Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BY7483

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
28-12-2012
Datum publicatie
28-12-2012
Zaaknummer
08/720890-11 en 08/720799-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft onvoldoende zorg besteed aan paarden en pony's die onder zijn beheer waren. Daardoor is onnodig dierenleed berokkend. Verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van €1500,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummers: 08/720890-11 en 08/720799-11(gevoegd ter terechtzitting)

Datum vonnis: 28 december 2012

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[verdachte],

geboren op [datum] in [plaats],

wonende in [adres].

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 14 december 2012. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A. Hermelink en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. H. Scheper, advocaat te Wierden, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

onder parketnummer 08/720890-11 primair en onder parketnummer 08/720799-11 primair: als paardenhouder c.q. paardenverzorger opzettelijk een aantal paarden en/of pony's pijn en/of letsel heeft toegebracht en/of de gezondheid van deze dieren heeft benadeeld;

subsidiair wordt verdachte onder beide parketnummers verweten: dat hij aan deze dieren de nodige verzorging heeft onthouden.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

onder parketnummer 08/720890-11:

hij in of omstreeks het tijdvak van 01 december 2010 tot en met 17 maart 2011, te Aadorp, in de gemeente Almelo, meermalen, althans eenmaal,zonder redelijk doel en/of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar was, opzettelijk bij een aantal, althans bij een of meer paarden en/of pony's, pijn en/of letsel heeft veroorzaakt en/of de gezondheid van die/dat paard(en) en/of pony('s) heeft benadeeld, immers heeft verdachte

- in of omstreeks het tijdvak van 01 december 2010 tot en met 4 februari 2011 een pony (met verwondingen op de rug)

-niet althans (volstrekt) onvoldoende gevoederd en/althans (volstrekt)

onvoldoende (schoon) drinkwater gegeven, en/althans

-laten liggen althans verblijven in een (kleine) (natte) (donkere) box

in (op de grond liggende) mest, en/althans

-geen enkele medische verzorging gegeven

tengevolge waarvan die pony (erg) ziek is geworden en/of (vervolgens) dood is gegaan;

- op of omstreeks 4 februari 2011,

-30, althans een aantal paarden en/of pony's laten verblijven in een weiland terwijl die paarden / pony's geen (schoon) drinkwater ter

beschikking hadden en/of terwijl in/tussen het gras/hooi/bermmaaisel (dienend als voer ten behoeve van die paarden en/of pony's) in dat weiland (lege) blikjes en/of (lege) plastic flessen en/of plastic bekertjes bevatte, en/of

-10, althans een aantal paarden en/of pony's laten verblijven in stallen/boxen waarvan de ondergrond nat was en/althans waarin geen droge ligplekken aanwezig waren, en/of

-3, althans een of meer veulens laten verblijven in een (grote) stal waar een dikke natte drab van mest en/of urine / vocht op de bodem lag en/of zaten die veulens (tot aan de oren toe) geheel onder de mest;

- op of omstreeks 10 februari 2011

-27, althans een aantal paarden en/of pony's op een (geheel kaalgevreten) perceel laten verblijven terwijl een baal hooi dat die paarden en/of pony's (als voer) ter beschikking stond van zeer slechte kwaliteit was, aangezien daarin zeer veel stengels van diverse onkruiden zaten (zoals grove zuring) en/of terwijl er in die baal hooi (enorm) veel zand

zat, en/of

-3, althans een of meer veulens laten verblijven in een stal waarvan de bodem vol lag met dikke natte mest en/of waar die veulens geen droge / zindelijke ligplaats hadden, en/of waren die veulens sterk bevuild met aangekoekte mest, en/of

-(zonder (medische) verzorging) een pony in een binnenbox laten staan / verblijven die over het gehele lichaam kale plekken had en welke pony bij het ademhalen raspende geluiden maakte en/of pompend adem haalde, en/of

- in of omstreeks het tijdvak van 4 februari 2011 tot en met 10 februari 2011 een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's coniferengroen (van een coniferenhaag) laten vreten (hetgeen bij paardachtigen kan leiden tot ernstig nier- en leverfalen met de dood als gevolg);

- op of omstreeks 17 maart 2011

-een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's in de stands in een laag mest laten staan en/of was in een stal de mest voorzien van schimmel, en/of

-een een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's in (een) weiland(en) laten verblijven waarin aanzienlijke hoeveelheden piepschuim en/of plastic flesjes en/of stukken los schrikdraad en/of schriklint en/of kapotte halsters en/of halsnummers en/of touw lagen;

zulks terwijl hij, verdachte, de/het hiervoren omschreven misdrijf /

misdrijven pleegde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als

paardenverzorger / paardenhouder ((mede)ten behoeve van de medische industrie)

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, ter zake dat

hij in of omstreeks het tijdvak van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011,

te Aadorp, in de gemeente Almelo, als houder van een of meer dieren, te weten een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's, aan dat/die dier(en) de nodige verzorging heeft onthouden, immers

- in of omstreeks het tijdvak van 01 december 2010 tot en met 4 februari 2011 werd een pony (met verwondingen op de rug) niet althans (volstrekt) onvoldoende gevoederd en/althans (volstrekt) onvoldoende (schoon) drinkwater gegeven, en/althans lag althans verbleef die pony in een (kleine) (natte) (donkere) box in (op de grond liggende) mest, en/althans kreeg die pony geen enkele medische verzorging,

tengevolge waarvan die pony (erg) ziek is geworden en/of (vervolgens dood

is gegaan;

- bevond(en) op of omstreeks 4 februari 2011,

-30, althans een aantal paarden en/of pony's zich in een weiland terwijl die paarden en/of die pony's geen (schoon) drinkwater en/of geen gezond en/of schoon voer ter beschikking hadden, en/of

-10, althans een aantal paarden en/of pony's zich in stallen/boxen waarvan de ondergrond nat was en/althans waarin geen droge ligplekken aanwezig waren en/of

-3, althans een of meer veulens zich in een (grote) stal waar een dikke natte drab van mest en/of urine / vocht op de bodem lag en/of zaten die veulens (tot aan de oren toe) (geheel) onder de mest;

- bevon(den) op of omstreeks 10 februari 2011

-27, althans een aantal paarden en/of pony's zich op een (geheel kaalgevreten) perceel terwijl die paarden en/of pony's (als voer) een baal hooi ter beschikking hadden die van (zeer) slechte kwaliteit was, aangezien daarin (zeer) (veel) stengels van diverse onkruiden zaten (zoals grove zuring) en/of terwijl er in die baal hooi (enorm) veel zand zat, en/of

-3, althans een of meer veulens zich in een stal waarvan de bodem vol lag met dikke natte mest en/of hadden die veulens daar geen droge/zindelijke ligplaats, en/of waren die veulens sterk bevuild met aangekoekte mest, en/of

-(in een binnenbox) een pony die over het gehele lichaam kale plekken had en welke pony bij het ademhalen raspende geluiden maakte en/of welke pony pompend adem haalde, en/of

- kon(den) in of omstreeks het tijdvak van 4 februari 2011 tot en met 10 februari 2011 een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's coniferengroen (van een coniferenhaag) vreten (welk coniferengroen bij paardachtigen kan leiden tot ernstig nier- en leverfalen met de dood als gevolg);

- bevond(en) op of omstreeks 17 maart 2011

-een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's zich in stands waarin een laag mest lag en/of zat er schimmel op die mest, en/of

-een aantal, althans een of meer paarden en/of pony's zich in (een) weiland(en) waarin aanzienlijke hoeveelheden piepschuim en/of plastic flesjes en/of stukken los schrikdraad en/of schriklint en/of kapotte halsters en/of halsnummers en/of touw lagen;

zulks terwijl hij, verdachte, de/het hiervoren omschreven misdrijf / misdrijven pleegde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als paardenverzorger/paardenhouder ((mede)ten behoeve van de medische industrie);

onder parketnummer 08/720799-11:

hij in of omstreeks het tijdvak van 14 juni 2011 tot en met 22 juni 2011, te Aadorp, in de gemeente Almelo, meermalen, althans eenmaal, zonder redelijk doel en/of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar was, opzettelijk bij een of meer dieren, te weten bij (ongeveer) 22 paarden en/of pony's, pijn en/of letsel heeft veroorzaakt en/of de gezondheid van die/dat paard(en) en/of pony('s) heeft benadeeld,

immers heeft verdachte in of omstreeks genoemd tijdvak de hoeven van die/dat paard(en) en/of pony('s) niet althans onvoldoende bekapt althans laten bekappen (tengevolge waarvan die/dat paard(en) en/of pony('s) ingescheurde en/of gebarsten en/of gebrokkelde hoeven had(den), althans had(den) die/dat paard(en) en/of pony('s) ingescheurde en/of gebarsten en/of gebrokkelde hoeven, zulks terwijl ingescheurde hoeven ernstige kreupelheden bij paardachtigen kunnen veroorzaken),

zulks terwijl hij, verdachte, de/het hiervoren omschreven misdrijf / misdrijven pleegde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als paardenverzorger / paardenhouder ((mede)ten behoeve van de medische industrie);

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, ter zake dat

hij in of omstreeks het tijdvak van 14 juni 2011 tot en met 22 juni 2011, te Aadorp, in de gemeente Almelo, meermalen, althans eenmaal, als houder van een of meer dieren, te weten (ongeveer) 22 althans een aantal paarden en/of pony's, aan dat/die dier(en) de nodige verzorging heeft onthouden, immers waren in of omstreeks genoemd tijdvak bij (ongeveer) 22 paarden en/of pony's, de hoeven niet althans onvoldoende bekapt (tengevolge die/dat paard(en) en/of pony('s) ingescheurde en/of gebarsten en/of gebrokkelde hoeven had(den), althans had(den) die/dat paard(en) en/of pony('s) ingescheurde en/of gebarsten en/of gebrokkelde hoeven, zulks terwijl ingescheurde hoeven ernstige kreupelheden bij paardachtigen kunnen veroorzaken), zulks terwijl hij, verdachte, de/het hiervoren omschreven misdrijf / misdrijven pleegde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als paardenverzorger / paardenhouder ((mede)ten behoeve van de medische industrie).

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt vrijgesproken van hetgeen hem onder beide parketnummers primair is tenlastegelegd en van hetgeen hem onder parketnummer 08/720890-11 subsidiair eerste gedachtestreepje is tenlastegelegd.

Voor hetgeen aan verdachte onder beide parketnummers subsidiair voor het overige is tenlastegelegd heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot

een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaren. Verder heeft de officier van justitie een werkstraf geëist voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen vervangende hechtenis. De inbeslaggenomen dieren dienen verbeurd verklaard te worden, behalve de twee dieren waarvan door verdachte afstand is gedaan.

4. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1 parketnummers 08/720890-11 primair en 08/720799-11 primair

Evenals de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat niet bewezen kan worden verklaard wat aan verdachte onder beide parketnummers primair is tenlastegelegd, zodat hij hiervan moet worden vrijgesproken.

5.2 parketnummer 08/720799-11 subsidiair

5.2.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dan het subsidiair tenlastegelegde bewezen kan worden verklaard.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.2.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

In het dossier bevindt zich slechts één verklaring van een hoefsmid waaruit zou moeten blijken dat de hoeven van de dieren in onvoldoende mate waren bekapt. Verder bewijs in het dossier is niet voorhanden. Daar staat tegenover dat het dossier ook geschriften bevat, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de hoeven niet zodanig onverzorgd waren dat moet worden gezegd dat de paarden en pony’s de nodige verzorging is onthouden.

De rechtbank kan daarom niet buiten twijfel vaststellen dat de hoeven van de paarden en/of pony's onvoldoende waren bekapt waardoor aan deze dieren de nodige verzorging is onthouden. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van hetgeen hem subsidiair ten laste is gelegd.

5.3 parketnummer 08/720890-11 subsidiair

5.3.1 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het subsidiair tenlastegelegde bewezen kan worden verklaard, met uitzondering van het eerste gedachtestreepje.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit.

5.3.2 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Uit de hierna opgenomen bewijsmiddelen volgt dat verdachte beroeps- of bedrijfsmatig paarden hield ten behoeve van de medische industrie. Het door verdachte overgelegde rapport van de Belastingdienst maakt dit niet anders. Dat de Belastingdienst de activiteiten van verdachte voor de belastingheffing aanmerkt als een hobbymatige bezigheid, betekent niet dat geen waarde kan worden gehecht aan de verklaring van verdachte, inhoudende dat hij reeds 15 jaar paarden houdt voor de medische industrie en tot zo’n 5 jaar geleden financieel goed kon rondkomen van de inkomsten die hij hiermee genereerde. Uit het rapport blijkt bovendien ook dat verdachte een vergoeding ontvangt voor de bloedafname.

In de tenlastegelegde periode hebben er periodiek controles plaatsgevonden bij verdachte. Daarbij is gebleken dat verdachte de paarden en/of pony's onvoldoende verzorgde. Zo waren op 4 februari 2011 de stallen of boxen waarin 10 paarden of pony's stonden te nat en waren er geen droge plekken voor deze dieren om te liggen. Ook drie veulens bevonden zich op deze datum in een te natte en vieze stal en zaten onder de mest. Bij een controle op 10 februari 2011 is gebleken dat drie veulens in een stal stonden die vol lag met dikke natte mest en zaten deze dieren zelf ook onder de mest. Ook hier waren geen droge ligplekken. Op 17 maart 2011 is bij de controle vastgesteld dat in een aantal stands waarin de dieren stonden een laag mest lag en dat er op deze mest schimmel zat. Gelet op deze herhaalde constateringen en de verklaring van een ter zake deskundig te achten dierenarts, verwerpt de rechtbank het verweer van verdachte dat dit een normale toestand is van een stal, vlak voordat deze op een regulier tijdstip wordt uitgemest.

Anders dan de raadsman is de rechtbank op grond van vorenstaande van oordeel dat, door de dieren op een dergelijke wijze te huisvesten, er sprake is van het onthouden van de nodige verzorging.

De rechtbank overweegt dat van een aantal van de aan verdachte verweten gedragingen niet is komen vast te staan dat deze hebben plaatsgevonden. Zo blijkt nergens uit het dossier dat de paarden daadwerkelijk van de coniferenhaag hebben gegeten of dat er zich in het vervuilde weiland waarvan foto’s in het dossier zijn opgenomen ook paarden hebben bevonden. Ten aanzien van het feit omtrent een pony met een ‘raspende ademhaling’ blijkt uit de tenlastelegging niet welk verwijt betreffende de verzorging nu aan verdachte wordt gemaakt.

Voor zover het gaat om het voeren van bermmaaisel is niet komen vast te staan dat dit voedsel van een zodanig slechte kwaliteit is dat de dieren daarmee verzorging is onthouden. Hetzelfde geldt voor de afwezigheid van gevulde bakken met drinkwater. Dat de dieren daadwerkelijk een een vochttekort hadden, is niet duidelijk. Van deze tenlastegelegde gedragingen zal verdachte dan ook worden vrijgesproken.

5.4 De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in het tijdvak van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011, te Aadorp, in de gemeente Almelo, als houder van dieren, te weten een aantal paarden en pony's, aan die dieren de nodige verzorging heeft onthouden, immers

- bevonden op 4 februari 2011, 10 paarden en/of pony's zich in stallen/boxen waarvan de ondergrond nat was en waarin geen droge ligplekken aanwezig waren en 3 veulens zich in een (grote) stal waar een dikke natte drab van mest en/of urine/vocht op de bodem lag en zaten die veulens onder de mest en

- bevonden op 10 februari 2011, 3 veulens zich in een stal waarvan de bodem vol lag met dikke natte mest en hadden die veulens daar geen droge/zindelijke ligplaats en waren die veulens sterk bevuild met aangekoekte mest en

- bevonden op 17 maart 2011 een aantal paarden en/of pony's zich in stands waarin een laag mest lag en zat er schimmel op die mest,

zulks terwijl hij, verdachte, de hiervoren omschreven misdrijven pleegde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als paardenverzorger/paardenhouder (mede ten behoeve van de medische industrie).

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder parketnummer 08/720890-11 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 122 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

gedragingen in strijd met de voorschriften vastgesteld bij artikel 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, terwijl de misdrijven in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn gepleegd, meermalen gepleegd.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8. De op te leggen straf of maatregel

8.1. De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft onvoldoende zorg geboden aan de paarden en pony's die hij onder zijn beheer had en hij heeft daardoor onnodig dierenleed berokkend. Ondanks diverse malen na controles te zijn gewaarschuwd en te zijn gemaand de situatie te verbeteren, heeft verdachte geen of onvoldoende verbetering in de situatie van zijn dieren aangebracht. De rechtbank houdt hem daarvoor verantwoordelijk.

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat beduidend minder feiten bewezen zijn verklaard dan door de officier van justitie ten laste zijn gelegd. Ook is verdachte voor dergelijke feiten niet eerder met justitie in aanraking geweest. Verder houdt de rechtbank rekening met het feit dat onder verdachte een groot aantal dieren in beslag is genomen. Deze dieren zijn inmiddels allemaal vervreemd.

Dit alles leidt er naar het oordeel van de rechtbank toe dat volstaan kan worden met een geheel voorwaardelijke geldboete.

8.2 De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen goederen aan verdachte moeten worden teruggegeven. De betreffende dieren zijn in beslag genomen in de zaak waarvoor verdachte geheel wordt vrijgesproken.

9. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 24, 24, 24c, 57 en 91 Sr.

10. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder parketnummer 08/720890-11 primair en het onder parketnummer 08/720799-11 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat verdachte het onder parketnummer 08/720890-11 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/720890-11 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert: gedragingen in

strijd met de voorschriften vastgesteld bij artikel 37 van de Gezondheids- en welzijnswet

voor dieren, terwijl de misdrijven in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn gepleegd,

meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder parketnummer 08-720890-11 subsidiair bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een geldboete van € 1.500,- (vijftienhonderd euro) subsidiair 25 dagen vervangende hechtenis, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren;

- bepaalt dat de geldboete niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

- omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

de inbeslaggenomen voorwerpen

- de rechtbank gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen goederen.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.M. Bordenga, voorzitter, mr. M.E. van Wees en

mr. M.H. van der Lecq, rechters, in tegenwoordigheid van J. Last, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 28 december 2012.

Mr. Van der Lecq is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Twente met nummer PLO5AC 2011056088. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

1.

Het proces-verbaal van bevindingen I.J.W. Wassink, hoofdagent, van 17 maart 2011, pagina 17 tot en met 19, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 4 februari 2011 heb ik een onderzoek ingesteld op de locatie [adres]. Ik zag dat er op het terrein ongeveer 10 paarden in stallen/boxen stonden. Ik zag dat alle paarden op een natte ondergrond stonden. Ik zag dat er in alle stallen geen droge ligplekken op de grond waren. Ik zag dat enkele paarden kennelijk gelegen hadden, daar ze bijna geheel nat waren. Het is mij ambtshalve bekend dat de eigenaar van de paarden is [verdachte], geboren op [datum].

Ik zag dat in een grote stal drie veulens liepen. Ik zag dat de bodem een dikke natte drab was van stront en vocht, kennelijk urine. Ik zag dat er geen enkele droge ligplek in deze donkere stal was. Ik zag dat de veulens geheel, tot aan de oren toe, onder de stront zaten.

2.

Het geschrift, te weten de schriftelijke verklaring van A.H.G. van Brussel, dierenarts, pagina 30 en 31, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 4 februari 2011 was ik op het thuisadres van [verdachte]. Op het thuisadres staan ongeveer 10 paarden en pony's. De meeste staan in boxen. Deze zijn allemaal nat met urine en of water en er ligt weinig of geen strooisel op de grond. De paarden kunnen niet droog liggen.

3.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 11 februari 2011, pagina 37 en 38, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik houd al 15 a 20 jaar bloedpony's. Dat betekent dat ik drachtige pony's lever aan derden ten behoeve van bloedafname voor de fabricage van medicijnen.

Ik ben het wel met u eens dat de pony's te nat staan. Ik moet eigenlijk vaker mesten en opstrooien.

4.

Het proces-verbaal van bevindingen W.V.P.L. Wannyn, buitengewoon opsporingsambtenaar, van 18 maart 2011, pagina 34 tot en met 36, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 10 februari 2011 heb ik een onderzoek verricht op het woonadres van verdachte, [adres]. Ik trof 3 veulens aan in een half open stal. Ik zag dat de vachten van deze veulens sterk bevuild waren met aangekoekte mest. Ik zag voorts dat de stalbodem waarin deze veulens liepen vol lag met dikke natte mest en ik hoorde dat de veulens bij bewegen soppende geluiden maakten. Deze veulens hadden geen droge/zindelijke ligplaats tot hun beschikking.

5.

Het proces-verbaal van relaas van I.J.W. Wassink, hoofdagent, A.J.M. Assink, hoofdagent en W.V.P.L. Wannyn, buitengewoon opsporingsambtenaar, van 31 maart 2011, pagina 4 tot en met 7, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 17 maart 2011 hebben wij een hercontrole uitgevoerd op het adres [adres]. Wij zagen dat de pony's in de stands letterlijk in een berg stront stonden. Wij zagen dat de stront geheel voorzien was van schimmel.

6.

Het geschrift, te weten de schriftelijke verklaring van A.H.G. van Brussel, dierenarts, pagina 49 en 50, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 17 maart ben ik gaan kijken naar de koppel paarden en pony's van [verdachte] op zijn thuisadres. Hier stonden 12 paarden en pony's. De verzorgingstoestand was onvoldoende. De pony's op de standen stonden in de mest.

7.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 15 juni 2011, pagina 13 en 14, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik doe nu ongeveer 15 jaar met deze paarden. Ik bedoel hiermee dat ik deze paarden houd voor hun bloed. Ik bedoel hiermee dat het bloed van de paarden afgetapt wordt voor medische doeleinden. Ik breng de paarden daarvoor op een bepaald moment van de dracht naar een bedrijf in Didam. Tot ongeveer 5 jaar terug kon ik er financieel goed van rond komen.