Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ1242

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-10-2006
Datum publicatie
01-11-2006
Zaaknummer
353031 / KG 06-1755 AB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter heeft vonnis gewezen in een zaak van Decodata bv vs Sanoma Men's Magazine bv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

AB/MV

vonnis 26 oktober 2006

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t n u m m e r s 353031 / KG 06-1755 AB v a n:

1. de besloten vennootschap DECODATA B.V., gevestigd te Rotterdam,

2. [eiser 2], wonende te [woonplaats],

e i s e r s bij dagvaarding van 5 oktober 2006,

procureur mr. A.S. Rueb,

advocaat mr. F.G.M.M. Alsters te Nijmegen,

t e g e n :

de besloten vennootschap SANOMA MEN’S MAGAZINE B.V.,

gevestigd te Amsterdam Zuidoost,

g e d a a g d e ,

procureur mr. D.M. Wille.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 13 oktober 2006 hebben eisers, verder ook te noemen Decodata en

[eiser 2], gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagde, verder ook te noemen Sanoma of Panorama, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

De zaak is gelijktijdig behandeld met de zaak met rolnummer KG 06-1772 AB van eisers tegen de Tros en PS Media Producties B.V.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Decodata exploiteert onder de handelsnaam Landelijk Vacatureforum Ongeschoold Werk (hierna LVOW) een onderneming die voor bedrijven in heel Nederland thuiswerkers zoekt. Thuiswerkers kunnen zich via de website van LVOW aanmelden. Zij sluiten een overeenkomst met LVOW met een geldigheidsduur van één jaar, die telkens met één jaar wordt verlengd. Thuiswerkers die een overeenkomst met LVOW aangaan zijn eenmalig een bedrag van € 3,55 verschuldigd en vervolgens maandelijks € 8,95. Op de overeenkomsten die LVOW met thuiswerkers sluit zijn algemene voorwaarden van toepassing. In artikel 5.2 van deze voorwaarden is het volgende opgenomen:

LVOW garandeert de Thuiswerker op geen enkele wijze een bepaalde hoeveelheid en/of omvang en/of soort van thuiswerk al dan niet binnen een bepaalde tijd.

[eiser 2] is bestuurder van Decodata. Daarnaast is [eiser 2] bestuurder van Planet Telco BV en Aktiva Telecom BV.

b. Sanoma geeft het tijdschrift Panorama uit. In editie 39 van Panorama, verschenen op 27 september 2006, is een artikel van zes pagina’s (de pagina’s 22 tot en met 27) verschenen dat mede aan Decodata (LVOW) en [eiser 2] is gewijd. Het artikel is aangekondigd op de voorpagina. Die aankondiging beslaat ongeveer éénderde van de voorpagina en luidt als volgt:

Duizenden slachtoffers in Nederland

OPGELICHT DOOR DE THUISWERKMAFFIA

‘Ik ben honderden euro’s armer en ik zit nog steeds zonder werk’

Iedere editie van Panorama is onderverdeeld in zes thema’s, te weten Bijblijven, Misdaad, Bizar, Verleiding, Mannenzaken en Sport. Het artikel is geplaatst onder het thema Misdaad.

c. De kop van het artikel – op de pagina’s 22 en 23 – luidt:

Gladde jongens vullen hun zakken met...

THUISWERKZWENDEL

Op pagina 22 is een foto van [eiser 2] afgedrukt waarbij zijn gezicht is ‘geblokt’ (onherkenbaar gemaakt). Bij de foto is het volgende onderschrift geplaatst:

[eiser 2] uit [woonplaats] is een van de mannen die als een spin in het web van thuiswerkbedrijven zitten.

In de rechterbovenhoek van pagina 23 is het woord MISDAAD afgedrukt.

De inleiding van het artikel luidt als volgt:

Er is een hoop thuiswerk te doen. Enveloppen likken vanuit een luie stoel of doosjes inpakken op de keukentafel. Het lijkt makkelijk geld verdienen. Maar het tegendeel is waar. Het is niet de thuiswerker die z’n zakken vult, maar de ‘thuiswerkmaffia’! In deze branche opereert namelijk een aantal gladde jongens met een netwerk van bedrijven en sites.

d. Op de linkerbovenhoek van pagina 24 is het woord Thuiswerk-flessentrekkers afgedrukt. In de rechterbovenhoek van pagina 25 staat wederom het woord MISDAAD. Over beide pagina’s is een schema opgenomen met de titel DE NAMEN IN HET WEB. Het schema bevat een aantal bedrijven en sites en vier namen, waaronder die van [eiser 2]. Onder het schema is vermeld:

De vier spinnen in het web van thuiswerkbedrijven en –sites die de werkzoekende gouden klussen beloven, maar hem voornamelijk geld en ellende kosten.

e. Naast het onder d genoemde schema staat onder meer de volgende tekst:

[eiser 2]

Woonplaats: [woonplaats]

Leeftijd: 36 jaar

Bedrijf: Decodata en Planet Telco

Sinds: 1999

Eigenaar van: Thuiswerk Sollicitatiedienst, geldmetthuiswerk.nl, thuisinpakken.nl, thuiswerkcentrum.nl, thuiswerk.tv, en LVOW

(...)

Met het Landelijk Vacatureforum Ongeschoold Werk (LVOW), dat onder Decodata valt, weet [eiser 2] honderden mensen te werven voor thuiswerk. De abonnementkosten van het LVOW zijn 8,95 euro per maand. Maar het is de vraag of iemand ooit werk heeft gevonden via deze site.

Inmiddels hebben honderden mensen zich beklaagd over de dienstverlening, want deze zou er niet zijn. Op de vraag hoe het komt dat mensen geen werk vinden via het LVOW antwoordt de man achter dit vacatureforum: “We zitten in de positie dat we voor ieder lid opdrachten hebben. Maar waarschijnlijk vindt niet iedereen het aangeboden werk even leuk en dus reageren ze niet op de vacatures. Dat deze mensen vervolgens aangeven dat ze geen werk kunnen vinden via het LVOW is niet terecht.”

[eiser 2] vindt het ook niet reëel dat mensen hun geld terugeisen. “Ze zitten aan een abonnement van een jaar vast en het lijkt mij meer dan logisch dat je dat niet zomaar kunt stopzetten.”

f. De onder e opgenomen citaten van [eiser 2] zijn afkomstig uit een telefoongesprek dat hij in mei 2006 heeft gevoerd met een redacteur van het Tros-televisieprogramma Opgelicht. Deze redacteur heeft het telefoongesprek zonder dat [eiser 2] dat wist op band opgenomen. Op 26 september 2006 heeft Opgelicht aandacht besteed aan onder meer Decodata en [eiser 2].

g. In het artikel is verder aandacht besteed aan een persoon die zich heeft aangemeld bij het LVOW en zich erover beklaagt dat hij geen werk heeft gevonden. Dezelfde persoon is geïnterviewd in de hiervoor genoemde uitzending van het Tros-programma Opgelicht van 26 september 2006. Tot slot bevat het artikel nog de volgende tekst:

Bij honderden mensen die zich bij het LVOW hebben aangemeld in de hoop werk te vinden, valt een rekening op de mat. Sommigen wachten al een halfjaar op thuiswerk, maar hebben nog geen doosje in elkaar gevouwen of klokje ingepakt. En de klachten over het LVOW blijven toenemen.

In het artikel is nog de tussenkop opgenomen:

Als je betaalt, weet je zeker dat je belazerd wordt

h. Het artikel is eveneens aangekondigd op de website www.panorama.nl .

i. Bij brief van 28 september 2006 van de raadsvrouw van eisers is Sanoma onder meer gesommeerd om editie 39 van de Panorama uit de schappen te halen, de aankondiging van het artikel van de website te halen en een rectificatie te plaatsen. Bij brief van 2 oktober 2006 heeft Sanoma op deze sommatie gereageerd. Blijkens deze laatste brief is de aankondiging op 3 oktober 2006 van de website van Panorama verwijderd en is eisers voorgesteld om in editie 41 van Panorama een reactie van [eiser 2] te plaatsen.

2. Thans vorderen eisers – kort gezegd – het volgende:

(1) gedaagde te verbieden het artikel op enigerlei wijze te openbaren;

(2) gedaagde te verbieden de foto van [eiser 2] te openbaren;

(3) gedaagde te bevelen bij alle wederverkopers de voorraad Panorama’s (editie 39) te doen verwijderen;

(4) gedaagde te bevelen te bewerkstelligen dat Panorama (editie 39) niet meer in de leesmappen wordt opgenomen;

(5) gedaagde te bevelen elke mededeling over het artikel van de website van Panorama te verwijderen;

(6) gedaagde te bevelen in het eerstvolgende nummer van Panorama een rectificatie te plaatsen waarvan de tekst is opgenomen onder 6 van het petitum van de aangehechte dagvaarding;

(7) gedaagde te bevelen de onder (6) bedoelde tekst aan te kondigen op de voorpagina van Panorama;

(8) gedaagde te bevelen de foto van [eiser 2] en de geluidsopname van het telefoongesprek tussen [eiser 2] en de redacteur van Opgelicht af te staan;

(9) gedaagde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat zij in gebreke blijven aan het onder (1) tot en met (8) gevorderde te voldoen;

(10) gedaagde te veroordelen € 10.000,- aan [eiser 2] te betalen als voorschot op de vergoeding voor geleden immateriële schade;

(11) gedaagde te veroordelen € 10.000,- aan Decodata te betalen als voorschot op de vergoeding voor geleden materiële schade;

(12) gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding.

3. Zij stellen hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Bij de totstandkoming en met het publiceren van het artikel heeft Panorama ernstige mate onrechtmatig gehandeld jegens eisers.

(1) Bij het artikel is paginagroot een foto van [eiser 2] in beeld gebracht. Bij die foto zijn zijn naam en woonplaats genoemd en verder in het artikel is zijn leeftijd genoemd. De foto is zonder zijn toestemming genomen en geplaatst. [eiser 2] heeft er, gelet op de context van het artikel (dat spreekt over maffia, flessentrekkers, zwendel) een redelijk belang bij zich tegen openbaarmaking van zijn portret te verzetten. Zijn privacy wordt op ernstige wijze geschonden. Het feit dat zijn gelaat is ‘geblokt’ versterkt de associatie met criminele praktijken. Deze associatie vindt op geen enkele manier steun in de feiten. [eiser 2] is nimmer veroordeeld voor een strafbaar feit, noch loopt er een justitieel onderzoek tegen hem. [eiser 2] wijst in dit verband op de artikelen 21 en 35 van de Auteurswet (Aw).

(2) De inhoud van het artikel – met name waar gesproken wordt van maffia, zwendel, oplichting en flessentrekkerij – is misleidend, onjuist en zeer grievend. Decodata en [eiser 2] zijn blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen die geen steun vinden in de feiten. Eisers houden zich niet bezig met criminele praktijken, zoals wordt gesuggereerd. Er is wèl voldoende aanbod van thuiswerk. Bovendien wordt in het artikel miskend dat LVOW geen werk kan garanderen omdat zij afhankelijk is van het aanbod van bedrijven. Dit is bij de thuiswerkers bekend, onder meer gezien artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden. Aan de hand van de in het geding gebrachte producties heeft Decodata voldoende aangetoond dat zij tal van opdrachtgevers heeft. Per thuiswerker zijn er gemiddeld dagelijks meerdere aanbiedingen waarop hij of zij (telefonisch of via internet) kan reageren. Er is ook altijd werk dat voor iedereen passend is. Wel moeten de thuiswerkers zelf reageren op aanbiedingen. Zo heeft de persoon die in het artikel aan het woord komt slechts één keer ingelogd en toen enkel bij een paar aanbiedingen aangegeven niet geïnteresseerd te zijn. Hij is overigens ook de enige persoon die in het artikel aan het woord wordt gelaten. Uit niets blijkt dat sprake is van duizenden klagers, laat staan slachtoffers, zoals is vermeld op de voorpagina van Panorama.

(3) Er is geen sprake van een ‘dubieus’ netwerk van bedrijven, zoals in het artikel beschreven. [eiser 2] is bestuurder van Decodata en twee andere vennootschappen en het gaat hem niet aan wat de aandeelhouders van die vennootschappen doen.

(4) Niet alleen de inhoud maar ook de wijze van totstandkoming van het artikel is onrechtmatig. Panorama heeft geen zelfstandig onderzoek verricht en heeft alleen gebruik gemaakt van informatie afkomstig van de redactie van Opgelicht. Panorama heeft verder in strijd gehandeld met het beginsel van hoor en wederhoor. Panorama heeft zich nimmer tot een van eisers gewend terwijl zij wel bereikbaar waren. Er is één keer telefonisch contact geweest tussen een medewerker van Panorama en [eiser 2], maar toen is [eiser 2] niet in de gelegenheid gesteld weerwoord te geven. Het telefoontje was slechts bedoeld om te controleren of de foto die Panorama van [eiser 2] had genomen inderdaad van hem was. De in het artikel opgenomen citaten van [eiser 2] zijn afkomstig uit het telefoongesprek dat hij veel eerder voerde met de redacteur van Opgelicht en dat zonder zijn toestemming is opgenomen. [eiser 2] is geen toestemming gevraagd voor het gebruiken door Panorama van deze opname.

Tot slot hebben eisers gesteld dat het beginsel van persvrijheid niet absoluut is. Hiertegenover staat immers het eveneens zwaarwegende belang dat individuele burgers in de pers niet aan lichtvaardige verdachtmakingen worden blootgesteld. Aangezien in dit geval sprake is van lichtvaardige verdachtmakingen, dienen de belangen van Decodata en [eiser 2] zwaarder te wegen dan die van Panorama. Een andere omstandigheid die hierbij van belang is, is de inkleding van de verdachtmakingen. In dit geval ontbreekt iedere nuancering of neutraliteit. Eisers hebben als gevolg van het artikel zowel materiële als immateriële schade geleden. Zij hebben een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen, te meer daar het artikel nog steeds in leesmappen circuleert.

4. Sanoma heeft tegen de vorderingen – samengevat weergegeven – het volgende verweer gevoerd. Er is sprake van een ernstige misstand die een kwetsbare groep mensen treft en Panorama was van mening dat het publiek hierover gewaarschuwd diende te worden. Dit behoort tot de waakhondfunctie van de pers. Bij de afweging van het belang van persvrijheid tegen het belang niet lichtvaardig beschuldigd te worden zijn in dit geval een aantal factoren richtinggevend.

(1) Allereerst is hier sprake van een ernstige misstand die blijkt uit het grote aantal op internet te vinden klachten (met name op de website van consumentenprogramma Kassa). Alle klachten zeggen hetzelfde: veel geld betalen, weinig of geen thuiswerkaanbod en lastig om van het abonnement af te komen. Bij het schrijven van het artikel is Panorama vervolgens op nog meer klachten gestuit, onder meer op de website van het consumentenprogramma Tros-Radar. Het artikel van Panorama vindt dus steun in de feiten en Panorama heeft op zorgvuldige wijze onderzoek gedaan.

(2) De werkwijze van eisers is geraffineerd. Het is lastig om van een abonnement af te komen en door de relatief geringe bedragen zullen veel mensen hun verlies nemen. LVOW schept door de woorden ‘landelijk’ en ‘vacatureforum’ een sfeer van betrouwbaarheid. Nooit valt te controleren of er wel aanbod van werk is of wat de omvang van het aanbod is. De thuiswerkzoekenden zijn niet georganiseerd. Eisers gebruiken het rechtssysteem in hun voordeel door bijvoorbeeld het hanteren van algemene voorwaarden en door het inschakelen van een incassobureau.

(3) Eisers maken onderdeel uit van een netwerk van dubieuze bedrijven en Panorama heeft dit – na gedegen onderzoek – voldoende aangetoond. Ook hier is dus geen sprake van een lichtvaardige verdenking. [eiser 2] is namelijk tevens directeur van Planet Telco BV en Aktiva Telecom BV. Beide ondernemingen bevinden zich (mede) in de thuiswerkbranche. Zij maken gebruik van dure 0900-nummers waarbij bellers langdurig in de wacht worden gezet. De in het artikel genoemde personen zijn (indirect) aandeelhouders van deze twee BV’s alsmede van Decodata. Dat deze personen een dubieuze reputatie hebben, blijkt uit eerdere televisie-uitzendingen van Kassa, Radar en Opgelicht.

(4) De waarschuwende toon met pakkende teksten, soms met enige overdrijving en negatieve kwalificaties is gebruikelijk voor Panorama en de lezers begrijpen dit. Dit maakt het artikel niet onrechtmatig. De enige logische plaats om het artikel te rubriceren was onder het thema Misdaad.

(5) De foto van [eiser 2] is ‘geblokt’. Hij is niet herkenbaar en er is daarom geen sprake van een portret in de zin van artikel 21 Aw. Als de foto als portret moet worden aangemerkt, dan heeft [eiser 2] geen redelijk belang zich tegen publicatie te verzetten. Panorama bestrijdt dat het zogenaamde blokken van de foto een criminaliserend effect heeft.

(6) Panorama heeft het beginsel van hoor en wederhoor niet geschonden. Er is gebruik gemaakt van het door de redacteur van Opgelicht opgenomen telefoongesprek. Bovendien heeft een van de schrijvers van het artikel [eiser 2] drie keer (vergeefs) gebeld. Overigens is hoor en wederhoor niet altijd verplicht.

Over de vorderingen voert Sanoma ten slotte aan dat het desbetreffende nummer van Panorama al zo oud is dat het uit de handel is en zelfs niet meer in de leesmappen voorkomt. De aankondiging van het artikel op de website van Panorama is al verwijderd.

Beoordeling van het geschil:

5. Toewijzing van de vorderingen (1) tot en met (8) zoals hiervoor onder 2 weergegeven, zou een beperking vormen van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting.

Een dergelijke beperking dient bij de wet te zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk te zijn, bijvoorbeeld in het belang van de bescherming van de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM).

6. Wil sprake zijn van een beperking die bij de wet is voorzien, dan zal het artikel onrechtmatig jegens eisers moeten zijn. Voor het antwoord op de vraag of dat het geval is moet een afweging worden gemaakt tussen het recht op vrije meningsuiting van Sanoma enerzijds en het recht van eisers op bescherming van hun eer en goede naam en hun persoonlijke levenssfeer anderzijds. In dit geval is het belang van eisers in het bijzonder erin gelegen dat zij niet door de publicaties in de pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van Sanoma bestaat erin dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Welke van deze belangen de doorslag moet geven, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden.

7. Omstandigheden die in dit geschil met name een rol spelen zijn de ernst van de misstand die de publicatie aan de kaak beoogt te stellen, de mate waarin de verdenkingen ten tijde van de publicatie steun vonden in het toen beschikbare feitenmateriaal en de inkleding van de verdenkingen.

8. Indien – zoals het artikel suggereert – grote groepen (kwetsbare) mensen worden opgelicht door eisers, omdat zij geen of nauwelijks thuiswerk krijgen aangeboden, dan zou sprake zijn van een misstand. Voorshands is echter door Panorama niet aannemelijk gemaakt dat de tegen eisers geuite beschuldiging, namelijk dat zij grote groepen mensen oplichten, voldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. Het betreft hier zeer ernstige beschuldigingen die op een schreeuwende manier (duizenden slachtoffers, maffia, zwendel, flessentrekkerij, gladde jongens, misdaad) zijn ingekleed. Panorama baseert zich hierbij met name op de klachten die zijn te vinden op de websites van de consumentenprogramma’s Kassa en Radar en vaart kennelijk verder blind op het door de redactie van Opgelicht verrichte onderzoek. Van een zelfstandig onderzoek is voorshands dan ook nauwelijks gebleken. Panorama heeft het waarheidsgehalte van de klachten op internet onvoldoende onderzocht. Daarbij is van belang is dat daar gemakkelijk en vaak anoniem wordt geklaagd. De aard van de klachten en het aantal klachten kunnen weliswaar doen twijfelen aan de dienstverlening door eisers, maar rechtvaardigen niet zonder meer de ernstige beschuldigingen die in het artikel worden geuit. Verder onderzoek – zo heeft één van de schrijvers van het artikel zich via internet aangemeld om thuiswerk te doen – betreft niet eisers, maar andere sites of bedrijven (thuiswerknieuws.nl, Aurora).

9. Dat eisers banden hebben met een netwerk van bedrijven en personen is weliswaar door Panorama aannemelijk gemaakt, maar de voor eisers zeer negatieve conclusies en kwalificaties die hieraan in het artikel worden verbonden, vinden onvoldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Gezien eerdere televisie-uitzendingen (Kassa, Radar) is de reputatie van sommige personen met wie eisers banden hebben wellicht twijfelachtig en hetzelfde kan worden gezegd van het gebruik van 0900-nummers door voornamelijk die andere personen. Dit is echter onvoldoende voor de door Panorama jegens eisers gebruikte kwalificaties.

10. Gezien de ernst en inkleding van de beschuldigingen kon Panorama in het kader van het beginsel van hoor en wederhoor niet volstaan met de opname die een redacteur van Opgelicht heeft gemaakt van een enkele maanden geleden met [eiser 2] gevoerd telefoongesprek. Blijkens een verklaring van de chef-redacteur van Panorama is er kort voor de publicatie nog telefonisch contact geweest tussen die redacteur en [eiser 2], die wilde reageren. Niet valt in te zien waarom hem daartoe toen niet de gelegenheid is geboden. Dat het artikel toen al (bijna) gereed was en dat Panorama het artikel per se een dag na de uitzending van Opgelicht wilde publiceren, vormt hiervoor onvoldoende rechtvaardiging.

11. De bij het artikel geplaatste foto van [eiser 2] is, nu zijn gezicht is ‘geblokt’, niet aan te merken als portret in de zin van artikel 21 Aw. Zijn gelaat is door het ‘blokken’ niet herkenbaar. Nu het ‘blokken’ echter de associatie met criminaliteit oproept en bovendien de volledige naam, leeftijd en woonplaats van [eiser 2] in het artikel worden vermeld, draagt de geplaatste foto bij aan het onrechtmatige karakter van het artikel.

12. De conclusie is dat het gewraakte artikel onrechtmatig is jegens eisers. De vorderingen zijn naar hun aard spoedeisend. Nu het artikel reeds is verschenen, aan de vordering het van de website te halen reeds is voldaan en er geen aanwijzingen zijn dat Panorama van plan is het nogmaals te publiceren, zullen de vorderingen onder 1 en 5 worden afgewezen. Gezien het tijdsverloop tussen het verschijnen van het artikel en dit vonnis is de vordering om het desbetreffende nummer van Panorama uit de handel te nemen achterhaald. Voor de gevorderde verwijdering uit de leesmappen geldt hetzelfde, nog afgezien van de uitvoerbaarheid daarvan. De vordering tot rectificatie is gezien het onrechtmatige karakter van het artikel toewijsbaar zoals hierna vermeld. Aangezien het artikel groot op de voorpagina van Panorama is aangekondigd, zal ook de rectificatie daarop moeten worden aangekondigd. Deze voorzieningen zijn – evenals het hierna te noemen voorschot op de vergoeding van immateriële schade – noodzakelijk ter bescherming van de rechten van eisers. Het gevraagde verbod om de foto van [eiser 2] te openbaren gaat te ver. Mocht Panorama die foto alsnog publiceren dan zal het van de omstandigheden waaronder dat gebeurt afhangen of [eiser 2] een redelijk belang zal hebben zich daartegen te verzetten. Dat kan niet op voorhand worden aangenomen. Voor een bevel om die foto af te staan bestaat geen grondslag. Panorama heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet beschikt over de geluidsopnamen van het telefoongesprek of kopieën daarvan, zodat ook de vordering tot afgifte daarvan niet toewijsbaar is. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

13. Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet gevergd kan worden dat hij de afloop van die bodemprocedure afwacht. Vordering 11 (betaling van materiële schadevergoeding) voldoet niet aan dit criterium. Door eisers zijn weliswaar verklaringen in het geding gebracht waaruit zou moeten volgen dat thuiswerkers als gevolg van de publicatie hun lidmaatschap hebben opgezegd, maar onvoldoende is komen vast te staan dat dit (alleen) een gevolg was van de publicatie en wat dan de hoogte van de door eisers geleden schade zou zijn. Daarvoor is nader onderzoek naar de feiten nodig, waarvoor het kort geding zich niet leent. Voorshands is wel voldoende aannemelijk dat de bodemrechter [eiser 2], gezien de ernst van de beschuldigingen, een immateriële schadevergoeding zal toekennen. Als voorschot hierop zal een bedrag van € 2.500,- worden toegewezen. [eiser 2] heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van dit gedeelte van de vordering, aangezien hij belang heeft bij een prompte genoegdoening.

14. Sanoma zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Beveelt Sanoma na betekening van dit vonnis in het eerstvolgende nummer van Panorama waarin dit technisch mogelijk is op een van de eerste zes pagina’s de navolgende rectificatie op te nemen, in het gebruikelijke lettertype en de gebruikelijke opmaak van het tijdschrift, waarbij de tekst gelijkmatig moet worden verdeeld in een kader dat een halve bladzijde in beslag neemt:

“RECTIFICATIE THUISWERK

In Panorama nummer 39 (27 september tot 4 oktober 2006) hebben wij een artikel gepubliceerd onder de aankondiging “Duizenden slachtoffers in Nederland – Opgelicht door de thuiswerkmaffia” en met de titel “Gladde jongens vullen hun zakken met ...thuiswerk-zwendel”. De voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam heeft bij vonnis van 26 oktober 2006 geoordeeld dat dit artikel onrechtmatig is jegens het daarin genoemde bedrijf Decodata en haar directeur. Zij zijn in het artikel beschuldigd van verregaande betrokkenheid bij oplichtingspraktijken. Naar het oordeel van de rechter hebben wij die beschuldiging onvoldoende waar kunnen maken en zijn daarbij nodeloos grievende bewoordingen gebruikt.

Sanoma Men’s Magazine, uitgever van Panorama”

op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag dat Sanoma niet aan dit bevel voldoet, met een maximum van € 50.000,-.

2. Beveelt Sanoma de onder 2 opgenomen rectificatie aan te kondigen op de voorpagina van de editie van Panorama waarin die rectificatie verschijnt, in een gelijk lettertype en met dezelfde lettergrootte als de woorden “Duizenden slachtoffers in Nederland”, zoals opgenomen op de voorpagina van Panorama, editie 39, met de woorden “RECTIFICATIE THUISWERK”, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag dat Sanoma niet aan dit bevel voldoet, met een maximum van € 50.000,-.

3. Veroordeelt Sanoma tot betaling aan [eiser 2] van € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro) als voorschot op de immateriële schade.

4. Veroordeelt Sanoma in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eisers begroot op:

- € 71,32 aan explootkosten,

- € 440,= aan vastrecht en

- € 816,= aan salaris procureur.

5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door de vice president mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter in kort geding in de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 26 oktober 2006, in tegenwoordigheid van de griffier. Bij afwezigheid van mr. A.J. Beukenhorst is dit vonnis ondertekend door mr. J.A.J. Peeters, die het vonnis uitsprak.

Coll.: