Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BK7710

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
23-12-2009
Datum publicatie
28-12-2009
Zaaknummer
09/612
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Klaagschrift houdende beklag over inbeslagneming van een voertuig, welk is voorzien van een vals KLOON-kenteken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/Kloon-voertuig. Rechtbank is van oordeel dat beslag niet aan klager toebehoort en hij niet als eigenaar dient te worden aangemerkt. Uit artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat voor revindicatie het vereiste geldt dat de verkoper van het goed zijn bedrijf maakt van het verhandelen aan het publiek van soortgelijke zaken en dat het bedrijf wordt uitgeoefend in een daartoe bestemde bedrijfsruimte.

Daarvan is hier geen sprake geweest. Klager geniet niet de bescherming van voornoemd artikel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

SAS–nummer: 09/612

BESCHIKKING ex 552a SV

De rechtbank te Almelo, meervoudige raadkamer:

Gezien het op 10 september 2009 ter griffie van deze rechtbank ingekomen klaagschrift, ingediend door:

Klager S.,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen klager,

houdende beklag over inbeslagneming (en het verzoek tot teruggave aan

klager voornoemd) van een personenauto, merk Volkswagen Golf GTI, welke is voorzien van het valse KLOON-kenteken [kenteken].

Gezien het door de officier van justitie in dit arrondissement overgelegde dossier, betrekking hebbend op het feit naar aanleiding waarvan voormelde inbeslagneming is geschied.

Gelet op het openbare onderzoek in raadkamer, d.d. 16 december 2009, alwaar zijn gehoord: de officier van justitie en klager.

Tevens is verschenen klager [klager P.] en zijn raadsvrouw mr. P.S. Wibbelink, wiens klaagschrift – eveneens strekkende tot teruggave van voormelde auto – tegelijk met het klaagschrift van klager is behandeld.

O V E R W E G E N D E:

Uit het proces-verbaal voertuigcriminaliteit van de politie Twente blijkt dat het voertuig als gestolen gesignaleerd staat. Uit onderzoek is gebleken het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/KLOON-voertuig. Het VIN is door de vervalsing dusdanig vernield dat herinslag bij het RDW dient plaats te vinden.

Klager stelt, zakelijk weergegeven, dat hij zich door de inbeslagneming en de voortduring hiervan bezwaard voelt. Op 18 augustus 2009 heeft hij de auto gekocht voor een bedrag van EUR 17.500,- Op geen enkele wijze had hij kunnen voorzien dat hij bedrogen werd. Daarvoor was geen enkel aanknopingspunt. De oplichting heeft op een zeer geraffineerde wijze plaats gevonden.

De prijs van de auto was marktconform. Voorts klopte alles, zoals het chassisnummer en de papieren, van de auto. Aangezien hij koper te goeder trouw is, is klager van mening eigenaar te zijn van de auto.

Redenen waarom klager verzoekt het beslag op te heffen en de teruggave van de voertuig te gelasten.

De officier van justitie heeft ter zitting verklaard dat de onderhavige auto van diefstal afkomstig is. Voorts heeft klager, aldus de officier van justitie, de auto niet bij een reguliere autohandel gekocht en hij geniet derhalve niet de bescherming van artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Hij is van mening dat de auto aan [klager P.] dient te worden afgegeven aangezien er sprake was van een onvrijwillig bezitsverlies en deze klager betere rechten heeft op de auto dan klager.

De rechtbank is van oordeel, gelet op de inhoud van het dossier, op de overgelegde stukken en op hetgeen in raadkamer is medegedeeld dat het onderhavige beslag niet aan klager toebehoort en hij niet als eigenaar dient te worden aangemerkt.

Uit artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat voor revindicatie het vereiste geldt dat de verkoper van het goed zijn bedrijf maakt van het verhandelen aan het publiek van soortgelijke zaken en dat het bedrijf wordt uitgeoefend in een daartoe bestemde bedrijfsruimte.

Daarvan is hier geen sprake geweest: klager heeft, zo heeft hij verklaard, de personenauto via de internetsite marktplaats gekocht van een particulier.

Klager geniet derhalve - hoezeer hij zich ook heeft ingespannen om zich te overtuigen dat de personenauto niet van diefstal afkomstig was – niet de bescherming van voornoemd artikel.

De rechtbank acht de teruggave van de personenauto aan [klager P.] dan ook redelijk, aangezien hij een beter recht heeft op de personenauto dan klager voornoemd.

Het beklag dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

Gelet op artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering.

B E S C H I K K E N D E :

Verklaart voormeld beklag ongegrond.

Aldus beslist en in het openbaar uitgesproken op 23 december 2009 door

mr. Veurink, voorzitter, mrs. Bordenga en Bloebaum, rechters, in tegenwoordigheid van Teerlink, griffier.

Deze beschikking is door de voorzitter ondertekend, zijnde de griffier buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen..