Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BP9481

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
28-03-2011
Datum publicatie
29-03-2011
Zaaknummer
119312 HA RK 11-26
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Wrakingsverzoek bevat geen feiten en omstandigheden die verzoeker tot wraking pas bekend zijn geworden nà zijn eerdere wrakingsverzoek. Niet-ontvankelijk.

Een volgend wrakingsverzoek wordt niet in behandeling genomen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

Zaaknummer: 119312 HA RK 11-26

Datum beschikking: 28 maart 2011

Beschikking van de meervoudige kamer voor burgerlijke zaken op een verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 36 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gedaan door:

[verzoeker],

wonende te [plaats],

verzoeker tot wraking,

verder te noemen [verzoeker].

1. Het procesverloop

1.1 Bij de rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Almelo, is onder zaaknummer 360629 CV EXPL 10-8172 aanhangig de procedure tussen Menzis Zorgverzekeraar N.V. als eisende partij en [verzoeker] als gedaagde partij. Nadat in die procedure de dagvaarding is uitgebracht en [verzoeker] een conclusie van antwoord heeft genomen, heeft [verzoeker] bij brief van 19 februari 2011 verzocht alle rechters in Nederland te wraken. Bij brief van 19 maart 2011 heeft [verzoeker] zijn verzoek nader toegelicht en heeft hij verzocht de rechter te wraken die hem op 22 maart 2011 in de gelegenheid zal stellen om een conclusie van dupliek te nemen, nadat Menzis Zorgverzekeraar N.V. op 22 februari 2011 een conclusie van repliek had genomen.

1.2 De uitspraak op het wrakingsverzoek van [verzoeker] is bepaald op heden.

2. De beoordeling van het verzoek

2.1 [verzoeker] verzoekt alle rechters in Nederland te wraken, in het bijzonder de rechter van de zitting van 22 maart 2011. [verzoeker] stelt daartoe dat de legitimiteit en grondwettigheid van de rechters en van hun handelen niet vast staat.

2.2 Op voet van artikel 36 Rv kan op verzoek van een partij een rechter die een zaak behandelt, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2.3 De rechtbank overweegt dat het onderhavige wrakingsverzoek niet aan de wettelijke eisen voldoet. In deze zaak heeft [verzoeker] eerder een schriftelijk wrakingsverzoek - gedateerd 18 december 2010 - ingediend waarop bij beschikking van 17 januari 2011 (zaaknummer 117279 HA RK 10-109) door de wrakingskamer van deze rechtbank is beslist. Daarna is in deze zaak uitsluitend een conclusie (repliek) gewisseld. Ingevolge artikel 37 Rv moeten alle feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor een wrakingsverzoek, tegelijk worden voordragen. Om die reden wordt een volgend wrakingsverzoek door de rechter slechts in behandeling genomen als er feiten en omstandigheden worden voorgedragen die pas na zijn eerdere wrakingsverzoek aan de verzoeker bekend zijn geworden. Het onderhavige wrakingsverzoek bevat echter geen feiten en omstandigheden die [verzoeker] pas nà zijn eerdere wrakingsverzoek bekend zijn geworden. Materieel gaat het zelfs om een herhaald wrakingsverzoek. Reeds om deze redenen moet [verzoeker] niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn wrakingsverzoek en kan behandeling ter zitting achterwege blijven.

2.4 Het feit dat [verzoeker] al eerder in deze zaak een wrakingsverzoek heeft ingediend met een materieel gelijke inhoud als het onderhavige wrakingsverzoek, laat zien dat [verzoeker] het middel tot wraking bij herhaling zonder deugdelijke grondslag inzet. Als gevolg daarvan wordt de voortgang van de procedure ernstig vertraagd. [verzoeker] maakt aldus misbruik van het middel tot wraking, een en ander als bedoeld in artikel 39 lid 4 Rv. De rechtbank zal daarom bepalen dat een volgend verzoek van [verzoeker] tot wraking in de procedure tussen Menzis Zorgverzekeraar N.V. en [verzoeker] met het zaaknummer 360629 CV EXPL 10-8172 niet in behandeling zal worden genomen.

3. De beslissing

De wrakingskamer:

- verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek;

- bepaalt dat een volgend wrakingsverzoek van [verzoeker] in de procedure tussen Menzis Zorgverzekeraar N.V. en [verzoeker] met het zaaknummer 360629 CV EXPL 10-8172 niet in behandeling wordt genomen.

Deze beschikking is gegeven te Almelo door mrs. A.R. Van der Winkel, G.J. Stoové en

E.C.M. August de Meijer en is in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2011 in tegenwoordigheid van mr. Y. Cenik, griffier.

Mr. E.C.M. August de Meijer is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.