Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BI8224

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
25-05-2009
Datum publicatie
16-06-2009
Zaaknummer
09 / 493 GEMWT V1 V
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Beroep ingesteld door bestuurder in de hoedanigheid van privépersoon. Voorlopige voorziening ingediend door bestuurder in de hoedanigheid van bestuurder van een rechtspersoon. Niet voldaan aan connexiteitsvereiste.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector bestuursrecht

Registratienummer: 09 / 493 GEMWT V1 V

proces-verbaal mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter als bedoeld in artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht

in het geschil tussen:

Dolle Pret in Almelo B.V.,

gevestigd te Borculo, verzoekster,

gemachtigde: J.E. Eshuis, werkzaam bij JEEJAR te Almelo,

en

het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo,

verweerder,

gemachtigde: mr. I.C. Dunhof-Lampe, advocaat te Enschede.

1. Aanduiding besluit waarop het verzoek betrekking heeft

Besluit van verweerder d.d. 10 december 2008.

2. Datum van de zitting

20 mei 2009.

3. De voorzieningenrechter sluit de behandeling en doet onmiddellijk mondeling uitspraak.

a. Beslissing

Verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.

b. Gronden

Procesverloop

Bij besluit van 26 maart 2008 (het primaire besluit) heeft verweerder aan Partycentrum Aylin een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot het gebruiken van het pand op het perceel [adres].

Hiertegen heeft [natuurlijke persoon] bij brief van 9 april 2008 een bezwaarschrift ingediend.

Bij besluit van 10 december 2008 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaarschrift van [natuurlijke persoon] ongegrond verklaard en het primaire besluit met een gewijzigde tenaamstelling (‘Dolle Pret in Almelo B.V.’ in plaats van ‘Partycentrum Aylin’) gehandhaafd. De begunstigingstermijn is gekoppeld aan de destijds komende uitspraak van deze rechtbank met zaaknummers 08/305 en 08/1002.

Hiertegen heeft [natuurlijke persoon] bij brief van 9 januari 2009 beroep ingesteld bij deze rechtbank. Dit beroep is geregistreerd onder zaaknummer 09/28. De gronden zijn op 10 februari 2009 ingediend.

Bij brief van 6 mei 2009 heeft verweerder, onder verwijzing naar de uitspraak van deze rechtbank in de zaken 08/305 en 08/1002 op 29 april 2009, aan gemachtigde van verzoekster meegedeeld dat met onmiddellijke ingang, maar met uitzondering van 8 mei 2009, dwangsommen kunnen verbeuren.

Bij brief van 14 mei 2009 heeft verzoekster aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende het schorsen van het bestreden besluit tot 6 weken nadat op het beroepschrift is beslist. Dit verzoekschrift is geregistreerd onder zaaknummer 09/493.

Overwegingen van de voorzieningenrechter

Artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat een verzoek om voorlopige voorziening hangende beroep enkel kan worden ingesteld door een partij in de hoofdzaak.

In casu is beroep ingesteld door [natuurlijke persoon] in de hoedanigheid van privépersoon. Het verzoek om voorlopige voorziening is gedaan door [natuurlijke persoon] in de hoedanigheid van bestuurder / enig aandeelhouder van ‘Dolle Pret in Almelo B.V.’. Dit laatste houdt in dat door de rechtspersoon een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Nu het beroep is ingediend door een natuurlijke persoon en het verzoek om voorlopige voorziening is ingediend door een rechtspersoon, wordt niet voldaan aan het vereiste ex artikel 8:81, tweede lid, van de Awb. Immers, de rechtspersoon is geen partij in de hoofdzaak.

Vorenstaande betekent dat de rechtspersoon, oftewel verzoekster, niet kan worden ontvangen in haar verzoek om voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter heeft daarom het verzoek om voorlopige voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

De voorzieningenrechter deelt mede dat tegen de uitspraak geen hoger beroep open staat.

Dit proces-verbaal is opgemaakt door de griffier en ondertekend door:

mr. A.E.M. Lever, griffier mr. R.J. Jue, voorzieningenrechter

Afschrift verzonden op 25 mei 2009

AB