Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BJ3206

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
21-07-2009
Datum publicatie
21-07-2009
Zaaknummer
08/710572-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank spreekt verdachte vrij van de hem tenlastegelegde roofovervallen, nu niet wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte deze overvallen heeft (mede)gepleegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector strafrecht

parketnummer: 08/710572-08

datum vonnis: 21 juli 2009

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[VERDACHTE],

geboren op [GEBOORTEDATUM] in [GEBOORTEPLAATS] [GEBOORTELAND],

wonende in [WOONPLAATS], [ADRES].

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

7 juli 2009. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.H.J.M. Damen en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. M. Tijken, advocaat te Oldenzaal, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De tenlastelegging is ten aanzien van feit 3 op de terechtzitting gewijzigd.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in feit 1 wordt verweten dat hij samen met anderen een tankstation heeft overvallen. In feit 2 en feit 3 wordt verdachte verweten dat hij samen met anderen door geweld en/of bedreiging met geweld een ander heeft gedwongen om geld dan wel sigaretten af te geven.

Voluit luidt de gewijzigde tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 11 december 2004,

in de gemeente Enschede,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een tankstation aan

de Knalhutteweg heeft weggenomen een hoeveelheid sigaretten en/of shag en/of

aanstekers, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

tankstation Avia, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen [SLACHTOFFER 1], zijnde een medewerker van

genoemd tankstation, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden

en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf

en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit

van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat

verdachte en/of zijn mededader(s) - voorzien van een masker en/of een tas/zak

en/of handschoenen en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend

voorwerp - zich naar dat tankstation heeft/hebben begeven en/of zich in de

nabijheid van dat tankstation heeft/hebben opgehouden en/of gemaskerd genoemd

tankstation is binnen gegaan en/of tegen die [SLACHTOFFER 1] heeft gezegd: "Dit is een overval, ik wil geld" en/of een vuurwapen, althans een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp uit zijn kleding heeft gepakt en/of in zijn hand(en) heeft

genomen en/of gehouden en/of een tas/zak op de balie heeft gelegd en/of tegen

die [SLACHTOFFER 1] heeft gezegd: "Doe me dan maar een paar sloffen sigaretten" en/of "moet ik zelf achter de deur gaan en sigaretten pakken" en/of zich achter de

balie van dat tankstation heeft begeven en/of naar/tegen die [SLACHTOFFER 1] is

(aan)gelopen en/of die [SLACHTOFFER 1] heeft aan-/weggeduwd en/of (met dat

wapen/voorwerp in zijn hand) een slaande beweging heeft gemaakt in de richting

van die [SLACHTOFFER 1] en/of tegen die [SLACHTOFFER 1] heeft gezegd: "je leven is je toch lief ?", althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

2.

hij op of omstreeks 26 januari 2005,

in de gemeente Enschede,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door

geweld en/of bedreiging met geweld, een persoon, genaamd [SLACHTOFFER 2], zijnde

een medewerkster van een tankstation (Avia Weghorst) aan de Knalhutteweg

aldaar, heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid sigaretten, in elk

geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tankstation Avia

Weghorst, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)

dat verdachte en/of zijn mededader(s) - voorzien van een (bivak)muts en/of een

tas - zich naar dat tankstation heeft/hebben begeven en/of zich in de

nabijheid van dat tankstation heeft/hebben opgehouden en/of met een

(bivak)muts over zijn hoofd/gelaat en/althans gemaskerd dat tankstation is

binnen gegaan en/of naar de balie van dat tankstation is gelopen en/of op een

dwingende/bevelende toon tegen voornoemde [SLACHTOFFER 2] heeft gezegd: "Sigaretten" en/of "Ik wil sloffen sigaretten hebben", althans woorden van gelijke aard

en/of strekking en/of (daarbij) een tas op de balie heeft gegooid/gelegd;

3.

hij op of omstreeks 29 januari 2005,

in de gemeente Enschede,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door

geweld en/of bedreiging met geweld een of meer perso(o)n(en), genaamd

[SLACHTOFFER 3] en/of [SLACHTOFFER 4], zijnde (een) medewerker(s) van een tankstation (Heron) aan de Buurserstraat aldaar, heeft gedwongen tot de afgifte van een

geldbedrag van (ongeveer) 700 Euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel

of ten dele toebehorende aan tankstation Heron, in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld

hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - voorzien van een

(bivak)muts en/of een mes en/of een tas - zich naar dat tankstation heeft/

hebben begeven en/of zich in de nabijheid van dat tankstation heeft/hebben

opgehouden en/of met een (bivak)muts over zijn hoofd en/althans gemaskerd

en/of met een mes in zijn hand(en) voornoemd tankstation is binnen gegaan

en/of in de richting van die [SLACHTOFFER 3] en/of die [SLACHTOFFER 4] is gelopen en/of tegen die [SLACHTOFFER 3] en/of die [SLACHTOFFER 4] heeft gezegd: "Kassa, nu snel", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of een mes in de zij, althans tegen het lichaam van die [SLACHTOFFER 4] heeft gedrukt/gehouden en/althans een mes in de richting van die [SLACHTOFFER 3] en/of die [SLACHTOFFER 4] heeft gehouden/geduwd en/althans hem/hen een mes heeft getoond en/of een tas aan die [SLACHTOFFER 3] heeft gegeven;

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1, 2 en 3 zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht.

4. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

5.1 De vaststaande feiten

De onderstaande feiten volgen rechtstreeks uit de bewijsmiddelen en hebben bij de behandeling van de zaak niet ter discussie gestaan. Het vaststellen van deze feiten behoeft daarom geen andere motivering door de rechtbank dan een verwijzing naar de betreffende bewijsmiddelen .

Op 11 december 2004 en 26 januari 2005 is het tankstation Avia Weghorst aan de Knalhutteweg overvallen. Op 29 januari 2005 is het tankstation Heron aan de Buurserstraat in Enschede overvallen. Verdachte was op de hoogte van deze overvallen.

5.2 De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat feit 1, feit 2 en feit 3 wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard. Het betoog van de officier van justitie komt in de kern op het volgende neer. Verdachte beschikt over specifieke daderkennis, zoals kennis over het masker, kennis over de buit, kennis over de plaats en dergelijke. Gelet op het middelengebruik van verdachte, is het onaannemelijk dat het hier gaat om kennis van horen zeggen. De verklaringen van verdachte omtrent de wroeging die hij zou hebben met betrekking tot de overvallen zijn onaannemelijk. Ook op andere punten is zijn verklaring onaannemelijk.

De verdediging stelt zich op het standpunt dat verdachte voor alle drie de tenlastegelegde feiten dient te worden vrijgesproken, omdat verdachte weliswaar aanwezig is geweest bij een van de overvallen, maar niet als mededader

5.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte is op 19 augustus 2008 om 01.45 uur aangehouden wegens verdenking van een ander strafbaar feit dan het thans tenlastgelegde . Vervolgens is verdachte meegenomen naar het politiebureau in Enschede Binnenstad, waar hij is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie . Om 02.36 uur is verdachte gehoord. Tijdens dit verhoor verklaart verdachte, nadat hem de cautie is gegeven, dat hij die avond alcohol heeft gedronken en niet heel goed in staat is een verklaring af te leggen. In die verklaring vertelt verdachte verder dat hij drie keer op de uitkijk heeft gestaan bij overvallen. In de verklaringen die verdachte de volgende dag aflegt, zwakt hij zijn verhaal weer af. Hij verklaart dat hij verhalen over de overvallen van de werkelijke daders heeft gehoord en dat hij bij de overval op tankstation Heron op een afstand van ongeveer 100 meter heeft gezeten. Ook heeft hij verklaard dat hij van het buitgemaakte geld € 200,= heeft meegekregen en daarnaast ook wat van de buitgemaakte sigaretten .

De rechtbank is van oordeel dat de door verdachte ’s nachts afgelegde eerste verklaring niet betrouwbaar kan worden geacht. Verdachte was dronken en heeft zelf aangegeven dat hij zichzelf niet in staat achtte om een verklaring af te leggen. De verklaringen van verdachte zijn bovendien niet consistent en op punten tegenstrijdig met de aangiftes.

Voor het overige bevinden zich in het dossier geen bewijsmiddelen die de rechtbank tot de overtuiging brengen dat verdachte daadwerkelijk de overvallen heeft (mede)gepleegd.

De rechtbank komt daarom niet tot een bewezenverklaring van wat aan verdachte sub 1,

sub 2 en sub 3 is tenlastegelegd en zal hem daarvan vrijspreken

6. De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet bewezen dat verdachte het sub 1, sub 2 en sub 3 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.J.C. Geeve, voorzitter, mr. M. Melaard en

mr. F.H.W. Teekman , rechters, in tegenwoordigheid van mr. B.M. Hoek, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2009.

De voorzitter, mr. K.J.C. Geeve, is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.