Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BT7266

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
10-10-2011
Datum publicatie
11-10-2011
Zaaknummer
123132 / KG ZA 11-185
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Afgifte ontvreemde roerende zaken door ex partner. Vordering afgewezen vanwegen ontbreken spoedeisend belang en zaken onvoldoende bepaalbaar

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 123132 / KG ZA 11-185

datum vonnis: 10 oktober 2011 (gc)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres,

advocaat: mr. S.L. Geeraths te Almelo,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat: mr. M. Tijken te Oldenzaal.

Het procesverloop

Eiseres heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 3 oktober 2011. Ter zitting zijn verschenen: eiseres vergezeld door mr. Geeraths en gedaagde vergezeld door mr. Tijken. De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad, welke in juli 2010 is geëindigd.

Gedaagde heeft zich de toegang tot de woning van eiseres verschaft en diverse roerende zaken weggenomen.

2. Eiseres vordert – kort gezegd – gedaagde te veroordelen de ontvreemde roerende zaken aan eiseres af te geven, zulks op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert eiseres om gedaagde te veroordelen in de kosten van de onderhavige procedure.

3. Eiseres stelt daartoe dat zij en gedaagde een affectieve relatie hebben gehad, welke relatie in juli 2010 is geëindigd. In de periode van 31 mei 2011 tot en met 9 juni 2011 verbleef eiseres in het buitenland. In die periode heeft gedaagde, zonder toestemming van eiseres, met gebruik van een duplicaatsleutel zich de toegang tot de woning van eiseres verschaft en diverse roerende zaken ontvreemd. Gedaagde houdt die aan eiseres in eigendom toebehorende roerende zaken thans nog altijd onrechtmatig onder zich. Eiseres is rechthebbende op de ontvreemde zaken en zij heeft een spoedeisend belang bij afgifte. Eiseres vreest namelijk dat gedaagde tot verduistering en vernieling van die zaken overgaat. Aan die vrees kan slechts een einde worden gemaakt als bedoelde roerende zaken weer in het bezit van eiseres komen. Daarnaast heeft eiseres belang bij afgifte van een door gedaagde ontvreemde computer omdat zij die computer nodig heeft voor haar studie. Herhaalde sommaties hebben gedaagde echter niet tot afgifte van de roerende zaken bewogen.

4. Gedaagde is van mening dat het verzoek van eiseres moet worden afgewezen. Hij stelt dat ten tijde van het verbreken van de relatie geen scheiding en deling van de gemeenschap is overeengekomen omdat van een dergelijke gemeenschap geen sprake is. De goederen zijn of van gedaagde of van eiseres. Gedaagde heeft enkel en alleen zaken die van hem waren meegenomen en hij betwist dat eiseres rechthebbende op bedoelde roerende zaken is. Er staan zelfs nu nog zaken van gedaagde bij eiseres. Ook is door eiseres niet voldoende duidelijk gemaakt wat gedaagde precies heeft meegenomen en heeft eiseres zaken onvoldoende bepaald. Zo wordt bijvoorbeeld in de aan dagvaarding gehechte lijst van ontvreemde zaken gesproken over cd’s, dvd’s en flessen. Op basis van de gedingstukken is het dan ook onmogelijk om te bepalen welke zaken van wie zijn. Een procedure als de onderhavige leent zich daar ook niet voor. Wel heeft gedaagde erkend een rode en aan eiseres toebehorende radio onder zich te hebben. Met betrekking tot die radio heeft hij ter zitting toegezegd, deze binnen één week na de zitting aan eiseres terug te zullen geven.

4.1 Gedaagde stelt voorts dat de spoedeisendheid aan de gevraagde voorziening ontbreekt. Zo is hij medio juli aangeschreven om de roerende zaken af te geven en sinds die tijd zijn alweer twee maanden verstreken. Van spoedeisendheid kan dan ook geen sprake meer zijn. Bovendien zijn de roerende zaken eigendom van gedaagde. Dat de spoedeisendheid zou zijn gegeven door de vrees voor verduistering wordt verder niet onderbouwd. Voorts stelt eiseres dat de spoedeisendheid erin is gelegen dat zij de computer nodig heeft voor haar studie. Die computer is echter al opgeschoond en een kopie van de bestanden is aan eiseres afgegeven. Ook hierdoor is de spoedeisendheid komen te vervallen.

5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verzochte voorziening moet worden afgewezen. Eiseres heeft aan de dagvaarding een lijst van ontvreemde zaken gehecht, maar die zaken heeft eiseres niet voor direct gebruik nodig. Zo worden in de lijst bijvoorbeeld sneeuwkettingen en skistokken genoemd. Bovendien heeft eiseres desgevraagd ter zitting verklaard alleen spoedeisend belang te hebben bij afgifte van de computer omdat zij deze voor haar studie nodig heeft. Omdat gedaagde echter verklaarde de computer te hebben opgeschoond, heeft eiseres te kennen gegeven geen belang meer bij afgifte te hebben. Spoedeisendheid is dan ook niet meer aanwezig.

5.1 Daarnaast overweegt de voorzieningenrechter nog als volgt. Om de stellingen en de eventuele rechtsgevolgen daarvan voor partijen te kunnen beoordelen, zal bewijs moeten worden geleverd. Dat bewijs zal onder andere kunnen worden geleverd door middel van het horen van getuigen. De onderhavige procedure leent zich daar echter niet voor en ook om die reden zouden de vorderingen moeten worden afgewezen.

5.2 Partijen hebben een affectieve relatie gehad en daarin ziet de voorzieningenrechter aanleiding de kosten te compenseren.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. wijst af de gevraagde voorziening.

II. Compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. A.E. Zweers, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 oktober 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.