Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BN1431

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
12-07-2010
Datum publicatie
16-07-2010
Zaaknummer
10 / 656 GEMWT BN1 V
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening inzake evenementenvergunning voor NK Jetski op 30 en 31 juli 2010 te Almelo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector bestuursrecht

Registratienummer: 10 / 656 GEMWT BN1 V

proces-verbaal mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter als bedoeld in artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht

in het geschil tussen:

[naam] en [naam],

beiden wonende te [plaatsnaam], verzoekers,

en

de Burgemeester van Almelo,

verweerder,

Derdebelanghebbende: Stichting Almelose Havendagen, vergunninghoudster.

1. Aanduiding besluit waarop het verzoek betrekking heeft

Besluit van verweerder d.d. 25 mei 2010.

2. Datum van de zitting

9 juli 2010.

3. De voorzieningenrechter sluit de behandeling en doet onmiddellijk mondeling uitspraak.

a. Beslissing

wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

b. Gronden

Vooropgesteld moet worden dat aan de burgemeester bij het verlenen van een evenementenvergunning een zekere beoordelingvrijheid toekomt die door de bestuursrechter terughoudend moet worden getoetst. In het licht van deze terughoudende toetsing is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de aan de vergunning voor het NK Jetski op 31 en 31 juli 2010 te Almelo verbonden voorschriften zodanig zijn geredigeerd dat de optredende hinder en veiligheids-risico’s die het evenement met zich brengt binnen aanvaardbare grenzen blijft. Er is aandacht besteed aan vaarlijnen, de plaatsing van de boeien die de keerpunten aangegeven en het parcours is zo ingericht dat echte topsnelheden niet worden gehaald. Daarmee is naar het voorlopig oordeel de veiligheid van personen en goederen in voldoende mate beschermd. Mocht een jetski onverhoopt buiten het parcours raken dan zijn aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van de woonboten van verzoekers in de vorm van beschermende matten en rubberboten. Ook zijn de jetski’s uitgerust met een zogenoemd dodemanskoord dat er voor zorgt dat wanneer de jetski omslaat en de bestuurder van het vaartuig af valt, de motor afslaat waardoor de jetski vrij snel stil komt te liggen. In het algemeen gebeurt dit alleen in de bochten waar de snelheid laag is. Een en ander doet echter niet af aan het feit dat nabij het parcours de twee woonboten van verzoekers liggen die ten minste enige hinder zullen ondervinden van het evenement door de golfslag die de jetski’s veroorzaken. Verweerder zal hieraan aandacht moeten besteden in de bezwaarprocedure. Daarbij zal ook moeten worden gekeken naar eventuele alternatieve locaties voor het evenement waar genoemde hinder niet aan de orde is. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de argumentatie van verweerder voor de huidige locatie nog niet ten volle overtuigend en is onvoldoende duidelijk waarom de belangen van verzoekers niet zwaarder zouden moeten wegen. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat aan de doorgang van het evenement in dit stadium een groter belang toekomt dan aan de belangen van verzoekers bij afgelasting van het evenement of verplaatsing naar een andere locatie. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.

De voorzieningenrechter deelt mede dat tegen de uitspraak geen hoger beroep open staat.

Dit proces-verbaal is opgemaakt door de griffier en ondertekend door:

G. Kootstra, griffier mr. S.A. van Hoof, voorzieningenrechter

Afschrift verzonden op 14 juli 2010

mtl