Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BK7708

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
23-12-2009
Datum publicatie
28-12-2009
Zaaknummer
09/569
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Klaagschrift houdende beklag over inbeslagneming van een voertuig, welk is voorzien van een vals KLOON-kenteken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/Kloon-voertuig. Rechtbank is van oordeel dat voldoende is aangetoond dat het beslag aan klager toebehoort. Koper geniet niet de bescherming als vermeld in artikel 3:86 lid 3 BW, daar het voertuig via de internetsite Marktplaats is gekocht en niet bij een verkoper die gebruik maakt van een daartoe bestemde bedrijfsruimte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

SAS–nummer: 09/569

BESCHIKKING ex 552a SV

De rechtbank te Almelo, meervoudige raadkamer:

Gezien het op 21 september 2009 ter griffie van deze rechtbank ingekomen klaagschrift, ingediend door mr. E.W. Bosch, namens:

[Klager R. NV.],

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats],

verder te noemen klaagster,

houdende beklag over inbeslagneming (en het verzoek tot teruggave aan [klaagster]. voornoemd) van een voertuig, merk Volkswagen Transporter, gekentekend [kenteken], welke is voorzien van het valse KLOON-kenteken [kenteken].

Gezien het door de officier van justitie in dit arrondissement overgelegde strafdossier, betrekking hebbend op het feit naar aanleiding waarvan voormelde inbeslagneming is geschied.

Gelet op het openbare onderzoek in raadkamer, d.d. 16 december 2009, alwaar zijn gehoord: de officier van justitie en mr. E.W. Bosch namens klaagster.

Tevens is verschenen klager [klager S], wiens klaagschrift – eveneens strekkende tot teruggave van voormelde voertuig – tegelijk met het klaagschrift van klaagster is behandeld.

O V E R W E G E N D E:

Uit het proces-verbaal voertuigcriminaliteit van de politie Twente blijkt dat het voertuig als gestolen gesignaleerd staat. Uit onderzoek is gebleken het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/KLOON-voertuig. Het VIN is door de vervalsing niet vernield. Herinslag behoeft niet plaats te vinden.

Klaagster heeft haar standpunt uitvoerig weergegeven in het klaagschrift en ter zitting toegelicht, zakelijk weergegeven, klaagster is eigenaresse van het in beslaggenomen voertuig en ex. art. 3:86 lid 3 BW gerechtigd om het voertuig als haar eigendom van een ieder op te eisen. Klaagster wordt bezwaard door het voortduren van de inbeslagname omdat zij thans niet over de auto kan beschikken, althans dat zij thans de auto niet kan verkopen. Het voertuig staat al enige tijd ter beschikking aan politie en justitie waardoor deze in staat moeten zijn geweest onderzoek te verrichten en bewijs veilig te stellen. Het belang van de strafvordering verzet zich niet tegen de teruggave.

Redenen waarom klaagster verzoek het beslag op te heffen en de teruggave van voornoemd voertuig te gelasten.

De officier van justitie heeft ter zitting verklaard dat de onderhavige auto van diefstal afkomstig is. Voorts heeft klager [klager S.] aldus de officier van justitie, de auto niet bij een reguliere autohandel gekocht en hij geniet derhalve niet de bescherming van artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Hij is van mening dat de auto aan [klager] dient te worden afgegeven aangezien er sprake was van een onvrijwillig bezitsverlies en deze klaagster als gesubrogeerde betere rechten heeft op de auto dan klager [klager S.]

Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de inhoud van de overgelegde stukken en op hetgeen ter zitting is verklaard, voldoende aangetoond dat het onderhavige beslag, aan klaagster, als gesubrogeerde, toebehoort en dat zij als eigenaresse kan worden aangemerkt. Daarbij geniet [klager S.] voornoemd niet de bescherming als vermeld in artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtbank is, het voorgaande in aanmerking genomen, van oordeel dat het belang van strafvordering niet is geschaad bij afgifte van de personenauto aan klaagster.

Het beklag dient derhalve gegrond te worden verklaard.

Gelet op artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering.

B E S C H I K K E N D E :

Verklaart voormeld beklag gegrond.

Beveelt de afgifte van genoemde personenauto aan klaagster voornoemd.

Aldus beslist en in het openbaar uitgesproken op 23 december 2009 door

mr. Veurink, voorzitter, mrs. Bordenga en Bloebaum, rechters, in tegenwoordigheid van Teerlink, griffier.

Deze beschikking is door de voorzitter en de griffier ondertekend.