Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BY8634

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
16-12-2012
Datum publicatie
16-01-2013
Zaaknummer
133710 / KG ZA 12-258
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering opheffing beslag,

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 133710 / KG ZA 12-258

datum vonnis: 21 december 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[Eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

verder te noemen [eiseres],

advocaat: mr. I. Mercanoglu te Enschede,

tegen

het publiekrechtelijke lichaam

de Staat der Nederlanden, Dienst Uitvoering Onderwijs,

gevestigd te 's Gravenhage,

gedaagde,

niet verschenen.

1. Het procesverloop

1.1 Gedaagde is te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen haar verstek is verleend.

1.2 [Eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

1.3 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 18 december 2012. Ter zitting zijn verschenen: [eiseres] vergezeld door mr. Mercanoglu. De vorderingen zijn toegelicht.

1.4 Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1 Gedaagde heeft, als rechtsopvolger van het publiekrechtelijk lichaam Informatie Beheer Groep, uit krachte van een executoriale titel d.d. 12 september 2011 ten laste van [eiseres] een dwangbevel uitgevaardigd. Deze executoriale titel is op 14 september 2011 betekend, met gelijktijdig bevel om binnen twee dagen daarna aan de inhoud daarvan te voldoen.

2.2 Op 4 september 2012 is [eiseres] aangezegd om € 705,75 binnen twee dagen te voldoen. [Eiseres] heeft hieraan geen gehoor gegeven.

2.3 Op 23 november 2012 heeft gedaagde executoriaal derdenbeslag doen leggen op de bankrekening van [eiseres] bij SNS Bank (rekeningnummer [XXXX]) in verband met voornoemde vordering. Het tegoed op deze bankrekening bedroeg op dat moment € 472,71.

2.4 [Eiseres] heeft geen andere bankrekening dan voornoemde rekening bij SNS Bank. Op deze rekening ontvangt [eiseres] een periodieke Wajong-uitkering van € 602,52 netto per maand. Voorts ontvangt [eiseres] op deze rekening de zorgtoeslag van € 70,00 per maand.

3. Het geschil

3.1 [Eiseres] vordert opheffing van het gelegde beslag, onder oplegging van een dwangsom van € 250,00 per dag en veroordeling van gedaagde tot betaling van de aan haar berekende kosten van het beslag van € 87,41. Voorts vordert [eiseres] gedaagde te veroordelen om het bedrag van € 472,71 terug te betalen met de wettelijke rente en met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3.2 [Eiseres] stelt daartoe -kort gezegd- dat gedaagde bij het beslag onder SNS Bank de beslagvrije voet in aanmerking had moeten nemen. Met de beslagvrije voet blijft [eiseres] in staat om de lopende kosten van het bestaan te betalen. Het beslag onder SNS Bank is een doorkruising van de regeling van de beslagvrije voet, aangezien de rekening van [eiseres] door geen andere bron dan de Wajong-uitkering ad € 602,52 en een periodieke betaling van de belastingdienst voor de zorgtoeslag ad € 70,00 wordt gevoed.

3.3 Gedaagde is niet ter zitting verschenen.

4. De beoordeling

4.1 De voorzieningenrechter is van oordeel dat bij de dagvaarding de wettelijke formaliteiten in acht zijn genomen. Nu gedaagde bij de beslaglegging woonplaats heeft gekozen ten kantore van deurwaarders A.G. Groothuis en C.J.B.M. Nijhuis is onderhavige dagvaarding op grond van het bepaalde in artikel 439 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op de door de wet voorgeschreven wijze betekend. Nu gedaagde niet is verschenen, heeft de voorzieningenrechter tegen gedaagde verstek verleend.

4.2 Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de zaak.

4.3 De gevorderde opheffing van het beslag komt de voorzieningenrechter onrechtmatig noch ongegrond voor en kan daarom worden toegewezen, behoudens het navolgende. De gevorderde dwangsom zal worden afgewezen als overbodig omdat de voorzieningenrechter het beslag zelf opheft. De gevorderde beslagkosten ad € 87,14 zullen worden afgewezen nu gesteld noch gebleken is dat [eiseres] deze kosten daadwerkelijk heeft voldaan.

4.4 De gevorderde terugbetaling van het beslagen bedrag moet worden afgewezen, omdat dit bedrag weliswaar onder beslag is gelegd, maar niet aan gedaagde is betaald.

4.5 Gedaagde zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op € 165,17 aan verschotten en € 527,00 aan salaris van de advocaat, waarvan te betalen aan de griffier van dit gerecht € 92,17 aan explootkosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Heft op het op 23 november 2012 gelegde beslag op de bankrekening van [eiseres] bij SNS Bank (rekeningnummer [XXXX]).

II. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op € 165,17 aan verschotten en € 527,00 aan salaris van de advocaat, waarvan te betalen aan de griffier van dit gerecht € 92,17 aan explootkosten.

III. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 december 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.