Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2012:BW0372

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
28-03-2012
Datum publicatie
29-03-2012
Zaaknummer
126053 HA ZA 12-18
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De vervroegde onteigening van het betreffende perceelsgedeelte is uitgesproken en er is een voorschot op de schadeloosstelling bepaald.

Bij afzonderlijke procedure zijn reeds 3 deskundigen benoemd die advies gaan uitbrengen aan de rechtbank mbt tot de definitieve vaststelling van de schadeloosstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 126053 HA ZA 12-18

datum uitspraak vonnis: 28 maart 2012 (w)

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

De Gemeente Hengelo,

waarvan de zetel gevestigd is te Hengelo (O),

eiseres,

verder te noemen: de gemeente,

advocaat: mr. G.H.H. Kerkhof, te Enschede,

tegen

[gedaagde],

gevestigd te [plaats],

gedaagde,

verder te noemen: [gedaagde],

advocaat: mr. W. van de Wetering, te Enschede.

Het procesverloop

Op 15 februari 2012 heeft de rechtbank in deze zaak een tussenvonnis gegewezen.

Op 22 februari 2012 heeft de gemeente een akte met een productie genomen.

[gedaagde] heeft vervolgens afgezien van een schriftelijke reactie op deze akte.

Het vonnis is bepaald op heden.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

De inhoud het tussenvonnis van 15 februari 2012 geldt als hier herhaald en ingelast.

De gemeente heeft bij akte alsnog de grondtekening in het geding gebracht. [gedaagde] heeft ter rolle van 7 maart 2012 afgezien van een antwoord akte.

De vordering tot vervroegde uitspraak over de onteigening kan worden toegewezen, aangezien de wettelijke formaliteiten in acht zijn genomen.

Het betreft de onteigening van het volgende perceel:

Kadastraal bekend [plaats], sectie [..] nr. [nr.], wonen met bedrijvigheid erf-tuin, plaatselijk bekend [adres] , [adres] te [plaats] groot 3.96.30 ha., waarvan te onteigenen een gedeelte groot 2.91.47 ha.

[gedaagde] heeft het aan haar ten processe gerichte aanbod niet aanvaard.

Het voorschot op de schadeloosstelling zal worden bepaald op het bedrag der aangeboden schadeloosstelling, nu de gemeente dat in haar dagvaarding als zodanig heeft aangeboden.

De rechtbank heeft in een afzonderlijke procedure met zaaknummer 125355 HA RK 11-103, bij beschikking van 2l december 2011 reeds drie deskundigen benoemd, teneinde de schadeloosstelling te begroten voor [gedaagde] en eventueel nog onbekende derde(n)-belanghebbende(n), alsmede een van haar leden als rechter-commissaris, om bij de opneming door deskundigen van ligging en gesteldheid van de onroerende zaken waarop de onteigening betrekking heeft, tegenwoordig te zijn. Die opneming heeft inmiddels plaatsgevonden. De deskundigen hebben toegezegd dat het concept-rapport 1 juni 2012 ter griffie van deze rechtbank zal worden gedeponeerd.

De beslissing

De rechtbank:

I. Spreekt vervroegd uit de onteigening ten name en ten behoeve van de gemeente, vrij van alle lasten en rechten daarop rustende, van na te melden onroerende zaken, te weten:

Kadastraal bekend [plaats], sectie [..] nr. [nr.], wonen met bedrijvigheid erf-tuin, plaatselijk bekend [adres] ,[adres] te [plaats] groot 3.96.30 ha., waarvan te onteigenen een gedeelte groot 2.91.47 ha., conform staat vermeld op de overgelegde grondplantekening.

II. Bepaalt het voorschot op de door de gemeente te betalen schadeloosstelling voor [gedaagde] op € 1.346.350,-- (één miljoen driehonderd en zesenveertig duizend driehonderd en vijftig euro).

III. Bepaalt dat de zaak wordt verwezen naar de rol van woensdag 1 juni 2012 voor deponering ter griffie van het concept rapport van de deskundigen.

IV. Houdt alle verdere beslissingen aan.

V. Wijst het te Hengelo (O) verspreid wordende dagblad: "De Twentsche Courant-Tubantia" aan als nieuwsblad, waarin de griffier dit vonnis bij uittreksel zal plaatsen binnen acht dagen nadat dit kracht van gewijsde heeft verkregen.

Aldus gewezen en uitgesproken te Almelo te Almelo, door mr. H. Bottenberg-Van Ommeren, lid van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, op woensdag 28 maart 2012 in tegenwoordigheid van R.P. Jansen, griffier.