Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BN0560

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
02-07-2010
Datum publicatie
07-07-2010
Zaaknummer
111895 / KG ZA 10-140
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruiming gevorderd wegens niet nakomen huurovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 111895 / KG ZA 10-140

datum vonnis: 2 juli 2010 (j.v.r.)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de stichting

Woningstichting de Woonplaats,

gevestigd te Enschede,

eiseres,

advocaat: mr. R.J. Leijssen,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat: mr. T. Seker.

Het procesverloop

De Woonplaats heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 29 juni 2010. Ter zitting zijn verschenen: eiseres, bijgestaan door mr. Leijssen, en mr. Seker, namens gedaagde.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

Eiseres heeft aan gedaagde bij overeenkomst van 18 december 2007 verhuurd de woning aan de [adres] te [woonplaats]. Tot de akte behoort een aantal bijzondere bedingen, inhoudende dat gedaagde er zorg voor draagt dat de woning wordt onderhouden, geen overlast wordt veroorzaakt aan omwonenden en de tuin wordt onderhouden. Op de huurovereenkomst zijn verder algemene huurvoorwaarden van toepassing, die onder meer voorschrijven dat huurder het gehuurde niet in gebruik mag afgeven aan derden.

2. Eiseres vordert gedaagde, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de woning aan de [adres] te [woonplaats] met al het zijne en de zijnen te ontruimen en te verlaten, eiseres te vergunnen de ontruiming te bewerkstelligen met de sterke arm en gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding.

3. Het spoedeisend belang staat niet in geschil tussen partijen.

4. Eiseres stelt dat gedaagde in strijd met de huurovereenkomst, de algemene huurvoorwaarden en de bijzondere gedingen handelt door het gehuurde te verwaarlozen en het in gebruik af te geven aan derden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het gehuurde is gebruikt als hennepkwekerij. Eiseres heeft gedaagde sinds oktober 2009 veelvuldig per brief gesommeerd zijn verplichtingen als huurder na te komen. Gedaagde heeft hier echter geen gehoor aan gegeven. Eiseres heeft haar stellingen onderbouwd met diverse foto’s, brieven, een lijst van personen die ingeschreven hebben gestaan op het adres van gedaagde en dagrapporten van de politie.

5. Gedaagde erkent dat hij het gehuurde heeft verwaarloosd en dat hij hieromtrent herhaaldelijk is gewaarschuwd door eiseres. Hij betwist dat hij de woning aan derden heeft afgegeven. Een vriend van gedaagde heeft wel een aantal dagen in de woning verbleven, maar gedaagde heeft de woning niet aan derden onderverhuurd. Gedaagde betwist tevens dat hij een hennepkwekerij heeft gehad in de woning. Hij stelt dat hij enkel wiet rookt en niet kweekt. Gedaagde vraagt de voorzieningenrechter primair om afwijzing van de vordering. Subsidiair verzoekt gedaagde om hem een termijn te verlenen tot 1 september 2010, zodat hij, in samenwerking met het Leger des Heils, andere woonruimte kan vinden.

6. De voorzieningenrechter overweegt dat is gebleken dat gedaagde het gehuurde erg verwaarloost. De woning en de tuin zijn een enorme rotzooi, zoals blijkt uit de door eiseres in het geding gebrachte foto’s. De sommaties van eiseres aan gedaagde hieromtrent heeft gedaagde naast zich neergelegd. Daarnaast is het aannemelijk dat gedaagde de woning aan derden in gebruik heeft afgegeven. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde in strijd met de huurovereenkomst, de algemene huurvoorwaarden en de bijzondere bedingen handelt. Zijn handelen levert een zodanige ernstige tekortkoming op in de nakoming van zijn verplichting zich als een goed huurder te gedragen dat de door eiseres gevorderde maatregel naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook gerechtvaardigd is. De voorzieningenrechter zal de vordering tot ontruiming derhalve toewijzen. Hierbij passeert de voorzieningenrechter het verzoek van gedaagde om hem tot 1 september 2010 de tijd te geven andere woonruimte te vinden. Gedaagde heeft immers reeds lang de tijd gehad om de situatie te verbeteren en zijn verplichtingen als huurder na te komen.

7. Eiseres kan van rechtswege de ontruiming bewerkstelligen met behulp van de sterke arm, zodat de voorzieningenrechter de gevorderde machtiging hiertoe zal afwijzen.

8. Gedaagde wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

1. Veroordeelt gedaagde om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de woning aan de [adres] te [woonplaats] met al het zijne en de zijnen te ontruimen en te verlaten.

2. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 359,25 aan verschotten en € 527,- aan salaris van de advocaat, in totaal

€ 886,25.

3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

4. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. U. van Houten, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 juli 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.