Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BI3140

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
29-04-2009
Datum publicatie
07-05-2009
Zaaknummer
101760 / KG ZA 09-115
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontruimingszaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 101760 / KG ZA 09-115

datum vonnis: 29 april 2009 (gc)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

X,

gevestigd te Oldenzaal,

eiseres,

advocaat: mr. J.G.M. Stassen te Enschede,

tegen

1. Y, en

2. Z,

beiden wonende te Almelo,

gedaagden.

Het procesverloop

Eiseres heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 24 april 2009. Ter zitting zijn verschenen: mw. F.E. Nijhuis, namens eiseres, vergezeld door mr. Stassen en gedaagden in persoon. De standpunten zijn toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

- Eiseres is eigenares van de onroerende zaak staande en gelegen aan …… te Almelo;

- eiseres heeft op 30 oktober 2008 met gedaagden een overeenkomst gesloten waarbij gedaagden gratis gebruik mochten maken van voornoemde onroerende zaak;

- de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigde op 1 maart 2009;

- tot op heden hebben gedaagden de onroerende zaak niet ontruimd.

2. Eiseres vordert om gedaagden bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om de onroerende woonruimte staande en gelegen aan ….. te Almelo, met al degenen die en al hetgeen dat zich daarin of daarop bevinden respectievelijk bevindt, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige andere termijn al bij dit vonnis in goede justitie te bepalen is, volledig en behoorlijk te verlaten en te ontruimen en met afgifte van sleutels in lege en behoorlijke staat ter vrije beschikking van eiseres te stellen en vervolgens verlaten en ontruimd te houden, zulks met machtiging aan eiseres bij gebreke van volledige voldoening hieraan deze verlating en ontruiming en dit vervolgens verlaten en ontruimd houden zelf te bewerken met behulp van de sterke arm van politie en justitie. Voorts vordert eiseres om gedaagden te veroordelen in de kosten van de onderhavige procedure.

3. Eiseres stelt daartoe het volgende. Eiseres heeft op 30 oktober 2008 met gedaagden een overeenkomst gesloten waarbij gedaagden tot 1 maart 2009 gratis gebruik mochten maken van de onroerende zaak aan ….. te Almelo. Op voorhand heeft eiseres gedaagden ingelicht dat zij voornemens was in het voorjaar van 2009 de onroerende zaak te ontwikkelen. Ondanks diverse verzoeken daartoe hebben gedaagden de onroerende zaak tot op heden niet vrijwillig verlaten en ontruimd. Eiseres heeft de onroerende zaak met ingang van 15 mei 2009 verhuurd en de onroerende zaak zal worden verbouwd tot kinderdagverblijf. Zouden gedaagden de onroerende zaak per 1 maart 2009 hebben verlaten en ontruimd, dan was de verbouwing geen probleem geweest. Nu gedaagden de onroerende zaak echter niet hebben verlaten en ontruimd, kan de ontwikkeling niet door eiseres in gang worden gezet en door het verstrijken van de tijd wordt de verbouwing problematisch. Eiseres vordert thans ontruiming van de onroerende zaak omdat de overeenkomst met gedaagden is geëindigd. Gedaagden komen overigens ook niet op straat te staan. Het is eiseres namelijk bekend dat de plaatselijke woningbouwvereniging gedaagden vervangende woonruimte heeft aangeboden, welke zij – weliswaar onder voorwaarden – uiterlijk dinsdag 28 april 2009 dienen te aanvaarden.

4. Gedaagden hebben ter zitting verweer gevoerd. Zij erkennen dat zij de onroerende zaak aan …. te Almelo niet hebben verlaten en ontruimd. Zij zijn daartoe wel bereid als hen een passende ééngezinswoning wordt aangeboden. Door de woningbouwvereniging is weliswaar een woning aangeboden, maar deze woning voldoet niet aan de vereisten van gedaagden. Bij gedaagden woont namelijk nog een dochter in en voorts bezitten gedaagden een grote hoeveelheid huisdieren. De thans aangeboden woning betreft een flat op twee hoog met twee slaapkamers en is dan ook niet geschikt voor gedaagden.

5. De gestelde spoedeisendheid is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende gegeven. Eiseres heeft een intentieovereenkomst met betrekking tot de verhuur van de onroerende zaak met ingang van 15 mei 2009 gesloten en voor die datum dienen nog verbouwingswerkzaamheden plaats te vinden. De verbouwing kan echter door de aanwezigheid van gedaagden niet plaatsvinden.

5.1 Tussen eiseres en gedaagden bestaat een gebruiksovereenkomst waarbij gedaagden tot

1 maart 2009 gratis gebruik mochten maken van de onroerende zaak aan ….. te Almelo. Bij beëindiging van de overeenkomst zouden gedaagden de onroerende zaak leeg en ontruimd aan eiseres ter beschikking stellen. Tot op heden hebben gedaagden hieraan echter geen uitvoering gegeven en daardoor handelen zij in strijd met de tussen partijen bestaande overeenkomst. Dat gedaagden bereid zijn de onroerende zaak te ontruimen indien hen passende woonruimte wordt aangeboden raakt eiseres niet. Dat is immers iets dat speelt tussen gedaagden en de woningbouwvereniging. Gedaagden hoeven ook niet op straat komen te staan omdat de woningbouwvereniging – weliswaar onder diverse voorwaarden – al vervangende woonruimte heeft aangeboden. Dat gedaagden dat aanbod al dan niet accepteren is aan henzelf en hun keuze hoeft geen gevolgen voor eiseres te hebben.

Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen van eiseres worden toegewezen, met uitzondering van de gevorderde termijn waarbinnen gedaagden de onroerende zaak dienen te verlaten. Die termijn van twee dagen is naar het oordeel van de voorzieningenrechter te kort en zal dan ook worden bepaald op twee weken.

6. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding € 72,25

- vast recht 262,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal € 861,25

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt gedaagden om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de onroerende woonruimte staande en gelegen aan ….. te Almelo te verlaten en te ontruimen en ook ontruimd te houden, met al het hunne en de hunnen, onder afgifte van alle sleutels.

II. Machtigt eiseres om bij gebreke van voldoening aan het hiervoor onder I. genoemde de ontruiming zelf te (doen) bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie.

III. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 861,25.

IV. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 april 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.