Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2006:AY4146

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-07-2006
Datum publicatie
18-07-2006
Zaaknummer
13/993016-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft gedurende een langere periode een schaduwboekhouding gevoerd in zijn eenmanszaak. Een groot aantal patiënten van zijn tandheelkundige kliniek heeft contant afgerekend en vervolgens heeft verdachte deze inkomsten niet opgegeven aan de belasting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/993016-06

Datum uitspraak: 6 juli 2006

op tegenspraak

VERKORT VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats]) op [geboortedatum] 1947,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het [adres]

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 22 juni 2006.

1. Telastelegging

Aan verdachte is telastegelegd hetgeen staat omschreven in de dagvaarding, waarvan een kopie als bijlage aan dit vonnis is gehecht. De in die dagvaarding vermelde telastelegging geldt als hier ingevoegd.

2. Voorvragen

3. Waardering van het bewijs

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

op 19 december 2000 en op 13 februari 2002 te Amsterdam, opzettelijk bij de belastingdienst voorziene aangiften als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten aangiften voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over het jaar 1999 en het jaar 2000 ten name van hem, verdachte, telkens onjuist en onvolledig heeft gedaan, immers heeft hij toen en daar opzettelijk op de bij de belastingdienst te Amsterdam ingeleverde aangiftebiljetten inkomstenbelasting en premie volksverzekering over het jaar 1999 en het jaar 2000 een te lage winst uit onderneming en een te laag persoonlijk inkomen opgegeven, terwijl die feiten er toe strekten dat te weinig belasting werd geheven.

4. Het bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

5. De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

6. De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7. Motivering van de straffen en maatregelen

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van het door hem bewezengeachte feit zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 60 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 dagen en een geldboete ter hoogte van € 25.000,-, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 260 dagen.

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon en de draagkracht van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft gedurende een langere periode een schaduwboekhouding gevoerd in zijn eenmanszaak. Een groot aantal patiënten van zijn tandheelkundige kliniek heeft contant afgerekend en vervolgens heeft verdachte deze inkomsten niet opgegeven aan de belasting.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij door het plegen van voornoemd feit relatief de gemeenschap voor een groot bedrag financieel heeft benadeeld. Zijn handelen is daarbij uitsluitend gericht geweest op eigen persoonlijk gewin.

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank een taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur passend en geboden. De rechtbank is voorts van oordeel dat gezien de aard van het bewezengeachte misdrijf daarnaast een aanmerkelijke geldboete op haar plaats is. De rechtbank acht daartoe voldoende draagkracht bij verdachte aanwezig.

8. Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 22c, 22d, 23, 24c en 57 van het Wetboek van Strafrecht en op het artikel 69 (oud) van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

9. Beslissing

Verklaart bewezen dat verdachte het telastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 3 is aangegeven.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op:

Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist en onvolledig doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een geldboete ter hoogte van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de tijd van 260 dagen.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 60 (zestig) uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 (dertig) dagen.

Beveelt dat verdachte de aanwijzingen en opdrachten opvolgt die hem in het kader van de tenuitvoerlegging van de taakstraf door of namens de reclassering worden gegeven.

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.M. van den Bergh, voorzitter,

mrs. J.M. van Hall en G. Demmink, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.M. de Ruijter, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 6 juli 2006.