is mr. [persoon1] verzocht schriftelijk toe te lichten waarom naar het oordeel van Yukos Finance mrs. [notaris2] en [notaris3] voor de onderhavige taak geschikt zijn.

6. Mr. [persoon1] heeft op de hiervoor onder 5 vermelde brief gereageerd bij brief en bij e-mailbericht, beide van 23 januari 2008.

7. Op 25 januari 2008 heeft een nadere mondelinge behandeling plaatsgevonden. Van deze mondelinge behandeling, waarvoor alle verzoeksters en belanghebbenden waren opgeroepen, is proces-verbaal opgemaakt.

8. Bij brief van 1 februari 2008 heeft mr. R.J. van Galen, voor zover hier van belang, aan de rechtbank geschreven:

„In de beschikking van 20 december 2007 heeft de rechtbank Yukos Oil Company opgedragen aan de notaris (en de door deze aan te wijzen personen) op diens/hun eerste verzoek, maar uiterlijk twee maanden na de beschikking van 20 december 2007, de aan haar bekende gegevens te verschaffen die de notaris behoeft. Ter zitting van 25 januari 2008 heeft de rechtbank aangegeven nogal met de informatieverplichting geworsteld te hebben, omdat voorstelbaar zou zijn dat Yukos Oil Company niet aan deze opdracht zou kunnen voldoen. In verband daarmee is enerzijds aan Promneftstroy en anderzijds aan Yukos Finance, de Stichting AK Yukos International en Yukos International UK B.V. gevraagd of zij bereid zijn de betreffende informatie te verstrekken. Promneftstroy heeft ter zitting die toezegging gedaan. Ik heb namens de Nederlandse Yukos entiteiten medegedeeld mijn cliënten dienaangaande te moeten raadplegen. Ik heb inmiddels met Yukos Finance en Yukos International UK B.V. gesproken.

Namens Yukos Finance B.V. kan ik u berichten dat deze vennootschap bereid is informatie te verschaffen, zoals kopieën van contracten, financiële informatie, processtukken en dergelijke. Hetzelfde geldt voor Yukos International UK B.V., echter onder het voorbehoud dat deze vennootschap het verzoek nog zal voorleggen aan haar aandeelhouder Stichting AK Yukos International die op 12 februari a.s. vergadert, maar op grond van een informele inventarisatie worden van de aandeelhouder geen bezwaren verwacht.

Beide vennootschappen (wat Yukos International UK B.V. betreft onder genoemd voorbehoud) zullen gaarne zoveel mogelijk aan alle verzoeken voldoen. Daarbij geldt echter een tweetal beperkingen:

(i) Ten eerste kan er informatie zijn die niet openbaar gemaakt mag worden (bijvoorbeeld omdat er geheimhoudingsbedingen bestaan) of waarvan het de voorkeur verdient dat deze niet openbaar gemaakt wordt. Met het laatste doel ik bijvoorbeeld op geschillen in verband waarmee informatie voorhanden is die, wanneer zij in handen van de tegenpartij bij het geschil komt, die wederpartij in de kaart speelt en aldus een waardedrukkend effect heeft. Voorzover de notaris informatie wenst te ontvangen en de betreffende vennootschap van mening is dat zich zo’n geval voordoet wenst zij de mogelijkheid te hebben de vraag of de betreffende informatie verschaft dient te worden aan de rechtbank in de art. 474g procedure voor te leggen, zonodig onder overlegging van de omstreden informatie, doch zonder dat andere partijen daarvan dan kennis nemen.

(ii) Ten tweede (…) is op 8 september 2006 een kort geding gevoerd over stukken die NautaDutilh aan de door Rebgun benoemde bestuurders van Yukos Finance zou moeten verschaffen. Voorafgaand aan de behandeling daarvan heeft Yukos Finance zeer aanzienlijke hoeveelheden informatie verstrekt, maar een uitzondering is gemaakt voor correspondentie, adviezen, concept-contracten en dergelijke. Die uitzondering is in het kort geding vonnis van 21 september 2006 gehonoreerd. Yukos Finance en Yukos International wensen dergelijke stukken ook thans uit te zonderen.

Ten aanzien van eventuele informatieverstrekking door de Stichting AK Yukos International zal in de vergadering van 12 februari a.s. kunnen worden beslist. Ik verwacht dat het standpunt van de stichting hetzelfde zal zijn als het standpunt van de beide vennootschappen.

In de beschikking van 20 december 2007 staat dat Yukos Oil Company gehouden is de informatie te verschaffen (i) op eerste verzoek van de notaris en (ii) uiterlijk binnen twee maanden na 20 december. Voorzover hierin gelezen moet worden een verplichting van Yukos Oil Company om eigener beweging alle mogelijke informatie te verschaffen geldt dat de Nederlandse entiteiten een dergelijke verplichting niet op zich kunnen nemen. De bereidheid informatie te verschaffen betreft dus uitsluitend informatie waarom gevraagd wordt, zij het dat de Nederlandse entiteiten natuurlijk bereid zijn behulpzaam te zijn waar het gaat om de vraag welke informatie relevant zou kunnen zijn. De Nederlandse entiteiten kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval achteraf mocht blijken dat bepaalde niet verstrekte informatie relevant geweest zou zijn.

(…)

Na de vergadering van het stichtingsbestuur van 12 februari a.s. bericht ik u zo spoedig mogelijk nader“.

9. Bij brief van 19 februari 2008 heeft mr. R.J. van Galen, voor zover hier van belang, aan de rechtbank geschreven:

„In vervolg op mijn brief van 1 februari jl. kan ik u thans mededelen dat de Stichting AK Yukos International het standpunt van Yukos International UK B.V. en Yukos Finance B.V., zoals verwoord in mijn brief van 1 februari jl., deelt. Zulks betekent tevens dat het in mijn brief van 1 februari jl. door Yukos International UK B.V. gemaakte voorbehoud ten aanzien van toestemming van haar aandeelhouder, vervalt“.

10. Mr. [notaris3] voornoemd heeft desgevraagd aan de rechtbank te kennen gegeven dat hij bereid is de in de beschikking van 20 december 2007 omschreven taak van de notaris op zich te nemen. In een bespreking daarover met de rechtbank heeft hij voorstellen gedaan ter verduidelijking of aanvulling van de uitgangspunten van de veiling. De rechtbank neemt die voorstellen over, hetgeen ertoe leidt dat (i) het minimumbod niet reeds in de veilingvoorwaarden hoeft te worden opgenomen maar volstaan kan worden met vermelding daarvan in de advertentie waarin de veiling wordt aangekondigd, (ii) de tekst van de advertentie door de deurwaarder in samenspraak met de notaris dient te worden opgesteld en (iii) de advertentie tevens dient te worden gepubliceerd in Oostenrijk (Wenen) en Zwitserland (Genève).

11. Afgezien van hetgeen hierna, in het dictum, zal worden vermeld, blijft hetgeen in de beschikking van 20 december 2007 is beslist van kracht.

12. Volledigheidshalve herinnert de rechtbank eraan dat Yukos Finance in de beschikking van 20 december 2007 is opgedragen om uiterlijk twee maanden na die beschikking tegenover de rechtbank de verklaring af te leggen als bedoeld in artikel 716 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

BESLISSING

De rechtbank:

in de zaak 320964 / HA RK 05-0568, in de zaak 332975 / HA RK 06-0018 en in de zaak 380252 / HA RK 07-0583:

- trekt in de benoeming van prof. mr. [not[notaris] als bepaald in de beschikking van 20 december 2007;

- benoemt mr. [notaris3], notaris te Den Haag, tot notaris om de veiling te leiden – desgewenst met inschakeling van een door hem aan te wijzen veilingmeester – en zorg te dragen voor een ordelijk verloop van die veiling;

- draagt notaris [notaris3] op met inachtneming van hetgeen in de beschikking van 20 december 2007 en hiervoor is overwogen veilingvoorwaarden op te stellen en die uiterlijk op 8 mei 2008 ter goedkeuring aan de rechtbank voor te leggen;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- verwijst de zaak naar de (interne) rekestenrol van 8 mei 2008;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Gegeven door mrs. J.A.J. Peeters, voorzitter, A.P. Schoonbrood-Wessels en Q.R.M. Falger, rechters, en uitgesproken op 21 februari 2008 in tegenwoordigheid van mr. A.A.J. Wissink als griffier.