Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BT7346

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
04-10-2011
Datum publicatie
12-10-2011
Zaaknummer
123313 HA RK 11-77
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek wrakingskamer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

Zaaknummer: 123313 HA RK 11-77

Datum beschikking: 4 oktober 2011

Beschikking van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken op een verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gedaan door:

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker tot wraking, verder te noemen [verzoeker],

gemachtigde: mr. P.J. de Bruin, advocaat te Rotterdam.

Het procesverloop

1.1 Bij de rechtbank Almelo, sector bestuursrecht, is onder zaaksnummer 10/981 WET V1 aanhangig de procedure tussen [verzoeker] als eisende partij en de Minister van Verkeer en Waterstaat als verwerende partij. In de procedure was de inhoudelijke zitting bepaald op

15 september 2011. [Verzoeker] heeft bij brieven van 6 september 2011 verzocht alle rechters in Nederland te wraken, inclusief de rechter voor de zitting van 15 september 2011 in voormelde zaak, zijnde mr. [X] en inclusief mr. [Y], zijnde een rechter die eerder heeft beslist op een verzoek om een voorlopige voorziening in een andere procedure.

1.2 Het wrakingsverzoek van [verzoeker] is behandeld ter openbare terechtzitting van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken (verder te noemen: de wrakingskamer) van

4 oktober 2011. Daarbij zijn verschenen verzoeker en mr. De Bruin.

1.3 Bij brief van 16 september 2011 had [verzoeker] reeds een verzoek ingediend dat strekte van de hem aangekondigde wrakingskamer, bestaande uit mrs. [A],

[B] en [C].

1.4 Tijdens de behandeling van de wrakingsverzoeken op 4 oktober 2011 heeft [verzoeker] bovendien een verzoek gedaan tot wraking van de behandelende wrakingskamer, bestaande in gewijzigde samenstelling uit mrs. Van der Winkel, Verdoold en Vermeulen en tot wraking van de griffier. Dit verzoek is vermeld in het proces-verbaal.

1.5 De wrakingskamer heeft tijdens de zitting van 4 oktober 2011 allereerst het verzoek tot wraking van de rechters en griffier van de wrakingskamer behandeld en vervolgens op dat verzoek beslist.

De beoordeling van het verzoek

2.1 [Verzoeker] heeft aan zijn verzoeken tot wraking van de rechters van de wrakingskamer ten grondslag gelegd dat alle rechters zich schuldig maken aan corruptie, schending van de mensenrechten, machtsmisbruik, valsheid in geschrifte, fraude en onbeschoft gedrag. Het verzoek van [verzoeker] tot wraking van de griffier van de wrakingskamer berust op de stelling van [verzoeker] dat de griffier zich schuldig maakt aan het verschrijven van de feiten ten voordele van de rechtsstaat.

2.2 Ingevolge artikel 8:15 van de Awb kan elk van de rechters die een zaak behandelen, door een partij worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2.3 De door [verzoeker] aangevoerde bezwaren tegen de rechters in de wrakingskamer gelden volgens hem voor alle rechters in Nederland. Zijn bezwaren gelden dientengevolge voor elke wrakingskamer, in welke samenstelling ook. Gegrondbevinding van zijn wrakingsverzoek kan er dus niet toe leiden dat op het wrakingsverzoek van [verzoeker] van 6 september 2011 zal worden beslist door een wrakingskamer waarvoor het bezwaar van [verzoeker] niet geldt. Om die reden leveren de verzoeken van [verzoeker] tot wraking van de rechters van de wrakingskamer misbruik van recht op, zodat deze verzoeken niet zullen worden behandeld. (Zie HR 12-02-2010, LJN BL 3579)

2.4 De wet voorziet niet in de mogelijkheid tot wraking van andere functionarissen dan rechters. Het verzoek van [verzoeker] tot wraking van de griffier zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

De beslissing

De wrakingskamer verklaart de verzoeken van [verzoeker] tot wraking van de wrakingskamer niet-ontvankelijk voor zover dit betrekking heeft op de griffier en laat de verzoeken voor het overige buiten behandeling.

Deze beschikking is gegeven te Almelo door mrs. A.R. van der Winkel, C. Verdoold en G.G. Vermeulen en is in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

Mr. G.G. Vermeulen is niet in de gelegenheid deze beschikking mede te ondertekenen.