Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BO0373

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
12-10-2010
Datum publicatie
14-10-2010
Zaaknummer
08/710237-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijgesproken van medeplegen of medeplichtigheid aan overval op Chinees Indisch Eethuis Nihao te Hengelo. Is niet komen vast te staan dat hij wist wat de bedoeling was, heeft niet gedeeld in de buit. Vordering benadeelde partij en vordering tenuitvoerleggen voorwaardelijke straf zijn afgewezen. Is op vrije voeten gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummers: 08/710237-10, 08/710322-08 (tul) en 08/710848-07 (tul)

STRAFVONNIS

Uitspraak: 12 oktober 2010

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1985],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in het huis van bewaring te Almelo,

terechtstaande terzake dat:

hij op of omstreeks 12 december 2009 in de gemeente Hengelo (O),

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (in/uit een aan de

[adres] gelegen Chinees Indisch Eethuis Nihao) heeft weggenomen (een)

geldbedrag(en) (ongeveer euro 160,--/170,--), in elk geval enig geld, geheel

of ten dele toebehorende aan [slachtoffer sub 1] en/of Chinees Indisch Eethuis Nihao,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer sub 1] en/of [slachtoffer sub 2] en/of [slachtoffer sub 3],

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te

maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat

verdachte(n) en/of zijn mededader(s):

- (van korte afstand) een (vuur)wapen, althans een op een vuurwapen gelijkend

voorwerp, op (het hoofd/lichaam van) die [slachtoffer sub 1] en/of die [slachtoffer sub 2] en/of die

[slachtoffer sub 3] heeft gericht en/of gericht gehouden, en/of

- tegen die [slachtoffer sub 1] en/of die [slachtoffer sub 2] en/of die [slachtoffer sub 3] heeft gezegd/geroepen

-zakelijk weergegeven- dat zij/hij/ze moest(en) blijven (stil) staan en/of

(vervolgens) dat ze 5 minuten moesten wachten;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte sub 1] en/of [medeverdachte sub 2] op of omstreeks 12 december 2009 in de gemeente

Hengelo (O),

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (in/uit een aan de

[adres] gelegen Chinees Indisch Eethuis Nihao) heeft weggenomen (een)

geldbedrag(en) (ongeveer euro 160,--/170,--), in elk geval enig geld, geheel

of ten dele toebehorende aan [slachtoffer sub 1] en/of Chinees Indisch Eethuis Nihao,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte sub 1] en/of die [medeverdachte sub 2]

en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte,

elke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer sub 1] en/of [slachtoffer sub 2] en/of [slachtoffer sub 3],

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te

maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte sub 1]en/of die [medeverdachte sub 2] en/of zijn/hun mededader(s):

- (van korte afstand) een (vuur)wapen, althans een op een vuurwapen gelijkend

voorwerp, op (het hoofd/lichaam van) die [slachtoffer sub 1] en/of die [slachtoffer sub 2] en/of die

[slachtoffer sub 3] heeft gericht en/of gericht gehouden, en/of

- tegen die [slachtoffer sub 1] en/of die [slachtoffer sub 2] en/of die [slachtoffer sub 3] heeft gezegd/geroepen

-zakelijk weergegeven- dat zij/hij/ze moest(en) blijven (stil) staan en/of

(vervolgens) dat ze 5 minuten moesten wachten,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op een of meer

tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2009 tot en met 12

december 2009 in de gemeente Hengelo (O) en/of elders in Nederland (telkens)

opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door:

- die [medeverdachte sub 2] en/of die [medeverdachte sub 1] met elkaar in contact te brengen, en/of

- die [medeverdachte sub 1] en/of zijn mededader(s) in een door die [medeverdachte sub 2] bestuurde

auto naar en/of (met de buit) van de plaats van het misdrijf te vervoeren,

en/of

- (in) die door die [medeverdachte sub 2] bestuurde auto in de (onmiddellijke) nabijheid

van de plaats van het misdrijf te parkeren en/of (vervolgens) te wachten op

die [medeverdachte sub 1] en/of zijn mededader(s) en/of teneinde in geval van

ontdekking op heterdaad die [medeverdachte sub 1] en/of zijn mededader(s) te kunnen waarschuwen.

Gezien de stukken.

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting.

Gehoord de vordering van de officier van justitie.

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen wat aan verdachte is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Naar het oordeel van de rechtbank bevat het dossier geen overtuigende bewijsmiddelen om een aandeel van verdachte in de overval aannemelijk te maken. Vast staat slechts dat hij zich bevond in de auto tijdens de overval op het Chinees Indisch Eethuis Nihao op 12 december 2009 te Hengelo. Niet is komen vast te staan dat hij bij die overval – vooraf, tijdens of nadien – een rol vervulde of dat hij heeft gedeeld in de buit.

Het voorgaande leidt er toe dat de onder de parketnummers 08/710322-08 en 08/710848-07 aangebrachte vorderingen tenuitvoerleggingen dienen te worden afgewezen. Dat geldt ook voor de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer sub 1] van genoemd eethuis.

Gelet op het voorgaande dient de voorlopige hechtenis met onmiddellijke ingang te worden opgeheven: dat bevel is reeds op 4 oktober jl. afgegeven.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Heft op het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van 4 oktober 2010, welk bevel afzonderlijk is geminuteerd.

Wijst de vordering van voornoemde benadeelde partij af.

Betreffende parketnummers: 08/710322-08 en 08/710848-07.

Wijst af de vorderingen tot tenuitvoerlegging van de straffen, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij respectievelijk het vonnis van de politierechter in deze rechtbank van 27 augustus 2008, te weten van 3 maanden gevangenisstraf, en van het vonnis van de politierechter in deze rechtbank van 15 mei 2008, te weten van 2 maanden gevangenisstraf.

Aldus gewezen door mr. Bloebaum, voorzitter, mr. Berg en mr. Alers, rechters, in tegenwoordigheid van Endlich, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 12 oktober 2010. De voorzitter is niet in de gelegenheid om dit vonnis mede te ondertekenen.