Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2004:AR4746

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
29-10-2004
Datum publicatie
29-10-2004
Zaaknummer
KG 04/2193 AB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verkort vonnis in de zaak van een bekende tv-presentatrice tegen het weekblad Story. Vordering tot rectificatie van een artikel in Story toegewezen, nu de inhoud van het artikel zeer grievend, misleidend en daarmee onrechtmatig is. De rectificatie dient prominent op de gehele voorpagina en ook op pagina 3 van het eerstvolgende nummer van Story geplaatst te worden. Vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding eveneens toegewezen. Vordering tot het uit de handel halen van Story afgewezen. Uitgewerkt vonnis volgt op 11 november 2004.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

AB/MV

vonnis 29 oktober 2004

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 04/2193 AB van:

1. [eiseres1], tevens in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen,

2. [eiseres2],

3. [eiser3],

allen wonende te [woonplaats],

e i s e r s bij concept-dagvaarding van 28 oktober 2004,

procureur mr. C. Hellingman,

e n :

[tussenkomende partij],

wonende te [woonplaats],

t u s s e n k o m e n d e p a r t i j ,

procureur mr. S.F. Kalff,

t e g e n :

de besloten vennootschap SANOMA UITGEVERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e ,

procureur mr. E.M. Polak.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 28 oktober 2004 is door [tussenkomende partij] verzocht te mogen tussenkomen. Nu hiertegen door partijen geen bezwaar is gemaakt, is de tussenkomst toegestaan.

Vervolgens hebben eisers, verder ook (in enkelvoud) te noemen [eiseres1], en de tussenkomende partij, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding respectievelijk akte tot tussenkomst.

Gedaagde, verder ook te noemen Sanoma, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.

In verband met de aard van de zaak worden heden de beslissingen gegeven over de meest spoedeisende onderdelen van de vordering. De motivering daarvan en de beslissingen over de andere onderdelen van de vordering volgen op 11 november 2004.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Veroordeelt gedaagde in de eerstvolgende uitgave van Story na betekening van dit vonnis over de gehele breedte van de voorpagina in vette zwarte kapitalen, van dezelfde grootte als het woord “HUWELIJK” op de voorpagina van Story nummer 44, tegen een witte achtergrond de tekst te vermelden:

RECTIFICATIE

[eiseres1]

zonder enige andere aankondiging of mededeling dan de gebruikelijke vermelding van de naam Story, het nummer, de datum en de prijzen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-.

2. Veroordeelt gedaagde tot het plaatsen in de eerstvolgende uitgave van Story na betekening van dit vonnis, zonder commentaar of weerwoord over de gehele pagina 3, van een rectificatie met de volgende inhoud:

“RECTIFICATIE

In Story nummer 44 hebben wij een verhaal gepubliceerd over een vermeende relatie van [eiseres1] met een gehuwde man, welke relatie de aanleiding zou zijn voor een breuk tussen deze man en diens echtgenote, dit onder de kop “Verliefde [eiseres1] maakt huwelijk kapot”, met daarboven “Getrouwde minnaar zet vrouw en vier kinderen op straat ...”.

Wij hebben daarbij foto’s geplaatst van [eiseres1] met haar kinderen en van deze man.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 29 oktober 2004 geoordeeld dat wij deze publicatie op geen enkele wijze hebben kunnen waarmaken, dat deze publicatie zeer grievend en misleidend is en daarmee onrechtmatig jegens [eiseres1], haar kinderen en de in het artikel bedoelde man en zijn gezin. Verder heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat wij daarbij inbreuk hebben gemaakt op de portretrechten van de kinderen van [eiseres1] en van deze man.

De voorzieningenrechter heeft ons veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie en de aankondiging daarvan op de voorpagina.

De hoofdredactie van Story.”,

dit op straffe van een dwangsom van € 100.000,-.

3. Veroordeelt gedaagde binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de verveelvoudiging en openbaarmaking van de voorpagina van nummer 44 van Story op iedere website van gedaagde, waaronder begrepen www.story.nl te staken en gestaakt te doen houden, alsmede de aankondiging met begeleidende tekst “Verliefde [eiseres1] maakt huwelijk kapot!”, zoals afgebeeld op www.story.nl/nieuws te staken en gestaakt te doen houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,-.

4. Veroordeelt gedaagde binnen 24 uur na betekening van dit vonnis voor de duur van twee weken op www.story.nl/home in de plaats van de afbeelding van de voorpagina van nummer 44 van Story de tekst van de hiervoor onder 2 opgenomen rectificatie te vermelden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat zij daarmee in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,-.

5. Veroordeelt gedaagde tot betaling aan [eiseres1] en haar kinderen van een voorschot op schadevergoeding van € 25.000,-.

6. Veroordeelt gedaagde tot betaling aan de tussenkomende partij van een voorschot op schadevergoeding van € 10.000,-.

7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

8. Wijst af de vordering om de oplage van nummer 44 van Story uit de handel te halen (petitum onder a) en de daarmee samenhangende vordering onder h, alsmede de vordering om alle wederverkopers zogenoemd point of sale materiaal te verschaffen op posterformaat met een rectificatie (petitum onder f).

9. Houdt iedere verdere beslissing aan.

Gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 29 oktober 2004, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: