Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA6485

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
29-06-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 00/1322 OdC
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

OdC/SH

vonnis 29 juni 2000

DE PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM,

RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING in de zaak:

rolnummer KG 00/1322 OdC van:

de besloten vennootschap DE HUNTERS B.V., gevestigd te Amsterdam,

e i s e r e s bij dagvaarding van 25 mei 2000,

procureur mr F.D. Stibbe,

advocaat mr R.E. van Schaik te Amsterdam,

t e g e n :

1. de vennootschap onder firma [gedaagde 1], gevestigd te [woonplaats],

2. [gedaagde 2], wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde 3], wonende te [woonplaats],

g e d a a g d e n ,

procureur mr I.M.C.A. Reinders Folmer,

advocaat mr F.F. Stiekema te Tilburg.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE :

Ter terechtzitting van 20 juni 2000 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis heeft gewijzigd zoals onder 2. van dit vonnis staat vermeld.

Gedaagden hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing.

GRONDEN VAN DE BESLISSING :

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Eiseres voert sinds augustus 1998 een onderneming onder de handelsnaam De Hunters. Zij houdt zich bezig met de werving en selectie van personeel en heeft filialen in Breda, Haarlem en Amsterdam. Daarnaast wordt een groot deel van het personeel geworven via internet door middel van de website www.dehunters.nl.

b. Eiseres heeft het merk De Hunters op 23 februari 1999 in de Benelux als merk gedeponeerd voor de klassen 35 (arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken; uitzenden en detacheren van personeel; werving en selectie van personeel) en 42 (advisering in beroepskeuze).

c. Gedaagden sub 2 en 3 zijn vennoot van gedaagde sub 1, verder [gedaagde 1]. [Gedaagde 1] houdt zich, blijkens het handelsregister, bezig met de uitoefening van een bureau voor search, werving en selectie van middenkader-personeel, zowel voor profit- als non-profitorganisaties.

[Gedaagde 1] gebruikt de naam Jobhunters.nl als handelsnaam en als domeinnaam.

2. Eiseres vordert -met nevenvorderingen- gedaagden te veroordelen elk gebruik en/of registratie van het woord Jobhunters.nl of enig ander met het woordmerk of de handelsnaam van eiseres overeenstemmend teken als merk of naam, voor diensten die direct of indirect werving en selectie van personeel in Nederland of in enig medium gericht op Nederland, inclusief internet, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom.

3. Eiseres beroept zich daartoe op de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet, 13A lid 1 sub b, 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet (BMW).

[Gedaagde 1] sticht door het voeren van de handelsnaam Jobhunters.nl en door het gebruik van de domeinnaam Jobhunters.nl verwarring bij het publiek en handelt hiermee onrechtmatig jegens haar, aldus eiseres.

Volgens eiseres is de kans dat eiseres en Jobhunters met elkaar worden verward zeer wel aanwezig.

4. [Gedaagde 1] heeft de vordering betwist.

5. Artikel 5 Handelsnaamwet verbiedt het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met een oudere onderneming te vrezen is.

Voorshands is onvoldoende aannemelijk geworden dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is.

De door [gedaagde 1] gebruikte handels- en domeinnaam Jobhunters.nl vertoont, naar voorshands wordt geoordeeld, niet een zodanig sterke auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis met de handelsnaam De Hunters, dat dit het geval zou (kunnen) zijn.

Bovendien is gesteld noch gebleken dat er bij het publiek daadwerkelijk verwarring tussen beide ondernemingen is ontstaan.

Het beroep van eiseres op artikel 5a Handelsnaamwet gaat op grond van het vorenstaande evenmin op.

6. Voorshands is eveneens onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van merkinbreuk.

Dat is het geval indien er sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.

Zoals in onder 5. is overwogen vertoont het door [gedaagde 1] gebruikte teken Jobhunters.nl geen sterke auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis met het merk De Hunters. Niet aannemelijk is dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd bij een normaal aandachtig gebruiker van de geboden dienst verwarring ontstaat omtrent de herkomst van die dienst.

7. Het voorgaande betekent dat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

8. Eiseres wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

B E S L I S S I N G :

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

2. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van gedaagden begroot op ¦ 400,= wegens vastrecht en op ¦ 1.550,= aan salaris procureur.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 29 juni 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.: