Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2005:AU9730

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
21-12-2005
Datum publicatie
17-01-2006
Zaaknummer
05.819
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Touber, van der Velden & Kassies Gerechtsdeurwaarders is bij vonnis van 20 december 2005 failliet verklaard.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet
Faillissementswet 1
Faillissementswet 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2006/88
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Faillissementsnummer: 05/819 F

Uitspraakdatum: 21 december 2005

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

TWEEDE ENKELVOUDIGE KAMER

Ter griffie van deze rechtbank is op 20 december 2005 een verzoekschrift met rekestnummer

331628/FT-EA 05.414, met bijlagen, strekkende tot het doen van aangifte tot faillietverklaring, ingekomen van:

de maatschap

TOUBER, VAN DER VELDEN & KASSIES GERECHTDEURWAARDERS

handelend onder de naam Touber, Van der Velden en Kassies Gerechtdeurwaarders ('TVK'),

vestigingsadres: 1101 CD Amsterdam-Zuidoost, Hogehilweg 12 d,

met als vennoten;

-TOUBER BEHEER B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

dossiernummer: 33291077,

zaakdoende te 1101 CD Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 12 D,

- VAN DER VELDEN BEHEER B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

dossiernummer: 33291711,

zaakdoende te 1101 CD Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 12-D.

correspondentieadres: Postbus 23255, 1100 DT Amsterdam Zuidoost,

-XYUTHU PLANET MANAGEMENT ACTIVITY B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

dossiernummer: 34204650,

zaakdoende te 1101 CD Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 12 D,

-A ,

geboren op ( geboortedatum) te ( plaatsnaam ),

wonende te ( woonplaats ),

Uit de aangifte tot fauillietverklaring en de mondelinge toelichting van mr. Schaink, curator in de faillissementen van Touber Beheer B.V. en Van der Velden Beheer B.V., is gebleken dat bovengenoemde maatschap een openbare maatschap is, die onder eigen naam aan het rechtsverkeer deelneemt door de exploitatie van een deurwaarderskantoor. Daarbij zijn onder meer in naam van de maatschap werkzaamheden van deurwaarders verricht en gefactureerd, zijn arbeidsovereenkomsten met personeelsleden gesloten en zijn kredieten opgenomen.

Naar in de literatuur wordt verdedigd kan het faillissement van een dergelijke openbare maatschap worden uitgesproken, omdat het maatschapsvermogen moet worden gezien als een afgescheiden vermogen (o.a. Asser-Maeijer 5-V (1995) nr. 182 en 188 en Polak Wessels nr. 1137). De rechtbank sluit zich hierbij aan.

Bij de behandeling is summierlijk gebleken van feiten en omstandigheden, die aantonen dat schuldenares in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank heeft acht geslagen op de artikelen 1, 2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet.

De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid van Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedure te openen nu naar haar oordeel het centrum van de voornaamste belangen van gerekestreerde in Nederland ligt.

Dit leidt tot de volgende beslissing:

B E S L I S S I N G:

de rechtbank:

- verklaart:

maatschap

TOUBER, VAN DER VELDEN & KASSIES GERECHTDEURWAARDERS

handelend onder de naam Touber, Van der Velden en Kassies Gerechtdeurwaarders ('TVK'),

vestigingsadres: 1101 CD Amsterdam-Zuidoost, Hogehilweg 12 d,

met als vennoten;

-TOUBER BEHEER B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

dossiernummer: 33291077,

zaakdoende te 1101 CD Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 12 D,

- VAN DER VELDEN BEHEER B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

dossiernummer: 33291711,

zaakdoende te 1101 CD Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 12-D.

correspondentieadres: Postbus 23255, 1100 DT Amsterdam Zuidoost,

-XYUTHU PLANET MANAGEMENT ACTIVITY B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,

dossiernummer: 34204650,

zaakdoende te 1101 CD Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 12 D,

-A,

geboren op ( geboortedatum ) te ( plaatsnaam ),

wonende te ( woonplaats ),

in staat van faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. R.H.C. Jongeneel,

en tot curator mr. P.R.W. Schaink, 1070 AG Amsterdam, Postbus 75265;

- geeft last aan de curator tot het openen van de aan schuldenares gerichte brieven en telegrammen.

Gewezen door mr. K.D. van Ringen, lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 december 2005, in tegenwoordigheid van mevr. P. Vink als griffier.