Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2004:AO7644

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-04-2004
Datum publicatie
15-04-2004
Zaaknummer
EV 04-412
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wijziging gezag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector Kanton-locatie Am-sterdam

kenmerk: [nummer] WIJZIGING GEZAG

Beschikking op het verzoekschrift, ontvangen ter griffie van de jeugdunit op 29 oktober 2003 en ter griffie van het kanton-gerecht op 20 februari 2004 van

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekende partij,

hierna te noemen de minderjarige,

gemachtigde mr C.E. Tonningen,

tegen

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verwerende partij,

hierna te noemen de voogdes,

gemachtigde mr F.R Duijn.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 22 maart 2004, alwaar zijn gehoord: de minderjarige, mr Tonningen, mr Duijn, de vader en mr P.J.A. Prinsen.

De feiten:

[minderjarige] is op [geboortedatum] geboren uit de affectieve relatie tussen [vader] en [moeder]. De vader heeft [minderjarige] erkend.

De moeder is op 18 januari 2002 overleden. Moeder oefende alleen het gezag uit over [minderjarige].

[voogdes] is, na testamentaire aanwijzing van de moeder, bij beschikking van 30 januari 2002 door de kantonrechter belast met de voogdij over [minderjarige].

Vader heeft op 21 februari 2002 een verzoek ingediend bij de rechtbank, sector kanton, om met het gezag over [minderjarige] te worden belast. De kantonrechter heeft bij beschikking van 12 februari 2003 onder meer beslist dat vader per 1 augustus 2003 met het gezag over [minderjarige] zal worden belast.

Tegen deze beschikking is hoger beroep ingesteld.

Bij beschikking van het gerechtshof te Amsterdam van 9 juli 2003 is het verzoek van vader om te worden belast met het gezag alsnog afgewezen.

Tegen deze beslissing van het gerechtshof is door vader cassa-tie ingesteld.

[minderjarige] heeft bij verzoekschrift, op 29 oktober 2003 ingediend ter griffie van de jeugdunit, onder meer ver-zocht het gezag te wijzigen in dier voege dat vader zal worden belast met het gezag over haar.

Bij beschikking van 3 november 2003 heeft de kinderrechter de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de sector kanton van de rechtbank verwezen.

- 2 - [nummer]

De gronden van de beslissing:

De vader heeft ter zitting van 22 maart 2003 mondeling ver-zocht het gezag te wijzigen in dier voege dat hij zal worden met belast met het gezag over [minderjarige].

[minderjarige] verblijft thans bij vader en zijn huidige echtgenote.

De gemachtigde van [voogdes] heeft ter zitting verklaard dat zij akkoord gaat met het verzoek van vader.

Daarop heeft mr Tonningen namens de minderjarige ter zitting haar verzoek-schrift ingetrokken.

De kantonrechter is van oordeel dat inwilliging van het ver-zoek van vader in het belang van de minderjarige is zodat dienovereen-komstig zal worden beslist.

BESLISSING:

belast de [vader], met het gezag over de [minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [woonplaats];

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. M.P.A.M. Fruytier, kantonrechter en uitge-sproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank Amster-dam, sector kanton, van 1 april 2004 in tegenwoor-dig-heid van de griffier.