Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BW7132

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
29-05-2012
Datum publicatie
31-05-2012
Zaaknummer
129212 / KG RK 12-276
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek niet ontvankelijk verklaard omdat verzoek is ingediend nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 129212 / KG RK 12-276

Datum beschikking: 29 mei 2012

Beschikking van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken op een verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 36 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) gedaan door:

[verzoeker,

wonende te [woonplaats],

verzoeker tot wraking, verder te noemen verzoeker,

strekkende tot wraking van mr. M.M. Lorist, rechter tevens kinderrechter in de rechtbank Almelo, sector civiel recht.

1. De procedure

1.1. Bij de rechtbank Almelo is onder zaaknummer 128712 /JE RK 12-635 een verzoek tot ondertoezichtstelling van de Raad voor de Kinderbescherming met betrekking tot twee minderjarige kinderen van verzoeker behandeld en beslist. De behandeling van deze zaak bij de rechtbank is met een schriftelijke beschikking d.d. 16 mei 2012 geëindigd.

1.2. Verzoeker heeft bij brief van 21 mei 2012, door de rechtbank ontvangen op 23 mei 2012, het onderhavige wrakingsverzoek gedaan.

1.3. De wrakingskamer heeft, gelet op het navolgende, afgezien van een mondelinge behandeling.

2. Het wrakingsverzoek

2.1. Het verzoek tot wraking is gericht tegen mr. M.M. Lorist, die als kinderrechter het verzoek tot ondertoezichtstelling heeft behandeld en daarop heeft beslist. Verzoeker stelt zakelijk weergegeven - dat de kinderrechter hem tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek onvoldoende gelegenheid heeft geboden om zijn standpunt naar voren te brengen. Verzoeker voelt zich door de kinderrechter gepasseerd.

3. De beoordeling

3.1. Een verzoek tot wraking dient te worden gedaan voordat de behandeling van de zaak door de betrokken rechter(s) met het wijzen van een einduitspraak is geëindigd. Doel van het wrakingsverzoek is immers te beletten dat een bepaalde rechter of bepaalde rechters ten aanzien van wie er objectief gerechtvaardigde twijfel is of kan zijn over zijn, haar of hun onpartijdigheid, een zaak beslist of beslissen. Als de behandeling van de zaak door de betrokken rechter(s) door een uitspraak al is geëindigd, kan een wrakingsverzoek geen doel meer treffen. In dat geval resteert voor een partij of belanghebbende uitsluitend de tegen de betreffende uitspraak openstaande rechtsmiddelen. Verzoeker is daarom kennelijk niet-ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek.

3.2. Het wrakingsverzoek voldoet niet aan de wet. Herstel van de gebreken is niet mogelijk. De mondelinge behandeling van het kennelijk niet-ontvankelijke wrakingsverzoek kan daarom achterwege blijven.

4. De beslissing

De wrakingskamer:

verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek.

Deze beschikking is gegeven door de mr. A.R. van der Winkel, voorzitter en

mr. G. van Eerden en mr. G.J. Stoové, rechters, en in het openbaar uitgesproken op 29 mei 2012 in tegenwoordigheid van mr. S.J.S. Koekkoek, griffier.