Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BJ8823

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
10-07-2009
Datum publicatie
29-09-2009
Zaaknummer
103581 / KG ZA 09-210
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering van eiser tot ontruiming woonhuis toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 103581 / KG ZA 09-210

datum vonnis: 10 juli 2009 (z)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

x,

wonende te Enschede,

in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement

van y,

eiser,

advocaat: mr. P. Buursen te Enschede,

tegen

z,

beiden wonende te Haaksbergen,

gedaagden, niet verschenen.

Het procesverloop

Gedaagden zijn te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen hen verstek is verleend. Eiser heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 8 juli 2009. Ter zitting is verschenen: eiser, vergezeld door de advocaat mr. P. Buursen. De vordering is toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. Bij de dagvaarding zijn de wettelijke formaliteiten in acht genomen.

2. Gedaagde Nijhof is op 11 februari 2009 door de rechtbank Almelo in staat van faillissement verklaard. Hij is buiten gemeenschap van goederen gehuwd met gedaagde Hendriks. Tot de failliete boedel behoort de woning aan de Maatweg 15 te Haaksbergen.

Die woning wordt thans nog door gedaagden bewoond. De woning is door de curator, met toestemming van hypotheekhoudster en de rechter-commissaris in het faillissement van Nijhof, op 22 juni 2009 onderhands aan een derde verkocht. In de koopovereenkomst is opgenomen dat eiser op 1 juli 2009 doch uiterlijk op 1 augustus 2009 de woning leeg en ontruimd zal opleveren. Bij brief van 29 mei 2009 heeft de eiser gedaagden gesommeerd het woonhuis uiterlijk 1 juli 2009 te ontruimen en ontruimd te houden, aan welke sommatie gedaagden tot op heden geen gevolg hebben gegeven. Eiser dient het pand thans voor

1 augustus 2009 leeg en ontruimd aan de koper te leveren. Eiser heeft spoedeisend belang bij het bij dagvaarding gevorderde, te weten:

- gedaagden te veroordelen tot ontruiming van het perceel aan de Maatweg 15 te Haaksbergen, zulks uiterlijk binnen twee weken na de dag van het in deze te wijzen vonnis, althans een zodanige termijn als het de voorzieningenrechter in goede justitie mocht vermenen te behoren,

- gedaagden te veroordelen om het perceel, met al degenen die en al hetgeen dat zich daarin of daarop bevindt, respectievelijk bevinden, voor of uiterlijk op het vastgestelde tijdstip van de ontruiming volledig en behoorlijk te verlaten en te ontruimen en met afgifte van de sleutels, door deze ter vrije beschikking van eiser te stellen en vervolgens het perceel te verlaten en ontruimd te houden, zulks met machtiging aan eiser bij gebreke van volledige voldoening hieraan deze verlating en ontruiming en dit vervolgens verlaten en ontruimd houden zelf te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie en op kosten van gedaagden,

- gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding en het te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

3. Nu gedaagden niet ter terechtzitting zijn verschenen moeten deze feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen.

4. De vordering komt onrechtmatig noch ongegrond voor en kan daarom worden toegewezen.

5. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt gedaagden om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan gedaagden over te gaan tot ontruiming van het perceel aan de Maatweg 15 te Haaksbergen.

II. Veroordeelt gedaagden om het perceel aan de Maatweg 15 te Haaksbergen, met al degenen die en al hetgeen dat zich daarin of daarop bevindt, respectievelijk bevinden, voor of uiterlijk op het vastgestelde tijdstip van de ontruiming volledig en behoorlijk te verlaten en te ontruimen en met afgifte van de sleutels, door deze ter vrije beschikking van eiser te stellen en vervolgens het perceel te verlaten en ontruimd te houden, zulks met machtiging aan eiser bij gebreke van volledige voldoening hieraan deze verlating en ontruiming en dit vervolgens verlaten en ontruimd houden zelf te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie en op kosten van gedaagden,

III. Veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eiser begroot op € 347,98 aan verschotten en € 527,= aan salaris van de advocaat.

IV. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Vermeulen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juli 2009 in tegenwoordigheid van Zomer, griffier.