Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BT7325

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
06-10-2011
Datum publicatie
12-10-2011
Zaaknummer
08/900007-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode samen met een ander, zowel in persoon als in zijn hoedanigheid van leidinggevende van een bedrijf, schuldig gemaakt aan oplichting en verduistering waarbij een grote groep personen financieel is benadeeld. Verder heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift en een poging daartoe. De rechtbank acht een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk een passende straf met toewijzing van ingediende civiele vorderingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 08/900007-09

Datum vonnis: 6 oktober 2011

Vonnis op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[verdachte],

geboren op [1954] in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres],

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 12 oktober 2010, 23 november 2010, 18 februari 2011, 10 mei 2011, 13 juli 2011,

21 september 2011 en 22 september 2011. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C. Bollen en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. M.M.A.J. Goris, advocaat te Almelo, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feiten 1A en 1B: in de periode van 1 oktober 2004 tot en 30 april 2005 samen met anderen een persoon door middel van oplichting geld afhandig heeft gemaakt en/of in dezelfde periode een geldbedrag, dat hij anders dan door misdrijf onder zich had gekregen, heeft verduisterd;

Feiten 2A en 2B: samen met een ander of anderen in de periode 1 december 2006 tot en met 30 juni 2009 leiding heeft gegeven aan bedrijven die personen hebben opgelicht en/of geld hebben verduisterd dan wel (feit 2A subsidiair en feit 2 subsidiair) samen met een ander of anderen personen heeft opgelicht en geld heeft verduisterd;

Feiten 3A en 3B: in de periode 1 april 2009 tot en met 30 april 2010 samen met een ander of anderen personen heeft opgelicht en geld heeft verduisterd;

Feit 4: in de periode 1 mei 2010 tot en met 28 juni 2010 samen met een ander leiding heeft gegeven aan bedrijf dat heeft geprobeerd een persoon op te lichten dan wel (subsidiair) samen met een ander heeft geprobeerd een persoon op te lichten;

Feit 5: samen met een ander valsheid in geschrift heeft gepleegd.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.A. (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

hij in of omstreeks de periode 1 januari 2005 tot en met 30 april 2005 in de gemeente

Hengelo en/of Enschede en/of Deventer en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen, met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door

het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgrepen en/ of een samenweefsel van verdichtsels aangeefster [A] heeft/hebben bewogen en/ of heeft/hebben doen bewegen tot de afgifte van

een hieronder genoemde hoeveelheid geld, althans een geldbedrag en in elk geval van

enig goed en/of het aangaan van een schuld;

hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededaders), met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/ of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid onder meer:

zich heeft/hebben voorgedaan als financieel deskundigen en vertrouwenspersonen;

en/of tegen aangeefster [A] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of heeft/hebben doen verklaren dat de door haar over te maken 10.000 euro op rekening [XXXX] van Scan er voor zou zorgen dat de bank een hypotheek zou goedkeuren en vervolgens nadat het was overgemaakt dat het in een levensverzekering van Winterthur gestort zou worden;

en/of

waardoor aangeefster werd bewogen tot bovengenoemde afgifte.

en/of

1.B. (artikel 321 Wetboek van Strafrecht)

hij, al dan niet handelende onder de naam Scan Handelsonderneming en/of Scan,

op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 oktober 2004 tot en met 28 juni

2010 in de gemeente(en) Hengelo en/of Enschede en/of Deventer en/of elders in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk een geldbedrag van 10.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval

enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [A], in elk geval aan

een ander dan aan verdachte en/of zijn mededaderes), welke hoeveelheid geld

verdachte en/of zijn mededaderes anders dan door misdrijf onder zich hadden,

namelijk ter voldoening van een dienstverlenings- / bemiddelingsovereenkomst en/of

beheersactiviteiten als financieel tussenpersoon/ adviesbureau namens Scan

Handelsonderneming en/of Scan, zich wederrechtelijk heeft of hebben toegeëigend.

2.A. (artikel 326 jo artikel 47 jo artikel 51 Wetboek van Strafrecht)

primair

de bedrijven Scan Financieringen BV (KvK nummers [xxxx] en/of [xxxx]) en/of Archi-Teck Bouwadvies B.V. op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 december 2006 tot en met 30 juni 2009 in de gemeente Enschede en/of Hengelo en/of Zwolle en/of Denekamp en/of Veghel en/of Deventer en/of Kampen en/of Nijmegen en/of Uden en/of Baarn en/of Amsterdam en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/of

door een of meer listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels, een groot

aantal personen, waaronder de navolgende aangevers: [B] en/of [C]

[D] en/of [E] en/of [F] en/of [G] en/of [H] en/of [K] en/of [J],

althans (een) ander(en) heeft/hebben bewogen en/of heeft/hebben doen bewegen tot de

afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld, althans (een) geldbedrag(en) en

in elk geval van enig goed en/ of het aangaan van een schuld;

hierin bestaande dat de bedrijven Scan Financieringen BV (KvK nummers [xxxx] en/of [xxxx]) en/ of Archi-Teck Bouwadvies B.V. en/ of haar/hun mededaderes),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/ of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich telkens heeft/hebben voorgedaan als financieel deskundigen en

vertrouwenspersonen; en/of

- aan aangevers in strijd met de waarheid heeft/hebben voorgedaan en/of

heeft/hebben doen voorkomen dat Scan Financieringen BV een ongebonden

bonafide financieringskantoor is, althans een bonafide zakenpartner; en/of

- zich aan onder meer de navolgende aangevers: aangever [E] en/of aangeefster

[G] en/of aangever [L] in strijd met de waarheid heeft/hebben gepresenteerd

met onder meer de naam/namen: dhr. [X] en/of dhr. [Y] en/of

[Z], althans onder een valse naam; en/of

- tegen aangever [B] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de bedrijven Scan Financieringen BV (KvK nummers [xxxx] en/of [xxxx]) een onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van Archi Teck Bouwadvies B.V. was en dat de 23.000 euro die aangever op de rekening van Archi-Teck Bouwadvies BV met nummer [XXXX] onder vermelding van "[B] bouwdepot" zou storten, ten allen tijde uit het bouwdepot gehaald kon worden; en/ of

- tegen aangever [C] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de 20.000 euro die aangever op rekening van Scan

Financiën zou storten overgemaakt zou worden naar een lijfrentepolis bij

Zwitserleven met nummer [XXXX]; en/of

- tegen aangever [D] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat (de contant afgegeven) 5.000 euro op een depotrekening

van Scan Vermogensbeheer B.V. gestort zou worden tegen een

rentevergoeding van 8.9%, althans een hoge rentevergoeding, op jaarbasis,

gedurende één jaar vast; en/of

- tegen aangever [E] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat hij verplicht was een spoedboeking te doen op de

(privé)rekening [XXXX] van [W] ter hoogte van 37.000 euro, althans enig geldbedrag, dit bedrag zou dan in een bouwdepot worden opgeborgen in verband met de verbouwing; en/of

- tegen aangever [F] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de door aangever te storten 30.000 euro op een

renterekening zal komen te staan tegen een rente van 6% op jaarbasis; en/of

- tegen aangever [G] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de 12.500 euro die op een bouwdepot rekening van

FAA uit Apeldoorn stonden pas op rekening van Archi Teck Bouwadvies B.V.

overgeboekt zou worden op het moment dat deuren en kozijnen geplaatst zouden

worden;

- tegen aangever [H] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/ of

heeft/hebben doen verklaren dat de financiering netto 60 euro per maand zou

kosten en/of dat het gefinancierde bedrag van 24.000 euro pas bij aflevering van de

kozijnen overgemaakt zou worden en vervolgens hem heeft/ hebben geconfronteerd

met een contract waaruit bleek dat [H] had getekend om al voor levering het

bedrag aan Archi-Tech te voldoen;en/of

- tegen aangeefster [K] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de door haar gestorte en/of te storten bedragen ter

hoogte van 30.000 euro en 50.000 euro (totaal 80.000 euro) op een renterekeningen

gestort zou worden tegen een gunstige rente van 6%, althans een gunstige rente, op

jaarbasis;

- tegen aangeefster [J] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat het bedrag van 40.000 euro gestort op de rekening

van de bedrijven Scan Financieringen BV (KvK nummers [xxxx] en/of [xxxx]) doorgestort zou worden naar een spaarrekening waarop aangevers een rente van 7.5% of 7,2% althans een hoge rente konden krijgen;

waardoor aangevers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte,

tot welk feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans

alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft

gegeven;

en/of

2.B. (artikel 321 Wetboek van Strafrecht)

primair

de bedrijven Scan Financieringen BV (KvK nummers [xxxx] en/of [xxxx]) en/of Archi-Teck Bouwadvies B.V. op één of meer tijdstippen

in of omstreeks de periode 1 december 2006 tot en met 28 juni 2010 in de gemeente(n)

Enschede en/of Hengelo en/of Zwolle en/of Denekamp en/of Veghel en/of Deventer

en/of Kampen en/of Nijmegen en/of Uden en/of Baarn en/of Amsterdam en/of elders in

Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, dan wel alleen, opzettelijk een

geldbedrag van in totaal € 672.729,99, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan onder andere [B], [C]

en/of [D] en/of [E] en/of [F] en/of [G] en/of [H] en/of [K] en/of [J], in

elk geval aan een ander dan verdachte en/of zijn mededaderes),

welke hoeveelheid geld verdachte en/of zijn mededaderes) anders dan door misdrijf

onder zich had of hadden, namelijk ter voldoening van een dienstverlenings/

bemiddelingsovereenkomst en/of beheersactiviteiten als financieel tussenpersoon/

adviesbureau namens de bedrijven Scan Financieringen BV (KvK nummers [xxxx] en/of [xxxx]) en/of Archi Tech Bouwadvies B.V. zich wederrechtelijk heeft of hebben toegeëigend.

tot welk feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans

alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft

gegeven;

althans, indien het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en

strafoplegging aan verdachte

subsidiair

2.A. (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 december 2006 tot en met 30

juni 2009 in de gemeente Enschede en/of Hengelo en/of Zwolle en/of Denekamp en/of

Veghel en/of Deventer en/of Kampen en/of Nijmegen en/of Uden en/of Baarn en/of

Amsterdam en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/ of

door een of meer listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels, een groot

aantal personen, waaronder de navolgende aangevers: [B], [C] en/of [D] en/of [E] en/of [F] en/of [G] en/of [H] en/of [K] en/of [J],

althans (een) ander(en) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hieronder

genoemde hoeveelheid geld, althans (een) geldbedrag(en) en in elk geval van enig goed

en/ of het aangaan van een schuld;

hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededaderes),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/ of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich telkens heeft/hebben voorgedaan als financieel deskundigen en

vertrouwenspersonen; ent of

- aan aangevers in strijd met de waarheid heeft/hebben voorgedaan en/of

heeft/hebben doen voorkomen dat Scan Financieringen BV een ongebonden

bonafide financieringskantoor is, althans een bonafide zakenpartner; en/of

- zich aan onder meer de navolgende aangevers: aangever [E] en/of aangeefster

[G] en/of aangever [L] in strijd met de waarheid heeft/hebben gepresenteerd

met onder meer de naam/namen: dhr. [X] en/of dhr. [Y] en/of

[Z], althans onder een valse naam; en/of

- tegen aangever [B] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/ of

heeft/hebben doen verklaren dat Scan Financieringen B.V. een onafhankelijk

adviesbureau ten opzichte van Archi Teck Bouwadvies B.V. was en dat de 23.000 euro

die aangever op de rekening van Archi-Teck Bouwadvies BV met nummer

[XXXX] onder vermelding van "[B] bouwdepot" zou storten, ten allen tijde

uit het bouwdepot gehaald kon worden; en/ of

- tegen aangever [C] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de 20.000 euro die aangever op rekening van Scan

Financiën zou storten overgemaakt zou worden naar een lijfrentepolis bij

Zwitserleven met nummer [XXXX] en/of

- tegen aangever [D] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat (de contant afgegeven) 5.000 euro op een depotrekening

van Scan Vermogensbeheer B.V. gestort zou worden tegen een

rentevergoeding van 8.9%, althans een hoge rentevergoeding, op jaarbasis,

gedurende één jaar vast; en/of

- tegen aangever [E] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat hij verplicht was een spoedboeking te doen op de

(privé)rekening [XXXX] van [W] ter hoogte van 37.000 euro,

althans enig geldbedrag, dit bedrag zou dan in een bouwdepot worden opgeborgen

in verband met de verbouwing; en/ of

- tegen aangever [F] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de door aangever te storten 30.000 euro op een

renterekening zal komen te staan tegen een rente van 6% op jaarbasis; en/of

- tegen aangever [G] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de 12.500 euro die op een bouwdepot rekening van

FM uit Apeldoorn stonden pas op rekening van Archi Teck Bouwadvies B.V.

overgeboekt zou worden op het moment dat deuren en kozijnen geplaatst zouden

worden;

- tegen aangever [H] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de financiering netto 60 euro per maand zou

kosten en/of dat het gefinancierde bedrag van 24.000 euro pas bij aflevering van de

kozijnen overgemaakt zou worden en vervolgens hem heeft/ hebben geconfronteerd

met een contract waaruit bleek dat [H] had getekend om al voor levering het

bedrag aan Archi-Tech te voldoen; en/of

- tegen aangeefster [K] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

heeft/hebben doen verklaren dat de door haar gestorte en/of te storten bedragen ter

hoogte van 30.000 euro en 50.000 euro (totaal 80.000 euro) op een renterekening

gestort zou worden tegen een gunstige rente van 6%, althans een gunstige rente, op

jaarbasis;

- tegen aangeefster [J] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/ of

heeft/hebben doen verklaren dat het bedrag van 40.000 euro gestort op de rekening

van Scan Financieringen B.V. doorgestort zou worden naar een spaarrekening

waarop aangevers een rente van 7.5% of 7,2% althans een hoge rente konden krijgen;

waardoor aangevers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte;

en/of

2.B. (artikel 321 Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 december 2006 tot en met

28 juni 2010 in de gemeente(n) Enschede en/of Hengelo en/of Zwolle en/of Denekamp

en/of Veghel en/of Deventer en/of Kampen en/of Nijmegen en/of Uden en/of Baarn

en/of Amsterdam en/of elders in Nederland

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, dan wel alleen, opzettelijk een

geldbedrag van in totaal € 672.729,99, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan onder andere [B], [C]

en/of [D] en/of [E] en/of [F] en/of [G] en/of [H] en/of [K] en/of [J], in elk geval aan een ander dan verdachte en/of zijn mededaderes),

welke hoeveelheid geld verdachte en/of zijn mededaderes) anders dan door misdrijf

onder zich had of hadden, namelijk ter voldoening van een dienstverlenings/

bemiddelingsovereenkomst en/of beheersactiviteiten als financieel tussenpersoon/

adviesbureau namens Scan Financieringen B.V. en/of Archi Tech Bouwadvies B.V. zich

wederrechtelijk heeft of hebben toegeëigend.

3.A. (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

hij, al dan niet handelend onder de handelsnaam Elite Bouw & Advies in of omstreeks de

periode 1 april 2009 tot en met 30 april 2010 in de gemeente Hengelo en/ of Harderwijk

en/of Diemen en/of Lelystad en/of Hillegom en/of Amsterdam en/of Zaltbommel en/of

(elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

door hetzij door het aannemen van een valse naam en/ of van een valse hoedanigheid

en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels, aan

een groot aantal personen, waaronder de navolgende aangevers: [M] en/of [N] en/of [O] en/of [P] en/of [Q] en/of [R] en/of [S] en/of [T] en/of [U] en/of [V] en/of [AA] en/of [BB] en/of [CC], althans (een) ander(en) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van

een hieronder genoemde hoeveelheid geld, althans (een) geldbedrag(en) en in elk geval

van enig goed en/of het aangaan van een schuld;

hierin bestaande dat verdachte en/ of zijn mededaderes),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich telkens heeft voorgedaan als financieel deskundige en vertrouwenspersoon;

en/of

- zich aan zich aan onder meer de navolgende aangevers: aangever [N] en/of

aangever [Q] en/ of aangeefster [R] in strijd met de waarheid heeft/hebben

gepresenteerd met onder meer de naam/namen: dhr. [vS] en/of mw.

[JEV] en/of [ST] en/of [RL], althans een valse naam;

- tegen aangever [M] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of doen

verklaren dat aangever een milieu subsidie zou krijgen en/of dat er een bouwdepot

zou worden afgesloten en/of dat het ontvangen geld om fiscale redenen zo snel

mogelijk op de rekening van Elite gestort moest worden en/of dat aangever het geld

(30.000 euro) op een depotrekening kon storten onder vermelding van het

depotnummer [XXXX] (Depot Garantie Verbouwing ten behoeve [M] en/of

mw. [DD]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met de aankoop

en het plaatsen van kunststofkozijnen, althans enig(e) goed(eren) en/of dat aangever

in aanmerking kwam voor een milieusubsidie; en/of

- tegen aangever [N] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard

en/of doen verklaren dat aangever het geld (16.500 euro) op een depotrekening kon

storten van de SNS bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot

Garantie Verbouwing ten behoeve van [N]) t.n.v. Elite Depot

Arrangement in verband met in verband met de aankoop en het plaatsen van

kunststofkozijnen, althans enig(e) goed(eren) waarbij na aflevering van de kozijnen

zou worden betaald; en/of

- tegen aangever [O] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/ of

doen verklaren dat zij via het bedrijf een speciale lening konden afsluiten tegen een

laag tarief en/of zij pas zouden betalen als de kozijnen waren geplaatst en/of;

dat aangever het geld (21.000 euro) op een depotrekening kon storten van de SNS

bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot Garantie

Verbouwing ten behoeve [O]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in

verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen en/of een kunststof

dakkapel, althans enig(e) goed(eren);

- tegen aangeefster [P] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard

en/of doen verklaren dat aangever het geld (10.000 euro) op een depotrekening

moest kon storten van de SNS bank onder vermelding van het depotnummer

[XXXX] t..n.v. Elite Depot Arrangement in verband met in verband met

de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, althans enig(e) goed(eren), welke

eerst na plaatsing betaald zouden worden; en/of

- tegen aangever [Q] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

doen verklaren dat aangever het geld (25.784 euro) op een depotrekening kon

storten van de ASN bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot

Garantie Verbouwing ten behoeve van [Q]) t.n.v. Elite Depot

Arrangement in verband met in verband met de aankoop en het plaatsen van

kunststofkozijnen/ramen/buitendeuren, althans enig(e) goed(eren), welke eerst na

plaatsing betaald zouden worden en/of na schriftelijke opdracht/toestemming van

aangever; en/of

- tegen aangeefster [R] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

doen verklaren dat zij een geldbedrag van 29.000 euro kon storten op het

rekeningnummer [XXXX] op naam van Elite Depot Arrangement in verband met

de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, althans enig(e) goed(eren); en/of

- tegen aangeefster [S] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard

en/of doen verklaren dat zij een soort bouwdepot konden nemen en/of

dat het bedrag van de plaatsing in de hypotheek opgenomen kon worden en/of

dat zij een andere hypotheek tegen een lagere rente konden krijgen; en/ of

- tegen aangeefster [T] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard

en/of doen verklaren dat aangeefster geld (30.000 euro) kon laten storten in een

bouwdepot onder vermelding van nummer [XXXX] ten name van [IvdW] in verband met de te bestellen en te plaatsen kunststofkozijnen; en/of

- tegen aangeefster [U] en aangever [V] in strijd met de waarheid

heeft/hebben verklaard en/of doen verklaren dat het geld, 27.500 euro, in een

bouwdepot gestort zou worden en dat als de totale plaatsing van de kozijnen klaar

zou zijn dan zou alles pas betaald zou worden uit dit depot; en/ of

- tegen aangever [AA] strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/ of doen

verklaren dat het geld (13.000 euro) op een depotrekening gestort kon worden van

de SNS bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot Garantie

Verbouwing ten behoeve [AA] eo [EE]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, althans

enig(e) goed(eren) en/of waarbij middels een brief is laten weten dat het geld binnen

5 dagen en met goedkeuring van de geldverstrekker betaald zou worden nadat de

werkzaamheden waren verricht;;

waardoor aangever(s)werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte,

en/of

3.B. (art. 321 Wetboek van Strafrecht)

hij, al dan niet handelende onder de naam Elite Bouw & Advies op een of meer

tijdstippen in of omstreeks de periode 1 april 2009 tot en met 28 juni 2010 in de

gemeente(n) Hengelo en/of Harderwijk en/of Lelystad en/of Hillegom en/of

Amsterdam en/of Zaltbommel en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, dan wel alleen, opzettelijk een

geldbedrag van in totaal € 209.923,01, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan onder andere [M] en/of [N] en/of [O] en/of [P] en/of [Q] en/of [R] en/of [S] en/of [T] en/of [U] en/of [V] en/of [AA], in elk geval

aan een ander dan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke hoeveelheid geld verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf

onder zich had of hadden, namelijk ter voldoening van een dienstverlenings/

bemiddelingsovereenkomst ent of beheersactiviteiten als financieel tussenpersoon/

adviesbureau namens Elite Bouw & Advies, wederrechtelijk zich heeft of hebben

toegeëigend.“

4. (artikel 326 jo artikel 47 jo artikel 51 Wetboek van Strafrecht)

primair

Schukozijn B.V. (KvK nummer 08214345) in of omstreeks de periode 1 mei 2010 tot en met 28 juni 2010 in de gemeente Hengelo en/of Sneek en/ of Franeker en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

ter uitvoering van het door Schukozijn voorgenomen misdrijf om (telkens) met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door

het aannemen van een valse naam en/ of van een valse hoedanigheid en/ of door een of

meer listige kunstgrepen en/ of een samenweefsel van verdichtsels, onder meer de

navolgende aangeefster [BB], althans (een) ander(en) heeft/hebben proberen

te bewegen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld, althans (een)

geldbedrag(en) en in elk geval van enig goed en/ of het aangaan van een schuld;

hierin bestaande dat Schukozijn B.V. (KvK nummer 08214345) en/of haar mededaderes),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/ of

listiglijk en/ of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich telkens heeft voorgedaan als financieel deskundige en vertrouwenspersoon;

en/of

- (telkens) de indruk heeft gewekt dat Schukozijn een bonafide bouwbedrijf is

gespecialiseerd in kunststofkozijnen en te werken met bonafide zakenpartners

waaronder onder meer Schüco International; en/of

- aangeefster [BB] telefonisch heeft/ hebben benaderd of doen benaderen met

een verhaal over subsidie op kozijnen

- zich aan aangeefster [BB] in strijd met de waarheid heeft/hebben

gepresenteerd met onder meer de naam [EvH], althans een valse

naam: en/of

- heeft/ hebben geprobeerd, [BB] een offerte te laten tekenen; en/of

- [BB] heeft/ hebben verteld of doen vertellen dat financiering van een bedrag

van 21.500 euro niet mogelijk was; en/of

- [BB] heeft/ hebben verteld of doen vertellen dat zij korting kreeg en zij dan

18.975 euro moest betalen en dat financiering dan wel mogelijk was; en/of

- [BB] daartoe tweemaal, in ieder geval eenmaal papieren laten tekenen; en/of

tegen aangeefster [BB] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

doen verklaren dat de door Schukozijn B.V. (KvK nummer 08214345) geregelde financiering voor de aanschaf van kunststofkozijnen, een geldlening van 19.300 euro gestort zou worden op de rekening van aangeefster bij de Rabobank;

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

tot welk feit hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans

alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijk leiding heeft

gegeven;

althans, indien het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en

strafoplegging aan verdachte

subsidiair

4. (artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

subsidiair

hij in of omstreeks de periode 1 mei 2010 tot en met 28 juni 2010 in de gemeente

Hengelo en/of Sneek en/of Franeker en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

ter uitvoering van het door Schukozijn voorgenomen misdrijf om (telkens) met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door

het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgrepen en/ of een samenweefsel van verdichtsels, onder meer de

navolgende aangeefster mw. [BB], althans (een) ander(en) heeft/hebben proberen

te bewegen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld, althans (een)

geldbedrag(en) en in elk geval van enig goed en/of het aangaan van een schuld;

hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededaderes),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of

listiglijk en/ of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich telkens heeft voorgedaan als financieel deskundige en vertrouwenspersoon;

en/of

- (telkens) de indruk heeft gewekt dat Schukozijn een bonafide bouwbedrijf is

gespecialiseerd in kunststofkozijnen en te werken met bonafide zakenpartners

waaronder onder meer Schüco International; en/of

- aangeefster [BB] telefonisch heeft/ hebben benaderd of doen benaderen met

een verhaal over subsidie op kozijnen

- zich aan aangeefster [BB] in strijd met de waarheid heeft/hebben

gepresenteerd met onder meer de naam [EvH], althans een valse

naam: en/of

- heeft/ hebben geprobeerd, [BB] een offerte te laten tekenen; en/of

- [BB] heeft/ hebben verteld of doen vertellen dat financiering van een bedrag

van 21.500 euro niet mogelijk was; en/of

- [BB] heeft/ hebben verteld of doen vertellen dat zij korting kreeg en zij dan

18.975 euro moest betalen en dat financiering dan wel mogelijk was; en/of

-[BB] daartoe tweemaal, in ieder geval eenmaal papieren laten tekenen; en/of

- tegen aangeefster [BB] in strijd met de waarheid heeft/hebben verklaard en/of

doen verklaren dat de door Schukozijn B.V. (KvK nummer 08214345) geregelde financiering voor de aanschaf van kunststofkozijnen, een geldlening van 19.300 euro gestort zou worden op de rekening van aangeefster bij de Rabobank;

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

5. (art. 225 Wetboek van Strafrecht)

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 mei 2010 tot en met 28 juni

2010 in de gemeente Hengelo en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander, althans alleen,

meermalen, althans alleen,

(telkens) (een) geschrift(en), zijnde onder meer:

- een overeenkomst doorlopend geldkrediet, d.d. 26 mei 2010, contractnummer

[XXX] (bijlage A38.01-001, pag 7001961); en/of

- kopie paspoort van [JEV] (bijlage A38.01-006, pag 7001967);

en/of

- bankafschrift van de SNS Bank betreffende rekeningoverzicht 12-04-2010 t/m 30-04-

2010 (bijlage A38-01-007, pag 7001968);

- een loonstrook afkomstig van TNT ten name van mevrouw [JEV], reg. nL: 9459111

(bijlage A38.0 1-008, pag 7001969); en/ of

- een kredietaanvraagformulier voor Senaat Financiële Diensten, d.d. 26 mei 2010

(bijlage A39.01-003, pag 7001973); en/of

- een loonstrook van Schukozijn BV (A39.01-004, pag 7001974); en/of

- een bankafschrift van de ING bank gemaakt op 20 mei 2010 (bijlage A39.01-005, pag

7001975); en/of

- een overeenkomst doorlopend krediet FREO d.d. 2 juni 2010 (bijlage A40.01-001, pag

7001982);

en/ of andere stukken,

dat/ die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft

opgemaakt en/of heeft doen opmaken en/of heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen,

immers heeft verdachte en/of zijn mededaderes (telkens) valselijk, immers opzettelijk in

strijd met de waarheid:

- op de overeenkomst doorlopend geldkrediet (bijlage A38.01-001) onjuiste

persoonsgegevens vermeld en/of doen vermelden; en/of

- op het kopie paspoort (bijlage A38.01-006) de geboortedatum 11 FEB/FEB 1962

vermeld en/of doen vermelden, althans een onjuiste geboortedatum; en/of

- op het bankafschrift (bijlage A38.01-007) een salarisstorting vermeld en/of doen

vermelden van 2.738,86 euro afkomstig van TNT post d.d. 20 april 2010; en/of

- op de loonstrook van TNT (bijlage A38.01-008) een niet bestaand dienstverband

vermeld en/of doen vermelden; en/of

- op het kredietaanvraagformulier (bijlage A39101-003) vermeld en/of doen vermelden

dat verdachte een vast dienstverband had bij Schukozijn met een bruto inkomen van

3.700 euro per maand; en/of

- Op de loonstrook van Schukozijn (bijlage A39.01-004) een niet bestaand

dienstverband vermeld en/ of doen vermelden; en/ of

- op het bankafschrift van de ING bank (bijlage A39.01-005) een salaris vermeld en/of

doen vermelden van 2480,67 euro; en/of

op de overeenkomst doorlopend krediet FREO (bijlage A40.01-001) onjuiste

persoonsgegevens vermeld en/of doen vermelden;

althans onjuiste gegevens,

met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/ of door

anderen te doen gebruiken;

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het tenlastegelegde bewezen wordt verklaard en dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. Met betrekking tot de in beslaggenomen goederen heeft de officier van justitie gevorderd dat deze worden onttrokken aan het verkeer. De door de benadeelde partijen ingediende civiele vorderingen dienen volgens de officier van justitie deels te worden toegewezen en deels niet-ontvankelijk te worden verklaard. De officier van justitie heeft daarbij tevens gevorderd dat de zogenaamde Terwee-maatregel wordt opgelegd.

4. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is en merkt in dit verband het volgende op.

De rechtbank heeft zich ambtshalve gebogen over de geldigheid van de dagvaarding nu de onder 2B primair in de tenlastelegging opgenomen zinsnede: “welke hoeveelheid geld verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf onder zich had of hadden” in de context van de tenlastelegging onder 2B primair, een innerlijke tegenstrijdigheid lijkt op te leveren.

De rechtbank begrijpt dat de opsteller van de tenlastelegging een 321 jo 51 Sr constructie heeft willen tenlasteleggen, in die zin dat de in de dagvaarding onder 2B primair genoemde rechtspersonen, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer anderen, het gronddelict verduistering zouden hebben gepleegd en dat verdachte daaraan (al dan niet tezamen en in vereniging) feitelijk leiding zou hebben gegeven. Dat de verdediging dit anders zou hebben begrepen is niet gebleken.

In dit verband begrijpt de rechtbank dat het begrip “zijn mededaders” ziet op de “plegers van een gronddelict” en dat in dit verband daaronder de in de kop genoemde vennootschappen vallen.

De dagvaarding is derhalve ook op dit punt geldig.

Verder heeft de rechtbank vastgesteld dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 onder A en B is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid of door een of meer listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels, aangeefster [A] heeft bewogen tot de afgifte van geld. Ook kan naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen worden dat verdachte zich het door [A] overgemaakte geld wederrechtelijk heeft toegeëigend. Uit de overgelegde stukken leidt de rechtbank af dat verdachte werkzaamheden voor deze aangeefster heeft verricht, wat op zichzelf niet wordt betwist. De juistheid van de stelling van verdachte dat het door [A] overgemaakte geldbedrag in zijn geheel een betaling voor deze werkzaamheden betrof vindt niet, althans onvoldoende weerlegging in wettige en overtuigende bewijsmiddelen.

Verder acht de rechtbank niet bewezen wat aan verdachte onder feit 4 primair ten laste is gelegd. De rechtbank heeft niet op basis van bewijsmiddelen kunnen vaststellen dat verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de aan Schukozijn B.V. verweten gedraging.

De verdediging heeft – kort samengevat – aangevoerd dat verdachte ten aanzien van het onder de feiten 2A en 2B primair tenlastegelegde niet als feitelijk leidinggevende kan worden aangemerkt en dat de in het kader van het onderzoek afgelegde verklaringen niet als betrouwbaar kunnen worden beschouwd nu deze in grote mate zijn beïnvloed door diverse perspublicaties.

De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende.

Artikel 51 lid 2 Sr bepaalt dat ook de feitelijk leidinggevende voor strafbare gedragingen van de rechtspersoon kan worden vervolgd. De wetgever heeft daarbij niet alleen het oog gehad op de formele bestuurders en/of eigenaars van de rechtspersoon maar ook op degene die feitelijk bij het strafbare feit van de rechtspersoon betrokken zijn. Juridische ondergeschiktheid aan het formele bestuur van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een al dan niet op papier gesteld dienstverband, staat aan het aannemen van feitelijk leiderschap niet in de weg. De leidinggever moet van de strafbare handelingen op de hoogte zijn geweest, dan wel de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat deze verboden gedragingen zich voordoen en een zodanige positie binnen bedrijfsvoering hebben ingenomen dat hij de mogelijkheid had deze te beëindigen.

In het onderhavige geval heeft verdachte zijn klantenbestand uit zijn voormalig bedrijf binnen de bedrijfsvoering van Scan Financieringen BV en/of Archi-Teck Bouwadvies gebracht. Verdachte heeft zich hiermee feitelijk een belang verworven binnen deze bedrijven en heeft dat belang, na de beëindiging van zijn persoonlijk faillissement, getracht weer onder zich te krijgen. Ook heeft verdachte voor de hiervoor genoemde bedrijven en personeel geworven en had verdachte de beschikking, ten laste van genoemde bedrijven, over een creditcard waarmee hij contant grote bedragen heeft opgenomen. Verder kreeg verdachte ook op andere wijze grote bedragen toebedeeld. De rechtbank is van oordeel dat deze toebedelingen feitelijk als onttrekkingen aan de vennootschap moeten worden bestempeld. Het verweer van verdachte dat het allemaal loon betrof is niet onderbouwd en wordt als ongeloofwaardig ter zijde gesteld. Verdachte was failliet verklaard en stond bij de curator te boek als verdienende onder de minimumgrens, waarna uiteindelijk het faillissement wegens gebrek aan baten is opgeheven. De rechtbank heeft overigens op het punt van de onttrekkingen van grote geldbedragen aan de vennootschappen geen reden te twijfelen aan de verklaring die de medeverdachte [W] – die daarmee tevens zichzelf belast – hierover heeft afgelegd. De rechtbank is voorts uit een aantal door werknemers afgelegde verklaringen gebleken, dat verdachte het samen met de medeverdachte [W] voor het zeggen had binnen de onderneming. Zo heeft de getuige [FF] verklaard dat zij is aangenomen door [verdachte] en [medeverdachte 1] en dat [verdachte] en [medeverdachte 1] tot het management van het bedrijf hoorden. De getuige [GG] heeft verklaard dat [verdachte] de compagnon was van [medeverdachte 1]. Verder is de rechtbank uit diverse aangiftes van benadeelden gebleken dat verdachte zich naar buiten toe profileerde als iemand die namens de vennootschappen beslissingen mocht nemen. Tot slot merkt de rechtbank op de [medeverdachte 1] op 29 juni 2010 bij de politie heeft verklaard dat de winst die binnen Archi-Teck werd behaald 50/50 gedeeld zou worden met verdachte. De rechtbank is gelet op vorenstaande, alles in onderling samenhang bezien, van oordeel dat verdachte op de hoogte was van de aan Scan Financieringen BV en/of Archi-Teck Bouwadvies verweten gedragingen en dat verdachte (mede) feitelijk leiding heeft gegeven aan deze gedragingen.

Het verweer van de verdediging dat de in het kader van het onderzoek afgelegde verklaringen als onbetrouwbaar, want beïnvloed door krantenberichten, moeten worden beschouwd wordt door de rechtbank verworpen. De eerste aangiften waren immers al ontvangen en het onderzoek naar de aan verdachte verweten gedragingen was reeds opgestart vóórdat de eerste perspublicatie had plaatsgevonden. Daarnaast valt niet in te zien en is door de verdediging ook niet aangegeven op welke wijze deze berichten dan in concrete aangiften van invloed zou zijn geweest op de feitelijke inhoud van die aangiften. De rechtbank sluit niet uit dat sommige aangevers in hun kwalificatie van de feitelijke gebeurtenissen zijn beïnvloed door krantenberichten of berichten op internet. Kwalificaties zoals “ik ben opgelicht” kunnen evenwel niet tot bewijs dienen, zodat de verdachte hierdoor niet in zijn verdediging is geschaad.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder de feiten 2A primair, 2B primair, 3A, 4 subsidiair en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.A.

de bedrijven Scan Financieringen B.V. (kvk nummers [xxxx] en/of [xxxx]) en/of Archi-Teck Bouwadvies B.V. in de periode 1 december 2006 tot en met 30 juni 2009

in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [B] en [E] en [G] en [H] en anderen heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld,

hierin bestaande dat de bedrijven Scan Financieringen B.V. (kvk nummers [xxxx] en/of [xxxx]) en/of Archi-Teck Bouwadvies B.V. en/of haar/hun mededader(s),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - of bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:

- aan aangevers in strijd met de waarheid heeft/hebben voorgedaan dat de bedrijven Scan Financieringen BV (kvk nummers [xxxx] en/of [xxxx]) een ongebonden bonafide financieringskantoor is; en

- zich aan onder meer de navolgende aangevers: aangever [E] en aangeefster [G] en aangever [L] in strijd met de waarheid heeft gepresenteerd met onder meer de namen: .[Y] en [Z]; en

- tegen aangever [B] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat de bedrijven Scan Financieringen B.V. (kvk nummers [xxxx] en/of [xxxx]) een onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van Archi Teck Bouwadvies B.V. was en dat de 23.000 euro die aangever op de rekening van Archi-Teck Bouwadvies BV met nummer [XXXX] onder vermelding van "[B] bouwdepot" zou storten, te allen tijde uit het bouwdepot gehaald kon worden; en

- tegen aangever [E] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat hij verplicht was een spoedboeking te doen op de (privé)rekening [XXXX]van [W] ter hoogte van 37.000 euro, dit bedrag zou dan in een bouwdepot worden opgeborgen in verband met de verbouwing; en

- tegen aangever [G] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat de 12.500 euro die op een bouwdepot rekening van FAA uit Apeldoorn stonden pas op rekening van Archi Teck Bouwadvies B.V. overgeboekt zou worden op het moment dat deuren en kozijnen geplaatst zouden worden; en

- tegen aangever [H] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat de financiering netto 60 euro per maand zou kosten en dat het gefinancierde bedrag van 24.000 euro pas bij aflevering van de kozijnen overgemaakt zou worden en vervolgens hem heeft geconfronteerd met een contract waaruit bleek dat [H] had getekend om al voor levering het bedrag aan Archi-Tech te voldoen,

waardoor aangevers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte,

aan welke verboden gedraging hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander, feitelijk leiding heeft gegeven;

en

2.B.

de bedrijven Scan Financieringen B.V. (kvk nummers [xxxx] en/of [xxxx]) en/of Archi-Teck Bouwadvies B.V. in de periode 1 december 2006 tot en met 28 juni 2010 in

Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,

opzettelijk een geldbedrag toebehorende aan onder andere [C] en [D] en [F] en [K] en [J],

welke hoeveelheid geld zijn mededaders anders dan door misdrijf onder zich hadden, namelijk ter voldoening van een dienstverlenings/bemiddelingsovereenkomst en beheersactiviteiten als financieel tussenpersoon/adviesbureau, zich wederrechtelijk hebben toegeëigend,

aan welke verboden gedraging hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander, feitelijk leiding heeft gegeven;

3.A.

hij, handelend onder de handelsnaam Elite Bouw & Advies in de periode 1 april 2009 tot en met 30 april 2010 in Nederland, meermalen, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/of door een samenweefsel van verdichtsels, aan een groot aantal personen, waaronder de navolgende aangevers: [M] en [N] en [O] en [P] en [S] en [T] en [U] en [V] en [AA] heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld, hierin bestaande dat verdachte, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:

- zich telkens heeft voorgedaan als financieel deskundige en vertrouwenspersoon;

en/of

- zich aangever [N] in strijd met de waarheid heeft gepresenteerd met de naam [vS], en

- tegen aangever M] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat aangever een milieu subsidie zou krijgen en dat er een bouwdepot zou worden afgesloten en dat het ontvangen geld om fiscale redenen zo snel mogelijk op de rekening van Elite gestort moest worden en dat aangever het geld op een depotrekening kon storten onder vermelding van het

depotnummer [XXXX] (Depot Garantie Verbouwing ten behoeve [M] en

[DD]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, en

- tegen aangever [N] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat aangever het geld (16.500 euro) op een depotrekening kon storten van de SNS bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot Garantie Verbouwing ten behoeve van [N]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, en

- tegen aangever [O] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat zij pas zouden betalen als de kozijnen waren geplaatst en dat aangever het geld (21.000 euro) op een depotrekening kon storten van de SNS bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot Garantie Verbouwing ten behoeve [O]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen en een kunststof dakkapel, en

- tegen aangeefster [P] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat aangever het geld (10.000 euro) op een depotrekening moest storten van de SNS bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, en

- tegen aangeefster [S] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat zij een soort bouwdepot konden nemen en dat het bedrag van de plaatsing in de hypotheek opgenomen kon worden en dat zij een andere hypotheek tegen een lagere rente konden krijgen, en

- tegen aangeefster [T] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat aangeefster geld (30.000 euro) kon laten storten in een bouwdepot onder vermelding van nummer [XXXX] ten name van [IvdW] in verband met de te bestellen en te plaatsen kunststofkozijnen, en

- tegen aangeefster [U] en aangever [V] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat het geld, 27.500 euro, in een bouwdepot gestort zou worden en dat als de totale plaatsing van de kozijnen klaar zou zijn dan zou alles pas betaald zou worden uit dit depot, en

- tegen aangever [AA] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat het geld (13.000 euro) op een depotrekening gestort kon worden van de SNS bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot Garantie Verbouwing ten behoeve [AA] eo [EE]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, waarbij middels een brief is laten weten dat het geld binnen 5 dagen en met goedkeuring van de geldverstrekker betaald zou worden nadat de werkzaamheden waren verricht,

waardoor aangevers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte,

en

hij, handelend onder de handelsnaam Elite Bouw & Advies in de periode 1 april 2009 tot en met 30 april 2010 in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen of een ander,

meermalen, telkens met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/of een samenweefsel van verdichtsels, de navolgende aangevers: [R] en [Q] heeft bewogen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld;

hierin bestaande dat verdachte of zijn mededader, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich telkens heeft voorgedaan als financieel deskundige en vertrouwenspersoon;

en

- zich aan aangeefster [R] in strijd met de waarheid heeft gepresenteerd met de naam [RL], en

- tegen aangeefster [R] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat zij een geldbedrag van 29.000 euro kon storten op het rekeningnummer [XXXX] op naam van Elite Depot Arrangement in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststofkozijnen, en

- tegen aangever [Q] in strijd met de waarheid heeft verklaard dat aangever het geld (25.784 euro) op een depotrekening kon storten van de ASN bank onder vermelding van het depotnummer [XXXX] (Depot Garantie Verbouwing ten behoeve van [Q]) t.n.v. Elite Depot Arrangement in verband met in verband met de aankoop en het plaatsen van kunststof kozijnen/ramen/buitendeuren, welke eerst na plaatsing betaald zouden worden en na schriftelijke opdracht/toestemming van aangever,

waardoor aangevers werden bewogen tot bovengenoemde afgifte;

4.

subsidiair

hij in de periode 1 mei 2010 tot en met 28 juni 2010 in Nederland,

tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het door Schukozijn voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door

het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels, de navolgende aangeefster [BB], heeft geprobeerd te bewegen tot de afgifte van een hieronder genoemde hoeveelheid geld en het aangaan van een schuld;

hierin bestaande dat verdachte en zijn mededader,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:

- telkens de indruk heeft gewekt dat Schukozijn een bonafide bouwbedrijf is gespecialiseerd in kunststofkozijnen, en

- aangeefster [BB] telefonisch heeft benaderd met een verhaal over subsidie op kozijnen, en

- zich aan aangeefster [BB] in strijd met de waarheid heeft gepresenteerd met de naam [EvH], en

- heeft geprobeerd, [BB] een offerte te laten tekenen, en

- [BB] heeft verteld dat financiering van een bedrag van 21.500 euro niet mogelijk was, en

- [BB] heeft verteld dat zij korting kreeg en zij dan 18.975 euro moest betalen en dat financiering dan wel mogelijk was, en

- [BB] daartoe tweemaal papieren laten tekenen, en

- tegen aangeefster [BB] in strijd met de waarheid heeft dat de door Schukozijn B.V. (KvK nummer 08214345) geregelde financiering voor de aanschaf van kunststofkozijnen, een geldlening van 19.300 euro gestort zou worden op de rekening van aangeefster bij de Rabobank,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

5.

hij in de periode 1 mei 2010 tot en met 28 juni 2010 in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander, meermalen,

telkens een geschrift, zijnde:

- een overeenkomst doorlopend geldkrediet, d.d. 26 mei 2010, contractnummer 62.91445, en

- kopie paspoort van [JEV], en

- bankafschrift van de SNS Bank betreffende rekeningoverzicht 12-04-2010 t/m 30-04-2010, en

- een loonstrook afkomstig van TNT ten name van [JEV], rek. nr.: [XXXX],

en

- een kredietaanvraagformulier voor Senaat Financiële Diensten, d.d. 26 mei 2010, en

- een loonstrook van Schukozijn BV, en

- een bankafschrift van de ING bank gemaakt op 20 mei 2010, en

- een overeenkomst doorlopend krediet FREO d.d. 2 juni 2010,

die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en heeft vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn mededaderes telkens valselijk, in strijd met de waarheid:

- op de overeenkomst doorlopend geldkrediet onjuiste persoonsgegevens vermeld, en

- op het kopie paspoort de geboortedatum 11 FEB/FEB 1962 vermeld, en

- op het bankafschrift een salarisstorting vermeld 2.738,86 euro afkomstig van TNT post d.d. 20 april 2010, en

- op de loonstrook van TNT een niet bestaand dienstverband vermeld, en

- op het kredietaanvraagformulier vermeld dat verdachte een vast dienstverband had bij Schukozijn met een bruto inkomen van 3.700 euro per maand, en

- op de loonstrook van Schukozijn een niet bestaand dienstverband vermeld, en

- op het bankafschrift van de ING bank een salaris vermeld van 2480,67 euro, en

- op de overeenkomst doorlopend krediet FREO onjuiste persoonsgegevens vermeld,

met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

De rechtbank heeft schrijffouten in de tenlastelegging verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn belangen geschaad.

In geval van hoger beroep zullen de gebruikte bewijsmiddelen worden opgenomen in een aanvulling bij dit vonnis. De in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden zijn redengevend voor deze beslissing. De inhoud van de bewijsmiddelen is telkens alleen gebruikt voor het bewijs van het feit waarop het in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank heeft de eventueel in de bewezenverklaring voorkomende schrijffouten verbeterd. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder de feiten 2A primair, 2B primair, 3A, 4 subsidiair en 5 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225, 321 en 326 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 2 onder A primair:

het misdrijf: medeplegen van oplichting, gepleegd door een rechtspersoon terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 2 onder B primair:

het misdrijf: medeplegen van verduistering, gepleegd door een rechtspersoon terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 3A:

het misdrijf: oplichting, meermalen gepleegd;

en

het misdrijf: medeplegen van oplichting meermalen gepleegd;

feit 4 subsidiair:

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting;

feit 5:

het misdrijf: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8. De op te leggen straf of maatregel

8.1 De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft, samen met zijn medeverdachten en ook alleen, klanten benaderd in verband met financiële dienstverlening, veelal met betrekking tot de aanschaf van kunststofkozijnen. De klanten werd voorgehouden dat het door hen overgemaakte geld apart werd gezet in een bouwdepot dan wel op een speciale spaarrekening, of in een lijfrentepolis werd gestort. Daarbij werd gezegd dat de klanten vrijelijk over hun geld konden beschikken en een hoge rentevergoeding zouden krijgen. In werkelijkheid kwam het geld terecht op een privérekening van verdachte en/of zijn medeverdachten en werd het niet gebruikt voor de aanschaf van kozijnen. Ook andere in het vooruitzicht gestelde beheersdaden met betrekking de door klanten gestorte geldbedragen vonden niet plaats. Verdachten sluisden het geld snel na binnenkomst door naar een andere rekening of namen contant geld op ten behoeve van privé-uitgaven. Verdachte heeft slechts oog gehad voor eigen gewin en ervoor gezorgd dat een groot aantal personen in financiële problemen is gekomen. De strafbare gedragingen hebben voor een deel plaatsgevonden binnen de sfeer van de rechtspersonen Scan Financiering B.V. en Archi-Teck Bouwadvies B.V. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij geen maatregelen heeft getroffen om deze gedragingen tegen te gaan terwijl dat als feitelijk leidinggevende wel in zijn macht lag. De rechtbank is van oordeel dat het in deze gaat om ernstige feiten waarbij gevangenisstraf passend en geboden is. Verdachte moet worden ingeprent dat deze manier van zakendoen onacceptabel is. Bij de bepaling van de omvang van de aan verdachte op te leggen straf heeft de rechtbank acht geslagen op de lange periode waarbinnen de feiten zijn begaan, de omvang van het financiële nadeel en het grote aantal slachtoffers. De rechtbank zal een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen om verdachte ervan te weerhouden in de nabije toekomst weer de fout in te gaan. De rechtbank merkt in dit verband nog op dat zij bij de bepaling van de aan verdachte op te leggen straf kennis heeft genomen van de ziekte van verdachte, maar dat haar niet is gebleken dat verdachte als gevolg van de ziekte detentieongeschikt is.

8.2 De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de volgende inbeslaggenomen voorwerpen, zijnde een semi-automatisch pistool, merk Browning, een patroonhouder met acht patronen en 1 stuks munitie (1 kogel), vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, aangezien, zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

9. De schade van benadeelden

9.1 De vordering van de benadeelde partij

De hierna genoemde benadeeld partijen hebben zich via het in artikel 51 b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier of ter terechtzitting als benadeelde partij in het strafproces gevoegd, te weten:

? [C], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 11.458,33,

? [HH], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 9.000,00,

? [D], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 5.935,05,

? [E], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 45.337,21,

? [JJ], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 25.386,90,

? [F], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van 27.774,58,

? [L], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 43.620,00,

? [H], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 27.642,00,

? [KK], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 33.055,14,

? [LL], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 19.708,27,

? [MM], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 16.500,00,

? [K], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 80.200,00,

? [J], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 54.456,20,

? [NN], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 10.000,00,

? [OO], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 25.250,00,

? [PP], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 19.301,00,

? [QQ], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 8.500,00,

? [RR], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 16.000,00,

? [SS] en [TT], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 34.000,00,

? [M], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 6.248,91, wegens restbedrag ‘bouwdepot” en onnodig betaalde rente,

? [O], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 29.282,10 wegens overgemaakt verbouwingsgeld, betaalde rente en immateriële schade,

? [P] en [UU], [adres], tot een totaalbedrag van € 10.000,

? [Q], wonende [adres], tot een totaalbedrag van € 25.800,-- wegens materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente,

? [R], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 29.000,00 wegens materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente,

? [S], wonende [adres], tot een totaalbedrag van € 27.592,00,

? [T], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 107.492,00 wegens een lening bij de Interbank,

? [U], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van 26.750,-- wegens kosten kozijnen,

? [CC], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 10.375,00,

? [AA], wonende te [adres], tot een totaalbedrag van € 14.666,34, wegens storting bouwdepot en betaalde rente,

? De Lage Landen, gevestigd te Eindhoven, Vestdijk 51, tot een totaalbedrag van € 345,00, wegens onderzoekskosten.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door verdachte betwiste vorderingen van de hierna te noemen partijen toewijsbaar omdat de vorderingen voor dat deel gegrond zijn. Op grond van gebezigde bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan die benadeelde partijen rechtstreeks schade is toegebracht en dat deze vorderingen na het uitspreken van het faillissement van verdachte zijn ontstaan.

• [C], € 11.458,00,

• [HH], € 9.000,00,

• [D], € 5.000,00,

• [E], € 36.000,00,

• [F], € 27.774,58,

• [L], € 39.000,00,

• [H], € 24.000,00,

• [KK], € 31.800,00,

• [LL], € 17.500,00,

• [MM], € 16.500,00,

• [K], € 80.000,00,

• [J], € 40.000,00,

• [NN], € 10.000,00,

• [OO], € 25.250,00,

• [PP], € 19.301,00,

• [QQ], € 8.500,00,

• [RR], € 16.000,00,

• [SS] en [TT], € 34.000,00,

• [M], € 5.500,00,

• [O], € 21.000,00,

• [P] en [UU], € 10.000,00,

• [Q] € 25.784,00,

• [R], € 29.000,00,

• [S], € 27.592,00,

• [T], € 30.000,00,

• [U], € 26.750,00,

• [CC], € 10.375,00,

• [AA], € 13.000,00,

Daar waar door een benadeelde partij enigerlei vorm van rente over de vorenbedoelde bedragen is gevorderd zal de rechtbank de wettelijke rente toewijzen vanaf de datum waarop de vordering is ontstaan.

De vorderingen van [C], [D], [E], [L], [H], [KK], [LL], [K], [J], [M], [O], [P] en [UU, [Q], [S], [T] en [AA] worden voor het overige deel van de vorderingen niet-ontvankelijk verklaard.

De vordering van De Lage Landen dient niet-ontvankelijk te worden verklaard aangezien de opgevoerde kosten niet als rechtstreekse schade van het onder feit 5 bewezen verklaarde kan worden aangemerkt.

De gestelde schade is voor wat betreft de benadeelde partij [VV] niet voldoende onderbouwd. Met name is niet vast te stellen wanneer deze vordering zou zijn ontstaan. Het in de gelegenheid stellen van de benadeelde partij om zijn stelling alsnog nader te onderbouwen zou leiden tot een onaanvaardbare vertraging van de strafrechtelijke procedure, zodat de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van deze schadepost niet-ontvankelijk zal verklaren. De benadeelde partij kan zijn vordering in zoverre slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

9.2 De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht mede aansprakelijk is voor de schade die door de feiten 2A primair, 2B primair en 3A is toegebracht.

10. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 45, 47, 51 en 57 Sr.

11. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1A, 1B, 3B en feit 4 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat verdachte het onder de feiten 2A primair, 2B primair, 3A,

4 subsidiair en 5 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte het onder de feiten 2 A primair, 2B primair, 3A, 4 subsidiair en 5 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 2 onder A primair:

het misdrijf: medeplegen van oplichting, gepleegd door een rechtspersoon terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 2 onder b primair:

het misdrijf: medeplegen van verduistering, gepleegd door een rechtspersoon terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 3A:

het misdrijf: oplichting, meermalen gepleegd;

en

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

feit 4 subsidiair:

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting;

feit 5:

het misdrijf: medeplegen van valsheid in geschrift.

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder de feiten 2 A primair, 2B primair, 3A,

4 subsidiair en 5 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

- omdat de veroordeelde verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

schadevergoeding

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij:

- [C], van een bedrag van € 11.458,00 subsidiair 6 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [HH], van een bedrag van € 9.000,00 subsidiair 5 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [D], van een bedrag van € 5.000,00 subsidiair 3 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [E], van een bedrag van € 36.000,00 subsidiair 20 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 oktober 2008, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [F], van een bedrag van € 27.774,58 subsidiair 15 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [L], van bedrag van € 39.000,00 subsidiair 22 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [H], van een bedrag van € 24.000,00 subsidiair 13 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [KK], van een bedrag van € 31.800,00 subsidiair 18 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [LL], van een bedrag van € 17.500,00 subsidiair 10 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [MM], van een bedrag van € 16.500,00 subsidiair 9 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [K], van een bedrag van € 80.000,00 subsidiair 48 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [J], van een bedrag van € 40.000,00 subsidiair 23 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [NN], van een bedrag van € 10.000,00 subsidiair 5 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [OO], van een bedrag van € 25.250,00 subsidiair 14 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [PP], van een bedrag van € 19.301,00 subsidiair 11 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [QQ], van een bedrag van € 8.500,00 subsidiair 4 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [RR], van een bedrag van € 16.000,00 subsidiair 9 dagen hechtenis, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [SS] en [TT], van een bedrag van 34.000,00 subsidiar 19 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [M], van een bedrag van € 5.500,00 subsidiair 3 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 juni 2009;

- [O], van een bedrag van € 21.000,00 subsidiair 12 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 november 2010;

- [P] en [UU], van een bedrag van € 10.000,00 subsidiair 5 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 december 2009, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [Q], van een bedrag van € 25.784,00 subsidiair 14 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 april 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [R], van een bedrag van € 29.000,00 subsidiair 16 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 maart 2010, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- [S], van een bedrag van € 27.592,00 subsidiair 16 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 november 2009;

- [T], van een bedrag van € 30.000,00 subsidiair 17 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 juni 2009;

- [U], van een bedrag van € 26.750,00 subsidiair 15 dagen hechtenis;

- [CC], van een bedrag van € 10.375,00 subsidiair 5 dagen hechtenis, hechtenis (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 juni 2010);

- [AA], van een bedrag van € 13.000,00 subsidiair 7 dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 juli 2009;

- veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

- legt telkens de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde tot betaling aan de Staat der Nederlanden van de hiervoor genoemde bedragen ten behoeve van de genoemde benadeelden, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van de hierboven achter de toewijzing vordering benadeelde partij vermelde aantal dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- bepaalt dat de benadeelde partijen voor overige deel van hun vordering niet-ontvankelijk zijn en voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

- bepaalt dat de vorderingen van de benadeelde partijen [VV] en De Lage Landen geheel niet-ontvankelijk zijn en dat zij deze slechts kunnen aanbrengen bij de burgerlijke rechter;

- bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

de in beslaggenomen voorwerpen

- verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen goederen, zijnde een semi-

automatisch pistool merk Browning, een patroonhouder met acht patronen en 1 stuks

munitie (1 kogel).

Dit vonnis is gewezen door mr. Stam, voorzitter, mr. Melaard en mr. Wentink, rechters, in tegenwoordigheid van Wolbers, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2011.