Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2011:BP3911

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
08-02-2011
Datum publicatie
10-02-2011
Zaaknummer
117308 KG ZA 11-1
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding, ontruiming, recht op inwoning beeindigd, beperkt recht onder ontbindende voorwaarde artikel 3:81 BW, na overlijden langstlevende ouder is voldaan aan ontbindende voorwaarde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

Zaaknummer : 117308 KG ZA 11-1

Uitspraak : 8 februari 2011 (j)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats] en [adres]

eisende partij

hierna ook wel te noemen: eiser

advocaat: mr. M. Veurman te Groningen

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats] en [adres]

gedaagde partij

hierna ook wel te noemen: gedaagde

niet verschenen.

1. Het procesverloop

1.1 Eiser heeft gesteld en gevorderd als staat vermeld in de dagvaarding van 10 januari 2011.

1.2 De zaak is behandeld ter terechtzitting van 1 februari 2011 te 13.30 uur.

1.3 Tegen de niet verschenen gedaagde is verstek verleend. Eiser heeft zijn standpunt laten toelichten door zijn gemachtigde.

1.4 Het vonnis is bepaald op heden.

2. De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

2.1 De inhoud van de dagvaarding geldt als hier ingelast en herhaald.

2.2 Bij de dagvaarding zijn de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht genomen. De gemachtigde van eiser heeft ter zitting aangegeven dat de vermelding van het adres in het petitum van [adres] een verschrijving betreft en dat de juiste vermelding is [adres] De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat sprake is van een kennelijke verschrijving.

2.3 Bij dagvaarding vordert eiser, kort gezegd, de ontruiming van gedaagde. Eiser stelt daartoe dat gedaagde zonder recht en titel in de woning verblijft. Eiser wijst op het eigendomsbewijs d.d. 22 december 1981. In deze akte is opgenomen dat het recht op inwoning, onder meer, eindigt bij het overlijden van de beide ouders. De gemachtigde van eiser heeft ter zitting verklaard dat sprake is van een beperkt recht onder ontbindende voorwaarde. Met het overlijden van de langstlevende ouder is aan de ontbindende voorwaarde voldaan. De gemachtigde van eiser heeft daarbij verwezen naar artikel 3:81, tweede lid, onder b, van het BW, waarin staat vermeld dat beperkte rechten teniet gaan door de vervulling van de ontbindende voorwaarde waaronder het beperkte recht is gevestigd.

2.4 De voorzieningenrechter overweegt dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening als gevorderd en dat de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

2.5 De vordering komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en behoort daarom te worden toegewezen. Wel bestaat aanleiding om gelet op de redelijkheid en billijkheid de ontruimingstermijn op 1 maand te stellen.

2.6 Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1 veroordeelt gedaagde om uiterlijk 8 maart 2011 alle bij hem in gebruik zijnde gedeelten van de woning aan de [adres] en [woonplaats] met al de zijnen en het zijne te verlaten en te ontruimen op straffe van een dwangsom van € 200,00 voor iedere dag dat gedaagde hieraan niet voldoet, met een maximum van € 20,000,00, waarbij eiser wordt gemachtigd om de ontruiming zo nodig zelf te bewerkstelligen.

3.2 Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eiser gevallen en begroot op € 352,32 aan verschotten en € 527,00 aan salaris van de advocaat.

3.3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

3.4 Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. G.G. Vermeulen, voorzieningenrechter, en op 8 februari 2011 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.