Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBALM:2008:BE9399

Instantie
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak
28-08-2008
Datum publicatie
28-08-2008
Zaaknummer
95792 / KG ZA 08-203
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verstek. Vordering tot afgifte van administratie toegewezen. Gedaagde is nalatig met het doen van aangiftes 2006 en 2007 voor de ondernemingen van eisers. Eisers hebben andere belastingadviseur ingeschakeld. Gedaagde weigert echter om de administratie over te dragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2008-1842
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ALMELO

Sector Civiel

zaaknummer: 95792 / KG ZA 08-203

datum vonnis: 28 augustus 2008 (mk)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

1. (eiser),

wonende te Enschede,

2. (eiser),

gevestigd te Enschede,

en de vennoten,

3. (eiser) (voornoemd),

4. (eiser),

wonende te Enschede,

eisers,

advocaat: mr. H. den Besten te Almere,

procureur: mr. P.C. Kleyn van Willigen,

tegen

(gedaagde),

zaakdoende te Enschede en wonende te Overdinkel,

gedaagde, niet verschenen.

Het procesverloop

Gedaagde is te dienende dage niet in rechte verschenen, waarna tegen hem verstek is verleend. Eisers hebben gevorderd als vermeld in de dagvaarding.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 27 augustus 2008. Ter zitting zijn verschenen: eisers bijgestaan door mr. Den Besten. De vordering is toegelicht.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

1. Bij de dagvaarding zijn de wettelijke formaliteiten in acht genomen.

2. Eisers stellen dat zij met gedaagde een overeenkomst voor de verzorging van de financiële administratie voor de ondernemingen Q-Works en Subsupply hebben gesloten. Gedaagde zou voor die ondernemingen over de jaren 2006 en 2007 de administratie voeren en tijdig aangiftes doen voor de omzetbelasting, de loonbelasting, de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen. Gedaagde komt zijn afspraken en de door hem gedane toezeggingen niet na. De aangiftes over 2006 en 2007 zijn niet tijdig bij de belastingdienst gedaan en de belastingdienst heeft daarom naheffingsaanslagen aan eisers opgelegd.

Eisers hebben daarom besloten om de afhandeling van de administratie te laten verzorgen door Countus. Voor het kunnen verrichten van de nodige werkzaamheden dient Countus te beschikken over de gehele administratie van eisers over de jaren 2000 tot en met 2007.

Deze administratie omvat: inkoopfacturen, verkoopfacturen, bonnetjes van gemaakte kosten, kasgegevens, privé-gegevens voor het maken van jaarrekeningen en aangifte inkomstenbelasting (hypotheekgegevens, notariskosten, schulden/bezittingen, medische kosten, bankgegevens etcetera). De administratie is in het bezit van gedaagde en gedaagde is ondanks diverse sommaties niet bereid gebleken om de administratie over te dragen aan eisers. Eisers hebben een spoedeisend belang, omdat zij verplicht zijn om aangifte te doen en omdat de belastingdienst bij gebreke van die aangiftes telkens naheffingsaanslagen oplegt.

2. Nu gedaagde niet ter zitting is verschenen moeten deze feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen.

3. De vordering komt onrechtmatig noch ongegrond voor en kan daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter aan de gevorderde dwangsommen een maximum zal verbinden van € 20.000,-.

4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Veroordeelt gedaagde tot afgifte van de complete administratie dan wel alle eigendommen van eisers die hij onder zich heeft over de jaren 2000 tot en met 2007 zoals: inkoopfacturen, verkoopfacturen, bonnetjes van gemaakte kosten, kasgegevens, privé-gegevens voor het maken van jaarrekeningen en aangifte inkomstenbelasting (hypotheekgegevens, notariskosten, schulden/bezittingen, medische kosten, bankgegevens etcetera), binnen vierentwintig uren na betekening van dit vonnis.

II. Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van € 2.000,- voor iedere dag dat gedaagde nalaat aan de veroordeling onder I. te voldoen, zulks tot een maximum van

€ 20.000,-.

III. Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eisers begroot op € 325,80 aan verschotten en € 527,- aan salaris van de procureur.

IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

V. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.L.J. Koopmans, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 augustus 2008 in tegenwoordigheid van G.M. Keupink, griffier.