Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BM5522

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
18-05-2010
Datum publicatie
25-05-2010
Zaaknummer
110875 / KG ZA 10-99
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Buma vordert - kort gezegd - een verbod op straffe van verbeurte van een dwangsom voor Sen Coffee om in haar lokaliteiten in het kader van haar beroepsuitoefening of bedrijfsvoering enig muziekwerk behorende tot het repertoire van Buma ten gehore te brengen, voor zover Sen Coffee daartoe geen licentie van Buma heeft verkregen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 110875 / KG ZA 10-99

datum vonnis: 18 mei 2010 (amw)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de vereniging

Vereniging Buma,

gevestigd te Amstelveen,

eiseres,

verder te noemen Buma,

advocaat: mr. S.R.M.T. Janssen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Sen Coffee B.V.,

statutair gevestigd te Leerdam, kantoorhoudende te Almelo,

gedaagde,

verder te noemen Sen Coffee,

niet verschenen.

Het procesverloop

Sen Coffee is te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen haar verstek is verleend.

Buma heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 4 mei 2010, alwaar zijn verschenen

mr. Janssen en de heer [naam], relatiemedewerker van Buma.

De vordering is toegelicht.

Het vonnis is nader bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. Bij de dagvaarding zijn de wettelijke formaliteiten in acht genomen.

2. Buma vordert - kort gezegd - een verbod op straffe van verbeurte van een dwangsom voor Sen Coffee om in haar lokaliteiten in het kader van haar beroepsuitoefening of bedrijfsvoering enig muziekwerk behorende tot het repertoire van Buma ten gehore te brengen, voor zover Sen Coffee daartoe geen licentie van Buma heeft verkregen. Buma vordert voorts Sen Coffee te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ad € 843,60, vermeerderd met de wettelijke rente over € 703,-- te rekenen vanaf 23 maart 2010 tot aan de dag der algehele voldoening. Tenslotte vordert Buma Sen Coffee te veroordelen in de proceskosten.

3. Buma stelt dat Sen Coffee, ondanks diverse uitdrukkelijke aanmaningen, zich niet heeft voorzien van de auteursrechtelijke vereiste toestemming om de tot het repertoire van Buma behorende muziekwerken openbaar te (doen) maken, terwijl moet worden aangenomen dat bij het ten gehore brengen van muziek in de door Sen Coffee geëxploiteerde onderneming aan [adres en woonplaats] regelmatig van het Buma repertoire gebruik wordt gemaakt. Op 13 juli 2009 en 12 januari 2010 heeft een medewerker van Buma de onderneming van Sen Coffee te [woonplaats] bezocht. Tijdens deze bezoeken heeft de medewerker een inbreuk op door Buma beheerde werken geconstateerd.

Het bedrag van de schadevergoeding komt overeen met de vergoeding die Sen Coffee vanaf

1 januari 2009 aan Buma zou zijn verschuldigd indien zij wel een licentiecontract zou hebben afgesloten met Buma. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

- Hoofdsom € 703,--

- Buitengerechtelijke incassokosten € 140,60

- Totaal € 843,60

4. Nu Sen Coffee niet ter zitting is verschenen moeten deze feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen. Deze omstandigheden rechtvaardigen de conclusie dat het gevorderde kan worden toegewezen, met dien verstande dat aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen een maximum wordt verbonden.

5. Sen Coffee zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Verbiedt Sen Coffee om in haar lokaliteiten en/of bedrijfs- en/of praktijkruimten in het kader van haar beroepsbeoefening of bedrijfsvoering enig muziekwerk behorende tot het repertoire van Buma ten gehore te (laten) brengen of anderszins openbaar te maken met ingang van de datum van het vonnis, voor zover Sen Coffee daartoe geen licentie van Buma heeft verkregen.

II. Veroordeelt Sen Coffee om bij elke overtreding van het onder I. genoemde verbod aan Buma een dwangsom te betalen van € 500,-- (vijfhonderd euro), zulks tot een maximum van € 20.000,-- (twintigduizend euro).

III. Veroordeelt Sen Coffee om aan Buma te betalen de som van € 843,60 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 703,-- te berekenen vanaf 23 maart 2010 tot de dag der algehele voldoening.

IV. Veroordeelt Sen Coffee in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Buma begroot op € 354,44 aan verschotten en € 527,-- aan salaris van de advocaat.

V. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 mei 2010 in tegenwoordigheid van

mr. A.M. Witkop, griffier.