Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2002:AF2236

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
19-12-2002
Datum publicatie
19-12-2002
Zaaknummer
KG 02/2791 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/IS

vonnis 19 december 2002

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t r o l n u m m e r KG 02/2791 OdC v a n:

de besloten vennootschap BOSS INTERIM B.V., gevestigd te Hilversum,

e i s e r e s bij dagvaarding van 2 december 2002,

procureur mr. V.L.M.J. Boitelle,

t e g e n :

de besloten vennootschap MULTI MAGAZINES B.V., gevestigd te Amsterdam,

g e d a a g d e ,

procureur mr. D. van der Kolk.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 9 december 2002 heeft eiseres, verder te noemen Boss, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagde, verder te noemen Multi Magazines, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen stukken overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Boss heeft op 27 september 2002 overgenomen van de vorige eigenaar restaurant Joffers te Hilversum. Zij heeft dit restaurant per 1 oktober 2002 heropend.

b. Multi Magazines is uitgeefster van een restaurantgids genaamd "Lekker". Zij geeft deze gids één keer per jaar uit. In november 2002 heeft zij de editie voor 2003, "Lekker 2003" uitgegeven.

c. In Lekker 2003 is een artikel opgenomen getiteld "Het laatste oordeel van Johannes van Dam". In dit artikel is als verklaring van Johannes van Dam, onder meer onder

het kopje "SLECHTSTE RESTAURANT-ERVARING IN HET AFGELOPEN JAAR:" het volgende citaat weergegeven:

" Eten in een Nederlands restaurant is meestal geen grote ramp maar een

opeenstapeling van kleine rampjes. Laatst was ik bij Joffers in Hilversum. Bijna

alles wat op tafel kwam, was op effect gemaakt. Heeft de kok dan ook nog eens

geen idéé hoe smaken met elkaar combineren... met elkaar botsen... tja, dan

erger ik mij. Fusion is daar confusion. Een zwaar overschat restaurant, waar de mayonaise naar Remia smaakt. Als het omroepwereldje daar eet, zegt dat alles over het niveau van het omroepwereldje. "

2. Boss vordert, kort weergegeven, Multi Magazines op straffe van een dwangsom te veroordelen:

- primair tot het terughalen van de bij de detail- en eventueel groothandel resterende voorraad van het blad Lekker 2003, onder opgave van alle adressen van de afnemers en van de aantallen aan die afnemers geleverde exemplaren van Lekker 2003 en van de bij die afnemers teruggehaalde exemplaren;

- subsidiair om in de dagbladen de Telegraaf en de Gooi- en Eemlander maandelijks gedurende twaalf maanden een advertentie op kosten van Multi Magazines te doen plaatsen op de voorpagina, danwel de pagina die specifiek betrekking heeft op

horeca-aangelegenheden;

- meer subsidiair om over te gaan tot plaatsing van de in de dagvaarding omschreven advertentie/rectificatie, op kosten van Multi Magazines in dezelfde dagbladen met een door de voorzieningenrechter te bepalen frequentie.

Boss heeft daartoe het volgende gesteld.

Johannes van Dam heeft in de maand juli 2002 bij Joffers gegeten. De in het blad Lekker 2003 door hem geuite kritiek op Joffers heeft betrekking op dat bezoek van Van Dam aan Joffers. Nadien heeft Boss Joffers overgenomen. Boss heeft de redactie van Multi Magazines op 11 september 2002 telefonisch op de hoogte gesteld van de overname. Zij heeft tevens op 20 september 2003 op een door Multi Magazines verstrekt formulier opdracht gegeven tot het plaatsen van een advertentie in Lekker 2003. Op dat formulier heeft zij wederom melding gemaakt van de overname. Multi Magazines was er dus van op de hoogte dat de kritiek die Johannes van Dam had op Joffers betrekking had op de periode van voor de overname. Desondanks heeft Multi Magazines de door Van Dam geuite kritiek geplaatst. Zij heeft evenmin vermeld dat Joffers inmiddels is overgenomen door Boss.

Boss lijdt schade door het artikel van Van Dam. Multi Magazines heeft

onrechtmatig jegens Boss gehandeld door dit artikel in het blad Lekker 2003 te

plaatsen, wetende dat de kritiek van Van Dam betrekking had op de situatie van voor de overname en door te weigeren een rectificatie te plaatsen..

3. Multi Magazines heeft bezwaar gemaakt tegen het gevorderde. Zij voert daartoe het volgende aan.

De tekst in Lekker 2003 over restaurant Joffers betreft de mening van Johannes van Dam in citaatvorm. Derhalve is niet Multi Magazines, doch Johannes van Dam aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Het stond Multi Magazines vrij om dat citaat te publiceren.

Van Dam heeft, blijkens dat citaat, zijn slechtste restaurant-ervaring van 2002 beleefd in restaurant Joffers. Dat Joffers, nadat Van Dam het restaurant had bezocht, is overgenomen door Boss is niet relevant.

Multi Magazines heeft de acquisitie van advertenties uitbesteed aan een derde. Boss heeft met deze derde contact gehad over de overname en over de te plaatsen advertentie. Boss heeft op 27 september 2002 nog een formulier met nieuwe gegevens over de overname per fax aan Multi Magazines gezonden. Toen waren de recensies over de diverse restaurants echter al geschreven. Daarom is dit formulier niet bekeken door de redactie, doch direct doorgeleid aan de datatypistes van Multi Magazines. De redactie van Multi Magazines was derhalve niet eerder op de hoogte van de overname dan half oktober 2002, toen zij een uitnodiging voor de opening van

Joffers op 1 november 2002 ontving. Toen kon de inhoud van Lekker 2003 niet meer gewijzigd worden.

Hoewel Multi Magazines daartoe niet verplicht was heeft zij op 18 november 2002 een persbericht aan het interactief Nederlands persbureau Nieuwsbank gestuurd waarin zij heeft vermeld dat de door Van Dam geuite kritiek op Joffers betrekking had op de situatie voor de overname. Bovendien heeft zij een soortgelijk bericht opgenomen in de elektronische Nieuwsbrief van Lekker. Voorts heeft Van Dam in een artikel in dagblad Het Parool vermeld dat zijn kritiek op Joffers geen betrekking had op de huidige situatie, na de overname.

Boss heeft niet gesteld waaruit haar schade zou bestaan door het vermeend onrechtmatig handelen; zij heeft een restaurant overgenomen dat niet alleen door Van Dam, doch ook in het blad Lekker 2002 is bekritiseerd. De risico's van het overnemen van een dergelijk restaurant liggen bij Boss.

De gevraagde voorzieningen staan in geen verhouding tot het vermeend onrechtmatig handelen; een recall is een kostbare aangelegenheid en een artikel dat op pagina

165 is gepubliceerd in een gids die één keer per jaar verschijnt behoeft niet gerectificeerd te worden in dagbladen als de Telegraaf en de Gooi- en Eemlander.

Bovendien kan Multi Magazines niet een mening van een derde, van Van Dam,

rectificeren. Daarbij komt dat niet bekend is of Joffers na de overname ook kwalitatief verbeterd is.

Beoordeling van het geschil

4. Terecht is door Multi Magazines betoogd dat in het betreffende artikel in Lekker 2003 de mening van Johannes van Dam is weergegeven en dat deze mening inhoudt dat Van Dam zijn slechtste ervaring in een restaurant in 2002 heeft opgedaan in Joffers. Dat Joffers, na het bezoek van Van Dam is overgenomen door Boss maakt die ervaring van Van Dam niet anders.

Overigens is door Boss ook niet bestreden dat die mening van Van Dam onjuist zou zijn.

5. Het gestelde onrechtmatig handelen door Multi Magazines kan derhalve hooguit hebben bestaan uit het niet toevoegen aan dit artikel van het gegeven dat Joffers inmiddels overgenomen is door een andere eigenaar. Dat het nalaten van een dergelijke toevoeging door de redactie op het artikel een onrechtmatige daad oplevert die aan Multi Magazines valt toe te rekenen, is echter niet aannemelijk geworden.

Anders dan Boss meent kan van Multi Magazines niet worden verwacht dat zij alle opgegeven advertenties inhoudelijk raadpleegt ter controle van haar teksten. Voor de hand ligt ook, dat zij de advertenties buiten beeld houdt teneinde daardoor niet in haar beoordeling van de diverse restaurants te worden beïnvloed. Alleszins begrijpelijk is dan ook dat zij de advertenties door een derde liet verzorgen.

Niet is aannemelijk geworden dat Multi Magazines half oktober, toen zij wel op de hoogte raakte van de overname, nog wijzigingen in de tekst kon aanbrengen, aangezien de tekst toen al persklaar was.

Maar nog afgezien daarvan was Multi Magazines daartoe ook toen niet verplicht, omdat de overname van Joffers niet zonder meer meebrengt dat de ervaring van Van Dam daarmee van de baan is. Multi Magazines betoogt terecht dat het hier veeleer gaat om een nadeel voor Boss dat voortvloeit uit het risico van het overnemen van een restaurant met een slechte naam als gevolg van het al in juli 2002 door Van Dam gepubliceerde artikel in dagblad Het Parool.

De door Boss primair, subsidiair en meer subsidiair gevraagde voorzieningen zullen mitsdien worden geweigerd.

6. Boss zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Weigert zowel de primair, als de subsidiair als de meer subsidiair gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt Boss in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Multi Magazines begroot op € 193,-- wegens vastrecht en op € 703,-- aan salaris procureur.

3. Verklaart dit vonnis, voor zover betreft de veroordeling in de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. R. Orobio de Castro, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 19 december 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: