Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB9109

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
23-08-2007
Datum publicatie
30-11-2007
Zaaknummer
374887 / KG ZA 07-1344 OdC/EB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Slagboom voor parkeerterrein bij winkelcntrum bezwaart erfdienstbaarheid niet onredelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 374887 / KG ZA 07-1344 OdC/EB

Vonnis in kort geding van 23 augustus 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MCDONALD'S NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 27 juli 2007,

procureur mr. I.E. Wong Fong Sang,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VISSER VASTGOED BELEGGINGEN B.V.,

gevestigd te Sappemeer,

gedaagde,

advocaat mr. A.C. Winter te Assen.

Partijen zullen hierna McDonald's en Visser worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 10 augustus 2007 heeft McDonald’s gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Visser heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Visser is eigenaar van een perceel waarop het winkelpark De Sniep te Diemen is gevestigd, bestaande uit enkele winkels en een parkeerterrein. Visser heeft een deel van het perceel verkocht aan McDonald’s, die daar een vestiging van de fastfoodketen exploiteert. Partijen hebben daarbij ten laste van het erf van Visser een erfdienstbaarheid gevestigd, inhoudende de verplichting voor Visser om te dulden dat de gasten en werknemers van McDonald’s gebruik maken van het parkeerterrein op het perceel van Visser.

2.2. Begin juni 2007 is in opdracht van Visser een slagboom geplaatst op het parkeerterrein van De Sniep, waardoor een deel van het parkeerterrein slechts toegankelijk is met gebruik van de slagboom. Op een bord bij de slagboom staat vermeld dat de eerste twee uur parkeren gratis zijn.

3. Het geschil

3.1. McDonald's vordert – samengevat – Visser te bevelen om de slagboom te verwijderen, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Visser in de kosten van de procedure.

3.2. Daartoe stelt McDonald’s dat het plaatsen van de slagboom in strijd is met de verplichtingen van Visser op grond van de erfdienstbaarheid. De geplaatste slagboom is tevens onredelijk bezwarend voor McDonald’s, omdat het gedeelte van het parkeerterrein – voor de McDonalds gelegen – dat zonder slagboom toegankelijk is nu snel vol is, waardoor potentiële klanten van mcDonalds afhaken. Verder hinderen de bezoekers die voor de slagboom staan te wachten de klanten van McDonald’s die gebruik maken van de McDrive diensten – waarbij klanten consumpties bestellen en ophalen vanuit de auto – omdat het uitgaande McDrive verkeer de toegangsweg tot het parkeerterrein vlak voor de slagboom kruist.

3.3. Visser heeft tegen de vordering verweer gevoerd, welk verweer – voor zover van belang – hierna, bij de beoordeling van het geschil, zal worden besproken.

4. De beoordeling

4.1. Blijkens de notariële akte waarbij de erfdienstbaarheid is gevestigd rust op Visser de verplichting om te dulden dat medewerkers en klanten van McDonald’s gebruik maken van het parkeerterrein. Om oneigenlijk gebruik van de parkeerplaats, zoals door langparkeerders, te voorkomen heeft Visser een slagboom geïnstalleerd. Het plaatsen van de slagboom valt niet aan te merken als een inbreuk op haar verplichtingen op grond van de erfdienstbaarheid. Het parkeerterrein is immers nog steeds voor medewerkers en klanten van de McDonald’s toegankelijk. Visser heeft aan de medewerkers van McDonald’s passen verstrekt voor het openen van de slagboom. Ook heeft zij een bord bij de slagboom laten plaatsen met (onder meer) de tekst “eerste 2 uur gratis parkeren”. Dat klanten van McDonald’s zich desondanks laten afschrikken door de slagboom en het gebrek aan parkeerplaatsen op het gedeelte van het parkeerterrein dat vóór McDonalds is gelegen valt Visser niet aan te rekenen in die zin dat zij aldus de erfdienstbaarheid onredelijk bezwaart. Dit geldt te meer nu Visser heeft toegezegd een extra – groter dan het huidige – bord op het terrein te zullen plaatsen waarop vermeld staat dat parkeren de eerste twee uur gratis is. Een dergelijke gang van zaken is gebruikelijk voor parkeerterreinen bij winkelcentra en stemt ook overeen met het doel daarvan, te weten klanten voldoende tijd te bieden om gratis parkerend te winkelen c.q. zich te restaureren enerzijds en langparkeerders te weren anderzijds. McDonald’s heeft verder gesteld dat het uitgaande McDrive verkeer hinder ondervindt van de auto’s die voor de slagboom staan te wachten, omdat zij de uitrit van de McDrive blokkeren. Dat het uitgaande McDrive verkeer mogelijk even moet wachten door de slagboom, betekent echter evenmin dat Visser in strijd met haar verplichtingen op grond van de erfdienstbaarheid handelt. De klanten en werknemers van McDonald’s worden hierdoor immers niet wezenlijk in hun parkeermogelijkheden gehinderd. Nu voorshands niet aannemelijk is geworden dat Visser haar verplichtingen op grond van de erfdienstbaarheid niet nakomt, zal de vordering worden afgewezen.

4.2. McDonald's zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Visser worden begroot op:

- vast recht EUR 251,00

- salaris advocaat 408,00

Totaal EUR 659,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt McDonald's in de proceskosten, aan de zijde van Visser tot op heden begroot op EUR 659,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Orobio de Castro, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 augustus 2007.?