Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BN3883

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
11-08-2010
Datum publicatie
12-08-2010
Zaaknummer
338164 EJ VERZ 10-2455
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Welwillendheidsbeschikking. Geen rechtspraak. Verzoek benoeming drie deskundigen wordt afgewezen omdat bij inwilliging impliciet wordt beslist over een geschilpunt van partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Kanton

Locatie Enschede

Zaaknummer: 338164 EJ VERZ 10-2455 (j)

Beschikking van de kantonrechter d.d. 5 augustus 2010 in de zaak van:

[Verzoekster]

gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg,

verzoekster,

hierna te noemen [verzoekster],

gemachtigde: mr. H.M.J. van den Hurk,

advocaat te Tilburg,

tegen

[verweerster],

gevestigd en kantoorhoudende te Enschede,

verweerster,

hierna te noemen: [verweerster],

gemachtigde: mr. J. van Broekhuijze,

advocaat te Ridderkerk.

Partijen zullen hierna respectievelijk worden aangeduid als [verzoekster] en [verweerster]

1. Het verloop van de procedure:

1.1 Bij verzoekschrift, dat op12 april 2010 is ingekomen ter griffie van de rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, vraagt [verzoekster] drie onafhankelijke deskundigen te benoemen en hen op te dragen de prijs van de aandelen, gehouden door [verweerster] te bepalen in [verzoekster] , alsmede te bepalen dat aan hen inzage wordt verstrekt in de boeken en bescheiden van deze vennootschap en dat aan hen inlichtingen zullen worden verstrekt waarvoor kennisneming voor hun taxatie dienstig is. Het verzoekschrift is op 18 mei 2010 mondeling behandeld en de griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt. In overleg met partijen is de zaak aangehouden om te bezien of partijen – zonder tussenkomst van de kantonrechter – er in onderling overleg zouden kunnen uitkomen. Dat is niet gelukt en op 23 juli 2010 is de mondelinge behandeling voortgezet. Ook daarvan heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

2. De feiten:

2.1 Bij notariële akte van 15 mei 2008 is opgericht de besloten vennootschap [verzoekster]. De aandelen van deze vennootschap worden ieder voor de helft gehouden door [verzoekster] en [verweerster].

3. Het standpunt van [verzoekster]:

3.1 De samenwerking tussen partijen is geëindigd. In de akte is een bepaling opgenomen die erop neerkomt dat [verweerster], in het geval de samenwerking eindigt, haar aandelen moet aanbieden aan [verzoekster] en dat de prijs van deze aandelen wordt vastgesteld door deskundigen. Overeenkomstig de statuten hebben zowel [verzoekster] als [verweerster] een onafhankelijke deskundige benoemd. [Verweerster] betwist de onafhankelijkheid van de door [verzoekster] aangezochte deskundige, terwijl [verzoekster] dat doet bij de deskundige die [verweerster] heeft aangesteld. Voor die situatie biedt artikel 14 .3 van de statuten een oplossing waar is bepaald, verkort weergegeven, dat in het geval de door de aandeelhouders aangezochte deskundigen niet tot overeenstemming komen de meest gerede partij de kantonrechter binnen wiens kanton [verzoekster] statutair is gevestigd kan verzoeken drie onafhankelijke deskundigen te benoemen. De door partijen aangezochte deskundigen hebben geen overeenstemming weten te bereiken over de prijs die voor de aan te bieden aandelen zou moeten worden bepaald.

4. Het verweer:

4.1 De samenwerking tussen partijen is niet geëindigd. Het verzoek dient te worden afgewezen.

5. De beoordeling van het verzoekschrift:

5.1 Voorop wordt gesteld dat indien het tot benoemingen van deskundigen komt dit niet krachtens enige wetsbepaling zal geschieden, maar ter voldoening uit welwillendheid aan een krachtens de statuten van een vennootschap tot de kantonrechter gericht verzoek. Het gaat derhalve niet om rechtspraak.

5.2 Het verzoek zal worden afgewezen omdat indien de kantonrechter deskundigen benoemt er dan impliciet van wordt uitgegaan dat de samenwerking tussen partijen is geëindigd. Dit is een geschilpunt tussen partijen. Eerst indien komt vast te staan dat de samenwerking is geëindigd, eventueel kan die kwestie in rechte aan de orde worden gesteld, dan kan de meest gerede partij zich op de voet van de statuten wenden tot de kantonrechter te Enschede met het verzoek drie deskundigen te benoemen. Het verzoek van [verzoekster] zal worden afgewezen.

Beslissing:

Wijst het verzoek af.

Aldus gegeven te Enschede door mr. M.H. van Rhijn, kantonrechter en uitgesproken op 11 augustus 2010 in aanwezigheid van de griffier.