Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BY5916

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
05-12-2012
Datum publicatie
12-12-2012
Zaaknummer
133356 / KG ZA 12-243
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Executiegeschil m.b.t. ontruiming woning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 133356 / KG ZA 12-243

Vonnis in kort geding van 5 december 2012

in de zaak van

[Eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. A.L. Ruiter te Enschede,

tegen

de stichting

DE STICHTING WONINGSTICHTING DOMIJN,

gevestigd te Enschede,

gedaagde,

vertegenwoordigd door mevrouw K. Keuters.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Domijn genoemd worden.

1. De procedure

1.1. [Eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

1.2. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 26 november 2012. Ter zitting zijn verschenen: [eiseres], vergezeld door mr. A.L. Ruiter en namens Domijn mevrouw [K] en de heer [B]. De standpunten zijn toegelicht.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De tussen [eiseres] en Domijn bestaande huurovereenkomst met betrekking tot het perceel met aanhorigheden, staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats] is op 30 oktober 2012 door de kantonrechter ontbonden, met veroordeling van [eiseres] om voornoemd perceel binnen drie dagen na betekening van het vonnis te ontruimen.

2.2. Op basis van het op 30 oktober 2012 tussen partijen gewezen vonnis heeft Domijn

bij exploot van 7 november 2012 de ontruiming van de woning van [eiseres] aangezegd tegen 27 november 2012.

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert:

- dat zij niet ontruimd zal worden op 27 november;

- dat zij, in afwachting van de uitspraak in de procedure met kenmerk AWB 11/40083 in de woning, gelegen aan de [adres] te [woonplaats] kan blijven wonen.

- (subsidiair) te bepalen dat zij, nadat er een uitspraak is gedaan in voormelde procedure, nog twee maanden - dan wel een termijn in goede justitie vast te stellen - de tijd krijgt om andere woonruimte te zoeken;

- Domijn te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. Domijn voert verweer. Er is al vanaf begin dit jaar sprake van een oplopende huurachterstand. Domijn wil de uitspraak in voormelde bestuursrechtelijke procedure niet afwachten en wenst op korte termijn tot ontruiming over te gaan.

3.3. Domijn heeft ter zitting toegezegd de ontruiming te zullen opschorten in die zin dat ontruiming niet eerder zal plaatsvinden dan de dagtekening van het in dit kort geding te wijzen vonnis.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

4.2. Door [eiseres] zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die – tegen de achtergrond van de hierboven vermelde criteria – ertoe leiden dat Domijn niet gerechtigd zou zijn tot executie van het vonnis van 30 oktober 2012 over te gaan. De vordering van [eiseres] zal derhalve worden afgewezen.

4.3. [Eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Domijn worden begroot op € 575,00 (griffierecht).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Domijn tot op heden begroot op € 575,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.J. Koopmans en in het openbaar uitgesproken op 5 december 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.