Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2009:BH3905

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
24-02-2009
Datum publicatie
24-02-2009
Zaaknummer
08-710432-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tijdens een zeer drukke avond aan de Oude Markt te Enschede (want: de voetbalwedstrijd Nederland - Polen) raakt een jongeman slaags met een portier. De aanwezige vader dreigt vervolgens met een geladen pistool, zet dat op het hoofd van de portier en vuurt een schot op de grond. De fragmenterende kogel verwondt diverse omstanders. De schutter gaat er - gewapend met het pistool - vandoor, achtervolgd door de politie. Uiteindelijk schiet deze de verdachte neer en wordt hij gearresteerd. Thuis wordt nog een aantal gaspistolen en diverse munitie aangetroffen.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot 4 jaren gevangenisstraf voor onder andere poging tot doodslag, bedreiging met geweld en vuurwapenbezit. Tevens is verdachte veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de zes slachtoffers (portier en omstanders) die psychische en deels fysieke schade van de misdrijven hebben ondervonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector strafrecht

Parketnummer: 08/710432-08

Datum vonnis: 24 februari 2009

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo tegen:

[VERDACHTE],

geboren op [1969] in [GEBOORTEPLAATS],

wonende te [WOONADRES],

nu verblijvende in [VERBLIJFPLAATS].

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 2 september 2008, 28 november 2008 en 10 februari 2009. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. De Jong en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. Th.U. Hiddema, advocaat te Maastricht, naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: met anderen of alleen heeft gepoogd een aantal personen te doden door met een pistool op een druk terras op hen te schieten dan wel op die manier heeft gepoogd hen zwaar te verwonden;

Feit 2: met anderen of alleen later die nacht met dat pistool heeft geprobeerd om een aantal burgers en agenten te doden dan wel hen zwaar te verwonden door te proberen op hen te schieten;

Feit 3: met anderen of alleen een pistool op iemands hoofd heeft gezet en gedreigd heeft om deze persoon te doden;

Feit 4: met anderen of alleen verschillende personen bedreigd heeft met dat pistool;

Feit 5: 12,5 gram MDMA, dat harddrugs is, alleen of met anderen in zijn bezit had;

Feit 6: drie pistolen en 47 patronen in zijn bezit had;

Feit 7: een vilmes in zijn bezit had;

Feit 8: een zakmes in zijn bezit had.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 22 juni 2008

in de gemeente Enschede (aan de Oude Markt, op een terras voor café Paddy's,

althans enige voor het openbaar verkeer openstaande weg, althans enige

openbare plaats)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om opzettelijk

[BENADEELDE 4] en/of [BENADEELDE 6] en/of [SLACHTOFFER 1] en/of [SLACHTOFFER 2] en/of [SLACHTOFFER 3] en/of [SLACHTOFFER 4] en/of [SLACHTOFFER 5] en/of [SLACHTOFFER 6] en/of

[BENADEELDE 1] en/of [SLACHTOFFER 7] en/of [BENADEELDE 2] en/of een of meer ander(en)

van het leven te beroven,

met dat opzet, met een (geladen) pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9

mm), althans enig vuurwapen, (terwijl het toen ter plaatse erg druk was en/of

er veel mensen ter plaatse waren en/of terwijl hij, verdachte, en/of zijn

mededader(s) zich op korte afstand van een of meer van voornoemd(e)

perso(o)n(en) bevond(en)) heeft/hebben gericht en/of geschoten op/in de

richting van een of meer van voornoemd(e) perso(o)n(en),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 22 juni 2008

in de gemeente Enschede (aan de Oude Markt, op een terras voor café Paddy's,

althans enige voor het openbaar verkeer openstaande weg, althans enige

openbare plaats)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om aan (een) perso(o)n(en) genaamd

[BENADEELDE 4] en/of [BENADEELDE 6] en/of [SLACHTOFFER 1] en/of [SLACHTOFFER 2] en/of [SLACHTOFFER 3] en/of [SLACHTOFFER 4] en/of [SLACHTOFFER 5] en/of [SLACHTOFFER 6] en/of

[BENADEELDE 1] en/of [SLACHTOFFER 7] en/of [BENADEELDE 2] en/of een of meer ander(en),

opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

met dat opzet, met een (geladen) pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9

mm), althans enig vuurwapen, (terwijl het toen ter plaatse erg druk was en/of

er veel mensen ter plaatse waren en/of terwijl hij, verdachte, en/of zijn

mededader(s) zich op korte afstand van een of meer van voornoemd(e)

perso(o)n(en) bevond(en)) heeft/hebben gericht en/of geschoten op/in de

richting van een of meer van voornoemd(e) perso(o)n(en),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 22 juni 2008

in de gemeente Enschede, aan de Oude Markt en/of de Marktstraat en/of de

Brammelerstraat, althans enige voor het openbaar verkeer openstaande weg,

althans enige openbare plaats,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om opzettelijk:

- (nader te noemen opsporingsambtena(a)r(en)) [BENADEELDE 6] en/of [BENADEELDE 5]en/of [BENADEELDE 4]en/of [BENADEELDE 3]en/of [SLACHTOFFER 8]en/of [SLACHTOFFER 1]en/of [SLACHTOFFER 9] en/of

- een of meer ander(en)

van het leven te beroven,

met dat opzet met een (geladen) pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9

mm), althans enig vuurwapen,

mm), althans enig vuurwapen,

(terwijl het toen ter plaatse erg druk was en/of er veel mensen ter plaatse

waren en/of terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich op korte

afstand van een of meer van voornoemd(e) perso(o)n(en) bevond(en))

geschoten en/of gericht op/in de richting van een of meer van voornoemd(e)

perso(o)n(en) en/of

meermalen, althans eenmaal, de trekker van voornoemd pistool/vuurwapen

heeft/hebben overgehaald en/of (een) trekkende en/of knijpende beweging(en)

heeft/hebben gemaakt met dat pistool/vuurwapen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 22 juni 2008

in de gemeente Enschede, aan de Oude Markt en/of de Marktstraat en/of de

Brammelerstraat, althans enige voor het openbaar verkeer openstaande weg,

althans enige openbare plaats,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om aan:

- (nader te noemen opsporingsambtena(a)r(en)) [BENADEELDE 6] en/of

[BENADEELDE 5]en/of [BENADEELDE 4]en/of [BENADEELDE 3]en/of [SLACHTOFFER 8]en/of [SLACHTOFFER 1]en/of [SLACHTOFFER 9] en/of

- een of meer ander(en)

opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,

met dat opzet met een (geladen) pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9

mm), althans enig vuurwapen,

(terwijl het toen ter plaatse erg druk was en/of er veel mensen ter plaatse

waren en/of terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich op korte

afstand van een of meer van voornoemd(e) perso(o)n(en) bevond(en))

geschoten en/of gericht op/in de richting van een of meer van voornoemd(e)

perso(o)n(en) en/of

meermalen, althans eenmaal, de trekker van voornoemd pistool/vuurwapen

heeft/hebben overgehaald en/of (een) trekkende en/of knijpende beweging(en)

heeft/hebben gemaakt met dat pistool/vuurwapen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij op of omstreeks 22 juni 2008

in de gemeente Enschede

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen [SLACHTOFFER 10](die toen en daar op de grond lag) heeft bedreigd met enig misdrijf

tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling,

immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (de loop van) een (geladen)

pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm), althans enig vuurwapen,

althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd en/of lichaam

van die [SLACHTOFFER 10] gezet en/of geprikt en/of geduwd en/of (daarbij) deze

dreigend de woorden toegevoegd : "Ik maak je dood" en/of "Ik schiet je kop

eraf", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

4.

hij op of omstreeks 22 juni 2008

in de gemeente Enschede

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

[BENADEELDE 5] en/of [SLACHTOFFER 8]en/of [BENADEELDE 3]en/of [SLACHTOFFER 9]en/of [BENADEELDE 4]en/of [BENADEELDE 6]en/of [SLACHTOFFER 1]en/of [SLACHTOFFER 2]en/of [SLACHTOFFER 3]en/of [SLACHTOFFER 4]en/of [SLACHTOFFER 5]en/of [SLACHTOFFER 6]en/of

[BENADEELDE 1]en/of [SLACHTOFFER 7]en/of [BENADEELDE 2]en/of een of meer ander(en)

(die toen en daar ter plaatse waren) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen

het leven gericht, althans met zware mishandeling,

immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (de loop van) een (geladen)

pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm), althans enig vuurwapen,

althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, gericht en/of gewezen op

het/de lich(a)am(en) van een of meer van voornoemde perso(o)n(en), en/of

hierbij (een) zwaaiend(e) beweging gemaakt met dit pistool, althans enig

vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, en/of (hierbij) de

trekker meermalen, althans eenmaal, heeft overgehaald en/of een of meer

knijpende beweging(en) met zijn hand(en) heeft gemaakt,

in elk geval een bedreigende situatie heeft doen ontstaan voor een of meer van

voornoemd(e) perso(o)n(en);

5.

hij op of omstreeks 22 juni 2008, althans in of omstreeks de maand juni 2008,

in de gemeente Enschede, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 12,5 gram, in elk geval een

hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of N-ethyl-MDA(MDEA) en/of

tenamfetamine (MDA) en/of metamfetamine en/of amfetamine, zijnde MDMA en/of

N-ethyl-MDA(MDEA) en/of tenamfetamine (MDA) en/of metamfetamine en/of

amfetamine (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst

I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

6.

hij op of omstreeks 22 juni 2008, althans in of omstreeks de maand juni 2008,

in de gemeente Enschede, althans in Nederland,

een of meer wapens van categorie III, te weten:

- een pistool (merk Star, kaliber 9 mm) en/of

- een gaspistool (merk Colt, type Colt Government 1911 A1, kaliber 9 mm) en/of

- een gaspistool (merk Umarex, model PT, kaliber 6 mm),

en/of munitie van categorie III, te weten:

- 18, in elk geval een aantal, patronen voor pistool Star en/of

- 25 kogelpatronen (kaliber 9 mm merk Geco en S&B) en/of

- 9 knalpatronen (kaliber 9 mm, merk Knall) en/of

- 20 pyroknalpatronen (diameter 15 mm),

voorhanden heeft gehad;

7.

hij op of omstreeks 22 juni 2008, althans in of omstreeks de maand juni 2008,

in de gemeente Enschede, althans in Nederland,

een wapen van categorie I, onder 3, te weten een vilmes,

voorhanden heeft gehad en/of heeft vervoerd en/of gedragen;

8.

hij op of omstreeks 22 juni 2008, althans in of omstreeks de maand juni 2008

in de gemeente Enschede, althans in Nederland,

een zakmes, zijnde een voorwerp als bedoeld in de categorie IV van de Wet

wapens en munitie, heeft gedragen;

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1 primair, 3, 4, 5 en 6 zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met aftrek van het voorarrest. Hij heeft voor feit 2 zowel voor het primair als voor het subsidiair telastegelegde vrijspraak gevraagd. Ook vordert de officier van justitie toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen, namelijk voor:

- [BENADEELDE 1] € 1.360,81,

- [BENADEELDE 2] € 1.330,23,

- [BENADEELDE 3] € 500,-- (bij wijze van voorschot),

- [BENADEELDE 4] € 500,--,

- [BENADEELDE 5] € 500,-- en

- [BENADEELDE 6] € 500,--.

De officier van justitie heeft daarbij de oplegging van de zogenaamde schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f Sr gevorderd. Daarnaast vordert de officier van justitie de teruggave aan verdachte van kleding, een riem en een paar schoenen en onttrekking aan het verkeer van de andere inbeslaggenomen voorwerpen.

4. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

5.1 De vaststaande feiten

De onderstaande feiten volgen rechtstreeks uit de bewijsmiddelen en hebben bij de behandeling van de zaak niet ter discussie gestaan. Het vaststellen van deze feiten behoeft daarom geen andere motivering door de rechtbank dan een verwijzing naar de betreffende bewijsmiddelen .

Feit 1

Verdachte heeft op 22 juni 2008 op een druk terras van café Paddy’s aan de Oude Markt in Enschede met een pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm) gezwaaid en geschoten op korte afstand van omstanders, namelijk van [SLACHTOFFER 2], [SLACHTOFFER 3], [SLACHTOFFER 4], [SLACHTOFFER 5], [SLACHTOFFER 6], [BENADEELDE 1], [SLACHTOFFER 7] en [BENADEELDE 2].

Feit 2

Verdachte is op 22 juni 2008 met een geladen pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm) in zijn hand van de Oude Markt over de Markstraat en de Brammelerstraat te Enschede gerend. Hij werd daarbij achtervolgd door de politieagenten [BENADEELDE 6], [BENADEELDE 5], [BENADEELDE 4], [BENADEELDE 3], [SLACHTOFFER 8], [SLACHTOFFER 1] en [SLACHTOFFER 9].

Feit 3

Op 22 juni 2008 heeft verdachte in Enschede een geladen pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm) op het hoofd van [SLACHTOFFER 10] gezet en daarbij dreigende woorden geuit.

Feit 4

Op 22 juni 2008 heeft verdachte in Enschede op de Oude Markt met een geladen pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm) gezwaaid en gericht op [BENADEELDE 5], [BENADEELDE 3], [BENADEELDE 4], [BENADEELDE 6], [SLACHTOFFER 2], [SLACHTOFFER 4], [SLACHTOFFER 5] en [SLACHTOFFER 6] en anderen.

Feit 5

Op 22 juni 2008 was verdachte in Enschede in het bezit van 12,5 gram aan XTC-pillen.

Feit 6

Op 22 juni 2008 was verdachte in Enschede in het bezit van een pistool (merk Star, kaliber 9 mm), twee gaspistolen (respectievelijk merk Colt, type Colt Government 1911 Al, kaliber 9 mm en merk Umarex, model PT, kaliber 6 mm) en munitie, namelijk 18 patronen voor pistool Star, 25 kogelpatronen (kaliber 9 mm merk Geco en S&B), 9 knalpatronen (kaliber 9 mm, merk Knall) en 20 pyroknalpatronen (diameter 15 mm).

Feit 7

Op 22 juni 2008 heeft verdachte in Enschede met een vilmes in zijn auto gereden.

Feit 8

Op 22 juni 2008 heeft verdachte in Enschede een zakmes bij zich gedragen.

5.2 Feit 1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie is van mening dat het primair telastegelegde feit bewezen kan worden verklaard. De officier van justitie is van mening dat verdachte met een pistool in de richting van omstanders heeft geschoten, wat een levensgevaarlijke situatie opleverde. Volgens de officier van justitie wist verdachte, althans kon hij weten, dat door met zijn pistool op een harde, met stenen bedekte grond te schieten er doden konden vallen. De kogel kon immers afketsen of fragmenteren; dat laatste is ook gebeurd, fortuinlijk genoeg zonder fatale gevolgen.

De verdediging stelt zich op het standpunt dat verdachte in de lucht dan wel in de grond heeft geschoten juist om te voorkomen dat iemand werd geraakt. In dat verband stelt de verdediging dat verdachte “zijn wapens kent” en daarom wist wat hij deed toen hij het pistool afvuurde. Volgens de verdediging was verdachte niet stomdronken, ook al omdat hij kort daarvoor een auto had bestuurd en daarna feilloos de weg naar Paddy’s vond.

De overwegingen van de rechtbank

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij die avond stomdronken was. Verder verklaart hij dat hij, terwijl het bij Paddy’s erg druk was, met het doorgeladen pistool gezwaaid heeft naar de mensen die om hem heen stonden. Vervolgens heeft hij twee keer met het pistool geschoten.

De getuige [GETUIGE 1] verklaart dat hij ziet hoe verdachte op het terras van Paddy’s met het pistool – waarvan de haan in de achterste stand staat – als het ware in een halve cirkel zwaait. Op het moment dat het pistool in zijn richting gaat hoort en ziet [GETUIGE 1] vervolgens een schot. De getuige [GETUIGE 2] verklaart dat de verdachte met iets donkers van metaal in zijn hand stond te zwaaien: op dat moment hoort deze getuige een knal en voelt hij iets tegen zijn been komen: hij schat dat de kogel op een afstand van ongeveer een halve meter van hem vandaan afketst op een drempel, terwijl hij op een afstand van drie hooguit vier meter van de schutter stond.

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van verdachte in grote lijn overeenkomt met de gedetailleerde verklaringen van de getuigen [GETUIGE 1] en [GETUIGE 2]. Het leidt tot de conclusie dat verdachte, terwijl hij dronken was, onbeheerst met zijn doorgeladen pistool heeft staan zwaaien op een druk bezocht terras en vervolgens, tijdens deze beweging, zijn pistool op een stenen terras heeft afgevuurd. Uit de verklaring van [GETUIGE 2] leidt de rechtbank af dat verdachte niet loodrecht naar beneden heeft geschoten. Door zo te handelen werden omstanders niet alleen geraakt door kogeldelen, zij liepen aldus ook de aanmerkelijke kans dat zij zodanig geraakt zouden worden dat dit tot een fatale afloop zou leiden.

5.3 Feit 2

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie stelt dat feit 2 – zowel primair als subsidiair – niet kan worden bewezen aangezien niet is komen vast te staan dat verdachte op de Oude Markt, de Marktstraat en of de Brammelerstraat zijn pistool heeft gericht op hem achtervolgende politieagenten en burgers en dat hij dat pistool vervolgens heeft afgedrukt. De officier van justitie vraagt daarvoor vrijspraak.

De verdediging is het met dat standpunt eens.

De overwegingen van de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt dat verdachte met zijn geladen pistool in de richting van politieagenten en anderen heeft gewezen terwijl hij daarbij een knijpende of trekkende beweging maakte. Uit een deskundigenrapport blijkt immers dat het veilig gestelde pistool van verdachte op de stand onveilig stond, de hamer van dat pistool in gespannen toestand was en dat pistool geladen en doorgeladen was. De conclusie van de deskundige is dat in deze toestand bij het overhalen van de trekker een schot zou zijn gelost. Niet gebleken is dat verdachte, toen hij werd achtervolgd door de politie en door anderen, een schot heeft gelost. Daarom wordt verdachte van dit feit vrijgesproken.

5.4 Feit 3

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat feit 3 bewezen is. Hij voert daartoe aan dat diverse getuigen hebben verklaard dat verdachte de loop van zijn geladen pistool op het hoofd van de portier [SLACHTOFFER 10] heeft gezet en daarbij dreigende woorden heeft geuit. De verdachte heeft ter zitting verklaard dat het mogelijk zo is gegaan.

De verdediging is van mening dat verdachte in paniek was omdat zijn zoon door [SLACHTOFFER 10] werd vastgehouden. Verdachte wilde zijn zoon ontzetten; omdat hij naar zijn zeggen dronken was kan hij zich niet meer herinneren of hij daarbij zijn geladen pistool op het hoofd van [SLACHTOFFER 10] heeft gezet.

De overwegingen van de rechtbank

Vast staat dat verdachte met een doorgeladen pistool in de buurt van zijn zoon en de portier [SLACHTOFFER 10] stond te zwaaien; verdachte wilde immers dat [SLACHTOFFER 10] zijn zoon losliet. [SLACHTOFFER 10] zelf verklaart dat de loop van verdachtes pistool over zijn hoofd kraste en dat verdachte daarbij gedreigd heeft hem dood te schieten.

Dit wordt bevestigd door de getuigen [GETUIGE 3] en [SLACHTOFFER 4] die op zeer korte afstand van de bedreigde [SLACHTOFFER 10] en verdachte staan. Zij zien dat verdachte de loop van zijn pistool op het hoofd van die [SLACHTOFFER 10] zet en horen dat verdachte [SLACHTOFFER 10] bedreigt met de dood.

Daarmee acht de rechtbank het wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de loop van zijn pistool op het hoofd van [SLACHTOFFER 10] heeft gedrukt en hem daarbij met de dood heeft bedreigd.

5.5 Feit 4

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Volgens de officier van justitie kan het onder 4 telastegelegde bewezen worden verklaard. Hij is van mening dat vast staat dat verdachte met het geladen pistool in zijn hand vanaf de Oude Markt via de Marktstraat en de Brammelerstraat is gevlucht en dat verdachte daarbij zijn pistool dreigend in de richting van omstanders en van zijn achtervolgers heeft gericht.

De verdediging stelt dat verdachte weliswaar op de Oude Markt met zijn pistool heeft gezwaaid in de richting van onder meer de portiers, maar dat hij daarna het pistool naast zijn lichaam en naar beneden gericht via de Marktstraat naar de Brammelerstraat heeft gedragen. Hij zou na de Oude Markt niemand bedreigd hebben en slechts achterom hebben gekeken om te zien waar zijn zoons waren.

De overwegingen van de rechtbank

De agenten [SLACHTOFFER 1] en [SLACHTOFFER 8] verklaren dat verdachte op de Markstraat met zijn pistool heeft gezwaaid en dreigend dat pistool op hen heeft gericht. De rechtbank is op grond van de verklaring van deze verbalisanten van oordeel dat ook bewezen is dat verdachte op de Marktstraat zijn pistool op deze agenten heeft gericht.

5.6 Feit 6

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging en de overweging van de rechtbank

Zowel de officier van justitie als de verdediging is van oordeel dat dit feit wettig en overtuigend bewezen is. Niettemin zal de rechtbank verdachte vrijspreken voor zover het de 25 kogelpatronen (kaliber 9 mm merk Geco en S&B) en de 9 knalpatronen (kaliber 9 mm, merk Knall) betreft. Dat zijn immers geen patronen maar lege hulzen die naar het oordeel van de rechtbank niet vallen onder de strafbepalingen van de Wet Wapens en Munitie.

5.7 De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 2 primair en subsidiair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het sub 1 primair, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 en sub 8 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 22 juni 2008 in de gemeente Enschede aan de Oude Markt, op een terras voor café Paddy's, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om opzettelijk

[SLACHTOFFER 2] en [SLACHTOFFER 3] en [SLACHTOFFER 4] en [SLACHTOFFER 5] en [SLACHTOFFER 6] en [BENADEELDE 1] en [SLACHTOFFER 7] en [BENADEELDE 2] en anderen

van het leven te beroven, met dat opzet, met een geladen pistool merk Star (model 28 PK, kaliber 9 mm), terwijl het toen ter plaatse erg druk was en er veel mensen ter plaatse waren en terwijl hij, verdachte, zich op korte afstand van voornoemde personen bevond heeft gericht en geschoten in de richting van voornoemde personen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij op 22 juni 2008 in de gemeente Enschede [SLACHTOFFER 10] (die toen op de grond lag) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend de loop van een geladen pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm) op het hoofd van die [SLACHTOFFER 10] gezet en daarbij deze dreigend de woorden toegevoegd : "Ik maak je dood" en "Ik schiet je kop eraf";

4.

hij op 22 juni 2008 in de gemeente Enschede [BENADEELDE 5] en [SLACHTOFFER 8] en [BENADEELDE 3] en [BENADEELDE 4] en [BENADEELDE 6] en [SLACHTOFFER 1] en [SLACHTOFFER 2] en [SLACHTOFFER 4] en [SLACHTOFFER 5] en [SLACHTOFFER 6] en [SLACHTOFFER 7] (die toen ter plaatse waren) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend de loop van een geladen pistool (merk Star, model 28 PK, kaliber 9 mm), gericht op

voornoemde personen, en een zwaaiende beweging gemaakt met dit pistool;

5.

hij op 22 juni 2008 in de gemeente Enschede opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 12,5 gram van een materiaal bevattende MDMA, een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

6.

hij op 22 juni 2008 in de gemeente Enschede, wapens van categorie III, te weten:

- een pistool (merk Star, kaliber 9 mm) en/of

- een gaspistool (merk Colt, type Colt Government 1911 A1, kaliber 9 mm) en

- een gaspistool (merk Umarex, model PT, kaliber 6 mm), en munitie van categorie III, te weten:

- 18, in elk geval een aantal, patronen voor pistool Star en

- 20 pyroknalpatronen (diameter 15 mm),

voorhanden heeft gehad;

7.

hij op 22 juni 2008, in de gemeente Enschede,

een wapen van categorie I, onder 3, te weten een vilmes,

voorhanden heeft gehad en heeft vervoerd;

8.

hij op 22 juni 2008, in de gemeente Enschede,

een zakmes, zijnde een voorwerp als bedoeld in de categorie IV van de Wet

wapens en munitie, heeft gedragen;

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 primair, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 en sub 8 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het sub 1 primair bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 45 en 287, het sub 3 en sub 4 bewezenverklaarde bij artikel 285, het sub 5 bewezenverklaarde bij artikel 2 aanhef en onder C van de Opiumwet, het sub 6 bewezenverklaarde bij artikel 26 lid 1 van de Wet wapens en munitie, het sub 7 bewezenverklaarde bij artikel 13 lid 1 van de Wet wapens en munitie en het sub 8 bewezenverklaarde bij artikel 27 lid 1 van de Wet wapens en munitie. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1 primair

het misdrijf: poging tot doodslag;

feit 3

het misdrijf: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

feit 4

het misdrijf: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd;

feit 5

het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 6

het misdrijf: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een wapen en munitie van categorie III, meermalen gepleegd;

feit 7

het misdrijf: handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een wapen van categorie I;

feit 8

het misdrijf: handelen in strijd met artikel 27, eerste lid,van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een wapen van categorie IV.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8. De op te leggen straf of maatregel

8.1 De gronden voor een straf of maatregel

Verdachte is de bewuste avond en nacht met een geladen pistool naar de binnenstad van Enschede gelopen, kennelijk om verhaal te halen bij café Paddy’s, waar hem eerder die avond door een portier de toegang was geweigerd. Vervolgens heeft verdachte op het volle terras van dat café met een pistool staan zwaaien en heeft daarmee tenminste één schot gelost. Aldus bestond er een grote kans dat er doden zouden vallen; het is niet aan verdachte te danken dat dat niet is gebeurd, vooral omdat verdachte op dat moment dronken was en ongecontroleerd met zijn pistool stond te zwaaien. Na het afvuren van het pistool heeft hij vervolgens dat doorgeladen pistool op portiers, publiek en politieagenten gericht en heeft hij zich op zijn vlucht diverse keren omgedraaid en zijn pistool op zijn achtervolgers gericht. Toen een waarschuwingsschot geen effect had, heeft uiteindelijk een politieagent zich genoodzaakt gezien om gericht op verdachte te schieten teneinde een einde te maken aan de voor omstanders levensgevaarlijke situatie. Dat verdachtes handelwijze een enorme impact op de hem omringende en achtervolgende personen heeft gehad blijkt wel uit de processen-verbaal van de verbalisanten en nog meer uit de verklaringen in de voegingsformulieren van de benadeelde partijen. Daarin wordt onder meer verklaard dat zij – portiers en politieagenten – sinds het incident lijden aan slaapstoornissen, concentratieverlies, het lange tijd niet naar behoren kunnen verrichten van werkzaamheden waardoor sommigen zich genoodzaakt zagen zich te wenden tot het bedrijfsmaatschappelijk werk. Portiers en politieagenten, professionals die gewend zijn aan gewelddadige situaties, hadden na de confrontatie met verdachte veel last van spanningen en disfunctioneren zowel in hun werk als daarbuiten.

Anderen die getuige zijn geweest van het schieten en/of de vlucht van verdachte bevonden zich in het uitgaansleven en werden volkomen onverwacht geconfronteerd met buitensporig geweld dat hun lang bij zal blijven. De rechtbank acht de feiten waaraan verdachte zich schuldig heeft gemaakt bijzonder ernstig en vindt die extra laakbaar nu verdachte zijn twee zoons – van wie er één minderjarig was – bij zijn geweldsuitbarsting heeft betrokken.

Daarbij komt nog dat verdachte op 18 maart 2005 tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk is veroordeeld voor onder meer vuurwapenbezit en het meermalen bedreigen met enig misdrijf tegen het leven gericht. Blijkbaar trekt verdachte zich niets aan van de waarschuwing die in deze veroordeling besloten ligt maar blijft hij rondlopen met wapens en bedreigt hij personen die hem in de weg lopen. Verdachte was op 22 juni niet alleen in het bezit van een geladen vuurwapen, maar hij droeg ook een zakmes bij zich en had een groot vilmes in zijn auto. Bovendien had hij in zijn woning nog ook nog twee vuurwapens en een flinke hoeveelheid patronen.

Over verdachte is door drs. J.H.A.M. Kobussen, klinisch psycholoog-psychotherapeut, en door de psychiater C.J.M. Vredeveld gerapporteerd. In beide rapportages wordt geconcludeerd dat er weliswaar sprake is van narcistisch en antisociaal aandoende problematiek met beginnende alcoholafhankelijkheid, maar dat van een persoonlijkheidsstoornis geen sprake lijkt te zijn. De deskundigen stellen dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is voor de bewezenverklaarde feiten. De rechtbank verenigt zich met deze conclusie.

Voor de bewezenverklaarde feiten kan naar het oordeel van de rechtbank geen andere dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd. Voor wat betreft de hoogte daarvan geldt dat voor het samenstel van feiten waarvan in deze zaak sprake is, geen oriëntatiepunten bestaan. Gelet op de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd zoals hiervoor beschreven is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren passend is. Daarbij neemt de rechtbank ook in aanmerking dat er weliswaar van ernstige feiten sprake is, maar dat anderzijds het lichamelijk letsel van de slachtoffers meevalt. De rechtbank ziet, anders dan de verdediging geen aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk te doen zijn. Uit de rapportage is immers niet gebleken dat een reclasserings- of andere begeleiding of behandeling van verdachte is aangewezen.

8.2 Het beslag

De officier van justitie heeft ter zitting gevorderd dat de voorwerpen die op de beslaglijst staan vermeld onder 4, 4a en 4b dienen te worden teruggegeven aan de verdachte. Van de overige op de beslaglijst staande goederen vordert de officier van justitie dat deze dienen te worden onttrokken aan het verkeer. De beslaglijst is aan dit vonnis gehecht.

De verdediging heeft zich daartegen niet verzet.

De rechtbank is eveneens van oordeel dat de inbeslaggenomen voorwerpen die op de beslaglijst onder 4, 4a en 4b zijn vermeld, kunnen worden teruggegeven aan verdachte.

Dat geldt ook ten aanzien van de onder 8 vermelde lege hulzen. De overige op de beslaglijst staande voorwerpen zijn vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen de feiten onder 1 primair, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn begaan en zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

9. De schade van benadeelden

9.1 De vorderingen van de benadeelde partijen

[BENADEELDE 1], wonende te [WOONPLAATS], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 1.360,81 (éénduizend driehonderdzestig euro en éénentachtig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

Deze schade bestaat uit de volgende posten:

1. Pantalon € 105,--

2. Schoenen € 129,95

3. Verlies arbeidsvermogen € 42,50

4. Eigen risico Menzis € 83,36

5. Immateriële schade € 1.000,--

De benadeelde partij heeft gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[BENADEELDE 2], wonende te [WOONPLAATS], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 1.330,23 (éénduizend driehonderddertig euro en drieëntwintig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

Deze schade bestaat uit de volgende posten:

1. Broek € 70,--

2. Eigen risiso zorgverzekeraar € 131,47

3. Extra reis- en parkeerkosten € 28,36

4. Extra telefoonkosten € 50,--

5. Immateriële schade € 1.050,40

De benadeelde partij heeft gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[BENADEELDE 6], p/a [VERBLIJFPLAATS], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 500,-- (vijfhonderd euro).

Deze schade bestaat uit immateriële schade.

[BENADEELDE 4], p/a [VERBLIJFPLAATS], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 500,-- (vijfhonderd euro).

Deze schade bestaat uit immateriële schade.

[BENADEELDE 5], p/a [VERBLIJFPLAATS], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 500,-- (vijfhonderd euro).

Deze schade bestaat uit immateriële schade.

[BENADEELDE 3], p/a [VERBLIJFPLAATS], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert bij wijze van voorschot veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 500,-- (vijfhonderd euro).

Deze schade bestaat uit immateriële schade.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat bovengenoemde vorderingen geheel kunnen worden toegewezen, telkens met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De verdediging stelt zich op het standpunt dat verdachte door zijn handelen schade heeft toegebracht aan de slachtoffers en dat hij deze schade ook dient te vergoeden.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn alle benadeelde partijen in hun vordering ontvankelijk en zijn de vorderingen gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terecht¬zitting is komen vast te staan dat de verdachte door de bewezenverklaarde feiten rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de slachtoffers. De opgevoerde schadeposten zijn niet betwist en zijn voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal de vorderingen van de benadeelden daarom volledig toewijzen.

Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partijen hebben gemaakt of zullen maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

9.2 De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij telkens de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr. opleggen, aangezien de verdachte tegenover de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de feiten 1, 3 en 4 zijn toegebracht.

10. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust het op de artikelen 10, 27, 36b, 36c, 36f en 57 Sr.

11. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het sub 2 primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 primair, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 en sub 8 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 en sub 8 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 primair

het misdrijf: poging tot doodslag;

feit 3

het misdrijf: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

feit 4

het misdrijf: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht,

meermalen gepleegd;

feit 5

het misdrijf: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

feit 6

het misdrijf: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een wapen en munitie van categorie III, meermalen gepleegd;

feit 7

het misdrijf: handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een wapen van categorie I;

feit 8

het misdrijf: handelen in strijd met artikel 27, eerste lid,van de Wet wapens en munitie, terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een wapen van categorie IV.

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder sub 1 primair, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7 en sub 8 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 (vier) jaren;

- bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

Schadevergoeding

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partijen:

- dhr. [BENADEELDE 1], wonende te [WOONPLAATS], van een bedrag van € 1.360,81 (éénduizend driehonderdzestig euro en éénentachtig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 juni 2008;

- legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.360,81 (éénduizend driehonderdzestig euro en éénentachtig eurocent) ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 26 dagen zal worden toegepast;

- dhr. [BENADEELDE 2], wonende te [WOONPLAATS], van een bedrag van € 1.330,23 (éénduizend driehonderddertig euro en drieëntwintig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 juni 2008;

- legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.330,23 (éénduizend driehonderddertig euro en drieëntwintig eurocent) ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 26 dagen zal worden toegepast;

- dhr. [BENADEELDE 6], p/a [VERBLIJFPLAATS], van een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro);

- legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 4 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro) ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 10 dagen zal worden toegepast;

- dhr. [BENADEELDE 5], p/a [VERBLIJFPLAATS], van een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro);

- legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 4 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro) ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 10 dagen zal worden toegepast;

- dhr. [BENADEELDE 4], p/a [VERBLIJFPLAATS], van een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro),

- legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 4 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro) ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 10 dagen zal worden toegepast;

- dhr. [BENADEELDE 3], p/a [VERBLIJFPLAATS], bij wijze van voorschot een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro);

- legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 4 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro) ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 10 dagen zal worden toegepast;

- veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

- bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst vermelde voorwerpen, genummerd 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 en 11;

- gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen voorwerpen, op de beslaglijst vermeld onder nummers 4, 4a en 4b.

Aldus gewezen door mr. Stoové, voorzitter, mr. Caminada en mr. Berg, rechters, in tegenwoordigheid van Endlich, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting op 24 februari 2009.