Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BU5014

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
17-11-2011
Datum publicatie
18-11-2011
Zaaknummer
11 / 1173 WABOA V1 V + 11 / 1176 WABOA V1 V
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Betreft schorsing omgevingsvergunningen voor het vellen van in totaal 40 bomen in het Volkspark te Enschede.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector bestuursrecht

Registratienummers: 11 / 1173 WABOA V1 V

11 / 1176 WABOA V1 V

proces-verbaal mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter als bedoeld in artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht

in de geschillen tussen:

[naam] e.a.,

allen wonende te [woonplaats], verzoekers,

gemachtigde: mr. I.C. Dunhof-Lampe, advocaat te Enschede,

en

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede,

verweerder.

Derde partij: de Gemeente Enschede, vergunninghoudster.

1. Aanduiding besluiten waarop de verzoeken betrekking hebben

Besluiten van verweerder d.d. 14 oktober 2011.

2. Datum van de zitting

17 november 2011.

3. De voorzieningenrechter sluit de behandeling en doet onmiddellijk mondeling uitspraak.

a. Beslissing

- wijst de verzoeken toe en schorst de bestreden besluiten tot 6 weken nadat

uitspraak zal zijn gedaan op de beroepen in de hoofdzaken;

- veroordeelt verweerder in de door verzoekers gemaakte proceskosten, welke

kosten worden bepaald op € 882,20 (€ 874,-- + 1 x reiskosten Enschede-

Almelo v.v.), door verweerder te betalen aan verzoekers;

- verstaat dat verweerder aan verzoekers het griffierecht ad € 152,-- vergoedt.

b. Gronden

Gelet op hetgeen verzoekers in hun verzoekschrift en ter zitting naar voren hebben gebracht is de voorzieningenrechter van oordeel dat in het kader van de beroepen in de hoofdzaken nog een nadere belangenafweging dient plaats te vinden. Ten einde te voorkomen dat door onmiddellijke uitvoering van de omgevingsvergunningen voor het vellen van de in geding zijnde bomen een onomkeerbare situatie ontstaat die de uitkomst van de (hoger) beroepsprocedures in de hoofdzaken illusoir maakt, is er aanleiding de bestreden besluiten te schorsen tot 6 weken nadat uitspraak zal zijn gedaan op de beroepen in de hoofdzaken.

Op grond van het vorenoverwogene acht de voorzieningenrechter het, gelet op het bepaalde in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht, billijk verweerder te veroordelen in de kosten die verzoekers redelijkerwijs hebben moeten maken in verband met de behandeling van deze verzoeken, zijnde de kosten van rechtsbijstand in verband met de verzoekschriften en de behandeling ter zitting, alsmede de reiskosten van verzoekster [naam]. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat de beide verzoeken worden aangemerkt als samenhangende zaken in de zin van artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht en daarom voor de proceskosten-veroordeling worden beschouwd als één zaak.

De voorzieningenrechter deelt mede dat tegen de uitspraak geen hoger beroep open staat.

Dit proces-verbaal is opgemaakt door de griffier en ondertekend door:

G. Kootstra, griffier mr. R.J. Jue, voorzieningenrechter

Afschrift verzonden op

AB