Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2006:AX9399

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
16-03-2006
Datum publicatie
27-06-2006
Zaaknummer
336465 / KG 06-368 AB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

KPN dient aan alle Pretiumklanten een rectificatiebrief te sturen waarin staat dat de brief die KPN op 20 februari 2006 heeft verzonden misleidend was.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

AB/MB

vonnis 16 maart 2006

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t n u m m e r s 336465 / KG 06-368 AB v a n:

de besloten vennootschap PRETIUM TELECOM B.V., gevestigd te Haarlem,

e i s e r e s bij dagvaarding van 27 februari 2006,

procureur mr. G.W. Kernkamp,

advocaat mr. E.J. Rietema te Haarlem,

t e g e n :

de besloten vennootschap KPN TELECOM B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

g e d a a g d e ,

procureur mr. J.S. Hofhuis,

advocaten mr. J.S. Hofhuis en mr. O.L. van Daalen te Amsterdam.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 3 maart heeft eiseres, verder te noemen Pretium, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen KPN, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Dit geding is gelijktijdig behandeld met het kort geding dat Tele2 had aangespannen tegen KPN (nummers: 336376/KG 06-363 AB).

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Pretium is een aanbieder van vaste telefoniediensten. KPN is eigenaar van het vaste telecommunicatienetwerk in Nederland. KPN beheert dat netwerk door middel van haar onderdeel (businessunit) KPN Carrier Services (hierna ook KPN CS). Diensten op het gebied van vaste telefonie (zoals bijvoorbeeld de VoiceMail) biedt KPN aan via een andere businessunit, te weten KPN Retail.

b. KPN is op grond van hoofdstuk 6a van de Telecommunicatiewet door de OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) aangewezen als partij met een aanmerkelijke marktmacht op de markt van vaste openbare telefoonnetwerken en vaste openbare telefoondiensten. Uit dien hoofde is KPN verplicht toe te staan dat eindgebruikers door middel van Carrier Pre Select (CPS) voor uitgaand telefoonverkeer gebruik kunnen maken van andere (alternatieve) aanbieders, zoals Pretium, die daarvoor toegang krijgen tot het KPN netwerk. CPS is een eenmalige instelling door het bellen van de zogenaamde CPS code, waardoor de gesprekken verder automatisch via de andere aanbieder verlopen.

c. Het vaste telefoonverkeer bestaat uit het bellen naar zowel geografische als niet-geografische nummers. (Niet-geografische nummers zijn nummers die niet gekoppeld zijn aan een geografische bestemming. Dit zijn bijvoorbeeld de 0800 en 0900 nummers). KPN heeft een monopolie voor wat betreft het abonnement en tot voor kort ook voor gespreksdiensten naar niet-geografische nummers.

d. Bij besluit verzonden op 23 december 2004 (verder: het CPS III besluit) heeft de OPTA naar aanleiding van een geschil daarover tussen Tele2 (evenals Pretium een alternatieve aanbieder van telefoniediensten) en KPN beslist dat KPN aan andere aanbieders in beginsel ook toegang dient te verlenen tot (een deel van) deze zogenoemde “CPS III”- nummers, te weten de 0800 en de 0900 nummers en de voice-mail, verder aan te duiden met “CPS-overig”. Naar aanleiding van dit besluit heeft Tele2 inmiddels een eigen voicemailservice ontwikkeld. In het besluit is bepaald dat KPN Tele2 daartoe dient te “beschakelen”, op voorwaarde dat Tele2 haar klanten een zogenoemde “opt-out-termijn” gunt om te kiezen of zij voor de voicemail overgaan op Tele2 of bij KPN willen blijven. In dat kader heeft Tele2 haar klanten op 31 januari 2006 een brief gestuurd, met de volgende inhoud:

Nieuwe verbeterde service van Tele2.

Straks nog maar één rekening voor al uw gesprekskosten.

(...)

Voordeel en gemak, dat mag u van Tele2 verwachten. En op 8 maart a.s. zetten we daarin een belangrijke volgende stap.

Vanaf 8 maart 2006: al uw gesprekken op één factuur.

Binnenkort krijgt u al uw gesprekskosten op één overzichtelijke Tele2 factuur. Dus ook die van 0800- en 0900 nummers. Nieuw is de voicemail-service voor vaste telefonie. Voor het afluisteren ervan betaalt u slechts het lage Tele2 lokale tarief. Deze kosten vindt u samen met de overige gesprekskosten overzichtelijk op één lage Tele2 rekening.

Alles automatisch geregeld.

Wilt u straks alle gesprekskosten overzichtelijk op één factuur? Dan hoeft u helemaal niets te doen. Pas wanneer u zegt: ”ik heb hiervoor toch liever de KPN rekening” dan moet u ons dat vóór 25 februari a.s. laten weten. (...)

Heeft u al voicemail?

Wanneer u al gebruik maakt van voicemail dient u deze vanaf 8 maart om te zetten naar Tele2. Uw huidige voicemail vervalt op 8 maart automatisch. Bel 0842-300 om uw Tele2 voicemail te activeren.

(...)

Let op! Uw abonnementskosten worden nog niet op deze factuur vermeld. (...)

e. Op 20 februari 2006 heeft KPN aan alle klanten die gebruik maken van de diensten van

een alternatieve aanbieder (de CPS gebruikers) en dus ook aan de klanten van Pretium de

volgende brief gestuurd:

Let op! Uw KPN VoiceMail kan komen te vervallen!

(...)

Belangrijk nieuws voor u als trouwe KPN VoiceMail gebruiker! Voor sommige VoiceMail gebruikers gaat er binnenkort namelijk wat veranderen.

Wellicht belt u nog met een andere vaste telefoonaanbieder. Deze aanbieder kan u een brief gestuurd hebben met de mededeling dat u straks nog maar 1 rekening krijgt voor al uw gesprekskosten. Als dit het geval is en u niets doet, werkt vanaf 8 maart uw KPN VoiceMail niet meer. Uw huidige Voicemail instellingen gaan dan verloren en u kunt hierdoor berichten mislopen.

Natuurlijk is er een oplossing! Als u nu terugkeert naar KPN, behoudt u uw huidige VoiceMail* en krijgt u ook het gemak van al uw telefoonkosten op één factuur. Als welkomstaanbod geeft KPN u de eerste 5 maanden BelPlus 100 cadeau. Dat zijn dus 500 gratis belminuten van KPN! ** (...)

* U kunt er ook voor kiezen om uitsluitend uw gesprekken voor de gesprekscategorie

“Overig” bij KPN te houden. Hiervoor kunt u bellen met 0900-0244 (...)

** (...)

Bij de Brief is een antwoordkaart bijgevoegd waar twee opties op staan, namelijk:

? Ja, ik wil mijn huidige Voicemail behouden en laat al mijn telefoongesprekken thuis

weer via KPN laten verlopen

? Ja, ik wil 5 maanden gratis BelPlus100!,

waarbij de eerste mogelijkheid al op voorhand door KPN is aangevinkt.

f. KPN heeft op het interne kennissysteem op 17 januari 2006 een bericht geplaatst, bestemd

voor helpdeskmedewerkers, waarin onder meer het volgende staat:

Aandachtspunt Inbound: Let op: bij winbackgesprekken naar aanleiding van de direct mail kan de klant ook alleen met de categorie “Overig, beginnend met 067, 08 en 09” terugkeren naar KPN en hiermee de VoiceMail behouden. De klant kan dan echter geen gebruik maken van het aanbod 5 maanden gratis BelPlus 100.

g. Bij brief van 22 februari 2006 heeft Pretium KPN gesommeerd het verzenden van de “verwarrende en misleidende brief” (verder: de Brief) te staken en gestaakt te houden, op geen enkele wijze de VoiceMail instellingen van Pretium klanten te deactiveren of te wijzigen, geen gevolgen te verbinden aan het retourneren van antwoordkaarten naar aanleiding van de Brief en een rectificatie te zenden aan Pretium gebruikers aan wie de Brief is verzonden.

h. Pretium heeft transcripts en “voicelogs” (opnames op CD ROM) in het geding gebracht van twee telefoongesprekken met KPN Klantenservice op 20 februari 2006 waarin de KPN-medewerkers aan de desbetreffende klanten hebben meegedeeld, althans bij die klanten de indruk hebben gewekt, dat zij niet meer van KPN VoiceMail gebruik kunnen maken als zij via een alternatieve aanbieder bellen. Verder heeft Pretium transcripts en voicelogs overgelegd van gesprekken van vier door de Brief verontruste Pretium klanten met de Pretium Helpdesk.

i. Ook andere alternatieve aanbieders, zoals DIS Telecom en Yiggers Nederland, hebben

KPN gesommeerd de Brief recht te zetten en aan eventueel teruggestuurde antwoordkaarten geen gevolg te verbinden. Tele2 heeft evenals Pretium een kort geding aangespannen tegen KPN.

j. Bij e-mail van 27 februari 2006 heeft KPN haar medewerkers als volgt bericht:

Tussen vrijdag 17 en maandag 20 februari 2006 hebben circa 85.000 CPS-bellers met KPN VoiceMail een direct mail op de mat ontvangen. Deze klanten krijgen een aanbod van 5 maanden gratis BelPlus 100 als ze terugkeren naar KPN met al hun verkeer.Van dit aanbod kan alleen gebruik worden gemaakt via de antwoordkaart. Echter, juridisch gezien is het van groot belang dat we klanten niet misleiden en vertellen dat ze ook hun KPN voicemail kunnen behouden indien ze enkel categorie overig afnemen (hiervoor bij KPN terugkomen).(...)

k. KPN heeft bij “Conclusie van Antwoord” van 2 maart 2006 meegedeeld dat zij bereid is toe te zeggen (onder meer) geen VoiceMail instellingen van Pretium klanten te zullen wijzigen of deactiveren en aan Pretiumklanten een brief te zullen sturen waarin het volgende staat:

Op 20 februari 2006 zond KPN u een brief met betrekking tot de mogelijkheid dat uw KPN VoiceMail zou kunnen komen te vervallen. Zoals in de brief is vermeld, geldt dit risico alleen voor mensen die met hun vaste telefoon via één bepaalde vaste telefoon aanbieder bellen. Het was voor ons niet mogelijk te achterhalen of u via die aanbieder belde.

Inmiddels hebben wij begrepen dat u belde via Pretium. Mensen die via Pretium bellen lopen niet het risico dat hun KPN VoiceMail zal komen te vervallen. Dit kan in de toekomst mogelijk wel gebeuren, maar dan zal u daarover tijdig worden geïnformeerd.

In de brief van 20 februari boden wij u 5 maanden BelPlus100 cadeau aan, wanneer u al uw telefoongesprekken weer via KPN zou laten verlopen. Mogelijk heeft u de betreffende antwoordkaart ingevuld. Natuurlijk zijn wij daar dan erg blij mee. Maar als dat het geval is, dan willen wij nog graag een extra vraag aan u stellen. Wij willen namelijk voorkomen dat u bent overgestapt naar KPN alleen omdat u ten onrechte dacht dat uw KPN VoiceMail zou komen te vervallen als u dat niet deed.

Als u naar aanleiding van onze brief van 20 februari hebt laten weten dat u wilde overstappen naar KPN, kunt u dan de bijgaande kaart invullen? Wanneer u de kaart niet invult dan gaan wij er van uit dat u niet al uw telefoongesprekken thuis via KPN wilt laten lopen en dat u dus geen 5 maanden gratis BelPlus 100 wilt krijgen.

Onze excuses voor eventueel ongemak.

2. Pretium vordert thans KPN, op straffe van verbeurte van een dwangsom, kort gezegd:

I. te gebieden om het versturen van de Brief of het doen van soortgelijke mededelingen als daarin vervat - met name dat Pretium klanten hun vociemail kwijtraken, tenzij zij al hun gesprekken weer via KPN laten verlopen - te staken en gestaakt te houden;

II. te gebieden om de KPN medewerkers te instrueren juiste en volledige informatie inzake de VoiceMail te verschaffen;

III. te verbieden Pretiumklanten naar aanleiding van de Brief of naar aanleiding van soortgelijke mededelingen terug te schakelen naar KPN;

IV. te verbieden om VoiceMail instellingen van Pretium klanten te deactiveren en/of te wijzigen;

V. te verbieden Pretiumklanten die de aan de Brief gehechte antwoordkaart hebben geretourneerd weer over te hevelen naar KPN;

VI. te gebieden de reeds naar KPN teruggeschakelde klanten weer naar Pretium over te schakelen;

VII. te gebieden om aan Pretium schriftelijk opgave te doen, versterkt door een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant 1) aan welke Pretiumklanten KPN de Brief heeft verzonden en 2) welke Pretiumklanten in verband met de Brief of andere mededelingen van die strekking weer zijn overgeschakeld naar KPN;

VIII. te bevelen om aan alle Pretiumklanten aan wie de Brief is verzonden een rectificatie toe te zenden, zoals opgenomen in het petitum en KPN te bevelen om binnen 10 dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van Pretium een verklaring te sturen opgesteld op kosten van KPN door een onafhankelijke registeraccountant, dat KPN aan het gebod tot rectificatie heeft voldaan;

Daarnaast vordert Pretium dat KPN wordt veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 50.000,- als (voorschot op de) schadevergoeding aan Pretium en tot betaling van de proceskosten.

3. Pretium heeft haar vordering, samengevat, als volgt toegelicht. In de Brief heeft KPN meegedeeld dat consumenten die gebruik maken van KPN VoiceMail, maar verder via een alternatieve aanbieder bellen, per 8 maart 2006 hun VoiceMail kwijt raken, tenzij ze voor al hun telefoonverkeer weer terugkeren naar KPN. Deze mededelingen zijn onjuist en onrechtmatig jegens Pretium. Pretium is vooralsnog niet van plan om zelf een voicemailservice aan te bieden. Er is dan ook geen enkele reden waarom Pretium klanten de KPN VoiceMail niet zouden kunnen blijven gebruiken. Verder maakt KPN misbruik van haar economische machtspositie door te dreigen met het afsluiten van de voicemaildienst voor Pretium klanten. Bovendien zou het in strijd zijn met het CPS III Besluit om verleende toegang tot deze faciliteit weer in te trekken. Met het verzenden van de Brief heeft KPN zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van misleidende mededelingen, hetgeen niet geoorloofd is ingevolge de artikelen 194 en 194 BW (Burgerlijk Wetboek). De actie is duidelijk bedoeld om de klanten van alternatieve aanbieders weer terug te winnen voor KPN. Pretium heeft schade geleden, aangezien haar reputatie en goede naam zijn aangetast. KPN doet het voorkomen alsof zij genoodzaakt is klanten te waarschuwen, terwijl Pretium dat had moeten doen. Bovendien lijdt Pretium vermogensschade, aangezien zij klanten kwijt raakt, die op grond van de misleidende mededelingen weer naar KPN terugkeren. Deze schade dient vergoed te worden. Pretium heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, aangezien haar helpdesk wordt bestookt met in verwarring gebrachte klanten en het waarschijnlijk is dat veel van haar klanten op het KPN-aanbod zijn ingegaan of nog zullen ingaan. De brief die KPN nu, in haar Conclusie van Antwoord (en overigens ook al eerder tijdens onderhandelingen), voorstelt te verzenden is onaanvaardbaar en volstrekt onvoldoende. Nu de Brief ook aan klanten in Amsterdam is verstuurd, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd. Aldus Pretium.

4. KPN heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd, welk verweer hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

Beoordeling van het geschil.

5. KPN heeft betoogd dat de Brief met name gericht is op Tele2 gebruikers. KPN kon - hoewel dat technisch wel mogelijk is - vanwege regelgeving die dat belet, zonder toestemming van de desbetreffende alternatieve aanbieder niet apart de gegevens van Tele2 gebruikers en van andere CPS gebruikers achterhalen. De Brief is daarom verzonden naar CPS gebruikers in het algemeen. Pretium gebruikers hoeven volgens KPN niets te vrezen, aangezien in de brief duidelijk staat dat het risico de VoiceMail te verliezen alleen geldt voor mensen die bellen via een alternatieve aanbieder, indien die aanbieder een brief heeft gestuurd met de mededeling dat deze gebruikers straks nog maar 1 rekening krijgen voor al hun gesprekskosten. Aangezien Pretium een dergelijke brief niet heeft verstuurd, zullen Pretiumgebruikers, zo redeneert KPN, begrijpen dat dit risico niet voor hen geldt. Ook overigens bevat de Brief volgens KPN geen onjuistheden. Dit betoog van KPN gaat niet op. Weliswaar kan de Brief bij zorgvuldige lezing in de aldus door KPN bedoelde zin worden opgevat, maar er is een gerede kans dat de Brief leidt tot verwarring bij de Pretiumklant, in die zin dat deze daaruit opmaakt dat hij zijn voicemail kwijtraakt, tenzij hij voor zijn telefoonverkeer weer terugkeert naar KPN. Dat deze kans niet denkbeeldig is en de Brief in elk geval voor de nodige verwarring zorgt, valt onder meer af te leiden uit de inhoud van de telefoongesprekken die bij de Pretium helpdesk zijn binnengekomen. Dat er “slechts” vier zijn overgelegd, doet daar niet aan af. Voorshands kan dus worden aangenomen dat sprake is van misleidende mededelingen van KPN, op basis waarvan consumenten mogelijk worden bewogen tot het (weer) aangaan van transacties met KPN in plaats van Pretium. Het doen van dergelijke mededelingen is niet geoorloofd ingevolge de artikelen 6:194 en 194a BW. KPN dient deze mededelingen dan ook te staken en te rectificeren met de tekst zoals hierna opgenomen in het dictum onder 5 van dit vonnis.

6. De door KPN zelf voorgestelde “rectificatie”-brief is daartoe niet toereikend, met name omdat daarin wordt benadrukt dat Pretium klanten weliswaar nu nog niet hun VoiceMail kwijtraken, maar dat dit mogelijk in de toekomst wel zo kan zijn en omdat daarin het aanbod (5 maanden gratis BelPlus bij terugkeer naar KPN) nog eens wordt herhaald. KPN dient de brief met de rectificatie te zenden aan alle Pretiumgebruikers aan wie de Brief is verzonden, hetgeen mogelijk is nu Pretium ter zitting heeft verklaard aan KPN toestemming te geven de gegevens van deze gebruikers - uitsluitend in het kader van dit geding - te achterhalen. De vorderingen van Pretium zoals vermeld onder I en VIII zullen dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de belangen van Pretium bij bescherming tegen misleidende uitingen van KPN geacht worden voldoende gewaarborgd te zijn door het verzenden van de rectificatie en het gebod om de verzending van de Brief te staken en gestaakt te houden, ook al omdat KPN heeft toegezegd zich te zullen onthouden van andere mededelingen van gelijke strekking als de inhoud van de Brief. Voor een verdergaand gebod zich te onthouden van misleidende mededelingen bestaat vooralsnog geen aanleiding.

7. KPN heeft bescheiden overgelegd (zie onder 1 f en j ) waarmee zij voorshands genoegzaam heeft aangetoond dat haar personeel thans op juiste wijze is geïnstrueerd over de VoiceMail kwestie. Voor het toewijzen van het gevorderde zoals vermeld onder II bestaat dan ook geen grond.

8. Voor toewijzen van het gevorderde onder IV bestaat evenmin aanleiding, aangezien KPN al voor de zitting heeft toegezegd en ter zitting nog eens met nadruk heeft herhaald niet voornemens te zijn de VoiceMail van Pretiumklanten te deactiveren en/of anderszins te wijzigen en ook niet aannemelijk is dat dit inmiddels is gebeurd.

9. Nu de inhoud van de Brief misleidend wordt geacht en het verzenden daarvan onrechtmatig jegens Pretium, staat het KPN niet vrij daaraan gevolgen te verbinden en dient zij de eventueel reeds getroffen maatregelen naar aanleiding van het retourneren van de antwoordkaarten (zoals het terugschakelen van Pretiumklanten naar KPN) weer ongedaan te maken. Het onder III, V en VI gevorderde is dan ook toewijsbaar, met inachtneming van het volgende onder 10, waarbij de termijn om de eventueel weer naar KPN overgegane Pretiumklanten weer te beschakelen zal worden gesteld op 48 uur.

10. Voor het toewijzen van een verbod om ook klanten naar KPN te beschakelen die anders dan door het retourneren van de antwoordkaart hebben verzocht om overschakeling naar KPN, dan wel het ongedaan maken van een dergelijke beschakeling, en daarvan een door een registeraccountant gecontroleerd overzicht te verstrekken, bestaat onvoldoende grondslag. Van dergelijke beschakelingen valt immers niet op voorhand vast te stellen dat deze samenhangen met de Brief. De vordering onder III en de onderdelen van de vordering onder VI en VII die daarop zien, zullen daarom worden afgewezen.

11. Ook het gevorderde onder VII en VIII voor wat betreft het toezenden van de verklaringen van een registeraccountant is toewijsbaar, nu KPN tegen het inschakelen van een registeraccountant als zodanig - behoudens ten aanzien van de termijn waarop deze een verklaring dient af te geven - geen verweer heeft gevoerd. De termijn voor het verstrekken van een dergelijk overzicht zal worden bepaald op 14 dagen.

12. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, als na te melden, waarbij de dwangsommen zullen worden opgelegd per overtreding.

13. Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen en van de eiser niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht.

14. Pretium heeft veroordeling van KPN gevorderd tot voldoening van een bedrag van

€ 50.000,- als voorschot op de door Pretium tengevolge van de verzending van de Brief geleden schade. Pretium heeft echter niet nader met bewijsstukken onderbouwd waar deze schade precies uit bestaat en hoe zij de hoogte daarvan heeft vastgesteld, zoals KPN terecht heeft aangevoerd. Aldus voldoet dit onderdeel van de vordering van Pretium niet aan het onder 13 vermelde criterium, zodat deze zal worden afgewezen.

15. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal KPN worden veroordeeld in de

kosten van de procedure, met dien verstande dat de veroordeling in het vastrecht zal worden beperkt tot € 248,-, nu de geldvordering waarop het hogere griffierecht van Pretium gebaseerd is, wordt afgewezen.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Gebiedt KPN om, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, het versturen van de Brief te staken en gestaakt te houden.

2. Verbiedt KPN om, na betekening van dit vonnis, uitvoering te geven aan reeds door KPN van Pretiumklanten retour ontvangen of nog te ontvangen antwoordkaarten als gehecht aan de Brief en zich derhalve te onthouden van het beschakelen van die Pretiumklanten ten behoeve van zichzelf.

3. Gebiedt KPN om, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, de reeds op grond van het retour zenden van de aan de Brief gehechte antwoordkaarten ten behoeve van KPN beschakelde Pretiumklanten weer voor Pretium te activeren.

4. Gebiedt KPN om, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan Pretium schriftelijk opgave te doen, voorzien van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant, van (1) de Pretiumklanten aan wie KPN de Brief heeft verzonden en (2) welke Pretiumklanten door toezending van de aan de Brief gehechte antwoordkaart ten behoeve van KPN Retail zijn beschakeld.

5. Gebiedt KPN om uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betekening van dit vonnis, op eigen kosten, een brief te sturen aan Pretiumklanten aan wie KPN de brief van 20 februari 2006 heeft verzonden, in de gebruikelijke opmaak en kleurstelling van KPN voor brieven aan consumenten, vergelijkbaar met de opmaak van de brief van 20 februari 2006, met vermelding van individuele adressering, vermelding van het logo van KPN, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dat ook, met onderstaande tekst:

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 februari 2006 zonden wij aan u als klant van Pretium een brief waarin onder meer stond dat uw KPN VoiceMail zou kunnen komen te vervallen. De oplossing die in die brief werd geboden was dat u al uw telefoongesprekken thuis weer via KPN zou laten verlopen. De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat die brief misleidend is en heeft ons bevolen, bij wijze van rectificatie, het volgende aan u mee te delen.

Aangezien Pretium zelf geen voicemail service biedt, blijft de situatie voor u onveranderd.

U kunt als klant van Pretium gewoon gebruik blijven maken van de KPN VoiceMail.

Vanwege het misleidende karakter van die brief is het ons door de voorzieningenrechter verboden uw eventuele reactie daarop te verwerken. Indien dit reeds is gebeurd, zullen wij de getroffen maatregelen weer ongedaan maken. Ook in dat geval behoudt u uw KPN VoiceMail.”

Volgt afzender.

6. Beveelt KPN om binnen 10 dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van Pretium een verklaring te sturen opgesteld op kosten van KPN door een onafhankelijke registeraccountant, dat KPN aan het gebod tot rectificatie heeft voldaan;

7. Bepaalt dat KPN een dwangsom van € 5.000,- verbeurt voor iedere dag of gedeelte

daarvan, of van € 5.000,- per keer - zulks ter uitsluitende keuze van Pretium - dat zij de onder 1 tot en met 6 genoemde ge- en verboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, dan wel niet volledig nakomt, met een maximum van in totaal € 50.000,-.

8. Veroordeelt KPN in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Pretium begroot op:

- € 84,88 aan explootkosten,

- € 248,- aan vastrecht en

- € 816,- aan salaris procureur.

9. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

10. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Gewezen door de vice-president mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter in kort geding in de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 16 maart 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: