Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BK4937

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
24-11-2009
Datum publicatie
01-12-2009
Zaaknummer
106733 / KG ZA 09-358
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering ontruiming gekraakt woonhuis toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 106733 / KG ZA 09-358

datum vonnis: 24 november 2009 (z)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de stichting

Stichting Woningstichting Domijn,

gevestigd te Enschede,

eiseres,

verder te noemen Domijn,

advocaat: mr. R. Smink,

tegen

Zij die verblijven in het pand Denekampbrink 20,

wonende te Enschede,

gedaagden,

verschenen.

Domijn heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 17 november 2009. Ter zitting zijn verschenen: mevrouw S.C. Honders, herstructureringscoördinator bij Domijn, vergezeld door

mr. R. Smink, en de heer Xx, die in het pand Denekampbrink 20 te Enschede verblijft, respectievelijk heeft verbleven.

Tegen degenen die naast Xx in het pand Denekampbrink 20 te Enschede verblijven heeft de voorzieningenrechter verstek verleend.

De standpunten zijn toegelicht. Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

2. Domijn heeft het woonpand te 7544 WK Enschede, de Denekampbrink 20 in eigendom. De woning is op 6 augustus 2009 leeg gekomen en nog niet opnieuw verhuurd. Domijn is bezig met herstructurering van de wijk Wesselerbrink, waarbij onder andere verschillende woningen worden gerenoveerd en gesloopt. Domijn beschikt over een sloopvergunning van de gemeente Enschede voor de sloop in 2010 van onder andere dit pand. De bedoeling van Domijn is om het pand tot aan de sloop ter voorkoming van kraken te laten beheren door FMT Vastgoedbeheer. Aan de huurders die hun huidige huurwoning moeten verlaten in verband met de renovatie- en sloopwerkzaamheden, wil Domijn in genoemd pand tot aan de sloop onderdak bieden.

Medio september 2009 heeft Domijn geconstateerd dat de woning onrechtmatig bewoond werd door derden die de deur van de woning hadden geforceerd. Het is Domijn niet bekend wie thans in de woning verblijven.

Vordering van Domijn en de onderbouwing daarvan:

3.1 Domijn heeft -kort gezegd- gevorderd gedaagden te veroordelen, uitvoerbaar bij voorraad, om binnen twee dagen na betekening van het vonnis het pand aan de Denekampbrink 20 te Enschede te ontruimen en het pand geheel leeg ter beschikking te stellen aan Domijn, alsmede gedaagden, op straffe van een dwangsom van € 250,-- per persoon per dag met een maximum van € 15.000,-- per persoon, te verbieden om na vertrek uit het pand daarin terug te keren, of zonder daartoe strekkende huurovereenkomst een ander pand van Domijn te betrekken.

3.2 Gedaagden maken een inbreuk op het eigendomsrecht van Domijn; zij verblijven zonder toestemming in de woning, die, in afwachting van de sloop, nog steeds geschikt voor verhuur is. Ook na sommatie en ingebrekestelling bij een door de deurwaarder betekende brief van 2 oktober 2009, hebben gedaagden de woning niet verlaten. Domijn heeft gedaagden er in die brief op gewezen dat met gedaagden geen huurovereenkomst bestaat en dat zij evenmin van plan is met gedaagden een dergelijke huurovereenkomst of een andere overeenkomst aan te gaan. Door de handelwijze van gedaagden lijdt Domijn schade nu zij de woning tot aan de sloop niet tijdelijk kan verhuren. De omwonenden, andere huurders van Domijn, lijden eveneens schade, nu gedaagden lawaaioverlast veroorzaken. Ook is er sprake van aanloop van personen waarvan dreiging uitgaat. De bewoners zelf boezemen de buurtbewoners eveneens angst in.

3.3 Domijn heeft een spoedeisend belang bij het gevorderde omdat door de aanwezigheid van de illegale bewoners de leefbaarheid van de buurt in gevaar komt. Domijn vreest dat de staat van de woning snel achteruit zal gaan, zodat ook om die reden de huidige gebruikers van de woning snel moeten vetrekken om verdere schade te voorkomen. Domijn heeft slechte ervaringen met deze bewoners, nu zij krachtens een eerder vonnis van de voorzieningenrechter een andere woning hebben moeten ontruimen.

Verweer van de heer Xx:

4.1 Xx heeft ter zitting verklaard dat thans in totaal vier personen het betreffende pand gebruiken. Hij erkent dat een en ander niet volgens de regels is gegaan, nu zij zich de woning eigenhandig hebben toegeëigend. Xx woont thans niet zelf meer in de woning, maar zijn spullen staan er nog wel. Hij vertrekt in januari 2010 langdurig naar het buitenland en zoekt intussen een andere woning.

Xx betwist dat de woning voor verhuur nodig is. Er staan bovendien nog voldoende andere panden leeg. Daarnaast betwist Xx dat er sprake is van lawaaioverlast en dat er schade aan de woning zou zijn toegebracht. De gebruikers van het pand zijn daar nauwelijks, nu zij de hele week werken.

4.2 Xx heeft contact opgenomen met Domijn om te vragen of hij in aanmerking kwam voor antikraak en heeft daarnaast geprobeerd om via Domijn op een ‘reguliere’ wijze een woning toegewezen te krijgen, hetgeen niet gelukt is. Daartoe leverde hij een werkgeversverklaring aan, maar daarna hoorde hij niets meer van Domijn.

Overwegingen van de voorzieningenrechter

5.1 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat Domijn in afwachting van de voorgenomen sloop de woning wil gebruiken om tijdelijk onderdak te bieden aan huurders die elders tijdelijk moeten vertrekken in verband met sloop- of renovatiewerkzaamheden. Domijn heeft derhalve een spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening. De voorzieningenrechter zal overgaan tot de materiële beoordeling van het geschil.

5.2 Vast staat dat degenen die thans in het pand aan de Denekampbrink 20 te Enschede verblijven het betreffende pand gekraakt hebben en het pand zonder recht of titel bewonen. Gedaagden maken aldus inbreuk op het eigendomsrecht van Domijn, hetgeen als onrechtmatig moet worden beschouwd. Gedaagden moeten het pand reeds om die reden ontruimen.

Van een noodtoestand of andere omstandigheden die tot afwijzing van de vordering van Domijn zouden moeten leiden is niet gebleken.

5.3 De voorzieningenrechter zal conform artikel 557a lid 3 Rv. tevens bepalen dat het vonnis gedurende zes maanden na heden ten uitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in het pand bevindt of daar binnentreedt telkens wanneer zich dit voordoet, alsmede gedaagden verbieden, op straffe van een dwangsom van € 250,-- per persoon met een maximum van € 15.000,-- per persoon, om na vertrek uit het pand daarin terug te keren of zonder daartoe strekkende huurovereenkomst een ander pand van Domijn te betrekken.

5.4 Nu van meerdere gedaagden er één in het geding is verschenen, wordt ten aanzien van alle gedaagden ex artikel 140 van het wetboek van Rechtvordering vonnis gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd.

6. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt gedaagden om binnen twee weken na betekening van dit vonnis het pand aan de Denekampbrink 20 te Enschede te ontruimen met alle personen en zaken die zich daarin van hunnentwege bevinden en het pand geheel leeg ter beschikking te stellen aan Domijn.

II. Bepaalt dat onderhavig vonnis gedurende zes maanden na heden ten uitvoer gelegd kan worden tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in de voornoemde onroerende zaak bevindt of daar binnen treedt telkens wanneer zich dit voordoet.

III. Verbiedt gedaagden om na vertrek uit voornoemde onroerende zaak daarin terug te keren of zonder daartoe strekkende huurovereenkomst een ander pand van Domijn te betrekken, zulks op straffe van een dwangsom van € 250,-- per persoon per dag met een maximum van € 15.000,-- per persoon.

IV. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Domijn begroot op € 347,97 aan verschotten en € 527,-- aan salaris van de advocaat.

V. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Koopmans, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 november 2009, in tegenwoordigheid van Zomer, griffier.