Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BQ7291

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
07-06-2011
Datum publicatie
07-06-2011
Zaaknummer
08-710201-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Deel van de telastelegging nietig omdat niet duidelijk is of medeplegen of medeplichtigheid wordt bedoeld.

Heropening van het onderzoek aangezien het sporenonderzoek door de recherche niet volledig is geweest. Aanhouding voor onbepaalde tijd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/710201-10

Uitspraak van 7 juni 2011 (interlocutoir vonnis)

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken.

Op 22 juni 2010, 31 augustus 2010, 26 november 2010 en 24 mei 2011 heeft het onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen de verdachte genaamd:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1979],

wonende te [woonplaats].

De voorvragen.

De rechtbank is met de raadsman van verdachte van oordeel dat de tenlastelegging vanaf het gedeelte: “en/of”, nietig is, aangezien de steller van de tenlastelegging daar zowel de deelnemingsvorm medeplegen als medeplichtigheid heeft telastegelegd op zodanige wijze dat dat gedeelte van de tenlastelegging daarmee innerlijk tegenstrijdig en onbegrijpelijk is.

Het onderzoek.

Voorts is het de rechtbank gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest ten aanzien van de aan verdachte tenlastegelegde feiten.

Ter terechtzitting van 26 november 2010 heeft de rechtbank aan de officier van justitie opdracht gegeven om over de vraagpunten zoals omschreven in het proces-verbaal van die terechtzitting, nadere inlichtingen te verstrekken, onderzoek te verrichten en gegevens aan het dossier toe te voegen.

In opdracht van de officier van justitie heeft de regiopolitie Twente, rechercheteam cluster Noord Oost op 8 december 2010 een proces-verbaal van bevindingen en op 29 maart 2010 een proces-verbaal van sporenonderzoek met foto’s opgemaakt.

Deze processen-verbaal geven evenwel geen antwoord op de vraag of (DNA-) onderzoek heeft plaatsgevonden op het aangetroffen touw/koord (SINAAAH1364NL) en op de aangetroffen sok (SIN AAAH1371NL) en, zo nee, of dat onderzoek alsnog kan worden uitgevoerd.

Bovendien ontbreekt het door de rechtbank gevraagde volledige overzicht van alle in de zaak veiliggestelde sporen en voorwerpen met exacte vermelding van de plaats waar deze zijn aangetroffen en van de handelingen en technisch onderzoek die met en aan die sporen en voorwerpen zijn verricht.

Tenslotte acht de rechtbank het noodzakelijk dat er een kopie van de aangetroffen hotelrekening (SIN AAAH1367NL) aan het dossier wordt toegevoegd.

B E S L I S S E N D E :

Verklaart de dagvaarding nietig vanaf het gedeelte: “en/of”.

Heropent het onderzoek.

Beveelt dat het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat op een nader in overleg met de officier van justitie te bepalen datum en tijd.

Stelt de stukken in handen van de officier van justitie, opdat deze als voormeld zal (doen) handelen.

Beveelt de oproeping van verdachte tegen de nadere zitting, met verzoek tot kennisgeving van die zitting aan de raadsman mr. J.W. Stegeman.

Dit vonnis is gewezen door mr. Stoové, voorzitter, mrs. Jordaans en Alers, rechters, in tegenwoordigheid van Endlich, griffier, en is uitgesproken op 7 juni 2011.