Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BV0290

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
22-12-2011
Datum publicatie
06-01-2012
Zaaknummer
125250 / KG ZA 11-262
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Nakoming vaststellingsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 125250 / KG ZA 11-262

datum vonnis: 22 december 2011 (sjs)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[Eiseres],

statutair gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

verder te noemen: [eiseres] ,

advocaat: mr. M.J.J. van Geel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Opinion Test & Taste B.V.,

statutair gevestigd te Rosmalen,

verder te noemen: Opinion Test & Taste,

niet verschenen.

1. Het procesverloop

1.1 Opinion Test & Taste is te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen haar verstek is verleend.

1.2 [Eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

1.3 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 21 december 2011. Ter zitting zijn verschenen: [X], vergezeld door mr. M.J.J. van Geel.

1.4 Het vonnis is bepaald op vandaag.

2. De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

2.1 Bij de dagvaarding zijn de wettelijke formaliteiten in acht genomen.

De vaststaande feiten

2.2 Op 24 december 2009 hebben partijen een overeenkomst gesloten waarbij [eiseres] aan Opinion Test & Taste de aandelen van de besloten vennootschap Dataprofit Automatisering B.V. heeft verkocht en geleverd.

2.3 Bij vaststellingsovereenkomst van 1 juli 2011 zijn partijen in artikel 2 het volgende over die aandelenoverdracht overeengekomen:

“Test en Taste B.V. betaalt aan [eiseres] een laatste bedrag groot € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro en nul eurocent), te vermeerderen met een rentevergoeding van 5 % per jaar te rekenen per 30 juni 2010 tot aan de dag der algehele voldoening, ter definitieve afdoening van de overname van Dataprofit B.V. d.d. 24 december 2009 door Test & Taste B.V.. Deze betaling zal per datum van ondertekening door Test & Taste B.V. aan [eiseres] betaalbaar worden gesteld (…).”

2.4 Opinion Test & Taste heeft tot op heden het restant van de overnamesom ad € 25.000,00 (te vermeerderen met de overeengekomen rente) niet voldaan.

De vordering van [eiseres]

2.5 [Eiseres] vordert - kort weergegeven - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Opinion Test & Taste te veroordelen tot betaling van voornoemd bedrag ad € 25.000,00, te vermeerderen met de contractuele rente van 5 % vanaf 30 juni 2010, althans vanaf 1 juli 2011, tot aan de dag der algehele voldoening. Tevens vordert zij dat Opinion Test & Taste in de proceskosten wordt veroordeeld.

2.6 Ter onderbouwing van haar vordering stelt [eiseres] dat Opinion Test & Taste is gehouden tot nakoming van de in artikel 2 van de vaststellingsovereenkomst vastgelegde afspraak over de resterende overnamesom.

De beoordeling

2.7 Nu Opinion Test & Taste niet ter zitting is verschenen, moeten vorenstaande feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen. De vordering komt onrechtmatig noch ongegrond voor en kan daarom worden toegewezen.

2.8 Opinion Test & Taste zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. veroordeelt Opinion Test & Taste om aan [eiseres] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 25.000,00, te vermeerderen met de contractuele rente van 5 % vanaf 30 juni 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

II. veroordeelt Opinion Test & Taste in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op € 636,31 aan verschotten en € 816,00 aan salaris van de advocaat;

III. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

IV. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. G.G. Vermeulen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 december 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.