Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BB6612

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-10-2007
Datum publicatie
29-10-2007
Zaaknummer
315119
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

geschil over hoogte van redelijkerwijs in rekening te brengen uurtarief

In geschil is onder meer de hoogte van het door AML redelijkerwijs aan Debitel in rekening te brengen uurtarief.

AML meent dat zij hooggekwalificeerde juridische diensten verleent, zodat een all-inn tarief van EUR 200,- per uur, mede gelet op de naar zij stelt gebruikelijke tarieven van advocatenkantoren, alleszins redelijk is.

De rechtbak is echter met Debitel van oordeel dat de door AML verrichte werkzaamheden niet vergelijkbaar zijn met die van een advocatenkantoor. AML heeft de juistheid van de door Debitel genoemde thans geldende tarieven voor incasso- en juridische advieswerkzaamheden niet bestreden, zodat daarvan kan worden uitgegaan. Mede bezien in het licht van het tot 2002 tussen partijen gehanteerde uurtarief van EUR 56,72 moet een tarief van EUR 75,- per uur in 2002 en 2003 redelijk worden geoordeeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 315119 / HA ZA 05-1332

Vonnis van 10 oktober 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEBITEL NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

eiseres,

procureur mr. J.A. Voerman,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AML JURISTEN BV,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

procureur eerst mr. G.M. Terlingen, thans mr. J.S. van Daal.

Partijen zullen hierna Debitel en AML genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van de rechtbank van 15 november 2006 (hierna: het tussenvonnis),

- de akte van AML met producties,

- de antwoordakte van Debitel met producties,

- de akte uitlating producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank partijen in de gelegenheid zich uit te laten omtrent:

-1 de hoogte van het door AML redelijkerwijs aan Debitel in rekening te brengen uurtarief en

-2 de omvang van de door AML vanaf 2002 ten behoeve van gerechtelijk incasso’s daadwerkelijk bestede uren.

2.2. AML heeft zich ten aanzien van het eerste punt bij akte op het standpunt gesteld dat zij hooggekwalificeerde juridische diensten verleent, zodat een all-inn tarief van € 200,00 per uur, mede gelet op de naar zij stelt gebruikelijke tarieven van advocatenkantoren, alleszins redelijk is.

2.3. Debitel heeft daartegenover aangevoerd dat moet worden aangesloten bij een voor vergelijkbare incasso- en juridische advieswerkzaamheden gebruikelijk tarief. Ter onderbouwing daarvan heeft zij algemene voorwaarden overgelegd van een zestal incasso- en juridische adviesbureaus waaruit blijkt dat de, thans in 2007, door hen gehanteerde tarieven variëren tussen € 75.000 en € 99,50 per uur. Zij betoogt dat gelet op deze tarieven een uurtarief van € 75,00 in 2002 en 2003 alleszins redelijk is.

2.4. De rechtbank volgt Debitel. De door AML verrichte werkzaamheden zijn niet vergelijkbaar met die van een advocatenkantoor. AML heeft de juistheid van de door Debitel genoemde thans geldende tarieven voor incasso- en juridische advieswerkzaamheden niet bestreden, zodat daarvan kan worden uitgegaan. Mede bezien in het licht van het tot 2002 tussen partijen gehanteerde uurtarief van € 56,72 moet een tarief van € 75,00 per uur in 2002 en 2003 redelijk worden geoordeeld.

2.5. Met betrekking tot de omvang van de door AML vanaf 2002 daadwerkelijk bestede uren heeft AML bij akte voor 352 van 388 voor Debitel behandelde dossier een overzicht van de bestede tijd overgelegd. Uit die overzichten en de toelichting daarop van AML blijkt dat per dossier steeds een vaste component van 140 minuten voor de posten aanleg dossier, lezing stukken, concipiëren dagvaarding, lezen vonnis / instructie deurwaarder en afrekenen sluiting dossier is opgenomen. Daarnaast is steeds een viertal variabele posten te weten: overleg cliënt, corr. Client, corr. div en corr. Telgespr. Rb/Proc.Praktizijn/ dw/gem.bev.reg/recherche/rolber.etc. opgenomen. Achter deze laatste posten is steeds per dossier een wisselend, op tientallen afgerond aantal minuten opgevoerd. Iedere uitleg of onderbouwing van de aard en omvang van de aldus verantwoorde werkzaamheden ontbreekt. Nu aldus enerzijds is uitgegaan van een standaard aantal minuten voor bepaalde al dan niet verrichte werkzaamheden terwijl anderzijds de omvang van de variabele werkzaamheden niet is onderbouwd kan, naar Debitel terecht aanvoert, uit het door AML bij akte gestelde de daadwerkelijk omvang van de door haar bestede uren niet volgen.

2.6. Debitel heeft evenwel als uitgangspunt aanvaard dat zij het door AML tegen een tarief van € 200,00 per uur in rekening gebrachte - door Debitel betaalde - aantal uren, tegen het door haar voorgestane redelijk tarief verschuldigd is.

Debitel heeft vanaf 2002 in totaal een bedrag van € 212.623,44 aan door AML in rekening gebrachte kosten derden/salaris gemachtigde voldaan. Uitgaande van het daarbij door AML gehanteerde uurtarief van € 200,00 zijn aan Debitel aldus - afgerond - 1.063 uren in rekening gebracht. Debitel dient deze uren tegen een redelijk uurtarief van € 75,00 aan AML te voldoen en is derhalve in totaal een bedrag van € 79.725,00 verschuldigd. Nu Debitel als gezegd reeds een bedrag van € 212.623,44 heeft voldaan, heeft zij AML € 132.898.44 te veel betaald. De vordering zal tot dat bedrag worden toegewezen.

2.7. De gevorderde wettelijke rente vanaf 1 januari 2004 en de vergoeding van de kosten van de gelegde beslagen ad € 695,91 aan verschotten, € 95,00 aan vastrecht en € 452,00 aan salaris procureur zijn als onvoldoende betwist eveneens toewijsbaar. AML zal als de in het ongelijk gestelde partij voorts worden veroordeeld in de kosten van het geding.

2.8. De kosten aan de zijde van Debitel worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,93

- vast recht 4.489,00

- salaris procureur 3.552,50 (2,5 punt tarief EUR 1.421,00)

Totaal EUR 8.113,43

2.9. Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.

3. De beslissing

De rechtbank

De rechtbank

3.1. veroordeelt AML te betalen aan Debitel een bedrag van € 132.898,44 (éénhonderd tweeëndertigduizend achthonderd achtennegentig euro en vierenveertig cent), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 1 januari 2004 tot aan de voldoening;

3.2. veroordeelt AML te betalen aan Debitel de beslagkosten tot een bedrag van € 1.242,91 (éénduizend tweehonderd tweeënveertig euro en eenennegentig cent);

3.3. veroordeelt AML in de proceskosten, aan de zijde van Debitel tot op heden begroot op € 8.113,43;

3.4. verklaart deze betalingsveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

3.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.W.H. Vink en in het openbaar uitgesproken op

10 oktober 2007.?