Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2003:AO0730

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
17-12-2003
Datum publicatie
22-12-2003
Zaaknummer
278027/HAZA 03.3061
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voegingsincident. Eisers in het incident vragen voeging met een procedure waarbij een derde procespartij is. Volgens eisers in het incident hebben beide zaken hetzelfde onderwerp van geschil. De derde dient in de gelegenheid te worden gesteld zich omtrent de gevraagde voeging uit te laten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2004, 183
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

278027/HAZA 03.3061

17 december 2003

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

DERDE ENKELVOUDIGE CIVIELE KAMER

VONNIS

i n d e z a a k v a n :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OBA GROUP B.V.,

Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. OVERSLAGBEDRIJF "AMSTERDAM", gevestigd te Amsterdam,

e i s e r e s s e n ,

procureur mr. A.J.W.H.M. Versteeg,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KSA VERZEKERINGEN B.V., gevestigd te Amsterdam,

2. de naamloze vennootschap NIEUWE HOLLANDSE LLOYD SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd te Woeren,

3. de vennootschap naar het recht van haar plaats van vestiging EAGLE STAR REINSURANCE COMPANY LIMITED, kantoorhoudende te Amsterdam,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERASMUS VERZEKERINGEN B.V., gevestigd te Rotterdam,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCHERMER ASSURADEUREN B.V., gevestigd te Amsterdam,

6. de naamloze vennootschap FORTIS CORPORATE INSURANCE N.V., gevestigd te Amstelveen,

7. de naamloze vennootschap AEGON SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd te Den Haag,

8. de vennootschap naar het recht van haar plaats van vestiging RELIANCE NATIONAL INSURANCE NEDERLAND N.V., gevestigd te Rotterdam,

9. de naamloze vennootschap HANNOVER INTERNATIONAL INSURANCE NEDERLAND N.V., gevestigd te Rotterdam,

10. de naamloze vennootschap DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd te Amsterdam,

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid N.A.G. NEDERLANDSE ASSURADEUREN GROEP B.V., gevestigd te Diemen,

g e d a a g d e n,

procureur mr. A. Volders.

Eiseressen worden Oba c.s. genoemd en gedaagden verzekeraars.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in de hoofdzaak en in het incident

De rechtbank is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:

- dagvaar-ding van 4 november 2003, met bewijsstukken, houdende incidentele vordering tot voeging,

- conclusie van antwoord in het voegingsincident van verzekeraars,

- verzoek vonnis wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

in het incident

Oba c.s. vorderen de voeging van de onderhavige zaak met de zaak onder rolnummer HAZA 03.3062 tussen hen en Praevenio Technische Verzekeringen B.V., gevestigd te Amsterdam (hierna: Praevenio). Zij leggen aan de vordering de stelling ten grondslag dat de onderhavige zaak hetzelfde onderwerp van geschil heeft als de zaak onder rolnummer HAZA 03.3062.

Praevenio is in de onderhavige zaak geen procespartij en is daarom niet uit dien hoofde in de gelegenheid gesteld een incidentele conclusie van antwoord te nemen. Bij de beoordeling van de vordering tot voeging zal echter mede acht moeten worden geslagen op eventuele gerechtvaardigde belangen van Praevenio in het voegingsincident. Praevenio behoort dan ook alsnog in de gelegenheid te worden gesteld zich uit te laten over de vordering tot voeging alvorens op de vordering wordt beslist. Indien Praevenio van deze gelegenheid gebruik maakt, zal op de rol worden aangetekend dat zij intervenieert in het voegingsincident en zal zij een akte in het incident kunnen nemen.

De rechtbank zal bepalen dat Oba c.s., die het incident hebben opgeworpen, als de meest gerede partij Praevenio dient op te roepen onder mededeling dat zij gelegenheid heeft zich uit te laten in het voegingsincident. Nu Praevenio in de zaak onder rolnummer HAZA 03.3062 bij procureur is verschenen, staat het Oba c.s. ter vermijding van het maken van onnodige kosten vrij Praevenio bij eenvoudige akte van procureur tot procureur, waaraan een afschrift van dit vonnis wordt gehecht, mede te delen dat Praevenio, indien zij gebruik wenst te maken van de gelegenheid zich uit te laten over de vordering tot voeging, daartoe op na te melden datum in het incident dient te interveniëren. Verschijnt Praevenio alsdan niet, dan zal Oba c.s. Praevenio bij deurwaardersexploit moeten oproepen. Verschijnt Praevenio, hoewel aldus behoorlijk opgeroepen, evenmin, dan zal akte niet verschijnen aan Praevenio worden verleend en een datum voor vonnis in het incident worden bepaald. Verschijnt Praevenio wel, dan zal zij gelegenheid krijgen zich uit te laten over de vordering tot voeging door een akte in het incident te nemen, waarna een datum voor vonnis in het incident zal worden bepaald.

in de hoofdzaak en in het incident:

Hoger beroep staat thans niet open. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

BESLISSING

De rechtbank:

in het incident:

- verwijst de zaak naar de rolzitting van de tweede enkelvoudige kamer van 31 december 2003 voor oproeping van Praevenio door Oba c.s. onder mededeling dat zij gelegenheid heeft zich uit te laten in het voegingsincident;

in de hoofdzaak en in het incident:

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Gewezen door mr. G. de Groot, lid van genoemde kamer, en uitge-sproken ter openbare terecht-zitting van 17 december 2003 in tegen-woordig-heid van de griffier.