Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BK7707

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
23-12-2009
Datum publicatie
28-12-2009
Zaaknummer
09/613
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Klaagschrift houdende beklag over inbeslagneming van een voertuig, welk is voorzien van een vals KLOON-kenteken. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/Kloon-voertuig. Rechtbank is van oordeel dat voldoende is aangetoond dat het beslag aan klager toebehoort. Koper geniet niet de bescherming als vermeld in artikel 3:86 lid 3 BW, daar het voertuig via de internetsite Marktplaats is gekocht en niet bij een verkoper die gebruik maakt van een daartoe bestemde bedrijfsruimte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

SAS–nummer: 09/613

BESCHIKKING ex 552a SV

De rechtbank te Almelo, meervoudige raadkamer:

Gezien het op 14 september 2009 ter griffie van deze rechtbank ingekomen klaagschrift, ingediend door:

[Klager P.],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

verder te noemen klager,

houdende beklag over inbeslagneming (en het verzoek tot teruggave aan

Klager voornoemd) van een personenauto, merk Volkswagen Golf GTI, gekentekend [kenteken], welke is voorzien van het valse KLOON-kenteken

[kenteken].

Gezien het door de officier van justitie in dit arrondissement overgelegde dossier, betrekking hebbend op het feit naar aanleiding waarvan voormelde inbeslagneming is geschied.

Gelet op het openbare onderzoek in raadkamer, d.d. 16 december 2009, alwaar zijn gehoord: de officier van justitie en klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw

mr. P.S. Wibbelink.

Tevens is verschenen klager [klager S.], wiens klaagschrift – eveneens strekkende tot teruggave van voormelde auto – tegelijk met het klaagschrift van klager is behandeld.

O V E R W E G E N D E:

Uit het proces-verbaal voertuigcriminaliteit van de politie Twente blijkt dat het voertuig als gestolen gesignaleerd staat. Uit onderzoek is gebleken het voertuig is omgekat. Er is sprake van een zogenaamd DUPLO/KLOON-voertuig. Het VIN is door de vervalsing dusdanig vernield dat herinslag bij het RDW dient plaats te vinden.

Klager stelt, zakelijk weergegeven, dat medio februari 2009 zijn auto met voornoemd kenteken gestolen is. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie Gelderland. Enige tijd geleden is hij benaderd door de politie Twente met de mededeling dat zijn auto teruggevonden is. De auto voldoet niet meer aan de gestelde eisen en zal opnieuw gekeurd moeten worden aangezien die is gekloond.

Redenen waarom klager verzoekt het beslag op te heffen en de teruggave van de voertuig te gelasten.

De officier van justitie heeft ter zitting verklaard dat de onderhavige auto van diefstal afkomstig is. Voorts heeft klager [klager S.], aldus de officier van justitie, de auto niet bij een reguliere autohandel gekocht en hij geniet derhalve niet de bescherming van artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Hij is van mening dat de auto aan klager dient te worden afgegeven aangezien er sprake was van een onvrijwillig bezitsverlies en deze klager betere rechten heeft op de auto dan klager [klager S.].

Er dient naar de mening van de officier van justitie nog wel het een en ander met het voertuig te gebeuren, zoals o.a. herinslag bij het RDW, voordat het voertuig naar klager terug kan.

Naar het oordeel van de rechtbank is er, gelet op de inhoud van de overgelegde stukken en op hetgeen ter zitting is verklaard, voldoende aangetoond dat het onderhavige beslag aan klager toebehoort en dat hij als eigenaar kan worden aangemerkt. Daarbij geniet [klager S.] voornoemd niet de bescherming als vermeld in artikel 3:86 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

De rechtbank is, het voorgaande in aanmerking genomen, van oordeel dat het belang van strafvordering niet is geschaad bij afgifte van de personenauto aan klager.

Het beklag dient derhalve gegrond te worden verklaard.

Gelet op artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering.

B E S C H I K K E N D E :

Verklaart voormeld beklag gegrond.

Beveelt de afgifte van genoemde personenauto aan klager voornoemd.

Aldus beslist en in het openbaar uitgesproken op 23 december 2009 door

mr. Veurink, voorzitter, mrs. Bordenga en Bloebaum, rechters, in tegenwoordigheid van Teerlink, griffier.

Deze beschikking is door de voorzitter ondertekend, zijnde de griffier buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen..