Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BQ4016

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
27-04-2011
Datum publicatie
10-05-2011
Zaaknummer
104114 HA ZA 09-80
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eurofleural: spookpartij, afwijzing verzoek wijziging tenaamstelling, partijen niet ontvankelijk in hun vorderingen in conventie en in reconventie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 104114 HA ZA 09-807

datum vonnis: 27 april 2011 (mljk)

Vonnis van de rechtbank Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Handelsmaatschappij Eurfleural B.V.,

gevestigd te Doetinchem,

eiseres in conventie, gedaagde in reconventie,

verder te noemen Eurfleural,

advocaat: voorheen mr. W.H.A. Buiting te Doetinchem,

thans mr. M.S. Engbers te Doetinchem,

tegen

[gedaagde]

gevestigd te [plaats],

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

verder te noemen [gedaagde] en [eiseres]

advocaat: mr. H. Dijks te Enschede.

Het verloop van de procedure

In conventie en in reconventie:

1. Voor een weergave van het procesverloop moet hier eerst worden verwezen naar wat daarover staat vermeld in het in deze zaak gewezen vonnis van 9 juni 2010. De in dat vonnis bepaalde comparitie van partijen heeft – uiteindelijk – plaatsgevonden op 9 februari 2011. Het verdere verloop van de procedure blijkt voorts uit het volgende overzicht van geproduceerde stukken:

- de akte van 15 september 2010, waarin wordt verzocht om de tenaamstelling “Handelsmaatschappij Eurfleural B.V.” te wijzigen in “C&S Stone International B.V.”;

- het proces-verbaal van comparitie van partijen op 9 februari 2011;

- de antwoordakte van 9 maart 2011;

- de akte van 23 maart 2011, tevens akte vermindering van eis in conventie met

€ 222,66.

2. Daarna is weer vonnis gevraagd.

De verdere beoordeling

In conventie en in reconventie:

3. Inmiddels staat tussen partijen vast dat “Handelsmaatschappij Eurfleural B.V.” als rechtspersoon nimmer heeft bestaan. Om die reden wordt verzocht in plaats van “Handelsmaatschappij Eurfleural B.V.” als partij in zowel de conventie als de reconventie aan te merken “C&S Stone International B.V.”. Dit verzoek is als volgt toegelicht. “Handelsmaatschappij Eurfleural” was de handelsnaam van de onderneming die werd gedreven door de besloten vennootschap “[X] Projectontwikkeling B.V.”, waarvan op 20 oktober 2009 de statutaire naam is gewijzigd in “C&S Stone International B.V.”. Eerst achteraf is gebleken dat per abuis dit geding is opgestart onder de naam “Handelsmaatschappij Eurfleural B.V.”

4. In geschil is of dit verzoek (in dit stadium van het geding in conventie en reconventie nog) kan worden ingewilligd door de rechtbank.

5. De rechtbank is van oordeel dat dit verzoek zich niet (meer) leent voor toewijzing. Deze beslissing behoeft de volgende toelichting.

6. Het verzoek behelst niet een “gewone” wijziging van alleen de tenaamstelling, maar gaat verder. Eerst thans is immers tussen partijen komen vast te staan dat “Handelmaatschappij Eurfleural B.V.” als zodanig nimmer een rechtspersoon is geweest en naar juridische maatstaven ook anderszins geen entiteit/natuurlijke persoon is geweest. Of anders gezegd: het geding is aangevangen door een spookpartij en ook het daarop gevolgde geding in reconventie heeft zich - noodgedwongen - gericht op die spookpartij.

7. Feit is ook dat reeds voorafgaand aan deze procedures alleen onder de naam “Handelmaatschappij Eurfleural B.V.” in het handelsverkeer werd deelgenomen, zo blijkt onder meer uit de vele facturen die onder die aanduiding aan [gedaagde] zijn verzonden.

8. Dit maakt dat thans tevergeefs een beroep wordt gedaan op HR 11 september 2009, RvdW 2009, 996. Hier heeft zich immers niet de situatie voorgedaan dat de wederpartij van begin af aan moet hebben begrepen dat de procedure (in conventie) door een foutief aangeduide partij is aangevangen en gevoerd. Het zeer late tijdstip in dit geding waarop alsnog wijziging van de tenaamstelling wordt verzocht, spreekt naar het oordeel van de rechtbank hier ook boekdelen. Immers is het probleem pas opgevallen toen werd gepoogd de in het vonnis van 9 juni 2010 in conventie gegeven partiële toewijzing van het gevorderde, te executeren. Dat lukt dus niet vanwege de omstandigheid dat kennelijk eerst toen is gebleken dat “Handelsmaatschappij Eurfleural B.V.” in rechte – kort gezegd – niks is. Pas toen zijn voor een ieder de ogen open gegaan. Genoegzaam is ook komen vast te staan dat [gedaagde] bij aanvang van dit geding geen weet had c.q. kunnen hebben van het bestaan van de besloten vennootschap C&S Stone International B.V..

9. Ook de omstandigheid dat in dit geding een reconventionele vordering is ingesteld, maakt dat sprake is van een andere casus dan die welke ten grondslag heeft gelegen aan voormeld arrest van de Hoge Raad.

10. De afwijzing van dit verzoek wijziging tenaamstelling heeft in dit stadium van de procedure – na het wijzen van het vonnis van 9 juni 2010 - belangrijke gevolgen.

11. In conventie moet dit er toe leiden dat Eurfleural niet-ontvankelijk moet worden verklaard. In reconventie zal [eiseres] om dezelfde reden eveneens niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. [eiseres] kan geen rechtens te honoreren belang hebben bij een kostenveroordeling van Eurfleural in conventie en in reconventie, omdat die partij immers als zodanig in rechte niet bestaat. Daartoe zal dan ook niet worden overgegaan.

12. Van wijziging/correctie van het vonnis van 9 juni 2010 voor zover dat in conventie eindbeslissingen inhoudt, kan geen sprake zijn, nu niet sprake is geweest van een kennelijke misslag van de rechtbank in de naamsaanduiding.

13. Derhalve dient als volgt te worden beslist.

De beslissing

De rechtbank:

In conventie:

I. Verklaart Eurfleural niet-ontvankelijk om de reden als voormeld.

In reconventie:

II. Verklaart Eurfleural niet-ontvankelijk om de reden als voormeld.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Koopmans en op woensdag 27 april 2011 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.