Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2007:BA1421

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-02-2007
Datum publicatie
23-03-2007
Zaaknummer
CV 06-17951
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Na inbraak in woning wil de eiser dat de verzekeringsmaatschappij de kosten voor de nieuwe sloten vergoed.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2007, 206
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM

Kenmerk : CV 06-17951

Datum : 21 februari 2007

178

Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van:

[eiser]

wonende te 's Gravenhage

eiser

gemachtigde: D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.

t e g e n:

de naamloze vennootschap LONDON VERZEKERINGEN N.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam

gedaagde

gemachtigde: mr. M.R. Lauxtermann

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de dagvaarding van 12 juni 2006 inhoudende de vordering van eiser

- de conclusie van antwoord van gedaagde met bewijsstukken

Ingevolge tussenvonnis van 23 augustus 2006 zijn hierna nog ingediend:

- de conclusie van repliek van eiser

- de conclusie van dupliek van gedaagde.

Daarna is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:

1.1. In de nacht van 30 op 31 maart 2005 is er ingebroken in de woning van eiser. Daarbij is onder meer de sleutelbos van eiser gestolen met daaraan zowel diens huissleutels als autosleutels.

1.2. Eiser had ten tijden van de inbraak een woonhuisverzekering bij gedaagde. Deze verzekering biedt onder meer dekking terzake van bereddingskosten, waaronder volgens artikel 3.9 van de Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering wordt verstaan: “de kosten die vezekerde maakt om bij of na een gebeurtenis schade te voorkomen of te beperken.”

Vordering

2. Eiser vordert gedaagde te veroordelen tot betaling van € 1.300,92, bestaande uit € 1.100,00 aan hoofdsom, € 178,50 aan buitengerechtelijke incassokosten en € 22,42 aan rente tot 12 april 2006. De wettelijke rente wordt aansluitend gevorderd vanaf 12 april 2006. Eiser stelt dat doordat zijn sleutelbos met huissleutels is gestolen hij nieuwe sloten op de toegangsdeuren naar zijn woning heeft moeten laten aanbrengen. De kosten daarvan ad € 1.100,00 zijn in het licht van de door hem afgesloten woonhuisverzekering te beschouwen als bereddingskosten, zodat gedaagde tot vergoeding ervan gehouden is, aldus eiser.

Verweer

3. Gedaagde verweert zich tegen deze vordering en voert aan dat de kosten voor het vervangen van de sloten niet mogen worden opgevat als bereddingskosten, maar vallen onder de kosten voor normale voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van mogelijke toekomstige schade.

Beoordeling

4. In het algemeen, los van een verzekering, is het aanbrengen en in stand houden van goed sluitwerk te beschouwen als normale voorzorgsmaatregel tegen woninginbraak. Daaruit vloeit voort dat eventueel noodzakelijke maatregelen om onbevoegd gebruik van (de sleutels tot) die sloten te voorkomen in beginsel ook vallen onder de normale voorzorgsmaatregelen tegen inbraak. Dit wordt niet anders vanwege het enkele feit dat een inbraakverzekering wordt afgesloten. Bereddingskosten zijn die kosten die in het kader van een (schade)verzekering door een verzekerde moeten worden gemaakt om toekomstige, maar onmiddellijk dreigende, door de verzekering gedekte, schade ten gevolge van het reeds ingetreden of op handen zijnde schadebrengend voorval te verminderen of te voorkomen. Eiser ziet kennelijk de onder 1.1 genoemde inbraak als het reeds ingetreden schadebrengende evenement en de mogelijkheid van een tweede inbraak, met gebruikmaking van de gestolen sleutels, als de daaruit voortvloeiende onmiddellijk dreigende schade, waartegen de kosten voor het vervangen van sloten op grond van een verplichting tot beredding door eiser moesten worden gemaakt (zie onder 5 repliek). Eiser miskent daarbij echter dat uit de eerste inbraak en de diefstal van de sleutels een volgende inbraak met de daarbij behorende schade niet vanzelf voortvloeit, maar dat hoogstens het risico erop toeneemt. Hieruit volgt onder meer dat wanneer die volgende inbraak/diefstal uit de woning, met gebruikmaking van de eerder gestolen sleutels, niettemin zou plaatsvinden of zou hebben plaatsgevonden, de schade daarvan is te beschouwen als het directe gevolg van die inbraak/diefstal uit de woning zelf en niet van de eerdere inbraak met de sleuteldiefstal. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het vervangen van de sloten in de onderhavige zaak alleen kan worden gezien als normale voorzorg ter vermindering van het risico van een nieuwe inbraak, zodat de ermee gepaard gaande kosten niet zijn te beschouwen als bereddingskosten ter voorkoming van onmiddellijk dreigende schade ten gevolge van de onder 1.1 genoemde inbraak en/of een eventuele daarop volgende inbraak.

5. Dit betekent dat de vordering van eiser wordt afgewezen.

6. Gelet op de uitkomst van de procedure wordt eiser veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. wijst de vordering af;

II. veroordeelt eiser in de kosten van de procedure aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op € 300,00, voorzover verschuldigd inclusief BTW, aan salaris van zijn gemachtigde

III. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. A.H. Kist, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 februari 2007 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter