Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BK7709

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
23-12-2009
Datum publicatie
28-12-2009
Zaaknummer
09/575
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Klaagschrift houdende beklag over inbeslagneming van een voertuig, welk is voorzien van een vals KLOON-kenteken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/Kloon-voertuig. Rechtbank is van oordeel dat beslag niet aan klager toebehoort en hij niet als eigenaar dient te worden aangemerkt. Uit artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat voor revindicatie het vereiste geldt dat de verkoper van het goed zijn bedrijf maakt van het verhandelen aan het publiek van soortgelijke zaken en dat het bedrijf wordt uitgeoefend in een daartoe bestemde bedrijfsruimte.

Daarvan is hier geen sprake geweest. Klager geniet niet de bescherming van voornoemd artikel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

SAS–nummer: 09/575

BESCHIKKING ex 552a SV

De rechtbank te Almelo, meervoudige raadkamer:

Gezien het op 3 november 2009 ter griffie van deze rechtbank ingekomen klaagschrift, ingediend door mr. G.J. Ligtenberg, namens:

[Klager K.],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende [woonplaats],

verder te noemen klager,

houdende beklag over inbeslagneming (en het verzoek tot teruggave aan [klager] voornoemd) van een personenauto, merk Volkswagen Passat, welke is voorzien van het valse KLOON-kenteken [kenteken].

Gezien het door de officier van justitie in dit arrondissement overgelegde dossier, betrekking hebbend op het feit naar aanleiding waarvan voormelde inbeslagneming is geschied.

Gelet op het openbare onderzoek in raadkamer, d.d. 12 november 2008, alwaar zijn gehoord: de officier van justitie en klager, bijgestaan door zijn raadsman

mr. G.J. Ligtenberg.

Tevens is verschenen [verzoeker M.] namens klaagster [klaagster A.], wiens klaagschrift – eveneens strekkende tot teruggave van voormelde auto – tegelijk met het klaagschrift van klager is behandeld.

O V E R W E G E N D E:

Uit het proces-verbaal voertuigcriminaliteit van de politie Twente blijkt dat het voertuig als gestolen gesignaleerd staat. Uit onderzoek is gebleken het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/KLOON-voertuig. Het VIN is door de vervalsing niet vernield. Herinslag behoeft niet plaats te vinden.

De raadsman stelt namens klager, zakelijk weergegeven, dat klager zich door de inbeslagneming en de voortduring hiervan bezwaard voelt. De officier van justitie heeft op 21 oktober 2009 kenbaar gemaakt dat hij voornemens is de auto niet aan klager terug te geven, maar aan de bestolene. Klager is echter van mening dat hij als rechthebbende van de auto dient te worden aangemerkt en de auto aan hem geretourneerd dient te worden. Klager verwijst hiervoor naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad.

Klager heeft de auto te goeder trouw aangeschaft. De auto werd via internet voor een marktconforme prijs aangeboden. Tijdens de aankoop heeft klager gecontroleerd of de autopapieren met het carrosserienummer overeenstemden, hetgeen het geval was. Voorts verliep de overschrijving op het postkantoor probleemloos. Klager had geen enkele reden om aan te nemen dat het om een gestolen auto ging.

Redenen waarom klager verzoekt het beslag op te heffen en de teruggave van de voertuig te gelasten.

De officier van justitie heeft ter zitting verklaard dat de onderhavige auto van diefstal afkomstig is. Voorts heeft klager, aldus de officier van justitie, de auto niet bij een reguliere autohandel gekocht en hij geniet derhalve niet de bescherming van artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Hij is van mening dat de auto aan [klaagster A.] dient te worden afgegeven aangezien er sprake was van een onvrijwillig bezitsverlies en deze klager als gesubrogeerde betere rechten heeft op de auto dan klager.

De rechtbank is van oordeel, gelet op de inhoud van het dossier, op de overgelegde stukken en op hetgeen in raadkamer is medegedeeld dat het onderhavige beslag niet aan klager toebehoort en hij niet als eigenaar dient te worden aangemerkt.

Uit artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat voor revindicatie het vereiste geldt dat de verkoper van het goed zijn bedrijf maakt van het verhandelen aan het publiek van soortgelijke zaken en dat het bedrijf wordt uitgeoefend in een daartoe bestemde bedrijfsruimte.

Daarvan is hier geen sprake geweest: klager heeft, zo heeft hij verklaard, de personenauto via de internetsite marktplaats gekocht van een particulier.

Klager geniet derhalve - hoezeer hij zich ook heeft ingespannen om zich te overtuigen dat de personenauto niet van diefstal afkomstig was – niet de bescherming van voornoemd artikel.

De rechtbank acht de teruggave van de personenauto aan [klaagster A.] dan ook redelijk, aangezien zij een beter recht heeft op de personenauto dan klager voornoemd.

Het beklag dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

Gelet op artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering.

B E S C H I K K E N D E :

Verklaart voormeld beklag ongegrond.

Aldus beslist en in het openbaar uitgesproken op 23 december 2009 door

mr. Veurink, voorzitter, mrs. Bordenga en Bloebaum, rechters, in tegenwoordigheid van Teerlink, griffier.

Deze beschikking is door de voorzitter ondertekend, zijnde de griffier buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.