Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2010:BL2943

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
29-01-2010
Datum publicatie
10-02-2010
Zaaknummer
08-700155-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht bewezen dat verdachte samen met een ander voorbereidingshandelingen heeft getroffen voor handel in 500 kilo amfetamine. Ook heeft hij zich samen met een ander of anderen gedurende een periode van ruim 3 maanden schuldig gemaakt aan het opzettelijk afleveren, vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden amfetamine.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/700155-09

STRAFVONNIS

Uitspraak: 29 januari 2010

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[Verdachte],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

[woonplaats],

thans verblijvende in het Huis van Bewaring Roermond,

te Roermond.

terechtstaande ter zake dat:

1.

hij op een of meer (nader te noemen) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode

van 1 januari 2009 tot en met 8 mei 2009 in de gemeente(n) Enschede en/of

Losser en/of Venlo en/althans (elders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

(telkens) opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht (als

bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet) en/of

(telkens) opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of

vervoerd en/althans/in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft

gehad,(een) hoeveelheid/hoeveelheden van een materia(a)l(en) bevattende

amfetamine, en wel:

* in de maand januari 2009, 2 leveringen telkens van een onbekende

hoeveelheid, en/of

* op/omstreeks 8 februari 2009, 2 kilogram, en/of

* op/omstreeks 27 februari 2009, 6 kilogram, en/of

* op/omstreeks 14 maart 2009, 5 kilogram, en/of

* op/omstreeks 21 maart 2009, 5 kilogram, en/of

* op/omstreeks 3 april 2009, 3 kilogram, en/of

* op/omstreeks 11 april 2009, 3 kilogram, en/of

* op/omstreeks 19 april 2009, 2 kilogram, en/of

* op/omstreeks 8 mei 2009, 10 kilogram,

zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst

I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij in of omstreeks de maand april 2009 in de gemeente(n) Enschede en/of Venlo

en/of 's-Gravenhage en/althans (elders) in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen,

om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet, te weten het opzettelijk verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren

en/of buiten het grondgebied van Nederland naar Groot-Brittannië brengen,

althans het brengen buiten het grondgebied van Nedeland, van (ongeveer) 500

kilogram, in elk geval (een) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal

bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel vermeld op de bij de

Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen,

te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te

zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen,

en/of

zich en/of (een) ander(en) gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het

plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen, en/of

voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen

voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte wist en/of ernstige reden had

te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van die/dat feit(en),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s),

- met een of meer perso(o)n(en) contacten gelegd en/of onderhouden en/of

gesproken over en/of afspraken gemaakt over:

* het produceren en/of het kopen/verkopen van 500 kilogram, althans (een)

hoeveelheid/hoeveelheden amfetamine, en/of

* het leveren van (een) monster(s) amfetamine, bestemd voor de afnemer(s)

van die 500 kilogram, althans (een) hoeveelheden/hoeveelheden amfetamine,

en/of

* de kwaliteit van die/dat monster(s) en/of van die 500 kilogram, althans

(een) hoeveelheid/hoeveelheden amfetamine, en/of

- een of meer monster(s) amfetamine bestemd voor de afnemer(s) van die

500 kilogram, althans (een) hoeveelheid/hoeveelheden, vervaardigd en/of

vervoerd en/of afgeleverd, en/of

- 95 liter, althans een grote hoeveelheid, van een stof bevattende methamol,

zijnde een stof welke kan worden aangewend voor de productie van amfetamine,

voorhanden gehad.

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad.

De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Voorbereidingshandelingen

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van feit 2. De raadsman heeft gepleit voor een integrale vrijspraak.

Voorbereidingshandelingen om een feit zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 10 Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen

Verdachte wordt - zakelijk weergegeven - onder feit 2 onder meer verweten het

(mede) plegen van voorbereidingshandelingen ten aanzien van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de Opiumwet.

Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van strafbare voorbereidingshandelingen indien vaststaat dat de intentie van de voorbereider op het bedoelde feit is gericht en hij aan die intentie ook uiting heeft gegeven door een of meer van de in artikel 10a, eerste lid, Opiumwet omschreven voorbereidings- of bevorderingshandelingen te verrichten. Dat is niet anders indien de voorbereidings- of bevorderingshandelingen gericht zijn op een misdrijf dat alléén in de voorstelling van de verdachte of in de voorstelling van zijn mededader concrete vormen heeft aangenomen. Ook dan is sprake van strafbare voorbereidingshandelingen in de zin van de Opiumwet . Voor beantwoording van de vraag of sprake is van strafbare voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet is daarom niet van belang of er daadwerkelijk een reële mogelijkheid heeft bestaan 500 kilogram amfetamine te verhandelen. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat verdachte en zijn medeverdachte met een andere persoon onder meer contacten hebben gelegd en afspraken hebben gemaakt over het produceren, kopen en verkopen van 500 kilogram amfetamine. Ook zijn er monsters bestemd voor de afnemers van die 500 kilogram vervoerd en afgeleverd. De rechtbank acht op grond daarvan bewezen dat verdachte voorbereidingshandelingen heeft verricht ten aanzien van een misdrijf als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de Opiumwet.

Voorbereidingshandelingen om een feit zoals bedoeld in het vijfde lid van artikel 10 Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen

Verdachte wordt - zakelijk weergegeven - onder feit 2 mede verweten het

(mede) plegen van voorbereidingshandelingen ten aanzien van misdrijven als bedoeld in artikel 10, vijfde lid van de Opiumwet, te weten het - in casu - buiten het grondgebied van Nederland (en naar Groot-Brittannië) brengen van een hoeveelheid van ongeveer 500 kilogram amfetamine.

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

In casu is er slechts één bron op basis waarvan vastgesteld kan worden dat het daadwerkelijk om uitvoer van amfetamine ging en die bron is medeverdachte [Medeverdachte]. Er is immers enkel de verklaring van [Medeverdachte] zelf dat hij wilde proberen om speed (amfetamine) naar Engeland uit te voeren. De handel zou via tussenpersonen lopen. Die tussenpersonen vertelden hem dat zij contacten in Engeland hadden. De rechtbank heeft in het onderhavige procesdossier geen enkel ander aanknopingspunt aangetroffen dat steun biedt voor de constatering dat de voorbereidings- en/of bevorderingshandelingen niet alleen op de productie, koop en verkoop van een grote hoeveelheid amfetamine gericht waren, maar óók op de uitvoer van die hoeveelheid (naar Groot-Brittannië).

Nog afgezien van de vraag of er voldoende wettig bewijs is dat de door verdachte (en zijn medeverdachte) verrichte handelingen gericht waren op uitvoer van amfetamine, heeft de rechtbank niet de overtuiging dat van een dergelijke gerichtheid sprake is geweest. Dit leidt naar het oordeel van de rechtbank tot een partiële vrijspraak van feit 2 met betrekking tot de uitvoer van amfetamine.

De bewezenverklaring

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het onder feit 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op nader te noemen tijdstippen in of omstreeks de periode

van 1 januari 2009 tot en met 8 mei 2009 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen telkens opzettelijk heeft afgeleverd en vervoerd en opzettelijk aanwezig heeft gehad, telkens een hoeveelheid van een materiaal bevattende

amfetamine, en wel:

* op 8 februari 2009, en

* op 27 februari 2009, en

* op 14 maart 2009, en

* op 21 maart 2009, en

* op 3 april 2009, en

* op 11 april 2009, en

* op 19 april 2009, en

* op 8 mei 2009,

zijnde amfetamine een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende

lijst I.

2.

hij in de maand april 2009 in de gemeenten Enschede en Venlo

tezamen en in vereniging met een ander, om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van 500 kilogram van een materiaal bevattende amfetamine, zijnde amfetamine een middel vermeld op de bij de

Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden, een ander heeft getracht te bewegen om dat feit mede te plegen en om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en stoffen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte wist dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit,

immers hebben verdachte en zijn mededaders,

- met een persoon contacten gelegd en gesproken over:

* het produceren van 500 kilogram amfetamine en

* het leveren van monsters amfetamine, bestemd voor de afnemers

van die 500 kilogram en

* de kwaliteit van die monsters en

- monsters amfetamine bestemd voor de afnemers van die 500 kilogram vervoerd en afgeleverd.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder feit 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: “Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B, van de Opiumwet gegeven verbod”, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 10 van de Opiumwet juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

feit 2

het misdrijf: " om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10, van de Opiumwet voorbereiden of te bevorderen, een ander trachten te bewegen om dat feit mede te plegen”,

strafbaar gesteld bij artikel 10a, juncto artikel 10, lid 4, van de Opiumwet;

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, ter zake feit 1 en 2 (met uitzondering van de levering op 19 april) wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar onvoorwaardelijk met aftrek van het voorarrest, met onttrekking aan het verkeer van de blijkens de beslaglijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen – hierna te noemen beslaglijst, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht, van de nrs. 5 t/m 10 en verbeurdverklaring van de voorwerpen met de nrs. 2 en 14.

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf en maatregel behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen.

Verdachte heeft in april 2009 samen met een ander voorbereidingshandelingen getroffen voor handel in 500 kilo amfetamine. Zo heeft hij contacten gelegd en afspraken gemaakt over het produceren, kopen en verkopen van 500 kilogram amfetamine. Ook heeft hij monsters bestemd voor de afnemers van die 500 kilo amfetamine vervoerd en afgeleverd. Niet alleen de handel in amfetamine, maar ook de ten aanzien van de verdachte bewezen verklaarde voorbereiding daarvoor dient vanwege het gevaarzettend karakter ervan, krachtig te worden bestreden. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat ook reeds de voorbereidings-handelingen voor handel in drugs vaak gepaard gaan met tal van andere vormen van criminaliteit. Verdachte heeft zich voorts samen met een ander of anderen gedurende een periode van ruim 3 maanden schuldig gemaakt aan het opzettelijk afleveren, vervoeren en aanwezig hebben van hoeveelheden amfetamine.

Amfetamine is een middel waarvan het gebruik schadelijk is voor de volksgezondheid. Bovendien leidt het gebruik van en de handel in dit middel veelal direct en indirect tot vele vormen van criminaliteit. Handel in dergelijke stoffen, waarbij de verdachte slechts oog heeft gehad voor zijn eigen geldelijke gewin, dient dan ook streng te worden bestraft. De rechtbank heeft daarbij ook betrokken de omstandigheid dat verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 12 oktober 2009 in het verleden eenmaal ter zake een soortgelijk delict als hiervoor bewezen verklaard is veroordeeld, maar uit de in die veroordeling gelegen waarschuwing kennelijk geen lering heeft getrokken.

De rechtbank zal ten voordele van verdachte rekening houden met het feit dat verdachte ter terechtzitting oprecht blijk heeft gegeven spijt te hebben van zijn daden en reeds vergaande gevolgen van zijn daden heeft ondervonden. Zo is verdachte zijn huis kwijt geraakt en is hij tijdens detentie tientallen kilo’s afgevallen.

Het beslag

De onder verdachte in beslag genomen voorwerpen, te weten, , ds met 5x1L methanol (IBN-code 0.8.1.1), ds met 4x5L methanol (IBN-code 0.8.2.1), 4x5L methanol (IBN-code 0.8.3.1) doos 4x5L methanol (IBN-code 0.8.4.1), 1 ds. 3x5L methanol (IBN-code 0.8.5), 1 ds. Met 3x5L (IBN-code 0.8.6), en geld € 7.500,-- (IBN-code 0.6.6) zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van het onderzoek naar de feiten bij verdachte aangetroffen voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet, terwijl die voorwerpen kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke feiten.

De onder verdachte in beslag genomen voorwerpen, te weten Nokia mobiele telefoon (IBN-code 0.6.2) en geld € 7.500,-- (IBN-code 0.6.6) zijn vatbaar voor verbeurdverklaring nu met behulp van deze telefoon het feit is begaan of voorbereid en het geld door verdachte ten eigen bate kan worden aangewend en dit geheel of grotendeels door middel van het strafbare feit is verkregen.

De na te melden straf en maatregel zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart bewezen, dat het onder feit 1 en 2 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van

3 (drie) jaar en 6 maanden.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de voorwerpen voorkomend onder de nummers 5 t/m 10 op de aan dit vonnis gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Verklaart verbeurd de voorwerpen voorkomend onder de nummers 2 en 14 op de aan dit vonnis gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder feit 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

Aldus gewezen door mr. Stoové, voorzitter, mr. Stam en mr. Jordaans, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Krooshof, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 29 januari 2010.

Mr. Stoové is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.